Τρίτη 30 Απριλίου 2013

Ἀρνοῦνται νά συνεχίσουν τούς ψεκασμούς;

Μά τί λέτε;
Μᾶς ψεκάζουν;
Μπᾶ…
Ψεκασμένοι θὰ εἶναι κι αὐτοί, ὅπως οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐμᾶς, μὲ τὸ ψεκαστικὸ τῆς παραμυθολογίας τῶν βαρεμένων, τῶν Ἔλ, τῶν Ἐλοχῆμ, τῶν Λοῦτς, τῶν Βρῦλ, τῶν Παπαρολογιομπλοῦς…

Ἀρνοῦνται νά συνεχίσουν τούς ψεκασμούς;

Pilots: “We refuse to keep spraying chemtrails.”
ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΠΙΛΟΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ…
 <<ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΨΕΚΑΖΟΥΜΕ ΧΗΜΙΚΑ >>


Γεώργιος Κορνελάκης

Τοὐλάχιστον αὐτοὶ ξέρουν σὲ τὶ ἀντιδροῦν.
Ἄρχισαν νὰ ξαναγίνονται ἄνθρωποι, ἀφήνοντας στὴν ἀδιαφορία, τὴν μοσχαροποίησι καὶ τὴν δουλικότητα στὰ ξεφτέρια τοῦ πλανήτου: τοὺς Ἑλλαδοκαφριστιανούς!

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ἄ… Καὶ στοὺς «σωτῆρες» κάθε εἴδους. Κομματικοσωτῆρες, κινηματοσωτῆρες, σωτῆρες σκέτο, «σωτῆρες», ἁγίους σωτῆρες καὶ σωτῆρες κατὰ φαντασίαν!

Ἀρνοῦνται νά συνεχίσουν τούς ψεκασμούς; (ἀνανέωσις)1Λυπᾶμαι λοιπὸν πολὺ ποὺ ἔγινα αἰτία καὶ μέσον παραπληροφορήσεως.
Φιλονόη.
Σημείωσις.
Εἶχα χαρῇ ἰδιαιτέρως γιὰ τὸ θέμα, διότι τὸ πίστεψα. Τώρα εἶμαι πολὺ ἐκνευρισμένη.
Μία τέτοια παραποίησις στοιχείων καταδεικνύει δόλο βαρύτατον, ποὺ στόχο ἔχει νὰ μειώσῃ τοὺς «κραδασμοὺς» ποὺ προκαλοῦν οἱ ἀεροψεκασμοί.
Ἄς εὐχηθοῦμε κάποτε νὰ συνειδητοποιήσουν, οἱ χειριστὲς καὶ οἱ πιλότοι, τὸ πόσο ξεδιάντροποι συνένοχοι καὶ συνεργοὶ εἶναι μὲ τὴν ἀνοχή τους καὶ τὴν σιωπή τους. Κι ἄς σκεφθοῦν μόνο ἕνα: μέσα σὲ αὐτοὺς ποὺ ψεκάζουν εἶναι καὶ τὰ παιδιά τους.

 φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ κι ἐδῶ.
το είδα

Ο ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΙΔΕΑΛΙΣΜΟΥ (9)

Συνέχεια απο : Κυριακή 28 Απριλίου 2013

του HENRI DE LYBAC

 
ΣΕΛΛΙΝΓΚ (5)
Ένα εξαιρετικό σχήμα λοιπόν, προθέσεις βαθειές πολλές φορές, γεναιόδωρο πέταγμα που δίνονταν με θέρμη στην έκφραση: «Δέν πονούσε η καρδιά μας όταν μιλούσε;» θα πεί ένας ακροατής των μαθημάτων του Μονάχου. Αλλά ένα όραμα μπερδεμένο, του οποίου οι ιστορικές αντιφάσεις και ασυνέπειες όπως και ο φανταστικός του χαρακτήρας είναι φανεροί. Πρέπει να θυμόμαστε όμως πώς οι τρείς στιγμές, οι οποίες διακρίθηκαν με τόση φροντίδα και ενώθηκαν ξανά, απο τον Σέλλινγκ, εάν πραγματικά τις εμπνεύστηκε απο την ιστορία της Εκκλησίας, ίσως αντιπροσωπεύουν πάνω απ’όλα στην σκέψη του διαλεκτικές στιγμές, εσωτερικές, στην προσωπική ζωή του Χριστιανού. Αυτές οι στιγμές ορίζουν τα στάδια που ξεπερνά ή πρέπει να ξεπεράσει ο Χριστιανός για να αποκτήσει την ελευθερία που κατακτήθηκε μία φορά για πάντα για την ανθρωπότητα απο τον Χριστό, η οποία όμως δέν παύει να διακυβεύεται, όσο διαρκεί η ιστορία απο την αντίθετη δύναμη της αμαρτίας.
Μπορούμε ήδη λοιπόν να κατανοήσουμε πώς οι αντιφάσεις που αναφύονται στην έκθεση της σκέψης του οφείλονται λιγότερο απο οπτικές γωνίες ιστορικές, οι οποίες δέν συμφωνούν μεταξύ τους και περισσότερο απο την δυσκολία να ξεδιπλώσει με την μορφή της ιστορίας μία σκέψη η οποία είναι ουσιωδώς διαλεκτικού τύπου. Λόγω της πεποιθήσεως του πώς στην πραγματικότητα, η διαλεκτική φανερώνεται και ξεδιπλώνεται αναγκαστικώς σε μία ιστορία.
Απο εδώ προέρχεται, νομίζουμε η αρχή μίας βαθειάς διαφοράς, παρόλη την εμφανή τους συγγένεια, ανάμεσα στον Σέλλινγκ και τον Ιωακείμ ντα Φιόρε. Ο Σέλλινγκ δέν περιμένει ένα μέλλον δηλαδή μία μελλοντική περίοδο του χρόνου που θα χαρακτηρίζεται απο μία πραγματική υπέρβαση του Χριστού. Ο Ιωάννης, όπως τον συλλαμβάνει ο ίδιος, δέν είναι ο οραματιστής της Πάτμου ο οποίος γοητεύεται απο τον Άγγελο που ανακοινώνει το αιώνιο Ευαγγέλιο, παραμένει ο αγαπημένος μαθητής για τον οποίο μιλά το Ευαγγέλιο του. Επι πλέον η αντίφαση της Τρίτης εποχής, που υποχρεώνει πολλούς ερμηνευτάς του Ιωακείμ να σκεφτούν πώς πρόκειται μόνον για την είσοδο στην αιώνια ζωή, νομίζουμε πώς ταιριάζει πολύ περισσότερο, αυτή η υπόθεση, στην ερμηνεία του Σέλλινγκ.
Ξεχωρίζει σ’ αυτόν ένα είδος παραλληλισμού και ανταποκρίσεως συμβολικής ανάμεσα σε δύο ακραία σημεία: οι πρωτότυπες απορροές της αποστολικής εποχής, η πρώτη έκρηξη τής ελευθερίας και η μεγάλη σύνοδος, τελική επανένωση της Νέας Ιερουσαλήμ, η οποία θα αποτελέσει την Εκκλησία του πνεύματος, και η οποία θα είναι κάτω απο το σύμβολο, το σημείο του Ιωάννη. Επειδή το πρώτο απο αυτά τα άκρα δέν ανήκε ακόμη στην εποχή της Εκκλησίας, το δεύτερο δέν της ανήκει πλέον. Ανάμεσα σ’ αυτούς τους δύο πόλους, εκ των οποίων ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος αποτελεί ένα μοντέλλο που μπορεί να εφαρμοστεί σ’αυτή την εμπειρική εκκλησία, εκτυλίσσεται η ιστορία του Χριστιανισμού, φτιαγμένη ταυτοχρόνως απο την σύγκρουση και απο την προσπάθεια ενώσεως ανάμεσα στην Εκκλησία του Πέτρου και την Εκκλησία του Παύλου ή ακριβέστερα απο την δύσκολη προσπάθεια, όσο και αναγκαία, εισαγωγής της αρχής του Παύλου στο εσωτερικό της Εκκλησίας του Πέτρου.
[Όπως φαίνεται καθαρά ο Χριστός δέν είναι θεάνθρωπος. Η Εκκλησία είναι ανθρωπόθεη, θεωμένη. Όπως την κήρυξε ακριβώς και ο Σολόβιεφ και την δίδαξε η σύγχρονη Ρωσική Εκκλησία μέσω των διασήμων μαθητών του. Συνεχιστές των οποίων είναι όλοι οι σύγχρονοι ορθόδοξοι Έλληνες Θεολόγοι. ΟΛΟΙ. Ακόμη και ο Ρωμανίδης, που νομίζουμε ότι είναι η εξαίρεση. Γι’αυτόν και για τους ακολούθους του, υπάρχουν οι Καππαδόκες πατέρες και οι Σχολαστικοί του Τρεμπέλλα. Στην μέση, σαν σύνθεση η θεοποιός άκτιστη ενέργεια, η οποία καθιστά τον ευεργετηθέντα προφήτη. Όπως τον Ρωμανίδη. Ο Ζηζιούλας, σε αντιπαράθεση, προέκρινε μία διαφορετική μεσότητα, μία διαφορετική σύνθεση. Την θεολογία του Ακινάτη και το summum Bonnum. Το τέλειο Είναι που είναι ο αληθινός Θεός. Και την πυραμίδα που σχηματίζεται ιεραρχικά, όπως διδάσκει ο Αρεοπαγίτης, έχοντας στην κορυφή της, πότε το αληθινό Είναι, πότε το έσχατο Είναι που είναι το τέλος της ανθρωποθεότητος, η αποθέωσί της. Όμως το Είναι, κλεμμένο απο την Φιλοσοφία, είναι υπερβατικό αλλά κτιστό, και είναι ενυπάρχον. Στην άρρητη και άναρχη και αόρατη και σταθερή δομή των όντων. Στην Δημιουργία. Και μ’ αυτήν την ενύπαρξη ερμηνεύει η σχολή του και τους λόγους των όντων του Αγίου Μαξίμου, επιτρέποντας την ταύτιση των λόγων αυτών με τις ιδέες του Πλάτωνος. Ο Θεός αυτός δέν είναι άκτιστος, δέν υπάρχει προ και μετά την Δημιουργία. Όταν ομιλούν λοιπόν για θεολογία και οικονομία και την ταύτιση τους, όπως το αποφάσισε ο Κάρλ Ράνερ π.χ. ομιλούν για τον ενυπάρχοντα αιώνιο και σταθερό (immanent) Θεό και την ενσάρκωση αυτής της αρχής στον Ιησού. Μία παράνοια. Φυσικώς επομένως όλοι οι Θεολογούντες καταλαβαίνουν ότι το Θεϊκό στοιχείο που ανακάλυψε η Φυσική επιστήμη μπορεί να σχετίζεται μ’αυτόν τον άρρητο, αποφατικό Θεό, της ψευτοθεολογίας, και αναπτερώνουν τις ελπίδες τους. Σ’αυτόν τον Θεό στηρίζεται και η φιλοσοφία του προσώπου. Η Ορθοδοξία των Πατέρων και των Αγίων, φυσικά, δέν υφίσταται σ’αυτή την σύγχρονη Βαβέλ. Δέν είναι στρατευμένη Εκκλησία, όπως ψεύδεται η Διοίκηση της Εκκλησίας για να δικαιολογήσει την απιστία της. Για να καταλάβουμε, η Ορθόδοξη Εκκλησία των Πατέρων και όχι κάθε "Ορθοδοξία" που χρησιμοποιεί για τα επιχειρήματα της τους Πατέρες, είναι η θριαμβεύουσα Εκκλησία. Στο σχήμα του Σέλλινγκ είναι η πρώτη φάση και η έσχατη, η οποία σύμφωνα με τους λόγους του δέν ανήκει κάν στην Εκκλησία που υπάρχει και γράφει ιστορία, στην εμπειρική Εκκλησία. Η Εκκλησία ή η Ορθοδοξία των Πατέρων μας, δέν είναι η ιστορική Εκκλησία, την οποία διδάσκουν σήμερα όλες οι Θεολογικές σχολές. Ούτε ενυπάρχει στην ιστορία και την γνωρίζει μόνον ο Κύριος. Η Εκκλησία του Κυρίου είναι ξένη πρός τον κόσμο, όπως και ο Κύριος της.] 

Όπως ο διάσημος ηγούμενος Ντα Φιόρε, ο λαμπρός καθηγητής του Μονάχου σκέπτεται την Χριστιανική πραγματικότητα μέσω «ιστορικών τύπων» και η ακολουθία αυτή, η οποία δέν έχει τίποτε το παράνομο, είναι πολύ γόνιμη. Όπως σε σχέση με τον πρόγονο του, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο Σέλλινγκ έχει το προνόμιο να μήν καταστήσει (καταντήσει ίσως καλύτερα) τον ίδιο τον Ιησού έναν τύπο, τον τύπο του πνεύματος που θα έλθει.
Καταλαβαίνουμε άραγε ότι βρισκόμαστε στην κολυμβήθρα απο όπου βγήκε η Θεολογία του Ζηζιούλα και η Φιλοσοφία του Γιανναρά; Ο Γιανναράς ιδιαιτέρως, όταν θεολόγησε για πρώτη φορά στην ζωή του, έφτιαξε μία νέα θρησκεία, κηρύσσοντας την αθανασία της λογικής και λέγοντας ότι με το ίδιο όργανο που προσλαμβάνουμε τις κτιστές ενέργειες τώρα, με το ίδιο μετά θάνατον θα προσλάβουμε τις άκτιστες και θα αποκτήσουμε όλοι μας σώμα του Αγίου-Πνεύματος.
Καταλαβαίνουμε άραγε;
Αμέθυστος  

Οι Αμερικανοί ξεσηκώνονται κατά των ανώνυμων γενόσημων!

 
Ο φακός του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου καταγράφει ασθενείς, θύματα των φαρμάκων-δολοφόνων! - Τι περιμένει η τρικομματική κυβέρνηση; Να έχουμε θύματα και στην Ελλάδα;

Η Αμερικανίδα Στέφανι Μπόσγουελ πάσχει από επιληψία. Χάρη στη φαρμακευτική αγωγή που της χορηγούσε ο γιατρός της, είχε μια απόλυτα φυσιολογική ζωή. Μέχρι πρότινος. Μέχρι, που -εξαιτίας της επιβολής του συστήματος συνταγογράφησης με δραστική ουσία- υποχρεώθηκε να παίρνει ένα φτηνό, ανώνυμο γενόσημο: «Τα μάτια μου γύρισαν. Έπαθα ακαμψία. Ξεκίνησα να τρέμω. Μετά δεν θυμάμαι τίποτα». Η κρίση επιληψίας βρήκε τη γυναίκα αναπάντεχα, την ώρα που οδηγούσε και στο αυτοκίνητο είχε τα τρία παιδιά της. Για καλή της τύχη, μόλις είχε βγει απόν τον αυτοκινητόδρομο και είχε προλάβει να σταματήσει στην άκρη του δρόμου.

Μια μητέρα και τα τρία παιδιά της λίγο έλειψε να χάσουν τη ζωή τους -όπως καταγράφεται στη δημοσιογραφική έρευνα του αμερικανικού δικτύου Channel 2- εξαιτίας του ολέθριου συστήματος συνταγογράφησης δραστικής, το οποίο έχει επιβάλει η Γερμανίδα καγκελάριος Μέρκελ και στην Ελλάδα, με τις ευλογίες της τρικομματικής κυβέρνησης και με μόνο στόχο να θησαυρίζουν οι γερμανο-ισραηλινές πολυεθνικές των ανώνυμων γενοσήμων, που παράγονται υπό συνθήκες αμφιβόλου ποιότητας σε χώρες όπως η Ινδία, η Κίνα, το Ισραήλ και το Μπαγκλαντές.

Η μεγάλη αμερικανική δημοσιογραφική έρευνα καταγράφει και άλλα περιστατικά εξαιρετικά επικίνδυνων παρενεργειών που προκαλούνται από τα φάρμακα-δολοφόνους (τα οποία, μεταξύ άλλων, έχουν «συλληφθεί» να προκαλούν ακόμη και τάσεις αυτοκτονίας). Ο ρεπόρτερ του καναλιού Τζιμ Στρίκλαντ μίλησε, χαρκατηριστικά, με μία ακόμη ασθενή, που έσπασε τα πλευρά της πέφτοντας στο μπάνιο, αφού έπαθε και αυτή κρίση επιληψίας. Είναι ενδεικτικό ότι οι δύο γυναίκες είχαν χρόνια να πάθουν επιληπτική κρίση, πριν ξεκινήσουν να παίρνουν τα ανώνυμα, φτηνά γενόσημα. Η επιληψία τις επισκέφθηκε ξανά, μόλις μέσα σε μερικές ημέρες από τότε που άλλαξαν αγωγή και εγκατέλειψαν τα επώνυμα σκευάσματα.

Μετά τις εκκλήσεις πολλών οργισμένων πολιτών, το Channel 2 ξεκίνησε μεγάλη έρευνα για το πρόβλημα των ανώνυμων γενοσήμων. Η πρώτη διαπίστωση είναι εντυπωσιακή: το 80% των φαρμάκων που φτάνουν στο μέσο αμερικανικό σπίτι του είναι φτηνά, ανώνυμα γενόσημα, η δράση των οποίων δεν έχει ελεγχθεί ποτέ. Ο Αμερικανός ρεπόρτερ μίλησε με γιατρούς και ασθενείς, οι οποίοι έχουν δει με τα μάτια τους ή έχουν βιώσει προσωπικά τις ανατριχιαστικές παρενέργειες των φθηνών, ανώνυμων γενοσήμων.

Οι γιατροί δήλωσαν στην κάμερα του καναλιού ότι προειδοποιούν τους ασθενείς τους για τα αμφιβόλου ποιότητας και δράσης ανώνυμα γενόσημα. Τόνισαν, μάλιστα, ότι στην κατηγορία υψηλού κινδύνου για την πρόκληση παρενεργειών που μπορεί να είναι ακόμη και θανατηφόρες κατατάσσονται τα ανώνυμα γενόσημα σκευάσματα για επιληψία, τα αντικαταθλιπτικά, τα αντιπηκτικά, όπως και αυτά για τις παθήσεις του θυρεοειδούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αμερικανικές αρχές χρειάστηκαν πέντε χρόνια προειδοποιήσεων πολιτών και φαρμακοποιών για να αποσύρουν από την αγορά ένα επικίνδυνο αντικαταθλιπτικό που προκαλούσε τάσεις αυτοκτονίας!

Το ρεπορτάζ του αμερικανικού δικτύου αποκαλύπτει, πέραν κάθε αμφιβολίας, ότι τα ανώνυμα γενόσημα δεν είναι καθόλου «αθώα» -όπως διαβεβαιώνει ο αμερικανικός οργανισμός τροφίμων και φαρμάκων, FDA, επειδή δήθεν κάνουν οικονομία στη φαρμακευτική δαπάνη. Και αυτό διότι, ακόμη και στις περιπτώσεις που μπορεί η δραστική ουσία να έχει ελεγχθεί, ανεξέλεγκτες είναι οι συμπληρωματικές ουσίες που προέρχονται από εργοστάσια της Ινδίας, του Μπαγκλαντές ή του Πακιστάν. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες του ρεπορτάζ του Channel 2 από εγκαταστάσεις παραγωγής ανώνυμων γενόσημων στην Ινδία, με απαρχαιωμένες μηχανές και χάπια που καταλήγουν στο πάτωμα, πριν μπουν σε χαρτόκουτα!


Οι πολίτες, από την πλευρά τους, έχουν δημιουργήσει πολλές ομάδες διαλόγου (fora) στο διαδίκτυο, όπου προειδοποιούν ο ένας τον άλλο για τις επικίνδυνες παρενέργειες που έχουν υποστεί από συγκεκριμένα ανώνυμα γενόσημα, ώστε να αλληλο-προστατεύονται!Το αξιοπερίεργο είναι ότι όλα αυτά δεν τα λαμβάνουν καθόλου υπόψη τους στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Αρνούνται να παραδειγματιστούν από τις ΗΠΑ, όπου εφαρμόστηκε πρώτα το σύστημα συνταγογράφησης με δραστική (ένα σύστημα, που -ακόμη κι αυτό- έχει ασφαλιστικές δικλείδες, σε αντίθεση με το ελληνικό που ταΐζει αδιακρίτως ανώνυμα γενόσημα-δολοφόνους στον Ελληνα ασθενή). Αρνούνται να συνειδητοποιήσουν ότι στις ΗΠΑ ήδη θρηνούν νεκρούς και -χωρίς κανέναν ενδοιασμό- δίνουν τους Ελληνες βορά στα φάρμακα-δολοφόνους. Αλλά, όλα αυτά δεν αποτελούν «επαρκή» στοιχεία για την Μέρκελ, την τρόικα και την ελληνική κυβέρνηση… Θα πρέπει να δουν θανάτους και στη χώρα μας για να πειστούν;Πηγή : hellas-now

Αποκάλυψη της Εξωγήινης Ζωής στους Πολίτες 29 Απριλίου - 3 Μαϊου 2013 (Βίντεο)

 
Ήρθε η ώρα να πέσει το πέπλο μυστηρίου που καλύπτει την ύπαρξη ή όχι εξωγήινων επισκεπτών στον πλανήτη μας... ή τουλάχιστον αυτό θα επιχειρήσουν να κάνουν, από τις 29 Απριλίου ως τις 3 Μαΐου, περισσότεροι από 40 ερευνητές UFO, πρώην κυβερνητικά στελέχη, αστροναύτες και στρατιωτικοί ή αυτόπτες μάρτυρες τέτοιων γεγονότων, σε μία συνάντηση ενώπιον πέντε πρώην μελών του αμερικανικού Κογκρέσου στην Ουάσινγκτον.

Η «Ακρόαση Πολιτών για την Αποκάλυψη», όπως ονομάζεται η συνάντηση θα μεταδίδεται ζωντανά παγκοσμίως στα αγγλικά, τα ισπανικά, τα αραβικά, τα ινδικά, τα ιαπωνικά και τα μανδαρίνικα κινεζικά, με στόχο να βάλει τέλος στο «εμπάργκο» που έχει επιβληθεί δεκαετίες τώρα για τα UFO και την ύπαρξη εξωγήινων που επισκέπτονται τον πλανήτη μας. Οι διεργασίες θα γίνουν στο National Press Club της Ουάσινγκτον, δυο τετράγωνα από το Λευκό Οίκο και το Καπιτώλιο, και θα προβληθούν σε μορφή ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ending the Truth Embargo - Τελειώνοντας το εμπάργκο της αλήθειας» από την εταιρεία παραγωγής Just Cause Entertainment.

Μεγάλου βεληνεκούς προσωπικότητες , θα καταθέσουν στην ακρόαση και θα απαιτήσουν να ανοιχτούν οι φάκελοι που κρατούνται μυστικοί!

Το σύνθημα της πενθήμερης εκδήλωσης είναι «Αν το Κογκρέσο δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του, θα την κάνει ο λαός»! Η πίεση που θα ασκηθεί, θα είναι πραγματικά ανεπανάληπτη και την περιμένουμε «πώς και πως»!
greekvoices
Πηγή :Hellas now

Έφυγε ένας Άγιος για την Ουράνια Ιερουσαλήμ

anastasis_7_vatopedi_1312

Έφυγε ο άγιος γέροντας της Δαμάστας. Την ευχή σου παπά Φώτη. Καλό Παράδεισο.
Η κηδεία θα γίνει στην Κερασιά στο κελί του γέροντα. (Άγ.Δημήτριος)

Ο Μητρ. Ειρηναίος «απαντά» στον σημερινό Στ. Ράμφο (video)
Εκοιμήθη πλήρης ημέρων σήμερα, Μεγάλη Τρίτη 30 Απριλίου 2013 ο Μητροπολίτης πρώην Κισάμου κ. Ειρηναίος Γαλανάκης.
Η σωρός του θα τεθεί σε προσκύνημα εις τον Ι. Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Καστελλίου Κισάμο.


Πηγή : συν-οδοιπορία

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ, – ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ!

ΠΗΓΗ: Olympia

ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ ΣΤΑ ΧΑΜΕΝΑ ΠΡΟΦΑΝΩΣ!
ΑΥΤΟΚΤΟΝΟΥΜΕ ΩΣ ΕΘΝΟΣ! ΑΥΤΟΚΤΟΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΩΣ ΟΜΟΘΡΗΣΚΟΙ;;;
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ; ΓΙΑΤΙ ΒΟΥΒΑΘΗΚΑΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ;
ΓΙΑΤΙ ΒΟΥΒΑΘΗΚΑΝ ΟΙ «ΑΡΧΟΝΤΕΣ» ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ «ΘΡΗΣΚΕΥΑΜΕΝΟΙ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΕΥΑΜΕΝΟΙ» ; (ή μήπως Αρχοντας αληθινός δεν υπάρχει πλέον;)
ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ; ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ «ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ» Μ΄ ΕΚΕΙΝΟΥΣ;
ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥΣ; ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ; ΔΕΝ ΘΑ ΝΟΙΑΣΤΟΥΜΕ; ΑΧΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ; ΜΟΥΓΓΑΘΗΚΑΜΕ; ΚΟΥΦΑΘΗΚΑΜΕ;
ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΨΕΛΛΙΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΛΕΞΗ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ;
ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ ΘΑ ΛΕΜΕ; ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΣΦΑΓΕΣ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΤΕΙΟΥΣ, ΘΑ ΣΤΗΝΟΥΜΕ ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΔΙΚΙΑΣ ΜΑΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ;
ΞΥΠΝΑΤΕ ΜΩΡΕ! ΔΙΩΚΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΟΠΩΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ. ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ Σ’ ΕΜΑΣ Η ΣΦΑΓΗ, ΚΙ Ο ΑΝΑΣΚΟΛΟΠΙΣΜΟΣ, ΚΑΙ Ο ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΜΟΣ, ΚΑΙ ΤΟ ΣΟΥΒΛΙΣΜΑ! ΘΕΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΟΛΑ!
ΤΟΣΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΞΕΧΑΣΑΜΕ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 21;
ΤΟΣΟ ΑΔΙΚΑ ΔΩΣΑΝΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥΣ, ΠΡΩΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ;
ΚΑΝΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΝ ΠΗΡΑΜΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ; ΣΤΟΥΡΝΑΡΙΑ ΜΕΙΝΑΜΕ; ΚΙΟΤΕΨΑΜΕ; ΦΡΑΓΚΕΨΑΜΕ; ΤΙ ΠΑΘΑΜΕ ΜΩΡΕ; ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ; ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ; ΝΕΚΡΟΖΩΝΤΑΝΑ ΣΑΡΚΙΑ; ΤΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΚΟΚΚΑΛΑ ΤΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ! ΚΙ ΑΝΑΠΑΜΟ ΔΕ ΒΡΙΣΚΕΙ Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΩΡΗΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΜΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!
ΔΕΙΤΕ: ΤΑ ΚΕΦΑΛΙΑ ΣΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΡΜΙΑ ΣΤΙΣ ΞΙΦΟΛΟΓΧΕΣ ή ΠΑΤΗΜΕΝΑ ΣΑΝ ΣΚΟΥΛΗΚΙΑ ΣΤΟ ΦΡΕΣΚΟΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΑΙΜΑ ΧΩΜΑ.
Ο 21ος ΑΙΩΝΑΣ, ΣΤΗΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΜΕΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΟΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ Η ΩΡΑΙΟΤΕΡΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΙ ΑΓΚΑΛΙΑΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΝΕΜΕΝΟ, ΛΕΠΡΟ, ΦΤΩΧΟ, ΤΥΦΛΟ ΚΙ ΑΝΑΠΗΡΟ, ΚΑΘΕ ΔΙΚΟ ΚΑΙ ΞΕΝΟ, ΕΤΣΙ ΜΕ ΜΙΑΣ Θ’ΑΦΑΝΙΣΤΕΙ; ΧΩΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟ ΧΑΘΗΚΕ ΚΑΘΕ ΕΛΠΙΔΑ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΣ!
ΠΑΕΙ, ΣΚΟΤΩΝΕΤΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ! ΘΑΒΕΤΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ! ΧΤΙΖΕΤΑΙ ΖΩΝΤΑΝΗ Η ΑΓΑΠΗ.
ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΨΕΜΜΑ, ΔΟΛΟΣ, ΣΚΕΥΩΡΙΑ ΠΑΝΤΟΥ! ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΟΥ ΜΑΜΩΝΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑΣ!!!
ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΣΧΑΤΑ. ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΓΡΑΦΕΣ….ΚΙ ΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΞΟΡΚΙΖΟΥΝ ΣΤ’ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ!
ΞΥΠΝΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ !
ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΣΚΗΝΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΜΑΣ! ΕΜΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο ΚΑΘΕ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΤΩΜΕΝΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ ΜΑΣ!
ΞΥΠΝΑΤΕ! …
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ
ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ, ΠΑΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ Blog: http://fdathanasiou.wordpress.com/

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΒΙΑΙΕΣ, ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΥΣΤΗΡΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 18

Είναι κοινό μυστικό πως στον “εμφύλιο” της Συρίας που ξέρουν και οι πέτρες ότι υποκίνησε η Τουρκία με τη βοήθεια των ΗΠΑ, συμμετέχουν τζιχαντιστές από διάφορες χώρες. Όπως οι Τσετσένοι που απήγαγαν τους δύο Μητροπολίτες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, έκαναν λάθος για μια ακόμα φορά, όπως είχαν κάνει δημιουργώντας τον Μπιν Λάντεν για να “χτυπήσει” την ΕΣΣΔ στο Αφγανιστάν. Παρακινούν, ή έστω δεν σταματούν έναν πόλεμο στη Συρία, για να τη βγάλουν από τη σφαίρα επιρροής της Ρωσίας (είναι γνωστό πως ο Άσαντ είναι φιλο-Ρώσος), με απρόβλεπτες συνέπειες ακόμα και για τις ίδιες τις ΗΠΑ. Ο επόμενος στόχος των τζιχαντιστών, άλλωστε, θα είναι οι ΗΠΑ και αυτό αποδεικνύεται από τις αμέτρητες επιθέσεις σε αμερικανικά κτίρια στη Συρία. Αυτό, όμως, είναι αλλουνού παπά ευαγγέλιο…

Στην πραγματικότητα, η χριστιανική μειονότητα της Συρίας, δέχεται βίαιη επίθεση. Οι Σύριοι χριστιανοί, πέφτουν θύματα απαγωγών, βασανισμών, βιασμών, μαρτυρικών θανάτων. Δεν υπάρχει εκκλησία στη Συρία που να μην έχει γαζωθεί με σφαίρες, ενώ το φαινόμενο της βεβήλωσης εικόνων είναι πολύ- πολύ συχνό. Οι φανατικοί ισλαμιστές έχουν πάρει πλέον τον έλεγχο. Ο κίνδυνος ο εμφύλιος να μετατραπεί σε θρησκευτικό πόλεμο, είναι πλέον ορατός. Απλά ο κόσμος, δεν θέλει να το δει, επειδή δεν το βολεύει. Ο Ρώσος Πατριάρχης το είπε.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, σιωπά. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, το ίδιο. Το ΥΠΕΞ, επίσης. Γιατί;
Ας αρχίσουμε, για να περιγράψουμε την κατάσταση, με κάτι “light”, γιατί οι εικόνες που θα δείτε παρακάτω είναι πολύ- πολύ σκληρές.
Ο 22χρονος Ηλίας Κάρμο, είναι ένας από τους ελάχιστους χριστιανούς που παραμένουν στο Ras al-Ayn, μια “χριστιανική γειτονιά”. Οι φίλοι του, η οικογένειά του, έφυγαν πρόσφυγες στο εξωτερικό. Αυτός έμεινε και φροντίζει μια από τις εκκλησίες της περιοχής. Όσο μπορεί. Γιατί οι εκκλησίες είναι γαζωμένες με σφαίρες. Ο πύργος της καμπάνας χρησιμοποιείται πια από ελεύθερους σκοπευτές. Και το χριστιανικό σχολείο έχει γίνει στρατόπεδο. Πλέον, κανείς χριστιανός δεν κυκλοφορεί. Απάγονται και δολοφονούνται. “Πριν από αυτή την καταστροφή, μπορούσαμε να κάνουμε μια βόλτα, να κάνουμε ό,τι θέλαμε. Τώρα, δε μπορούμε. Όλοι τρέμουμε ότι θα απαχθούμε”. Είναι αυτό το τέλος της “καταπίεσης” του Άσαντ και της “ελευθερίας” της “επανάστασης”;

Ο Ηλίας Κάρμο, ένας από τους λίγους χριστιανούς που έμειναν (ζωντανοί) στη Συρία, περιγράφει τον εφιάλτη
Ο θείος του Ηλία, Ιωσήφ Κάρμο, περιγράφει πώς τον απήγαγαν δύο φορές. Την πρώτη φορά, ήταν σε ένα αυτοκίνητο, κοντά στην εκκλησία. Μια ομάδα οπλισμένων ανδρών τον πλησίασε και του είπε ότι χρειάζονταν φάρμακα. Τον άρπαξαν και, μετά από τρεις ώρες, βρέθηκε στο Aleppo. Τον κράτησαν εκεί, επτά μέρες. “Δεν με χτύπησαν πολύ”, λέει, “αλλά μου έδειξαν φωτογραφίες σκοτωμένων. Ζήτησαν λεφτά απ’ την οικογένειά μου και είπαν ότι αν δεν πληρώσουν, θα καταλήξω σαν αυτούς στις φωτογραφίες.
Τη δεύτερη φορά, στη Hasakah, είχαν “στήσει” τροχαίο ατύχημα. Ο Ιωσήφ που οδηγούσε με τη γυναίκα και τα παιδιά του, σταμάτησε να βοηθήσει. Έβγαλαν όπλα και τον άρπαξαν. Ευτυχώς, δεν πείραξαν την υπόλοιπη οικογένεια.
Πλέον, οι χριστιανοί εγκαταλείπουν τη Συρία. Από τις εικόνες, θα καταλάβετε λίγο μόνο από τον εφιάλτη που ζουν.

Σύριος αντάρτης ψήνει στη σχάρα το κεφάλι ενός “εχθρού” που σκότωσε νωρίτερα. Οι αποκεφαλισμοί χριστιανών είναι “συνηθισμένο φαινόμενο” στη Συρία του εμφυλίου.


Λαθρομετανάστες στην Σαμοθράκη; Γιατί άραγε;


Για όσους γνωρίζουν ή έχουν ενημερωθεί κατ’ ελάχιστον σχετικά με τους «δρόμους» που επιλέγουν οι λαθρομετανάστες για εισέλθουν στην Ελλάδα, η περίπτωση της Σαμοθράκης ως επιλογής εισόδου στην Ελλάδα (ή και στην Ευρώπη) μοιάζει από απίστευτη έως εξωφρενική, εκτός και αν…
Η είδηση που την προηγούμενη εβδομάδα πέρασε (κυριολεκτικά) στα «ψιλά» των ελληνικών ΜΜΕ και του διαδικτύου, είναι η είσοδος και η σύλληψη μικρών ομάδων λαθρομεταναστών, στο νησί της Σαμοθράκης.

Μάλιστα, το «φαινόμενο» παρουσιάστηκε 2 φορές μέσα στην ίδια εβδομάδα (που μας πέρασε) και προξένησε εκτός από το έντονο ενδιαφέρον και την αύξηση ετοιμότητας των τοπικών αρχών (αστυνομικών και λιμενικού), αφού η Σαμοθράκη θεωρείται ένας ευαίσθητος στρατηγικά (αλλά και οικονομικά λόγω της νησίδας «Λαδόξερα», όπου αναβλύζει πετρέλαιο) χώρος, η θαλάσσια περιοχή του οποίου έχει κατ’ επανάληψη παραβιασθεί είτε από σκάφη του τουρκικού λιμενικού είτε από τουρκικά σκάφη ερευνών…
Η είδηση των λίγων γραμμών, όπως μεταδόθηκε από τα ΜΜΕ στην Ελλάδα:
"Οι λιμενικές αρχές στη Σαμοθράκη, συνέλαβαν ακόμη 28 μη νόμιμους μετανάστες που αποβιβάστηκαν στην ακτή Άγκιστρο.
Πρόκειται για λαθρομετανάστες διαφόρων εθνικοτήτων που πέρασαν από την Τουρκία στην Ελλάδα με φουσκωτό σκάφος, το οποίο κατασχέθηκε.
Οι συλληφθέντες θα μεταφερθούν στην Αλεξανδρούπολη, ενώ στην περιοχή έχουν αυξηθεί οι περιπολίες, καθώς την προηγούμενη Κυριακή, στην ίδια ακτή είχαν αποβιβασθεί άλλοι 21 λαθρομετανάστες"
Τα στοιχεία προς ανάλυση που υπάρχουν στα δύο συγκεκριμένα «περιστατικά» είναι τα εξής:
  • Μικρές ομάδες λαθρομεταναστών: Ο αριθμός των μεταφερόμενων καθιστά ασύμφορη την «εργολαβία» από εμπόρους – διακινητές λαθρομεταναστών.
  • Μικρά σκάφη μεταφοράς
  • Μεγάλη θαλάσσια απόσταση
  • Κακή επιλογή χρόνου, λόγω ιδιαίτερων θαλάσσιων καιρικών συνθηκών στο βόρειο Αιγαίο
Γιατί επιλέχθηκε η μεταφορά δύο μικρών ομάδων, γεγονός απολύτως ασύμβατο με την λογική του κέρδους που απαιτεί μεγάλους αριθμούς μετακινούμενων;
Γιατί επιλέχθηκαν μικρά σκάφη, τα οποία δεν εγγυόταν την ασφαλή μετακίνηση των λαθρομεταναστών;
Γιατί, λοιπόν, οι λαθρομετανάστες προτίμησαν την Σαμοθράκη, ιδιαίτερα αυτή την χρονική περίοδο, αντί κάποιου άλλου νησιού του Αιγαίου το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στις τουρκικές ακτές;
Γιατί επιλέχθηκε η συγκεκριμένη χρονική περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας υπήρξε μεγάλη «αστάθεια» – επικινδυνότητα λόγω των καιρικών συνθηκών;
  • Γιατί οι λαθρομετανάστες επέλεξαν την Σαμοθράκη, γνωρίζοντας πως δεν θα έχουν κανέναν τρόπο διαφυγής προς το εσωτερικό της χώρας και στη συνέχεια προς την Ευρώπη; Μήπως δε ενδιαφέρονταν καθόλου για ένα ταξίδι προς την Ευρώπη, αλλά επιδίωκαν απλώς την σύλληψή τους και την ασφαλή μεταφορά τους και στην συνέχεια την “εξαφάνισή” τους στην Αθήνα;
  • Γιατί επιλέχθηκαν μικρά φουσκωτά σκάφη (και όχι μεγαλύτερα και ασφαλέστερα) ως μέσα μεταφοράς; Μήπως πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι παρόμοια σκάφη, υψηλότερων προδιαγραφών, χρησιμοποιούνται από τις ειδικές δυνάμεις…;
  • Γιατί επιλέχθηκε η μεταφορά των λαθρομεταναστών μέσα από μία μεγάλη θαλάσσια απόσταση, αφού η περίπτωση ασφαλούς μεταφοράς τους ήταν σχεδόν αδύνατη; Μήπως οι λαθρομετανάστες συνοδεύτηκαν (ή και μεταφέρθηκαν) μέχρις ενός σημείου από τουρκικά πολεμικά πλοία ή σκάφη του τουρκικού λιμενικού;
Μήπως η «είσοδος» των συγκεκριμένων (τονίζουμε μικρών ομάδων) λαθρομεταναστών μπορεί να είναι μία άσκηση των τουρκικών ειδικών δυνάμεων, προκειμένου να γίνει μέτρηση των μέτρων ασφάλειας, ο χρόνος αντίδρασης των αρμόδιων αρχών ή και να ευρεθούν «τυφλά σημεία» παρακολούθησης – παρατήρησης εκ μέρους των ελληνικών αρχών (στρατού και λιμενικού) ή και αποβίβασης στο ακριτικό Ελληνικό νησί;
Μήπως όλα τα παραπάνω είναι και οι πραγματικοί λόγοι αύξησης των μέτρων ασφάλειας στο νησί της Σαμοθράκης;
Κρατώντας όλες αυτές τις ερωτήσεις και τονίζοντας πως παρατηρούνται διάφορες κινήσεις από την τουρκική πλευρά κυρίως στην τουρκική ενδοχώρα αλλά και στα ελληνοτουρκικά σύνορα (χερσαία και μη), μέσα στις οποίες έχουμε και μία ομολογουμένως παράξενη για την χρονική περίοδο αύξηση της κινητικότητας τούρκων πολιτών στην Ελληνική Θράκη (όπως πάντα με αυτοκίνητα πολυτελείας, αλλά και με αυτοκινούμενα τροχόσπιτα…), ευελπιστούμε πως οι ελληνικές αρμόδιες υπηρεσίες όχι μόνο γνωρίζουν τι συμβαίνει αλλά και πως βρίσκονται στο κατάλληλο επίπεδο ετοιμότητας… Ελπίζουμε να μην υπάρξουν “περιστατικά” (όπως πριν 2 χρόνια που ξεπήδησαν φωτιές στον Έβρο, σε περιοχές μείζονος στρατιωτικής σπουδαιότητας), τα οποία θα λειτουργήσουν εις βάρος της Ελλάδας εξαιτίας της ολιγωρίας συγκεκριμένων διευθυντών, συγκεκριμένων υπηρεσιών…

Κωνσταντίνος
Πηγή : αιέν αριστεύειν.

Το νερό..νεράκι.. ΔΕΙΤΕ ΤΟ (συγκλονιστικό βίντεο!)


Ακούστε το με προσοχή.
Αυτά αποφασίζονται «πίσω» και ενώ βομβαρδιζόμαστε απο άλλες ειδήσεις ........
Παρακαλώ γνωστοποιήστε το
(ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΕΝΟ. ΠΡΟΩΘΕΙΣΤΕ ΤΟ ΠΑΝΤΟΥ!)

Δευτέρα 29 Απριλίου 2013

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΒΙΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ. “ΠΩΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΑΜΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ” Ε;

olympia
ΘΥΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ;
ΤΑ 219 ΔΙΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 40 ΔΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΑΝΑΝ ΦΤΕΡΑ!
ΕΙΔΑΤΕ ΠΟΥ “ΛΕΦΤΑ ΥΠΗΡΧΑΝ”;
“Πως θα πληρώναμε μισθούς και συντάξεις εάν δεν φωνάζαμε το ΔΝΤ και την Τρόικα…”
Δείτε τώρα την στυγνή αλήθεια με αριθμούς. Την μεγαλύτερη κλοπή που έχει συντελεσθεί εις βάρος έθνους.
Στο ερώτημα «πόσα από τα δάνεια που μας δίνει η τρόικα πηγαίνουν για μισθούς και συντάξεις» η απάντηση είναι αυτή που όλοι φανταζόμαστε. Απλώς, αποδεικνύεται και με αριθμούς.
Στα 219 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το ποσό που έχουμε δανειστεί από το
EFSF και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από τον Μάιο του 2010 μέχρι σήμερα. Από αυτά, όπως αναφέρει η εφημερίδα «το Κεφάλαιο»:
1.Τα 48,2 δισεκατομμύρια ευρώ δόθηκαν για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
2.Τα 11,3 δισεκατομμύρια ευρώ δόθηκαν για την επαναγορά χρέους (είναι η 2η διαδικασία «κουρέματος» στην οποία προχωρήσαμε.
3.Τα 29,7 δισεκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν για την ανταλλαγή ομολόγων στο πλαίσιο του
PSI (δηλαδή το πρώτο «κούρεμα» που έγινε στα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να διαλυθούν τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, η κυπριακή οικονομία αλλά και ιδιώτες αποταμιευτές).
4.Στο διάστημα 2010-2013 διαθέσαμε 122,2 δισεκατομμύρια ευρώ για να αποπληρώσουμε προηγούμενα δάνεια. Εξ’ αυτών, τα 74 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν χρεολύσια και τα 48 δισεκατομμύρια ευρώ… τόκοι
Αν κάνουμε την πρόσθεση, προκύπτει ότι το υπόλοιπο από τα 219 δισεκατομμύρια ευρώ που απομένει για τις ανάγκες του προϋπολογισμού (πληρωμή συντάξεων, μισθών, λειτουργία νοσοκομείων κλπ) είναι μόλις …7,6 δισεκατομμύρια ευρώ.
Όχι, δεν καλύφτηκαν μόνο με αυτά τα χρήματα τα ελλείμματα. Μην ξεχνάμε και τα αλλεπάλληλα πακέτα μέτρων το σύνολο των οποίων ξεπερνάει τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ.
Δηλαδή, όχι μόνον γυρίσαμε τα ομολογιακά δάνεια σε ενυπόθηκα, αλλά ξεριζώσαμε και 40 δις Ευρώ επιπλέον από την κοινωνία για να τα στείλουμε στους τοκογλύφους! Η ανάπτυξη προφανώς θα έλθει με τα κουρέλια που έχουν απομείνει στην Ελλάδα…
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ..

Με πληροφορίες από το “Κεφάλαιο” και το fpress.gr

Κούρδοι πολιορκούν τους Τσετσένους απαγωγείς των δύο Μητροπολιτών στη Συρία

Οι Κούρδοι της Συρίας φέρονται να έχουν εντοπίσει τους δύο απαχθέντες μητροπολίτες και ετοιμάζουν επιχείρηση για την διάσωσή τους, ενώ γνωρίζουν και δίνουν στη δημοσιότητα την οργάνωση που κρύβεται πίσω από την απαγωγή τους, πρόκειται για την ισλαμιστική Feteh El-Hesun, η οποία φυσικά ανήκει στο συνοθύλευμα των ισλαμιστών ανταρτών που αυτοονομάζεται συριακή αντιπολίτευση.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του κουρδικού Πρακτορείου Firat News, o Στρατός Λαϊκής Άμυνας του Δυτικού Κουρδιστάν (YPG), εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία η οργάνωση που απήγαγε τους δυο μητροπολίτες στη Συρία, είναι η ισλαμιστική Feteh El-Hesun, η οποία ανήκει στον λεγόμενο Ελεύθερο Συριακό Στρατό, ο οποίος, ως γνωστόν, στηρίζεται ανοικτά από την Τουρκία.
Ομάδες κούρδων μαχητών 300 ανδρών συνολικά, φέρεται να έχουν περικυκλωσει το σημείο στο οποίο έχουν μεταφερθεί οι δύο απαχθέντες μητροπολίτες. Πιθανόν μαζί με τους Κούρδους να βρίσκεται ρωσική ομάδα ειδικών δυνάμεων, καθότι εντυπωσιάζει η ταχύτητα με την οποία βρήκαν το σημείο κράτησης των μητροπολιτών. Αυτή η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί.
Πάντα σύμφωνα με τον YPG μέσω του Πρακτορείου Firat News, δόθηκε από τους Κούρδους διορία προς τους ισλαμιστές της Feteh El-Hesun να απελευθερώσουν τους δυο μητροπολίτες, ειδάλως οι μονάδες του κουρδικού Στρατού Λαϊκής Άμυνας θα πραγματοποιήσουν επιχείρηση για την απελευθέρωσή τους, δείχνοντας έτσι ότι γνωρίζουν την τοποθεσία που κρατούνται οι δυο ιερωμένοι.
Οι Κούρδοι ζητούν επίσης από τους απαγωγείς να ζητήσουν συγνώμη από τους χριστιανούς για το περιστατικό!
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Οι "ελληνικές" ισλαμιστικές οργανώσεις! Ποια οργάνωση παρέλασε (!) στη Μανωλάδα!

 
Ο ισλαμικός κίνδυνος χτυπάει την "πόρτα" της Ελλάδας. Αφού γεμίσαμε την χώρα με ανθρώπους από "ιδιόρυθμες" περιοχές τώρα θα υποστούμε τις συνέπειες. Με πρόσχημα το έγκλημα κατά των εργατών στην Μανωλάδα, στην πορεία αλληλεγγύης που ακολουθησε, πρωτοστάτησε ακραία ισλαμιστική οργάνωση γνωστή για τις θηριωδίες που έχει διαπράξει στο Μπανγκλαντές κατά "απίστων"! Πρόκειται για την οργάνωση "Hefazate Islam Bangladesh" που όπως μας ενημέρωνε το πανώ στην κεφαλή της πορείας, έχει πλέον και ελληνικό βραχίονα. Η οργάνωση αυτή συγκλόνισε την διεθνή κοινή γνώμη πριν από λίγες εβδομάδες, όταν χιλιάδες μέλη της βγήκαν στους δρόμους του Μπανγκλαντες και αξίωναν την δολοφονία Bloggers που αντιδρούσαν στην επιβολή του σκοταδισμού στην χώρα. Ένας από αυτούς μάλιστα, ο 26χρονος Ahmed Rajib Haider δολοφονήθηκε με φρικτό τρόπο έξω από το σπίτι του. Το Μπανγκλαντες θεωρείται βασίλειο της παιδικής δουλείας ενώ τα εργατικά ατυχήματα με χιλιάδες νεκρούς είναι πλέον είδηση που δεν συγκινεί κανέναν. Πρόσφατα κατέρρευσε εργοστάσιο με τους νεκρούς εργάτες (γυναίκες και ανήλικους στην πλειοψηφία τους) να ξεπερνούν τους 350.

Μία ματιά στην ιστοσελίδα της συγκεκριμένης οργάνωσης προκαλεί φρίκη αφού δεν κρύβουν τις προθέσεις τους για την δημιουργία "παγκόσμιου χαλιφάτου", για το "έθνος του Ισλάμ" και την παγκόσμια κυριαρχία. Δυστυχώς δεν μένουν μόνο στα λόγια αφού στο Μπανγκλαντές δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν καταστρέψει λατρευτικούς τόπους, αγάλματα αλλά έχουν επιτεθεί και σε πιστούς άλλων δογμάτων. Όσο για την ευαισθησία για τα δικαιώματα των εργατών, μόνο υποκριτική μπορεί να χαρακτηριστεί.

Στην Ελλάδα, τελικά "καταφέραμε" να ανθίσουν οι μουσουλμανικές οργανώσεις. Ιδού ποιες δίνουν οι υπηρεσίες ασφαλείας ως ενεργές αυτή την στιγμή:
>Al Salam τζαμί, Γαλαξία 9, Νέος Κόσμος.
>Μουσουλμανική Ένωση Ελλάδος, Γαλαξία 9 Νέος Κόσμος, ιδρύθηκε το 2003, Τηλ. 6972838164, Φαξ 2109216639
>Η «Muslim Association of Greece», διατηρεί σελίδα και στο Facebook.
>Έλληνο-Αραβικό μορφωτικό κέντρο (Arab-Hellenic center for culture & civilization member of Federation of Islamic Organization in Europe), Κύπρου 2 Μοσχάτο, http://www.islam.gr/cgi-bin/pages/index.pl?arlang=Greek, τηλ. 2106910492, ε-mail: ahcccgr@yahoo.com
>Al Farouk τζαμί, Ζαγορίων 40, Αθήνα, Τηλ. 2106910460, www.ahccc.gr
>Αl-Andalus τζαμί, Φίλωνος 98, Πειραιάς, Τηλ. 6972008214, E mail: naim_elghandour@yahoo.gr, ιδρύθηκε το 1981
>Greeks Rethink, E mail: info@greeksrethink.com (Ανενεργή προς το παρόν ομάδα απευθυνόμενη σε προσήλυτους στο Ισλάμ).

Οι "προοδευτικοί" τι έχουν να πουν για όλα αυτά; Καλό θα είναι να ενημερωθούν λίγο καλύτερα για το ποιοί μαζεύονται στην χώρα αυτή με την δική τους ανοχή.Πηγή : Hellas Now 

ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΑΝΩ ΜΑΣ ΤΙΠΟΤΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ, ΙΣΑΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΜΑΣ.

ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ- ΑΣΑΛΕΥΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ

Σήμερα νομίζεται καλὸς σὲ ὅλα, ὅποιος εἶναι ἀδιάφορος, ὅποιος δὲν νοιάζεται γιὰ τίποτα, ὅποιος δὲν νιώθει καμιὰ εὐθύνη. Ἀλλιῶς τὸν λένε σωβινιστή, τοπικιστή, μισαλλόδοξο, φανατικό. Ὅποιος ἀγαπᾶ
τὴν χώρα μας, τὰ ἤθη καὶ ἔθιμά μας, τὴν παράδοσή μας, τὴν γλώσσα μας, θεωρεῖται ὀπισθοδρομικός. Οἱ ἀδιάφοροι παιρνοῦν γιὰ φιλελεύθεροι ἄνθρωποι, γιὰ ἄνθρωποι ποὺ ζοῦνε μὲ τὸ πνεῦμα τῆς ἐποχῆς μας, ποὺ ἔχουν γιὰ πιστεύω τὴν καλοπέραση, τὸ εὔκολο κέρδος, τὶς εὐκολίες, τὶς ἀναπαύσεις, κι ἂς μὴν ἀπομείνῃ τίποτα ποὺ νὰ θυμίζῃ σὲ ποιὸ μέρος βρισκόμαστε, ἀπὸ ποὺ κρατᾶμε,
ποιοὶ ζήσανε πρὶν ἀπὸ μᾶς στὴν χώρα μας. Ἡ ξενομανία μᾶς ἔγινε τώρα σωστὴ ξενοδουλεία, σήμερα περνᾶ γιὰ ἀρετή, κι ὅποιος ἔχῃ τούτη τὴν ἀρρώστεια πιὸ βαρειὰ παρμένη, λογαριάζεται γιὰ σπουδαῖος ἄνθρωπος.

Ἡ Ἑλλάδα ἔγινε ἕνα παζάρι ποὺ πουλιοῦνται ὅλα, σὲ ὅποιον θέλῃ νὰ τὸ ἀγοράσῃ. Καταντήσαμε νὰ μὴν ἔχουμε ἀπάνω μας τίποτα ἑλληνικό, ἀπὸ τὸ σῶμα μας ἴσαμε τὸ πνεῦμα μας. Τὸ μασκάρεμα ἄρχισε πρῶτα ἀπὸ τὸ πνεῦμα, καὶ ὕστερα ἔφθασε καὶ στὸ σῶμα. Περισσότερο ἀντιστάθηκε σὲ αὐτὴ τὴν παραμόρφωση ὁ λαὸς καὶ βαστάξε καμπόσο, μὰ στὸ τέλος τὸν πῆρε τὸ ρεῦμα καὶ πάει καὶ αὐτός. Μάλιστα εἶναι χειρότερος ἀπὸ τοὺς γραμματισμένους. Τώρα μαϊμουδίζει τὰ φερσίματα καὶ τὶς κουβέντες ποὺ βλέπει στὸν κινηματογράφο, ἔγινε ἀφιλότιμος καὶ ἀδιάντροπος. Ἐνῷ πρῶτα ξεχώριζε ἀπὸ ἄλλες φυλές, γιατὶ ἦταν σεμνός, φιλότιμος, ντροπαλός, καλοδεκτικός, τώρα ἔγινε ἀγνώριστος. Τὰ ὄμορφα χαρακτηριστικά του σβήνουνε μέρα μὲ τὴν μέρα. Καὶ οἱ λιγοστοὶ ποὺ διατηροῦνε ἀκόμη λίγα σημάδια ἀπὸ τὴν ὀμορφιὰ τῆς ἑλληνικῆς ψυχῆς, παρασέρνονται σὲ αὐτὴ τὴν παραμόρφωση ἀπὸ τοὺς πολλούς, ποὺ εἶναι οἱ ἔξυπνοι, οἱ συγχρονισμένοι, οἱ μοντέρνοι, ἀλλὰ ποὺ εἶναι στ᾿ ἀληθινὰ οἱ ἀναίσθητοι καὶ οἱ ἀποκτηνωμένοι. Οἱ καλοὶ ντρέπονται γιατὶ εἶναι καλοί, συμμαζεμένοι καὶ μὲ ἀνατροφή. Οἱ ἄλλοι τοὺς λένε καθυστερημένους. Συμπαθητικὸς ἄνθρωπος δύσκολα βρίσκεται πιὰ σήμερα στὸν τόπο μας. Ἡ μόδα εἶναι νὰ εἶναι κανεὶς ἀντιπαθητικός, κρύος, ἄνοστος καὶ μάγκας. Μάλιστα ὅπως ὅλα φραγκέψανε, φράγκεψε καὶ ὁ μάγκας.

Οἱ πιὸ ἀγράμματοι ἀνακατώνουνε στὴν κουβέντα τους κάποια ἐγγλέζικα καὶ ἐκεῖ ποὺ δὲν χρειάζονται. Ὅσο γιὰ τοὺς γραμματισμένους, ὅλη ἡ γραμματοσύνη τους εἶναι νὰ μιλᾶνε ἐγγλέζικα καὶ σὲ λίγο καιρὸ δὲν θὰ ὑπάρχει Ἕλληνας νὰ μιλᾶ ἑλληνικά. Ἂς καταργηθῇ λοιπὸν ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα ὁλότελα, νὰ μὴν κουράζονται τὰ παιδιά μας στὴν ἄσκοπη ἐκμάθευσή της. Κοιτάχτε τὰ παιδιά μας. Παρατηρεῖστε τὶς φυσιογνωμίες τους, τὸ βλέμμα τους, τὶς κουβέντες τους, τὰ ἀστεῖα τους, τὰ παιχνίδια τους. Ὅλα μυρίζουνε ... Ἑλλάδα, νὰ μὴν ἀβασκαθοῦμε! Τὸ μόνο ποὺ ἀπόμεινε ἑλληνικὸ εἶναι τὸ «ρέ». Τὸ μασκάρεμα γίνεται γοργὰ καὶ στὸ κορμὶ καὶ στὴν ψυχή. Οἱ λιγοστοὶ ποὺ ἀντιστέκονται ἀκόμη σὲ αὐτὸν τὸν κατακλυσμό, πῶς νὰ μπορέσουνε νὰ βαστάξουνε; Γύρω τους βογγᾶ ἡ μεθυσμένη ἀνθρωποθάλασσα. Ἔρχεται καινούργιος κόσμος! Τὸ κολοσσαῖο μὲ τὰ οὐρλιάσματά του σκεπάζει τὶς ψαλμῳδίες ποὺ λένε οἱ μάρτυρες, περιμένοντας τὰ θηρία νὰ τοὺς φᾶνε.

Ἀλλὰ ἂν θὰ λείψουν οἱ Ἕλληνες ἀπὸ τὸ πρόσωπο τῆς γῆς, μήπως θὰ ἀπομείνουν τὰ βουνά, οἱ ἀκροθαλασσιές, οἱ θάλασσες, τὰ νησιὰ καὶ τὰ βράχια μὲ τὸν ἑλληνικὸ χαρακτήρα τους; Καθόλου! Τὰ περισσότερα τὰ ἔχουνε ἀγοράσει ἄνθρωποι ποὺ ἤρθανε ἀπὸ τὸν βόρειο Ὠκεανό, ἀπόγονοι τῶν Βικίγκων. Ἐκεῖνα τὰ κακόμοιρα νησιὰ τί συμφορὰ ἔχουνε πάθει! Ἡ φτώχεια τους στάθηκε ἡ καταστροφή τους. Σήμερα τὰ ρημάξανε ἄλλοι κουρσάροι, πιὸ ἐπικίνδυνοι ποὺ σφάζουνε μὲ τὸ μπαμπάκι. Σκλαβώσανε τὰ νησιὰ μὲ εὐγενικὸ τρόπο, μὲ τὸ χαμόγελο στὰ χείλη. Τὰ ἄσπρα σπιτάκια τῶν νησιωτῶν, ποὺ ζούσανε σὲ αὐτὰ ἁπλοϊκοὶ καὶ συμμαζεμένοι ἄνθρωποι, θαρρεῖς πὼς γίνανε δημόσια. Κυκλοφοροῦν χιλιάδες φωτογραφίες τῆς Μυκόνου, τῆς Πάρου, τῆς Αἴγινας, τῆς Ὕδρας, καὶ ἀντὶ νὰ βλέπῃ κανεὶς στοὺς στενοὺς δρόμους τοὺς κάποιους ἀραιοὺς νησιῶτες ψαράδες, ψημένους στὴν θάλασσα καὶ νησιώτισσες μὲ τὰ σεμνά τους ροῦχα, βλέπει νὰ γυρίζουν κάποια πλάσματα μισόγυμνα ἢ ὁλόγυμνα, ξενόφερτα, ἀγκαλιασμένοι θεατρινίστικα καὶ νὰ κάνουνε κάποιες ἄνοστες ἐπιδείξεις «ταμπλῶ βιβᾶν», σὰ νὰ παίζουν στὸν κινηματογράφο. Καὶ ρωτᾶς, κουνώντας τὸ κεφάλι σου: τί σχέση μπορεῖ νὰ ἔχουν αὐτὰ τὰ δίποδα, μὲ ἐκεῖνα τὰ σπίτια καὶ μὲ τὰ στενοσόκκακα τῶν νησιῶν; Ταιριάζουνε μὲ αὐτά, ὅσο ταιριάζουνε οἱ τουρίστες μὲ τὰ σὸρτς μὲ τὸν Παρθενώνα ποὺ μπροστά του φωτογραφίζονται. Ὅμως ἐκεῖ στέκονται ὅσο νὰ φωτογραφηθοῦνε, καὶ δὲν ἔχουνε γιὰ σπίτι τοὺς τὸν ἀρχαῖο ναό, ἐνῷ τοῦτοι στὰ νησιά, κατοικοῦνε μέσα σὲ ἐκεῖνα τὰ ἀταίριαστα σπίτια. Ὅλα ὑπηρετοῦνε τὰ γοῦστα αὐτῶν τῶν ἀφεντάδων. Μάλιστα τόσο πολὺ ἀγαποῦν αὐτοὶ τὴν Ἑλλάδα, ποὺ εἶναι ἐνθουσιασμένοι πὼς δὲν θὰ ἀφήσουνε τίποτα ἑλληνικὸ ὅπου πατήσουνε.

Καημένη Ἑλλάδα! Τί τέλος σὲ περίμενε! Μὰ δὲν ἔχεις μήτε κάποιον νὰ σὲ κλάψει, γιατὶ τὴν κηδεία σου τὴ γιορτάζουνε σὰν γάμο, μὲ χαρὲς καὶ μὲ τραγούδια, ποὺ αὐτὰ εὐτυχῶς δὲν εἶναι ἑλληνικά. Ἀκοῦστε τὴν ἑξῆς ἱστορία: ἡ χταπόδα βοσκᾶ στὸν πάτο τῆς θάλασσας, μαζὶ μὲ τὸ χταποδάκι. Ἄξαφνα τὸ καμακίζουνε. Τὸ χταποδάκι φωνάζει: μὲ πιάσανε μάνα! Ἡ μάνα του τοῦ λέγει: μὴν φοβᾶσαι παιδί μου! Ξαναφωνάζει τὸ μικρό: μὲ βγάζουν ἀπὸ τὴν θάλασσα! Πάλι λέγει ἡ μάνα: μὴν φοβᾶσαι παιδί μου. Καὶ πάλι: μὲ σγουρίζουνε μάνα! Μὴν φοβᾶσαι παιδί μου! Μὲ κόβουνε μὲ τὸ μαχαίρι! Μὴν φοβᾶσαι παιδί μου! Μὲ βράζουνε μάνα! Μὴν φοβᾶσαι παιδί μου! Μὲ μασᾶνε μάνα! Μὴν φοβᾶσαι παιδί μου! Πίνουνε κρασὶ μάνα! Τότε ἐκείνη ἀναστέναξε καὶ φώναξε: Ἄχ, σὲ ἔχασα παιδί μου! Γιατὶ τὸ κρασὶ εἶναι ὁ ἀντίμαχος τοῦ χταποδιοῦ, ἐπειδὴ τὸ λιώνει στὸ στομάχι. Δηλαδὴ ἡ μάνα δὲν φοβήθηκε μήτε τὸ μαχαίρι, μήτε τὴν φωτιά, μήτε τὰ δόντια, ἀλλὰ τὸ κρασί, ποὺ εἶναι πιὸ ἤρεμο καὶ ἀθῷο μπροστὰ στὰ μαχαίρια καὶ τὰ δόντια. Ἡ Ἑλλάδα σὰν τὸ χταποδάκι πέρασε ἀπὸ φωτιές, δόντια, μαχαίρια, ἀλλὰ πνεῦμα ΔΕΝ παρέδινε. Ὁ Φράγκος δὲν ἔρχεται μὲ μαχαίρια, πιστόλια καὶ φωτιές. Ἦρθε μὲ χάδια καὶ γλυκόλογα. Ἦρθε μὲ δῶρα, μὲ λεφτά, νὰ ἀνακουφίσῃ τὴν φτώχεια μας, νὰ διασκεδάσῃ μαζί μας, νὰ χορέψῃ μαζί μας, νὰ μᾶς εὐκολύνῃ τὴν ζωὴ μὲ τὰ μηχανήματά του. Ὅπως τὸ χταποδάκι ἔλιωσε στὸ κρασί, ἔτσι καὶ ἡ Ἑλλάδα κοντεύει νὰ χαθῇ ἀπὸ τὸ γλυκὸ κρασὶ ποὺ τὴν μέθυσε καὶ δὲν ξέρει τί κάνει καὶ ξεγυμνώθηκε καὶ στρήνιασε καὶ ἐκ τοῦ στρήνους αὐτῆς ἐπλούτισεν.

ΠΗΓΗ
Το είδα στην Τρικλοποδιά

Η Γερμανία μπορεί να διαλύσει την Ευρώπη

 
Είναι πλέον 84 ετών, η δύναμη της σκέψης του ωστόσο συνεχίζει επίμονα να γεννά καινούριες ιδέες. Να διαπιστώνει απτές πραγματικότητες. Να εξηγεί, και όχι απλώς να προβλέπει το μέλλον που έρχεται, τις περισσότερες φορές καλπάζοντας.

Ο Γιούργκεν Χάμπερμας, επιστήμονας της κοινωνικής θεωρίας και της σύγχρονης σκέψης, επέδρασε καθοριστικά στη διαμόρφωση μιας σειράς από θεωρίες στη δημόσια σφαίρα, τις τελευταίες δεκαετίες. Και μεταξύ άλλων, βοήθησε το έθνος του, τη Γερμανία, να ξανασταθεί στα πόδια της μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, να ξεπεράσει τις αυτονόητες δυσκολίες, να οικοδομήσει από την αρχή μια αξιακή κιβωτό που επέτρεψε στον μέσο Γερμανό να ζήσει και να προοδεύσει, απενοχοποιημένος. Ξεπερνώντας στην καθημερινότητά του την αβάσταχτη κληρονομιά του ναζισμού, αλλά και του γεγονότος ότι από το Βερολίνο ξεκίνησαν οι μόνοι πόλεμοι που καταγράφηκαν από την Ιστορία ως Παγκόσμιοι.

Ο διάσημος θεωρητικός από τη Φρανκφούρτη λοιπόν, έρχεται σήμερα να… πατήσει φρένο στην πολιτική της Άνγκελα Μέρκελ. Στην πολιτική της σύγχρονης Γερμανίας, που με τη δύναμη της οικονομικής ηγεμονίας καταφέρνει ότι δεν κατάφερε στα πεδία των μαχών με δυο Παγκοσμίους Πολέμους. Γιατί ο Χάμπερμας κατανοεί ότι μια τέτοια επικράτηση δεν θα γίνει… χωρίς αιχμαλώτους. Και η Γερμανία θα έχει χάσει την ψυχή της, βάζοντας την ίδια στιγμή απέναντί της την ιστορική συνείδηση της Ευρώπης. Και τις καρδιές των ανθρώπων που συγκροτούν λαούς και έθνη.

Μιλώντας στο Πανεπιστήμιο του Leuven στα ανατολικά των Βρυξελλών, στην πρώτη μεγάλη ομιλία του για την κρίση χρέους της ευρωζώνης, ο Γιούργκεν Χάμπερμας “χαστούκισε” την πολιτική που εφαρμόζει η Γερμανία. Επεσήμανε ότι η φιλελεύθερη Δημοκρατία που εγκαθιδρύθηκε στη χώρα του μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αυτονόητη και αιώνια, και προειδοποίησε ότι αν δεν αλλάξει κάτι ουσιαστικά στη σημερινή Ευρώπη, μπορεί να οδηγηθούμε σε μια μεγάλη καταστροφή: Τη διάλυση της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τον Χάμπερμας, η Ευρώπη θα πρέπει να “ξαναγεννήσει” το όραμα των ιδρυτών της για μια πολιτική ένωση, μια ένωση λαών με σεβασμό στις ιστορικές και πολιστικές ιδιαιτερότητες του καθενός, δίνοντας έμφαση στη συγκρότηση και υπεράσπιση των αναγκαίων θεσμικών δομών.

“Το να αναβάλλουμε τη Δημοκρατία, είναι μια εξαιρετικά ριψοκίνδυνη κίνηση. Η διαχείριση αυτής της κρίσης δεν μπορεί να είναι τεχνοκρατική. Πρέπει να είναι πολιτική. Βαθιά πολιτική.

Η γερμανική κυβέρνηση κρατάει στα χέρια της το κλειδί για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βασικό ερώτημα είναι αν η Γερμανία ενδιαφέρεται να πάρει την πρωτοβουλία και να αλλάξει την πορεία προς το μέλλον αυτό.

Ο ηγετικός ρόλος της σημερινής Γερμανίας, ξυπνάει ιστορικά φαντάσματα παντού γύρω μας. Γι’ αυτό και πρέπει να ξεπεράσουμε τον πειρασμό μιας Γερμανικής Ευρώπης.

Δυστυχώς, οι απαντήσεις που έδωσαν μέχρι σήμερα οι ευρωπαϊκές ηγεσίες στην κρίση υπήρξαν στρεβλωτικές και ανεπαρκείς. Δημιουργήθηκε ένα τεχνοκρατικό μοντέλο, χωρίς δημοκρατικές ρίζες. Και δεν μπορούμε να γυρίζουμε την πλάτη μας στη Δημοκρατία. Ούτε να ανεχόμαστε την αναβολή της”, ήταν τα λόγια του Χάμπερμας.

Ο διάσημος καθηγητής πάντως δεν περιορίστηκε στα λόγια. Έγινε και πολύ συγκεκριμένος, ζητώντας από τη γερμανική κυβέρνηση να εγκαταλείψει την πολιτική λιτότητας που έχει επιβληθεί στο σύνολο της ευρωζώνης, θυσιάζοντας την κοινωνική συνοχή, και να την αντικαταστήσει με δράσεις αλληλεγγύης, ευελιξία στην κινητικότητα του χρήματος και των ενισχύσεων στην Ευρώπη, ενώ πρότεινε και την έκδοση ευρωομολόγων για την αγορά χρεών προβληματικών οικονομιών.

“Ακόμη κι αν δεν καταλαβαίναμε από μόνοι μας ότι αυτό πρέπει να κάνουμε, είναι ιστορική υποχρέωσή μας. Ένα… δάνειο από το παρελθόν προς όλους τους υπόλοιπους λαούς της Ευρώπης”, σχολίασε ο Γιούργκεν Χάμπερμας. Και όλοι κατάλαβαν το υπονοούμενο. Ας ελπίσουμε ότι το κατάλαβε και το Βερολίνο.

Πηγή
Πηγή : Ας μιλήσουμε επιτέλους 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ-ΒΟΜΒΑ «Η Κίνα προσέφερε 10 δισ. στην Κύπρο για φυσικό αέριο αλλά είπαν "ΟΧΙ"»

ΠΗΓΗ: Hellas Now

Με μια αποκάλυψη "βόμβα" πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λευκωσία η ιδρυτική συνέλευση του νέου κόμματος που δημιούργησε ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Γ. Λιλλήκας.
Οπως είπε ο Γ.Λιλλήκας υπήρχε πρόταση από Κινέζους επενδυτές για προαγορά φυσικού αερίου αξίας 10 δισ. ευρώ ακόμα και πριν την τρίτη επβεβαιωτική γεώτρηση, αλλά τόσο η κυβέρνηση Χριστόφια όσο και η κυβέρνηση Αναστασιάδη αδιαφόρησαν χωρίς να υπάρχει λογική εξήγηση.
Ο Γ.Λιλλήκας είπε μάλιστα ότι η πρόταση είναι ακόμα σε ισχύ.
Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών κάλεσε τους.......
πολίτες ανεξάρτητα από ιδεολογική ταυτότητα να ενταχθούν στο κόμμα του, το οποίο θέλει να το καταστήσει πόλο αντίστασης στο Μνημόνιο.
Τη Τρίτη το απόγευμα η "Συμμαχία Πολιτών" θα πραγματοποιήσει μαζί με άλλους εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή, την ώρα της ψηφοφορίας για το Μνημόνιο και τη Δανειακή Σύμβαση.
defencenet

paspartoy

Κυριακή 28 Απριλίου 2013

Ο ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΙΔΕΑΛΙΣΜΟΥ (8)

Συνέχεια από Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

του HENRI DE LYBAC
 
ΣΕΛΛΙΝΓΚ (4)


Ας τονίσουμε πριν συνεχίσουμε πως ακόμη και ανάμεσα στους στοχαστές προτεσταντικών καταβολών, το πνεύμα του Ιωακείμ ντα Φιόρε είναι το αντίστροφο ακριβώς του πνεύματος της Μεταρρυθμίσεως. Καθότι η Μεταρρύθμιση απαιτεί να ξαναβρεί τον αυθεντικό πρωταρχικό Χριστιανισμό.

Έτσι λοιπόν ο Σέλλινγκ (F.W.J. Schelling) διευκρινίζει πως η εμφανής πρόθεση του Χριστού ξεκινά, καθώς μας λέει ότι η εξουσία ανήκε στον Πέτρο και συνέχιζε από αυτόν. Αυτό όμως δεν μπορεί να συνδυαστεί με την εκπληκτική κλήση του Παύλου, ο οποίος έχει το αποστολικό του αξίωμα κατευθείαν από τον Κύριο και λόγω αυτού του γεγονότος είναι ανεξάρτητος από τον Πέτρο. Ο Παύλος προφυλάσσεται με επιμονή από κάθε σημείο υποταγής απέναντι στον αρχηγό των Δώδεκα: φαίνεται λοιπόν εξ' αυτού πως είχε καθαρή συνείδηση ότι αντιπροσωπεύει μια διαφορετική Αρχή από εκείνη του Πέτρου, τέτοια που διαφεύγει από την εξουσία του. Ο Πέτρος ενσαρκώνει ακριβώς την αρχή της εξουσίας και της αυθεντίας, από την οποία όλα έπρεπε να ξεκινήσουν. Είναι ο ιδρυτής κατεξοχήν και μάλιστα ακόμη παραπάνω είναι ο βράχος στον οποίο οικοδομείται η Εκκλησία. Για να μην κατανοείται με αυτόν τον τρόπο το κείμενο το Κατά Ματθαίον (16, 18), πρέπει να είμαστε τυφλωμένοι από το πνεύμα της μερικότητος. Αυτό το θεμέλιο, διαρκεί στην Ρωμαϊκή Εκκλησία. Κατόρθωσε, όπως και ο ίδιος ο Πέτρος, να απαρνηθεί περισσότερες φορές τον Δάσκαλό του: δεν σταμάτησε ποτέ να είναι η Εκκλησία του, και χωρίς την σταθερότητα, από την οποία δεν αποκόπηκε ποτέ, όλο το οικοδόμημα θα είχε γκρεμιστεί. Διατηρεί τον Ιστορικό δεσμό με τον Χριστό. Ακόμη και ο Λούθηρος την ονόμασε την Μητέρα του.

Όμως ο "αυστηρός της νομικισμός" δείχνει μια νόηση ακόμη εξωτερική της πίστεως που διατηρεί, έχει ακόμη την νοοτροπία της Παλαιάς Διαθήκης. Για να άνθισε το πνεύμα του Ευαγγελίου, έπρεπε να της αντιτεθεί, στον κατάλληλο χρόνο, η "αρχή της ελευθερίας", που ενσαρκώθηκε από τον Παύλο. Μετά τον καθολικισμό, ο ζυγός του οποίου, η τιμή που πλήρωσε για την σταθερότητά του, γινόταν όλο και πιο ανυπόφορος και αδικαιολόγητος, στο μέτρο που απομακρυνόταν από την καταγωγή του, από τις πηγές. Έπρεπε λοιπόν να αναδυθεί ο ανταγωνιστή του, λανθάνων από καταγωγής. Ο προτεσταντισμός. Όπως κάποτε ο Παύλος στην Αντιόχεια, η Μεταρρύθμιση υποχρεώθηκε να ορθωθεί εναντίον του Πέτρου. Αλλά όμως ούτε ο Πέτρος ούτε ο Παύλος, ο καθένας  για λογαριασμό του, ούτε και οι δύο μαζί, αρκούν για να πραγματοποιηθεί η Εκκλησία στην πληρότητά της. Εξάλλου ο προτεσταντισμός είναι μια αντίθεση μόνον και δεν μπορεί ακόμη να είναι παρά μια μεσολαβητική στιγμή. Όπως ο Πέτρος έχει την ανάγκη του Παύλου, ο Παύλος έχει την ανάγκη του Πέτρου: χωρίς την ιστορική αρχή του Πέτρου, η ιδεαλιστική αρχή του Παύλου, χωρίς ρίζες, θα ήταν μόνον καταστροφική.

Όλο αυτό είναι ένα «πέρασμα» και κατανοημένο σαν τέτοιο, έρχεται να βοηθήσει τον ανταγωνιστή του για να ανοίξει με αυτόν τον δρόμο προς μια ανώτερη σύνθεση (την οποία πέτυχε εδώ που τα λέμε ο Νίτσε με τον Ζαρατούστρα και τον Αντίχριστο). Όταν λοιπόν, λόγω της Μεταρρύθμισης, η ενότης της Εκκλησίας θα εσωτερικευθεί, θα γίνει συνειδητή και ελεύθερη, δηλαδή στ' αλήθεια Καθολική, η Μεταρρύθμιση θα τελειώσει, δεν θα έχει πια κανέναν άλλον λόγο υπάρξεως.

Από το μέρος της η Ρωμαϊκή Εκκλησία θα θυμηθεί τον λόγο του Κυρίου στον Πέτρο και σαν τον Πέτρο, θα χύσει δάκρυα μετανοίας. Τότε το έδαφος θα είναι ελεύθερο για την αυγή της μελλοντικής Εκκλησίας, "της Καθολική Εκκλησίας", οικοδομημένης με το πνεύμα, που θα μπορεί να υπάρχει μόνον μέσω της χριστιανικής νοήσεως. Κάτι που δεν προϋποθέτει την αφομοίωσή της στην "απόλυτη γνώση" και την απλή και καθαρή εκκοσμίκευσή της στο κράτος, αλλά την πραγματική της συγχώνευση με τις επιστήμες και την γενική γνώση. Θα είναι η «Εκκλησία του Ιωάννη». Και ίσως οι χρόνοι πλησιάζουν.

«Ο Ιωάννης δεν έχει ούτε την ζωντάνια ούτε την δύναμη του θεμελιωτού του Πέτρου, δεν έχει ούτε τον ορμητικό χαρακτήρα του Παύλου, ούτε την φωτοβόλο ιδιοφυΐα του, αλλά διαθέτει την απλότητα του Πέτρου και την διαλεκτική οξύτητα του Παύλου». «Στην αρχή έμεινε σιωπηλός, αλλά πρέπει να επανενώσει εξυπνώνοντάς τα, τον καθολικό νομικισμό και την προτεσταντική χάρη, στο ουράνιο και γλυκύ του πνεύμα. Είναι ο αγαπημένος Απόστολος του Χριστού, αυτός που ανήγγειλε το Άγιο πνεύμα. Η Εκκλησία του Ιωάννη δεν είναι η Ελληνική Εκκλησία, είναι η Εκκλησία που ακόμη πρέπει πάντοτε να έλθει. Θα είναι η δεύτερη, η νέα Ιερουσαλήμ, που ο Οραματιστής της Αποκαλύψεως θεώρησε να κατέρχεται από τον ουρανό. Θα επανενώσει όλους τους χριστιανούς που είναι σήμερα χωρισμένοι, θα δεχθεί στους κόλπους του τους Ιουδαίους και του Εθνικούς, θα υφίσταται καθ' εαυτή, χωρίς αντιπαραθέσεις και χωρίς όρια, χωρίς εξωτερική αυθεντία οποιουδήποτε τύπου, καθένας θα εντάσσεται ελεύθερα. Θα είναι η μόνη αληθινά λαϊκή θρησκεία, η θρησκεία της ανθρώπινης ράτσας κατέχοντας την υψηλότερη γνώση. Εάν είχαν να κτίσω μια Εκκλησία, θα την αφιέρωνα στον Ιωάννη».

Δεν υπονοεί πως ο Ιωάννης θα πραγματοποιούσε την Ιδανική Εκκλησία προβάλλοντας στον χριστιανισμό τα καθοριστικά φώτα της φιλοσοφίας του Σέλλινγκ; Τα πιο μεγάλα πνεύματα φτιάχνουν τέτοια όνειρα, στα οποία τελικώς πρέπει να βλέπουμε λιγότερη υπερηφάνεια παρά αγαθότητα.

Υποκινημένος από την σφοδρή του επιθυμία για μια καθολική σύνθεση, ο Σέλλινγκ, θα ήθελε, σ' αυτή την Εκκλησία στην καθοριστική της μορφή, να συνεχίσει να ενώνει τον Πέτρο, τον Παύλο και τον Ιωάννη. Από εδώ ξεκινά μια σειρά από αντιφάσεις που φαίνονται ανεπίτρεπτες. «Ο Χριστιανισμός θα έπρεπε να εξαφανίσει και τις τελευταίες μορφές που διατήρησε από την Εκκλησία του Πέτρου, τα κιγκλιδώματα με τα οποία προσπάθησε να προστατευθεί, στην διάρκεια της πρώτης του φάσης. Από το άλλο μέρος όμως ούτε ο Παύλος θα μπορούσε να είναι κάτι χωρίς τον Πέτρο. Οι προτεσταντικές Εκκλησίες ζουν μόνο από την διαμαρτυρία τους και η πρώτη τους αρχή τις καταδικάζει στον κατακερματισμό, έτσι που να βεβαιωνόμαστε πως η καθολική μορφή της Εκκλησίας πρέπει να υφίσταται. Άλλη μία δυσκολία είναι η εξής: Η Μεταρρύθμιση η οποία επετεύχθη τον δέκατο έκτο αιώνα, είναι ανεπίστροφος, μη αντιστρεπτή, όμως ο Χριστιανισμός δεν μπορεί να είναι Γερμανικός από μια άλλη άποψη. Μόνον στους Μεταρρυθμισμένους χαρακτήρες μπορούμε να τον υπολογίσουμε δικό μας, διαφορετικά πρέπει να τον απαρνηθούμε».  
Όμως αυτή η αντίφαση ξεκαθαρίζει εάν θυμηθούμε πως ο ίδιος ο Σέλλινγκ δεν είχε δηλώσει πως ο ρόλος της Μεταρρυθμίσεως ήταν πρόσκαιρος; Πώς εάν η μοίρα της Μεταρρυθμίσεως είναι εκείνη της Γερμανίας που την γέννησε, εάν τα δύο αυτά είναι ενωμένα, τότε η απόλυτη ύπαρξη του ανθρώπου στην καθοριστική μορφή της Εκκλησίας, θα οφειλόταν στην θυσία της Γερμανίας;

Πάντοτε κατά τον Σέλλινγκ, ο Πέτρος, όπως ο Μωυσής, δεν θεμελιώνει το παρελθόν; Ο Παύλος σαν τον Ηλία δεν καθορίζει το παρόν; Και μόνον ο Ιωάννης, σαν τον Βαπτιστή, δεν ανακοινώνει ίσως το μέλλον;


Αμέθυστος

ΜΠΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ;

Αυτό το Σάββατο η “δημοκρατία” παρουσίασε την κινηματογραφική υπερπαραγωγή “Ιησούς”! Για πρώτη φορά μια ταινία για τα Πάθη του Ιησού βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Μαζί το βιβλίο του Μητροπολίτη Δημητριάδος Ιγνατίου. “Ο Χριστός που σταυρώνουμε”.


Το ενδιαφέρον είναι ότι πάνω στο DVD με τίτλο “Ιησούς” αναγράφεται ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ. Στο πίσω μέρος της θήκης του DVD φαίνεται ότι την αποκλειστική διάθεση της εν λόγω ταινίας την έχει η Agape.


Ποια είναι όμως η Agape;

Πρόκειται για μια ομάδα που έχει χαρακτηρισθεί ως ασυμβίβαστη με την Ορθόδοξη Πίστη (αρ. 71 στον κατάλογο των χριστιανικών αιρέσεων)

Η προτεσταντική υπερδογματική ομάδα «Χριστιανική Κίνηση Αγάπης» κινείται στο χώρο των Πανεπιστημίων προσεγγίζοντας φοιτητές και καθηγητές και διανέμοντας DVD για το Χριστό με μη ορθόδοξες σωτηριολογικές θέσεις. Η ομάδα αυτή που έχει χαρακτηρισθεί ως ασυμβίβαστη με την Ορθόδοξη Πίστη (αρ. 71 στον κατάλογο των χριστιανικών αιρέσεων) δραστηριοποιείται αυτή την περίοδο στο Πανεπιστήμιο των Πατρών. Άτομα της ομάδας δραστηριοποιούνται επίσης και στα Πανεπιστήμια της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνής, Ξάνθης, Ιωαννίνων, Ρεθύμνου, Βόλου και Φλώρινας καθώς και στα Α.Τ.Ε.Ι Καβάλας, Σερρών, Λάρισας, Φλώρινας, Κοζάνης, Καστοριάς και Χανίων. Περισσότερα στοιχεία για τη «Χριστιανική Κίνηση Αγάπης» τα αντι-ορθόδοξα δόγματα και τον τρόπο δράσης της μπορεί κανείς να βρει στη μελέτη του μακαριστού π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου «Εγχειρίδιο αιρέσεων και παραχριστιανικών ομάδων», Αθήνα 2004 (βλέπε παρακάτω).


Χριστιανική Κίνηση Αγάπης (ΧΚΑ) (π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος)

1. Ιστορία


Πρόκειται για την οργάνωση Campus Crusade for Christ (Φοιτητική Σταυροφορία για τον Χριστό), που ιδρύθηκε το 1951 στην Καλιφόρνια από τον Bill Bright. Το 1957 επε­κτάθηκε και σε άλλους κύκλους. Κατά το έτος 1967 50 φοιτητές μετέφεραν την κίνηση στην Ευρώπη, όπου εξαπλώ­θηκε σημαντικά. Το 1983 οργανώθηκε εκπαιδευτικό συνέ­δριο στο Kansas City με τη συμμετοχή 18.000 φοιτητών, οι οποίοι μετέφεραν την κίνηση σε 400 πανεπιστήμια.
Στην ίδια προσπάθεια ανήκουν και οι οργανώσεις International Films and Campus for Christ, International Films Inc και Action Neues Leben (Δράση Νέα Ζωή), που έχει την έδρα της στην Ζυρίχη και μέσω της οργάνωσης «Ευαγγε­λική Υπηρεσία Ξένων» του Dortmund ασκεί προσηλυτισμό μεταξύ των Ελλήνων της Δ. Ευρώπης. Σήμερα η κίνηση δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες. Το ευρω­παϊκό της κέντρο βρίσκεται στο Giessen της Δ. Γερμανίας.
Στην Ελλάδα φέρει το όνομα «Χριστιανική Κίνηση Α­γάπης» (ΤΘ 10890, 541 10 Θεσσαλονίκη). Πρώτος υπεύθυ­νος ήταν ο Απόστολος Μπλιάτης, τώρα ποιμένας της Ελλη­νικής Ευαγγελικής Εκκλησίας.
Η ΧΚΑ συνεργάζεται με την «Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση», με τη «Φοιτητική Σταυροφορία για τον Χριστό» (Θεσσαλονίκη), με τη «Νεολαία Χριστού», με την «Αποστολι­κή Εκκλησία του Χριστού» κ. ά.

2. Δογματική βάση

Η ΧΚΑ ισχυρίζεται ότι δεν αποτελεί εκκλησία, αλλά ότι είναι «ο ευαγγελιστικός βραχίονας της Εκκλησίας». Τονίζει τη σημασία της «τοπικής κοινότητας» και ισχυρίζεται ότι επι­θυμεί να συντελέσει στην «οικοδομή και στην αύξησή της» (Τι μπορείτε να προσφέρετε προσωπικά και με νόημα, γερμ. έντυπο της κίνησης).
Η δογματική βάση της οργάνωσης είναι «υπερδογματική». «Ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός και ξεκομμένος από τον Θεό». Μόνο ο Ιησούς μπορεί να αποκαταστήσει τη σχέ­ση του με το Θεό. Πρέπει όμως ο άνθρωπος να δεχθεί τον Χριστό σαν προσωπικό Σωτήρα με πίστη, στα πλαίσια της προσευχής: «Χριστέ μου... παραδέχομαι πως είμαι αμαρτω­λός. Τώρα ανοίγω την καρδιά μου σ’ Εσένα και Σε δέχομαι Σωτήρα και Κύριό μου... Σ' ευχαριστώ που μ' άκουσες, Α­μήν» (Προσωπική γνωριμία με τον Θεό, βιβλιάριο. Έχετε ακούσει για τους τέσσερες πνευματικούς νόμους;, βιβλιάριο. Ο Δρόμος, 65/1987,7).
Η κίνηση πιστεύει πως «από τη στιγμή αυτής της προ­σευχής» έγινε μέσα στον άνθρωπο «μια ολόκληρη αλλαγή». Ο Χριστός ανέλαβε τη ζωή του, συγχώρεσε τις αμαρτίες του, τον έκανε παιδί του Θεού. Μέσα του κατοικεί το Αγιο Πνεύμα και άρχισε μια καινούργια ζωή. Πρέπει τώρα να προσεύχεται, να μελετά τη Γραφή, να υπακούει στο θέλημα του Θεού και να «ομολογεί» με τη ζωή του και τα λόγια του «ότι ανήκει στο Χριστό» και να εκτελεί τα «έργα» που έχει ετοιμάσει ο Θεός γι' αυτόν. Πρέπει να κάνει «συντροφιά» με συνειδητούς χριστιανούς και να συμμετέχει στην «εκκλησια­στική ζωή και λατρεία» (Προσωπική γνωριμία με τον Θεό, βιβλιάριο. Έχετε ακούσει για τους τέσσερες πνευματικούς νόμους;, βιβλιάριο. Ο Δρόμος, εφημερίδα της ΕΙΕ, 58/1986, 12. 65/1987,6-7. Νέα Ζωή, σελ. 63-72).
Το 1985 η κίνηση πραγματοποίησε δορυφορικό συνέδριο, ταυτόχρονα σε 92 μέρη με στόχο την εκπαίδευση των οπαδών της για την ιεραποστολή. Στο ελληνικό κείμενο του συνεδρίου (Explo '85) αναφέρεται η προτροπή: «Συνδέσου με την Εκκλησία όπου κηρύττεται ο Χριστός και η σωτηρία του, προσευχήσου, ο Θεός να σε οδηγήσει σε μια εκκλησία που αληθινά τιμά το λόγο του Θεού. Πρέπει τακτικά να παρακολουθείς τις συναθροίσεις της Εκκλησίας. Να θέλεις να συμμερισθείς την ανακάλυψή σου μ' άλλους».
Οι λόγοι αυτοί αποδεικνύουν ότι η κίνηση επιθυμεί να εντάξει τους προσηλύτους σε μια από τις συνεργαζόμενες προτεσταντικές ομάδες, γιατί κατά την αντίληψή της μόνο εκεί «τιμάται ο λόγος του Θεού», και να τους μεταβάλει σε μισσιοναρίους της.

3. Μέθοδος εργασίας

Για πρώτη επαφή χρησιμοποιείται συνήθως η ταινία «Ο Ιησούς». Μια ομάδα τριών προσώπων παρουσιάζει την ταινία σε μια περιοχή, που περιλαμβάνει αριθμό χωριών ή μια πό­λη. Ακολουθούν «προσωπικές ομολογίες» και τελικά τα άτο­μα που θα δείξουν ενδιαφέρον οργανώνονται σε «βιβλικές μελέτες» στα σπίτια, για να καταλήξουν αργότερα στην συγκρότηση νέας «εκκλησίας» στην περιοχή.
Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην ιεραποστολή μεταξύ των φοιτητών. Γιατί μ' αυτό τον τρόπο η κίνηση συμμετέχει αποφασιστικά στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης στο μέλλον, με σκοπό ν' αποτελέσει «πρότυπο του νέου προσανατολι­σμού». Ο «ευαγγελισμός» πραγματοποιείται με «προσωπική επαφή», με «ανοικτές» εκδηλώσεις στο πανεπιστήμιο ή με «βραδυνά» σε πανεπιστημιακές αίθουσες, και στη συνέχεια, με «βιβλικούς κύκλους», με «ομάδες αγάπης» και με εκδη­λώσεις διακοπών.
Κύριος στόχος της κίνησης είναι «να εκπαιδεύσει εκα­τομμύρια χριστιανούς πώς να κερδίσουν, άλλους στον Χριστό, να οικοδομήσει την πίστη τους και να τους οδηγήσει στην αγία ζωή και σε καρποφόρα μαρτυρία» (Explo '85)... Η ιεραποστολική δραστηριότητα είναι για τον κάθε πιστό «διατα­γή», όχι εντολή- ο ευαγγελισμός είναι «τρόπος ζωής». Και αυτό συνεπάγεται την υποχρέωση να αναζητούνται συνεχώς «ευκαιρίες μαρτυρίας». Γι' αυτό συνιστάται:
«1. Να είμαστε διαθέσιμοι, 2. Να φέρουμε τη συζήτηση στον Χριστό» (Explo '85). Κάθε οπαδός πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη εκπαίδευση για να ασκεί τη «μαθήτευση», να παρακολουθεί τους «νέους πιστούς», να ασκεί τη «μαθητεία για αύξηση» και με στόχο την «οργάνωση, κατάρτιση και τον σκοπό της μαθητείας», τη «ζωή υπηρεσίας», την «υπακοή», τον «παγκόσμιο οραματισμό» κ. ά.
Όταν οι «νέοι πιστοί» εκπαιδευθούν, συγκροτούν «νέες εκκλησίες» και καλούνται να προσφέρουν «για το έργο» δυο χρόνια από τη ζωή τους στην υπηρεσία της οργάνωσης. Η «Φοιτητική Σταυροφορία για τον Χριστό» έθεσε σαν στόχο να εκπαιδεύσει σ' όλο τον κόσμο 5 εκατομμύρια οπαδούς «για το έργο του Θεού, που να διαθέτουν τουλάχιστον 20% του χρόνου και του χρήματός των για το έργο του Θεού» (Explo '85). Για την κίνηση «μετάνοια» σημαίνει μεταξύ άλ­λων να θυσιάζω «για χάρη της βασιλείας του» «την πλησιέ­στερη σχέση μου, τη ζωή μου, την υπόληψή μου και όλα μου τα υπάρχοντα» (Explo '85).

Οι οπαδοί υπογράφουν την «Απόφαση Υποταγής και Αφιερώσεως», στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται:

«ΣΩΤΗΡΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕ ΜΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ... αφιερώ­νω τώρα για τη δική Σου δόξα το χρόνο μου... τα χαρίσματά μου... και τα χρήματά μου,... για να βοηθήσω ν' αλλάξει ο κόσμος και να συμβάλω έτσι στην εκπλήρωση της Μεγάλης Αποστολής... Στο χωριό μου... Στην πόλη μου... Στην Πατρί­δα μου... Σε άλλη χώρα... Θέλω να συμμετέχω στο πρόγραμ­μα προβολής της ταινίας «ΙΗΣΟΥΣ»... Θέλω να βοηθήσω οικονομικά τη Χριστιανική Κίνηση Αγάπης στην Πατρίδα μου... Θέλω να εργασθώ με τη Χριστιανική Κίνηση Αγάπης σε άλλη Χώρα... Εξαρτώμενος στο πρόσωπο και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, θα εκπληρώσω με επιμέλεια τις υπο­σχέσεις μου αυτές. Ημερομηνία... 198... Υπογραφή».

Οι οπαδοί, που είναι κυρίως νεαρά άτομα, παρακινούνται να συμπληρώσουν αυτό το κείμενο «Απόφασης Υποτα­γής και Αφιέρωσης», να το υπογράψουν και να το παραδώ­σουν στην κίνηση. Υποχρεούνται ακόμη να συμπληρώσουν για τον εαυτό τους μια «Προσωπική Υπενθύμιση» για να την πάρουν μαζί τους (Explo '85).

Ειδική εκπαίδευση προβλέπεται για το «πως να αναδεί­ξεις τη φιλία σου με μη πιστούς» σε «σχέση ευαγγελισμού». Οι οπαδοί εκπαιδεύονται πως να αρχίζουν συζήτηση με ά­γνωστα άτομα, αναζητώντας κάποιο «κοινό έδαφος», που θα χρησιμοποιηθεί σαν προγεφύρωμα για «ευαγγελιστική συζή­τηση». Έτσι στο «δορυφορικό συνέδριο» στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε «εξόρμηση προσωπικού ευαγγελισμού» με τη χρήση ενός «στατιστικού Δελτίου», με στόχο την πρώτη επαφή:

«Συγγνώμη, μπορείτε να μας βοηθήσετε; Είμαστε από ένα συνέδριο που λέγεται Explo '85 και γίνεται αυτές τις ημέρες στο ξενοδοχείο ΚΑΨΗΣ. Κάνουμε μια στατιστική για να μάθουμε τη γνώμη των Ελλήνων σχετικά με το πρόβλημα του κόσμου και το μέλλον του». Η οργάνωση έδωσε οδη­γίες για την αντιμετώπιση τυχόν αντιδράσεων και για τη χρή­ση και την προσφορά του βιβλιαρίου «Προσωπική γνωριμία με το Θεό» σε όσους δείξουν πνευματικό ενδιαφέρον. Ση­μειώνεται ακόμη πως πρέπει να κρατηθούν τα προσωπικά τους στοιχεία για «πνευματική φροντίδα», δηλαδή το όνομα, η διεύθυνση, το τηλέφωνο, με τη συμπλήρωση ειδικού Δελ­τίου (Explo '85, σελ. 44).

Στο τέλος του βιβλιαρίου «Προσωπική γνωριμία με το Θεό» υπάρχει ειδικό «απόκομμα», με το οποίο ο ενδιαφερό­μενος μπορεί να ζητήσει από την οργάνωση βοήθεια για «να προχωρήσει σε μια βαθύτερη πνευματική σχέση με τον Θεό» και ένα δεύτερο βιβλιάριο, «Η γεμάτη με Αγιο Πνεύ­μα ζωή».
Συμπερασματικά αναφέρουμε ότι η κίνηση, προκειμένου να επιδιώξει το σκοπό της, δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία στη μέθοδο που ακολουθεί. Τα νεαρά άτομα που παγιδεύονται εκεί, οδηγούνται σε εξάρτηση.

(π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου «Εγχειρίδιο αιρέσεων και παραχριστιανικών ομάδων», Αθήνα 2004)
Πηγή: http://www.alopsis.gr/

Στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο Δημητριάδος στηρίζει την εν λόγω ομάδα-αίρεση.

http://www.agape.gr/30-xronia-agape/
Δείτε το βίντεο, προσέξτε ειδικά στο 6:30.


http://www.agape.gr/synedrio-zevgarion-dekemvrios-2011/

ΣΧΟΛΙΟ : Μά ο Δημητριάδος αγαπά τούς φοιτητές. Είναι τό μέλλον. 
Εξ΄αλλου η Ακαδημία Βόλου μικρό πανεπιστήμιο είναι;;;
Αμέθυστος

“Ελληνικός” Χρυσός Α.Ε. Η αλήθεια - Διαβάστε το να πάθετε Σοκ


 http://www.econews.gr/wp-content/thumbnails/84203.jpg
Διαβάστε προσεκτικά πως θα ζούμε στη Μακεδονία και τη Θράκη σε λίγα χρόνια. Δεν είναι εικασίες, είναι πραγματικότητα, τεκμηριωμένη από την μελέτη που κατέθεσε η ΙΔΙΑ η εταιρία. 
Την παρουσίασε σε ομιλία του ο καθηγητής του Α.Π.Θ. κ. Λαζαρίδης (πιο κάτω δίνω και το link), παρουσία πολλών καθηγητών και επιστημόνων:
Για την τζάμπα “επένδυση” των Καναδών:
Ενώ η αγοράστρια εταιρία «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.» έδωσε μόλις 11.000.000 ευρώ για να αγοράσει από το Ελληνικό Δημόσιο ένα τεράστιο κομμάτι της Χαλκιδικής, η χρηματιστηριακή της αξία έχει ανέβει από την αγορά αυτή σε 2,5 ΔΙΣ!
Τα εκτιμώμενα μεταλλεύματα είναι 15-20 ΔΙΣ!

Η Ευρωπαϊκή επιτροπή διαπίστωσε ότι το τίμημα ήταν εξαιρετικά χαμηλό (European Commission Decision IR
/11/216) και κάλεσε την εταιρία να πληρώσει ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15,34 εκατ. στο ελληνικό δημόσιο. Το καταπληκτικό και πρωτάκουστο: αντί να προσφύγει η εταιρία για άρση του προστίμου, προσέφυγε ή ίδια η κυβέρνηση εναντίον της απόφασης αυτής! Τόσος πόνος για την εταιρία, ή τόσο πολύ μας περίσσευαν τα 15,34 εκατομμύρια ευρώ;
Σημειωτέον ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεν έχει ΤΟ ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ επί των μεταλλευμάτων.
ΜΗΔΕΝ τοις εκατό!!! (0%). ΜΗΔΕΝ χρυσός λοιπόν…
Εδόθη από τους Καναδούς στον Μπόμπολα 5%, για να κινεί τα νήματα στο τηλεοπτικό και πολιτικό σάπιο κατεστημένο.
Όσο για την ανάπτυξη, διαβάστε τα παρακάτω:
Ανάπτυξη εννοούν ότι προσλαμβάνουν κάποιους ντόπιους κατοίκους, που εξαθλιωμένοι από την ανεργία, έχουν ως αποστολή να κατεδαφίσουν το ίδιο τους το σπίτι!! Η περιοχή σε λίγα χρόνια ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΗ από την σκόνη με τα βαρέα μέταλλα η οποία θα καταστρέψει κάθε ζωή και υγεία σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων, με πρώτη τη Θεσσαλονίκη. Τους βάζουν να αλέσουν εκατομμύρια τόνους πολύτιμου δασικού εδάφους, που θα το επεξεργαστούν με θανατηφόρα κυανιούχα για να παραλάβουν λιγότερο από 1 γραμμάριο χρυσού ανά τόνο σκόνης!!! Κι αυτά τα λένε οι ειδικοί καθηγητές και επιστήμονες. Τότε να δούμε που θα βρουν δουλειά οι σύγχρονοι γενίτσαροι και τα παιδιά τους. αφού θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για άγνωστο προορισμό.

Έτσι ο κύριος Μπόμπολας και η παρέα του, έβαλαν στην τοπική κοινωνία συνενόχους στην ΒΙΒΛΙΚΗ καταστροφή της Μακεδονίας και της Θράκης (γιατί έπεται το ΚΙΛΚΙΣ, η ΡΟΔΟΠΗ και ο ΕΒΡΟΣ).
Η καταστροφή θα είναι τεράστια, γιατί ο τρόπος εξόρυξης θα είναι πλέον ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΣ. Δεν μιλάμε πια για υπόγεια ορυχεία. Θα δημιουργηθούν κρατήρες πλάτους700 μέτρων και βάθους 220. Οι εκπομπές της σκόνης θα φτάνουν μέχρι τη Θεσσαλονίκη, την Πιερία, τη Θάσο!!
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το σχέδιο προδοσίας του Ελληνικού λαού, ολοκληρώνεται με την ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ της εταιρίας ότι θα αθωωθεί με ΝΟΜΟ(!) για την επερχόμενη βιβλική καταστροφή. Στον νόμο 3220/2004 ΦΕΚ 15Α/28.1.2004 στη σελίδα 349 αναφέρεται ΡΗΤΑ ότι:«η αγοράστρια δεν έχει υποχρέωση και ευθύνη για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος εν γένει ή απορρέουσα από τον Μεταλλευτικό κώδικα, τον Κ.Μ.Λ.Ε., την Κ.Υ.Α. περιβαλλοντολογικών όρων, τις εγκρίσεις τεχνικών μελετών και τις λοιπές εν γένει διοικητικές πράξεις, εγκρίσεις ή άδειες μετά από την αναστροφή της πώλησης σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσης»
Αν είναι δυνατόν! Να θεσμοθετεί το Κράτος την καταστροφή του περιβάλλοντος, την οποία προστατεύει το Σύνταγμα!
Πρέπει όλοι μας να κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για να σταματήσει αυτή η καταστροφή.
Για να γίνετε εθελοντές, κατ’ αρχήν υπογράψτε εδώ:
http://www.nomines.org/ 

για ολόκληρη την ομιλία του καθηγητού κ. Λαζαρίδη δείτε εδώ:

από το olympia