Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

ΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑ (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης) «Δέν χωρᾶ ὁ φανατισμός, ὁ ἐκτός ὁρίων ζηλωτισμός, ἡ ἀπόσχισις ἀπό τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας».Τά δύο άκρα
τοῦ ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.Ἀφορμές σκανδαλισμοῦ δίνονται ἀπό τούς λεγομένους οἰκουμεvιστές. Πολλοί μάλιστα εἶδαν ἐπικίνδυνα βήματα στή λεγομένη «Μεγάλη και Ἁγία Σύνοδο», στήν Κρήτη, τόν παρελθόντα Ἰούνιο. Στό φυλλάδιο «Πρός τόν Λαό» τής Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας (φ. 49), τονίζεται ἡ ἑνότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας: «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐκφράζει τήν ἑνότητα καί τήν καθολικότητά της διά τῶν ἱερῶν Μυστηρίων… Ἀξίζει νά σημειωθεῖ, ὅτι ἡ Ἁγία Σύνοδος δέν ἀναφέρθηκε μόνο στό κῦρος τῶν γνωστῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ἀλλά σέ αὐτήν γιά πρώτη φορά ἀναγνωρίσθηκαν ὡς Σύνοδοι “καθολικοῦ κύρους”, δηλαδή ὡς Οἰκουμενικές, ἡ Σύνοδος ἐπί Μεγ. Φωτίου (879-880), οἱ ἐπί ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ (1341, 1351, 1368), καί οἱ ἐν Κωνσταντινουπόλει γιά τήν ἀποκήρυξη τῆς Συνόδου τῆς Φλωρεντίας (1438 – 1439), τῶν προτεσταντικῶν δοξασιῶν (1638, 1642, 1672, 1691) καί τοῦ ἐθνοφυλετισμοῦ ὡς ἐκκλησιολογικῆς αἱρέσεως (1872)».

Βέβαια ὑπάρχουν καί πολλοί, οἱ ὁποῖοι στή Σύνοδο τῆς Κρήτης βλέπουν μόνο προδοσίες τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως! Δικαίωμα νά διαφωνῆ ἔχει ὁ ὁποιοσδήποτε. Ἐκεῖνο πού δέν χωρᾶ εἶναι ὁ φανατισμός, ὁ ἐκτός ὁρίων ζηλωτισμός, ἡ ἀπόσχισις ἀπό τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Τό «διαφωνῶ» μέ οἰκουμενιστικές ἐνέργειες π.χ. τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, δέν σημαίνει και «ἀποκόπτομαι» ἀπό τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας! Τά σχίσματα εἶναι δυσίατες πνευματικές ἀσθένειες.

Τώρα τελευταῖα, μερικοί κληρικοί, ἀντί γιά τή λέξι «σχίσμα», χρησιμοποιοῦν και τίς λέξεις «ἀποτείχισις», «διακοπή μνημοσύνου», «ἀκοινωνησία». Καί στηρίζουν τίς ἐνέργειές τους ὅλοι, σ’ ἕνα κανόνα, στόν ιε´ τῆς Πρωτοδευτέρας Συvόδου.

Ἀλλ’ ὁ κανόνας αὐτός δέν εἶναι ὑποχρεωτικός. Εἶναι δυvητικός. Δίνει τό δικαίωμα, δηλαδή, νά διακόπτη κάποιος τό μνημόσυνο τοῦ ἐπισκόπου, στόν ὁποῖον ἀνήκει, ἐφ’ ὅσον ὁ ἐπίσκοπος κηρύττει «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» αἵρεσιν. Καί γεννᾶται τό ἐρώτημα: Ὁ Σεβασμ. π.χ. Μητροπ. Φλωρίνης κ. Θεόκλητος κήρυξε καμμία αἵρεσι, καί δή «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ», δηλαδή προκλητικά; Ὅλοι μιλᾶνε γιά τήν ὀρθή πίστι καί τόν προσεκτικό του βίο! Γιατί, λοιπόν, ν’ ἀποκοποῦν κληρικοί, πού ἀνήκουν στήν ἐπισκοπή του;

Δικαιολογοῦν οἱ ἀποσχιζόμενοι τήν πρᾶξι τους: «Ἄν ὁ ἐπίσκοπος μνημονεύη τόν Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο, εἶναι… αἱρετικός, ὅπως ἐκεῖνος!». Κατά πρῶτον, ὁ ἐπίσκοπος (ἄν ἀκούη ἀπό τόν Πατριάρχη ἐγνωσμένη αἵρεσι), μόνο αὐτός ἔχει δικαίωμα (ὄχι ὑποχρέωσι) νά διακόψη τό μνημόσυνό του. Τό δικαίωμα αὐτό δέν τό ἔχει πρεσβύτερος, πού ἀνήκει σέ ἄλλον ἐπίσκοπο, ἐγνωσμένης μάλιστα πίστεως καί ἀρετής.

Ποιός ἄλλος ἔγραψε πρός Πατριάρχη Κων/λεως περισσότερα ἀπό τόν μακαριστό π. Ἐπιφάνιο Θεοδωρόπουλο; Καί ὅμως, οὐδέποτε συνέστησε διακοπή μνημοσύνου, δηλαδή, διακοπή κοινωνίας μέ ἐπίσκοπο! Στό βιβλίο του «Τά δύο ἄκρα» (ἔκδοσις Μονῆς Κεχαριτωμένης) καυτηριάζει ἐπικίνδυνα οἰκουμενιστικά βήματα, ἀλλά καί διαφωνεῖ μέ ἀποσχιστικές ἐνέργειες ἐξαιτίας οἰκουμενιστικῶν βημάτων.

Οὕτε σκανδαλίζουμε μέ οἰκουμενιστικές ἐνέργειες, οὕτε ἐνεργοῦμε κατά τό δοκοῦν. Διαφωνοῦμε καί μέ τά δύο ἄκρα!


15 σχόλια:

Ετσι Κετσι είπε...

Ας εχουν γνωση οι φυλακες...

Ανώνυμος είπε...

Δέν θα διέθετα ούτε ένα λεπτό να διαβάσω τις αερολογίες του Αεράκη .... Αεράκη τον λένε και αέρας κοπανιστός είναι.... Αλήθεια αυτός δεν......είναι οργανωσιακός ; Ε! αμέθυστε;

Ανώνυμος είπε...

Μου αρέσει που επικαλείται τά δύο άκρα του π. Επιφανίου Θεοδωρόπουλου Αν είναι δυνατόν τέτοια βεβήλωση από τους αεριτζήδες.......

Ανώνυμος είπε...

Πώς λέγεται αυτό το έδεσμα , παγωτό της φωτιάς , ψητό πώς ; Ή σαλάμι αέρος ή σούπα του αέρα , ψημμένη στόν αέρα κάπως έτσι ένα πράγμα ...... Έσκασαν μύτη οι αεριτζήδες ..... Δικαιολογούν την αδυναμία τους να πάρουν θέση ως διάκριση ,ως θέση ... Η ΄΄μή θέση ΄΄ δέν είναι ΄΄θέση ΄΄ είναι κουρκούτι Άς κοιτάξει ο άνθρωπος τά γεράματά του , τις μασέλες του , άς έρθει στόν Δημητριάδος να φάει κανένα κουρκούτι μόνο μή μας γυρίζει τά έντερα ανάποδα .....να τό τρώει κάπως ευγενικά ....

Ανώνυμος είπε...

Ετσι Κέτσι πάμε για γιουβέτσι ;

amethystos είπε...

Είναι Καντιωτικός καί σπάει τόν χορό. Ολοι οι Καντιωτικοί αποτεχίζονται ένας ένας. Θέλουν νά εξιλεώσουν τόν πατερούλη τους.

amethystos είπε...

12.02 Εσύ έλαβες διακριτική θέση; Λόγω προσωποληψίας υποθέτουμε. Διότι δέν διαθέτεις περιεχόμενο. Απλά νομίζεις ότι έλαβες τήν διάκριση καί τήν αναγνώριση πού δικαιούται κάθε κοσμικός άνθρωπος. Παληότερα τήν διάκριση αυτή τήν έλεγαν τό πεντάλεπτο στήν τηλεόραση πού δικαιούται ο καθένας. Από πού ψωνίζεις κασσέτες, από τόν Τσολογιάννη;

Ανώνυμος είπε...

Ο αρθρογράφος έχει δίκιο σε ότι λέει για τον μητροπολίτη Θεόκλητο Φλωρίνης . Ποια αίρεση κήρυξε?

Ανώνυμος είπε...

Αυτή που δέν αποκήρυξε ....

Ανώνυμος είπε...

Όλο υποθέσεις είσαι ....Σιγά σιγά θά γίνεις ένας υποθετικός άνθρωπος Πρόσεχε ......

amethystos είπε...

Τό πνεύμα πού εκπροσωπείς σέ προδίδει. Προτίμησες ότι κατώτερο υπάρχει σήμερα στό προαύλιο τής εκκλησίας. Ισως δέν παίρνεις στροφές καί νά δικαιολογείσαι.

amethystos είπε...

12.49 Ποιά αίρεση ακριβώς; Δέν αποκήρυξε τόν Βαρθολομαίο καί αυτό είναι αίρεση; Είσαι λίγο μαλακούλης μεγάλε αγωνιστή;

Ανώνυμος είπε...

Έχουμε εσένα το περίστροφο .....!

Ανώνυμος είπε...

Η επιστολή του αγίου γέροντος Παϊσίου, που παρατίθεται σε άλλη ανάρτηση, προσφέρεται για σεμινάριο για το πως αντιμετωπίζονται τέτοια θέματα, όταν υπάρχει φωτισμός Θεού. Όσοι πιστεύουν ότι είναι καλύτεροι από τον άγιο, ας πράξουν κατά το θελημά τους. Όσοι δε δεν τον θεωροούν καν άγιο, μακλαρι να τους λυπηθεί ο Θεός.

Ν.

amethystos είπε...

1.15 Αλλος είναι ο Τζάνγκο. Είναι ο Τέτσης; τού Πατριαρχείου.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...