Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014

Τὸ φάντασμα τοῦ Ἡρώδη πλανᾶται πάνω ἀπὸ τὸν κόσμο

Πηγή: ΑΚΤΙΝΕΣ

embryo
Ἐκτρώσεις γίνονταν πάντα σ᾿ αὐτὸν τὸν ἀποστατημένο ἀπὸ τὸ σωστικὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ κόσμο. Μὲ διάφορα «ἀμβλωθρίδια» παλαιότερα, μὲ σύγχρονες τεχνολογικὲς μεθόδους σήμερα. Στὴν ἐποχή μας ὅμως, κατὰ τὴ δεκαετία τοῦ 1980, ὅταν ἀποφασίσθηκε ἡ «νομιμοποίηση» τοῦ φρικιαστικότερου ὅλων τῶν ἐγκλημάτων, τῶν ἐκτρώσεων, μὲ παρανοϊκὴ ἔγκριση τῆς τότε Βουλῆς, μιὰ ὁμάδα ψευτοθεολόγων προσκείμενων στὸ κυβερνῶν κόμμα ἐπεχείρησε νὰ δικαιολογήσει θεολογικῶς τὸ ἔγκλημα.

Γιὰ νὰ στηρίξουν τὴν ἀντίθεη ἀντίληψή τους ἐπικαλέσθηκαν τὴ διάκριση τῆς Ἁγίας Γραφῆς περὶ ἐξεικονισμένου καὶ μὴ ἐξεικονισμένου βρέφους (Ἐξ. κα΄ 22). Πραγματικὰ στὸ βιβλίο τῆς Ἐξόδου παραγγέλλει ὁ Θεὸς νὰ μὴ θεωρεῖται ἔνοχος ὁ ἄνδρας ποὺ διαπληκτιζόμενος μὲ ἄλλον χτυπάει τὴν ἔγκυο γυναίκα ἐκείνου καὶ αὐτὴ ἀποβάλλει βρέφος μὲ ἀσχημάτιστο ἀκόμη τὸ πρόσωπο («μὴ ἐξεικονισμένον»). 

Ἐνῶ θὰ πρέπει νὰ τιμωρεῖται ὡς ἔνοχος φόνου, ἂν τὸ βρέφος ἔχει σχηματισμένο πρόσωπο («ἐξεικονισμένον»). Τὸ πρόσωπο σχηματίζεται, εἶπαν, κατὰ τὸν τρίτο μήνα· ἑπομένως τὸ «μὴ ἐξεικονισμένον βρέφος» δὲν ἔχει ἀκόμη ψυχὴ καὶ γι᾿ αὐτὸ δὲν ἐπιβάλλεται τιμωρία φόνου. Συνεπῶς καὶ σήμερα μέχρι τὸν τρίτο μήνα μπορεῖ νὰ γίνεται ἔκτρωση ἐλεύθερα.
Ἔλαβαν τότε ἀπάντησηκαταπέλτη ἀπὸ τὸν ἀοίδιμο ἀρχιμανδρίτη π. Ἐπιφάνιο Θεοδωρόπουλο, κορυφαῖο ἀπολογητὴ θεολόγο, ὁποῖος ἐξήγησε ὅτι διάκριση ἐκείνη τῆς Γραφῆς δὲν ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸν ἂν εἶναι ἔμψυχο ὄχι τὸ ἔμβρυο, ἀλλὰ μὲ τὸ ὅτι μέχρι τὸν τρίτο περίπου μήνα δὲν εἶναι ἐμφανὴς ἐγκυμοσύνη· ἑπομένως αὐτὸς ποὺ χτύπησε τὴ γυναίκα δὲν γνώριζε ὅτι ἐκείνη κυοφοροῦσε. Ἀντίθετα ἡ ἀποβολὴ «ἐξεικονισμένου» βρέφους σημαίνει ὅτι ἦταν προχωρημένη καὶ ἐμφανὴς ἡ ἐγκυμοσύνη· ἑπομένως ὁ δράστης γνώριζε καὶ ἄρα εἶναι ἔνοχος φόνου. Τὸ χτύπημα στὴν ὁμάδα ἦταν συντριπτικὸ καὶ δὲν ξανατόλμησαν νὰ ὑποστηρίξουν τὴν πλάνη τους.
Διαβάσαμε ὅμως τελευταῖα (ἀκούσαμε δὲ καὶ σχετικὸ ἠχητικὸ ἀπόσπασμα) καὶ διαπιστώσαμε μὲ ἀμέτρητη λύπη ὅτι στὴν πλανεμένη ἀντιχριστιανικὴ ἀντίληψη περὶ «ἐξεικονισμένου» βρέφους εἶχε, ὡς φαίνεται, παρασυρθεῖ καὶ τὴ δίδασκε καὶ πολὺ προβεβλημένος γέροντας Ἰωσὴφ Βατοπαιδινός. Στὸ ἀπόσπασμα ἀκούγεται καθαρὰ νὰ λέει γιὰ τὸ ἔμβρυο ὅτι: «ἄλλο εἶναι τὸ ζῶν καὶ ἄλλο εἶναι τὸ ἔμψυχον... Ἔμψυχον γίνεται... μετὰ τὴν ἐξεικόνισίν του, ὅταν πάρει τὴν μορφήν... γίνεται στὸν τρίτον μήνα». Γι᾿ αὐτὸ καὶ δὲν θεωροῦσε φόνο τὴν ἔκτρωση μέχρι τὸν τρίτο μήνα. Πράγμα φοβερό! Ἂν ὑπάρχουν πνευματικοὶ σήμερα ποὺ ἐπηρεασμένοι ἀπὸ τὴν ἀντίληψη αὐτὴ διδάσκουν ὅτι μέχρι τὸν τρίτο μήνα τῆς κυήσεως τὸ ἔμβρυο δὲν ἔχει ψυχὴ καὶ ἡ ἔκτρωσή του δὲν εἶναι φόνος, διαπράττουν ἔγκλημα φρικωδέστατο!
Τὸ ἔμβρυο σύμφωνα μὲ τὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας ἐμψυχοῦται «ἐξ ἄκρας συλλήψεως»· ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς συλλήψεως. Κάτι ποὺ ἀποδεικνύεται ἀναμφίβολα ἀπὸ τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Κυ ρίου, ὁ Ὁποῖος ἦταν λίγων ἡμερῶν βρέφος, ὅταν ἡ Παναγία μας συνάντησε τὴν Ἐλισάβετ καὶ ἐκείνη τὴν προσφώνησε Μητέρα τοῦ Κυρίου, ὁ δὲ Τίμιος Πρόδρομος σκίρτησε ἀπὸ χαρὰ μέσα στὰ σπλάχνα της. Τὸ ζήτημα εἶναι σοβαρότατο. Ἡ ἔκτρωση εἶναι ἔγκλημα, ἀκόμη κι ἂν γίνει ἕνα λεπτὸ μετὰ τὴ σύλληψη. Τὸ ἔγκλημα τοῦ Ἡρώδη δὲν νομιμοποιεῖται θεολογικῶς ποτέ. Χρειάζεται δὲ ἐπαγρύπνηση ἀπὸ ὅλους μας, πρὶν ἡ ἀντιχριστιανικὴ πλάνη λάβει διαστάσεις καὶ προκαλέσουμε τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ.

Περιοδικό “Ο ΣΩΤΗΡ

Στρατηγός Aviv Kohavi: «Το Ισραήλ το στοχεύουν 170.000 πύραυλοι»

Πηγή: Ας Μιλήσουμε Επιτέλους

Μετάφραση - Απόδοση Γ. Μοτσάκος
Ειδικός σε Θέματα Άμυνας και Ασφάλειας Πληροφοριών

Ο επικεφαλής της ισραηλινής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (ΑΜΑΝ) στρατηγός Aviv Kohavi δήλωσε την Τετάρτη κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο ετήσιο συνέδριο για την ασφάλεια (INSS), ότι από την μία πλευρά το Ισραήλ διαθέτει την ικανότητα να αποτρέπει τους εχθρούς του, αλλά από την άλλη πλευρά, η τρομοκρατία εξακολουθεί να αποτελεί το σοβαρότερο πρόβλημα για την ασφάλεια του.

«Αποκαλούμε αυτήν την συγκεκριμένη περίοδο «περίοδο της φωτιάς», λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των 170 χιλιάδων πυραύλων που μας «σημαδεύουν» αποτελώντας μια συνεχή απειλή για εμάς» δήλωσε ο στρατηγός Kohavi.

«Για πρώτη φορά ο εχθρός έχει την ικανότητα να χτυπήσει ανελέητα σε ισραηλινές πόλεις», σχολίασε ο ίδιος. «Το κράτος του Ισραήλ είναι περιτριγυρισμένο από συνεχείς δραστηριότητες εχθρικών δυνάμεων καθώς οι συμβατικές απειλές δεν έχουν εξαφανιστεί».

Μιλώντας για τα προβλήματα της προστασίας των συνόρων του Ισραήλ ο Aviv Kohavi τόνισε ότι οι γειτονικές χώρες δεν ενδιαφέρονται για τον πόλεμο.
«Οι χώρες γύρω μας είναι απασχολημένες, έχουν πολύ λιγότερα χρήματα για να ξεκινήσουν έναν πόλεμο δεδομένου ότι δεν έχουμε καμία αμφιβολία για τη μείωση των πραγματικών απειλών, οι οποίες όμως δεν έχουν εξαφανιστεί τελείως» συνέχισε ο Kohavi.
Όσον αφορά την Αίγυπτο, κατά την γνώμη του Kohavi, οποιαδήποτε απόκλιση από την «Μουσουλμανική Αδελφότητα» στην περιοχή έχει μεγάλη σημασία για το Ισραήλ.

Ο αρχηγός των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών δήλωσε επίσης ότι η Συρία είναι το «κενό» που συμπληρώνεται από την «Ισλαμική Τζιχάντ » και ότι κατά την περίοδο του εμφυλίου πολέμου η χώρα αυτή χαρακτηρίζεται από αρνητική οικονομική ανάπτυξη άνω του 35 τοις εκατό. Τόνισε επίσης ότι πολύ λίγες χώρες της περιοχής ελέγχουν πλήρως το σύνολο του εδάφους και των συνόρων τους.

Εν κατακλείδι, ο επικεφαλής της AMAN πρόσθεσε ότι κυβερνο-χώρος άνοιξε εξαιρετικές ευκαιρίες για το Ισραήλ, αλλά και ότι η απειλή του πολέμου στον κυβερνοχώρο έχει αυξηθεί πολλές φορές, επιπλέον, υπάρχουν πολλές επιθέσεις hackers που προβληματίζουν ιδιαίτερα για αυτό και οφείλουμε να συγκροτήσουμε δυνάμεις ασφαλείας με σκοπό να αντιμετωπιστούν.

Σχόλιο: Πριν 2 μήνες το στρατιωτικό Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ υλοποίησε προσομοίωση του Γ’ παγκοσμίου πολέμου, συμπεριλαμβανομένου του σεναρίου πολεμικής σύγκρουσης του Ισραήλ σε 2 μέτωπα ταυτόχρονα. Με αφορμή κύμα κυβερνο-επιθέσεων σε ΗΠΑ και Ισραήλ τους τελευταίους μήνες και σε συνδυασμό με την αεροπορική άσκηση «Blue Flag», οι ισραηλινοί στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες «έτρεξαν» πολεμικό παίγνιο «φορτώνοντάς το» με όλα τα τρέχοντα γεωπολιτικά δεδομένα της Μέσης Ανατολής, με σκοπό να «τεστάρουν» όλα τα πιθανά σενάρια και ενδεχόμενα.

Οι «Cyber attacks» σύμφωνα με το σενάριο, πραγματοποιήθηκαν εναντίον στόχων στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στοιχίζοντας την ζωή σε χιλιάδες άτομα, συμπαρασύροντας και την Ρωσία σε έναν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό της Συρίας.

Οι δηλώσεις του στρατηγού Aviv Kohavi αποτελούν προϊόν αυτής της προσομοίωσης, αλλά και πληροφοριών περί συγκέντρωσης ακραίων ισλαμιστών ανταρτών με στόχο το ίδιο το Ισραήλ. Υπάρχουν πληροφορίες και για εκτεταμένες επιχειρήσεις κυβερνοπολέμου από ειδικούς αυτού του είδους με το Ιράν να βρίσκεται στο στόχαστρο των ισραηλινών υπηρεσιών.

Έχουμε δημοκρατία ή ένα αγελαίο πολίτευμα;

Πηγή: Ολυμπία
Το πολίτευμα που έχουμε δεν είναι φυσικά δημοκρατία. Μόνο λίγοι πολιτικά αφελείς πιστεύουν πλέον σήμερα το αντίθετο. Στην πραγματικότητα έχουμε ένα αγελαίο πολίτευμα με τον μανδύα του κοινοβουλευτισμού.
i-psixoligia-tis-mazas-4Το αγελαίο πολίτευμα δεν απευθύνεται στη λογική. Δεν θέλει μια οργανωμένη κοινωνία ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών που συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων. Θέλει ασύνδετες μάζες και απευθύνεται στα ένστικτα και κυρίως στο αγελαίο ένστικτο. Εργαλεία που χρησιμοποιεί (χαρακτηριστικά του αγελαίου μοντέλου) είναι ο υπερσυγκεντρωτισμός, ο αρχηγισμός, ο ηγετισμός, η τεχνητή πολιτική πόλωση, τα κομματικά μαντριά, το διαίρει και βασίλευε, η τρομοκρατία, η βία και ο  κοινωνικός αυτοματισμός.
Η Δημοκρατία, αντίθετα δεν απευθύνεται στα ένστικτα. Είναι μια ανώτερη λογική διεργασία που απευθύνεται στη λογική. Γι’ αυτό και είναι ένα ευαίσθητο και εύθραυστο πολίτευμα, σε αντίθεση με τη δυναμική ροπή προς την ενστικτώδη αγελαία συμπεριφορά. Η δημοκρατία στην πραγματικότητα είναι μία σύμβαση, μεταξύ ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών, με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης τους για την τήρηση των συμπεφωνημένων. Αυτή η σύμβαση υλοποιείται σε ένα γραπτό κείμενο που ονομάζεται Σύνταγμα. Ένα Σύνταγμα που φυσικά θα πρέπει να το συντάξουν οι ίδιοι οι πολίτες και όχι οι εξουσιαστές τους, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα.
Στην περίπτωση που το Σύνταγμα το συντάσσουν οι εξουσιαστές, είναι φυσικό να διαμορφώνουν πάντα ένα αγελαίο πολίτευμα, κρατώντας για τους εαυτούς τους το ρόλο των ανεύθυνων ηγετών της αγέλης. Θυμίζει άραγε κάτι αυτό;
Πέτρος  Χασάπης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΙΛΙΟΚΒΕ (8)

Συνέχεια από: Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

Hans Urs Von Balthasar
Είμαστε καλά ή τά παίξαμε εντελώς; 

Η Λατινική περιπέτεια της αφομοιώσεως του Ελληνικού πνεύματος έως τον σύγχρονο υπαρξισμό,  γέννημα του Ακινάτη.

Γύρω στο 1160 το Ελληνικό πνεύμα, η φιλοσοφία ιδιαιτέρως, δια των μεταφράσεων, των αράβων, των σταυροφοριών, γίνεται ξανά γνωστό στην Δύση. Orientale lumen, ονομάστηκε αυτή η αναγέννηση των Ελληνικών γραμμάτων. Αυτό το πρόγραμμα διαφωτισμού λοιπόν, το οποίο χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά στην διαμάχη του Φιλιόκβε, ξεκινά από τη θεολογία του Γρηγορίου του Ναζιανζηνού, συνεχίζει στον Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη και ολοκληρώνεται στον Μάξιμο τον Ομολογητή. Αφορά τους τρεις μεγάλους Έλληνες, και χρησιμοποιείται στην Χριστιανική Οικονομία στην υπέρτατη ενότητά της, στην οποία τα συμβάντα της Ιστορίας, ακόμη και εκείνα της Ιεράς Ιστορίας, ακόμη και η ενσάρκωση, υπεισέρχονται, εισάγονται, εξίσου με την ανθρώπινη ελευθερία, στις κοσμικές αιτιοκρατίες. Η υπερφυσική ολοκλήρωση των θείων υποσχέσεων δεν προστίθεται σε μια δομή σταθεροποιημένη ήδη, η οποία όμως χάνεται με την υπέρβασή της. Εισάγεται με την ίδια της την υπερβατικότητα και την χάρη, σ’ ένα δομημένο και σταθερό σύμπαν, πολύ διαφοροποιημένο στα επίπεδα του Είναι και της θείας συμμετοχής, αλλά ομογενές στην ιεραρχία του, ιερή αρχή και ιεροποιός αυτών των επιπέδων, όπως και αυτής της ενότητος. Ο άνθρωπος στο πιο υψηλό επίπεδο της ελευθερίας, μπορεί, χάρη σε αυτή ακριβώς την ελευθερία, να μην συμφωνήσει, να μην πραγματοποιήσει το αρχικό σχέδιο. Η Χάρις που τον επιδιορθώνει δεν κάνει τίποτε άλλο από το να επαναφέρει την πρωτογενή του αξιοπρέπεια. Η τέλεια ευτυχία  του είναι η επιστροφή στον «γήινο παράδεισο» της Ενότητος από την οποία εξήλθε. Η Χάρις είναι μια οντολογική πραγματικότης παρά μια θεραπευτική δωρεά. Έτσι η Ιστορία του ανθρώπου δεν είναι νοητή στην ολότητά της, παρά μόνον στο εσωτερικό αυτού του θείου προορισμού του σύμπαντος, μια λαμπρή προσπάθεια μιας επεκτάσεως της θεότητος, κάτω από την πίεση της αγάπης της, μέχρι και μέσα στην πραγματικότητα της ύλης.

Αυτή είναι η ιδιοφυία του Διονυσίου Αρεοπαγίτου στην ολότητά της, ζυγισμένη και μετρημένη από την θεολογική υγεία των Καππαδοκών και μορφοποιημένη από την αριστοτελική νοησιαρχία του Μάξιμου. Αυτή η ιδιοφυής κατασκευή, μεταμορφώνεται και κατασκευάζεται από τον Scoto Eringena, ο οποίος μετέφρασε τον Αεροπαγίτη, και σ’ αυτή την μετάλλαξη βυθίστηκαν οι Δυτικοί θεολόγοι. Σε μια μεταφυσική πλήρη ιερού, σε ένα όραμα κοσμικο-θρησκευτικό.

Η ανα-δημιουργία δεν συντελείται πλέον με μια αναμόρφωση που οδηγεί τον άνθρωπο σε ένα επίπεδο πιο υψηλό από το επίπεδο του Αδάμ, αλλά με μια επιστροφή στην παραδεισιακή κατάσταση, ένα ιδεατό επίπεδο και αληθινή φύση του ανθρώπου, αρχή και σημείο εκκίνησης της κοσμικής κινήσεως ταυτόχρονα και τόπο στον οποίο συνετελέσθη η αμαρτία, το παράπτωμα. Στο τέλος υπάρχει η ολοκλήρωση όλου του ανθρωπίνου γένους στην πρωτογενή ενότητα.

Η θέωση των Ελλήνων δεν καθορίζεται άμεσα σε σχέση μ’ ένα ιστορικό επεισόδιο, ανθρώπινο ή θείο και η Χάρις παρουσιάζεται κάτω από την άποψη μιας αντικειμενικής πραγματικότητος παρά σαν μια αγαθή διάθεση της καρδιάς του θεού, κατά την διάρκεια της ελεύθερης προσωπικής του σχέσεως με τον άνθρωπο. Είναι μέσα μας σαν μία Φύσις, σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος είναι imago-Dei. Ακολουθώντας αυτή την Φύση ο άνθρωπος ομοιούται με τον θεό.

Η ενύπαρξη της δημιουργία στον θεό και η σταθερότητά της, η ύπαρξη του θεού στην δημιουργία, που θεμελιώνουν αυτή την θεωρία, συλλαμβάνονται μαζί με το έντονο συναίσθημα της απαράβατης υπερβατικότητος. Σε αυτό το όραμα, είναι αδιανόητη μία φύση αυτόνομη και πραγματική, προδρομική της συμμετοχής στην θεία ζωή, καθότι η αλήθεια αυτής της φύσεως βρίσκεται στην «ιεραρχική» της κατάσταση (Διονύσιος), χωρίς να διαταράσσεται, με την συνέχεια των συμμετοχών η καθαρότης των Ουσιών, ακόμη και όταν έρχονται σε ενότητα.

Ένα βαθύτατο όραμα της αμοιβαίας ενυπάρξεως, αναλόγως της ενυπάρξεως θεού δημιουργού και δημιουργίας, της φύσεως (ανθρωπότης) και του υποκειμένου (αυτός ο άνθρωπος), που διακρίνονται σαν διαφορετικές πραγματικότητες ως προς την τάξη, αλλά βρίσκονται εσωτερικά ενωμένες, καθώς η φύση «μορφώνει» το υποκείμενο (υπόβαθρο που υφίσταται σε μία δεδομένη φύση) και το υποκείμενο στηρίζει και πραγματοποιεί την φύση (μια φύση που υπάρχει στα υποστηρίγματά της). Ένας φιλοσοφικός συνδυασμός του αφηρημένου και του συγκεκριμένου.( Απόσπασμα από το βιβλίο του Marie Dominique Chenu «Η θεολογία στον 12ο αιώνα», 13ο κεφάλαιο ORIENTALE LUMEN.)
Σε αυτό το σημείο εμφανίζεται ο Ακινάτης ο οποίος διακρίνει την ουσία από την ύπαρξη. Μέχρι τα χρόνια του 30, οι μελετητές του Ακινάτη συμφωνούσαν πως η θωμιστική οντολογία ήταν βασικά αριστοτελική. Πώς είχε αντιληφθεί όμως το Είναι του Αριστοτέλη ο Ακινάτης; Ποια ήταν η καρδιά της οντολογίας του; Για πολλούς ήταν η θεωρία του δυνάμει και ενεργεία. Για τους υπόλοιπους ήταν η αναλογία. Και η αναλογία σήμαινε πως το Είναι λέγεται πολλαπλώς, είναι δηλαδή ενδογενώς διαφοροποιημένο. Ώσπου συντελείται η μεγάλη ανακάλυψη, του Είναι σαν ενέργεια, esse, ενέργεια υπάρξεως, υπαρκτική ενέργεια.

Ο Etienne Gilson, το 1940, ισχυρίζεται πως το Είναι του Ακινάτη δεν είναι εκείνο του Αριστοτέλη, αλλά εκείνο της Βίβλου, του βιβλίου της Εξόδου (3, 14), άγνωστο παντελώς στον Σταγειρίτη: ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο ΩΝ!

Η ιδέα της χριστιανικής φιλοσοφίας σαν μιας φιλοσοφίας μέσα «στην πίστη», καθόρισε μια ριζική αλλαγή θέσεως ακόμη και στην ερμηνεία της οντολογίας του Αριστοτέλη και του Ακινάτη. Διότι η εννοιολόγηση του Είναι των φιλοσόφων που έζησαν πριν την αποκάλυψη πρέπει να είναι εντελώς διαφορετική από εκείνη των χριστιανών φιλοσόφων. Και η μεγαλύτερη διαφορά, στην Οντολογία, συνίσταται στην Ιδέα της Δημιουργίας, η οποία δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί χωρίς μια εννοιολόγηση του Είναι αν ύπαρξη, ή σαν υπαρκτική ενέργεια.

Έτσι αναπτύσσεται η μεταφυσική της ΕΞΟΔΟΥ 3, 14, το ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο ΩΝ, ταυτίζοντας τον θεό με το ΕΙΝΑΙ.

Το γεγονός πως ο θεός αποκαλύπτεται σαν Είναι, έχει σαν αποτέλεσμα ότι η Ουσία του αντί να έχει το Είναι, όπως συμβαίνει με τα κτίσματα, είναι το ΕΙΝΑΙ το ίδιο και από αυτό συνεπάγεται πως η πιο εσωτερική τελειότης, την οποία ανιχνεύουμε στα σύνθετα πράγματα, δεν είναι πλέον η ουσία τους, αλλά η ύπαρξή τους. Το esse. Έτσι η ύπαρξη αντί να είναι ένα απλό γεγονός της παρουσίας, του είναι εδώ τώρα, η μια τυχαιότης, γίνεται αντιληπτή σαν η υπέρτατη πράξη, η τελειότης των τελειοτήτων στηνοποία μετέχουν τα κτιστά πράγματα άμεσα από το ίδιο το υφιστάμενο Είναι. [Από εδώ κυριάρχησε και η ενυπάρχουσα τριάδα (immanent). Ο Ακινάτης απολυτοποίησε την ύπαρξη, όπως είχε απολυτοποιήσει την σχέση ο Αυγουστίνος. Ο Χάιντεγκερ με την σειρά του απολυτοποίησε τον χρόνο. Ο Ράμφος δοκιμάζει την τύχη του με το νοησιαρχικό, νεοκαντιανό υποκείμενο. Και αυτή την απολυτοποίηση ενός πράγματος, η άρση αυτού από την αρχαία σειρά του, ονομάζεται ενσάρκωση].
Ώσπου εμφανίζεται στο προσκήνιο η Cornelia de Vogel, η οποία με το άρθρο της «ego sum qui sum», το οποίο υπάρχει μεταφρασμένο στις αναρτήσεις μας, ξαναβάζει τα πράγματα στην θέση τους. Στο νεοπλατωνισμό το Είναι εθεωρείτο ήδη ενέργεια ή ενέργεια υπάρξεως. Και την de Vogel ακολούθησαν ο Beierwaltes και ο Hadot, δίνοντας τέλος στην αυτοκρατορία του απόλυτου και των απολυτοποιήσεων.

Αυτές οι δύο απολυτοποιήσεις, της σχέσεως από τον Αυγουστίνο και της υπάρξεως από τον Ακινάτη, συμμετείχαν και στον ορισμό της υποστάσεως εκ μέρους του Ακινάτη, που επηρεάζει σήμερα τις σκέψεις του Ζηζιούλα και του Γιανναρά!

Τι λέει λοιπόν με συντομία για την υποστατική ένωση ο Ακινάτης: «Η αρχή της ενώσεως είναι το πρόσωπο του Υιού, το οποίο προσλαμβάνει την ανθρώπινη Φύση, και το οποίο πρόσωπο ονομάζεται γι’ αυτό “απεσταλμένο στον κόσμο”, διότι προσλαμβάνει μια ανθρώπινη Φύση. Η αποστολή του Υιού όμως σύμφωνα με την Φυσική τάξη, προηγείται της αποστολής του Αγίου πνεύματος, δεδομένου πως το Άγιο πνεύμα σύμφωνα με την Φυσική Τάξη προοδεύει και από τον πατέρα και από τον Υιό. Επομένως η υποστατική ένωση προηγείται της συνήθους αποδόσεως της χάριτος σαν αποτέλεσμα της αποστολής του Αγίου πνεύματος» (S. Th. III 7,13).

Συνεχίζεται

Aμέθυστος

Απίστευτο μήνυμα μέσα από την Οδύσσεια – Να διαβαστεί μετά απείρου προσοχής!!!

Πηγή: Πίσω από την Κουρτίνα


Άραγε αυτό γιατί δεν μας τα διδάξαν στο σχολείο;;; » Διαβάστε το! Αρκούν 2 λεπτά....

 Αλλά μπορεί να το σκέπτεστε για πολύ περισσότερο. Άραγε μας τα διδάξαν στο σχολείο;;; μάλλον όχι γιατί πρόσεχα την ώρα των αρχαίων. Είναι πολύ σημαντικό, αυτές τις κρίσιμες ώρες, να ρίξουμε μια ματιά στην βίβλο των Ελλήνων, δηλαδή στα ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ και να διδαχτούμε, έστω και την τελευταία στιγμή, από το πνεύμα του Οδυσσέα…

ΔΗΛΑΔΗ: Να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας, να ελέγξουμε την παρόρμηση να έχουμε τις αισθήσεις μας και τις αντένες μας ΑΝΟΙΧΤΕΣ και να μην παρασυρθούμε από την οργή και το μένος που μας διακατέχει, ώστε να γίνουμε βορρά, στους σύγχρονους «μνηστήρες».

Όταν ο Οδυσσέας φτάνει στην Ιθάκη, η μεγίστη επιθυμία του είναι ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΠΙΣΩ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ, τον κόσμο που του έκλεψαν. Παρά την μεγάλη του λαχτάρα, διατηρεί την ανωνυμία του και μεταμορφωμένος σε ζητιάνο από την ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ, πηγαίνει στο παλάτι ώστε να ελέγξει την κατάσταση και να πάρει τις πληροφορίες που θέλει, υπομένοντας καρτερικά τις προσβολές και την χλεύη των μνηστήρων.

ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ, ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΣΤΕΙΡΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ. Γι αυτό τον λόγο και είναι ο αγαπημένος της Θεάς ΑΘΗΝΑΣ, της Θεάς που αντιπροσωπεύει την ΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΣ, την ΣΟΦΙΑ, την ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ. Της Θεάς που μελετά τον εχθρό και τον πολεμά με τα ίδια του τα όπλα. Όταν όμως έρχεται η ώρα, όταν τους έχει στριμώξει όλους άοπλους σε ένα δωμάτιο, όταν φανερώνεται πάνοπλος, ΤΟΤΕ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΤΟΥ. ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΙΚΤΟ, ΓΙΑΤΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΙΟΣ ΤΟΥ, που δημιούργησε με τον δικό του ιδρώτα, ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥ που οι μνηστήρες καταχράστηκαν και καπηλεύτηκαν μαζί με την φιλοξενία του οίκου του που τιμησε τον ΞΕΝΙΟ ΔΙΑ.

Ο ισχυρότερος αντίπαλός του είναι ο ΑΝΤΙΝΟΟΣ. Η λέξη μιλά απο μόνη της. Είναι η ΑΝΤΙ-ΝΟΗΣΗ, είναι αυτό που μας κάνουν ΤΩΡΑ, είναι ο τρόπος με τον οποίο θολώνουν τις καταστάσεις και την πραγματικότητα ώστε ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥΝ. Είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την καθυπόταξη και δουλεία του ανθρώπου. Ο επόμενος είναι ο ΕΥΡΥ-ΜΑΧΟΣ. Αυτός που μάχεται με κάθε τρόπο, με εύρος, ΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΣΟΝ, ο δεινός και αδίστακτος μαχητής. 

Ο ΑΜΦΙ-ΝΟΜΟΣ! Αυτός που διαστρεβλώνει τον ΝΟΜΟ και την τάξη των πραγμάτων, ο επικίνδυνος γιατί είναι ΕΤΣΙ και ΑΛΛΙΩΣ! Ο ΑΓΕ-ΛΑΟΣ! Αυτός που άγει τον λαό, που τον παρασύρει με την βοήθεια του ΑΝΤΙ-ΝΟΟΥ. Που τον μετατρέπει σε ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΑΓΕΛΗ! Κανένα όνομα στα Ομηρικά έπη δεν είναι δοσμένο στην τύχη! Κρύβουν βαθύτατα νοήματα και στο χέρι μας είναι να τα αποκρυπτογραφήσουμε και να διδαχτούμε, ή καλύτερα να συνετιστούμε. 

Οι πρόγονοί μας μιλούν, ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ, μας λένε ΠΩΣ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ, μας λένε πως να τινάξουμε τον ζυγό. ΑΡΚΕΙ, ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ! Και ο Αντίνοος, ο στόχος της πρώτης φονικής βολής του Οδυσσέα. Είναι αυτός ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ να πεθάνει πρώτος. Γι” αυτό, μακριά από την προπαγάνδα των ΜΜΕ. Και τον σκοτώνει ρίχνοντας του το βέλος στον ΛΑΙΜΟ, το ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ δηλαδή της επικοινωνίας που την χρησιμοποιεί ενάντια στην νόηση των ανθρώπων! ..»

Διαβάστε επίσης την ανάρτηση του blog "Αμέθυστος" Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΘΗΣΕΑ

Ο Δρόμος προς την Σοφία, την ανθρώπινη νομοθεσία,  πού μεταμορφώνει τις Ερινύες (Μαζί τά φάγαμε) σε Ευμενίδες,  ο δρόμος προς την Σοφία και την Αθήνα, ο δρόμος τον οποίον διέσχισε και ελευθέρωσε ο Θησέας, μας περιμένει ξανά. Να τον ελευθερώσουμε από τά τέρατα τού Άδη πού μεταμορφώνουν και πείθουν τους ανθρώπους ότι είναι  γεννημένοι δούλοι (οι Έλληνες είναι διεφθαρμένοι και τεμπέληδες).
Τά τέρατα είναι γνωστά. Πρώτο και σημαντικότερο, το θεμέλιο της ανομίας και της δουλείας, ο νόμος του διαίρει και βασίλευε πού επικράτησε στην Δύση λαμβάνοντας το παραπλανητικό όνομα της Αναγεννήσεως, με τον Μακιαβέλι, καθότι αναγεννήθηκε ο αρχαίος Άδης, η βαρβαρότης, ο Πιτυοκάμπτης, Γιός του Ποσειδώνος, ληστής, έκοβε τους ανθρώπους στα δύο, δένοντάς τους στην κορυφή δύο πεύκων. Το αρχέτυπο του Εμφύλιου, του διχασμού. Τελευταίος εκπρόσωπός του ο Ράμφος, ο οποίος έσκισε το σώμα των Ελλήνων στα δύο, σε ιδιώτες και πολίτες. Ο Ράμφος ο οποίος αλλάζει τα ονόματα που ντύνουν τον συνεχιζόμενο εμφύλιο, όπως το φίδι αλλάζει τά πουκάμισά του.
Στην συνέχεια εμφανίζεται η γριά με την γουρούνα της την Φαία, ένα υποχθόνιο ζώο που έτρωγε του ανθρώπους. Πού ακριβώς ενσαρκώνεται στην σύγχρονη πολιτική μας σκηνή είναι εύκολο να το αναγνωρίσουμε, καθώς η καριέρα της είναι στενά δεμένη με τον Πατέρα της, την γριά της Προδοσίας.
Στο πιο επικίνδυνο σημείο του δρόμου, στην περιοχή των Μεγάρων, υπήρχε ο τρομερός Σκίρων (ο ασβεστόλιθος). Ο ληστής ταπείνωνε τους ανθρώπους, τους ανάγκαζε να του πλύνουν τα πόδια και στην συνέχεια με μια κλωτσιά τους πετούσε στην θάλασσα, όπου τους κατασπάρασσε μια θαλάσσια χελώνα. Το μέρος ήταν μια αληθινή πύλη του Άδη. Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ,  ο οποίος ταπεινώνει εδώ και χρόνια τον Έλληνα αναγκάζοντας τον να τον γλείφει ζητώντας του ρουσφέτια και σήμερα τον κατασπαράζει, δίνοντάς του πίσω τον μισθό του δούλου. Όλα τα πρόσωπα του μύθου βρίσκονται σήμερα σε δράση. Ο Στουρνάρας, ο ληστής ο Βενιζέλος, η Χελώνα ο Σαμαράς. Λείπει μόνον ο ήρωας. Ο οποίος θα βρεθεί πολύ δύσκολα διότι το όνομά του απαιτεί Θυσία, προσφορά. Ιδιότητες χαμένες για πάντα από τους δούλους. Τους Μεγαρίτες. Διότι όπως λέει ο Μύθος, οι Μεγαρίτες πίστευαν πως ο ληστής ήταν σωτήρας, τιμωρός των ληστών, και φίλος των δικαίων.
Ο Δρόμος περνώντας από την Ελευσίνα, συναντά τον Κερκυώνα. Αυτόν που έχει ουρά. Έναν παράφορο παλαιστή. Την πρώτη προσωποποίηση της διαφθοράς, του Άκη και του Σημίτη. Ο ήρωας τον νίκησε διότι είχε μάθει την έντεχνη πάλη. Με την επιδεξιότητα του, όχι τόσο με την δύναμή του.
"H κοινωνία η οποία διαχωρίζει τους φιλοσόφους της από τους πολεμιστές της θα έχει αποφάσεις πού θα παίρνονται από δειλούς και στρατό πού θα αποτελείται από ηλιθίους" Θουκυδίδης.
Και τελειώνει με τον χειρότερο όλων. Τον Προκρούστη. Τον γνωστό μας Γεωργάκη. Ο οποίος τέντωνε τους ταξιδευτές ή τους έκοβε αν περίσσευαν από το δικό του κρεβάτι του θανάτου, το δικό του μέτρο! Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ. Το κύριο όνομα του ήταν Δαμάστης, ο βιαστής.  Της αλήθειας, της πραγματικότητος. Μόνον ο ανθρώπινος λόγος, τον οποίο ανακάλυψαν οι αρχαίοι φιλόσοφοι μπορεί να νικήσει αυτόν τον πιο Επικίνδυνο διαφθορέα της κοινής γνώμης. Το αληθινό μέτρο.
Ο δρόμος προς την δημοκρατία λοιπόν τραχύς και η θυσία που απαιτείται αδιάγνωστος. Καλόν Άδη λοιπόν και στην θάλασσα του Μνημονίου που μας τρώει ο Σαμαράς καλύτερα να μην αντιδρούμε, να μην ταραζόμαστε, διότι όπως συμβουλεύουν οι Έμπειροι, ο βιασμός είναι πιο επώδυνος.
Ας τον απολαύσουμε.


Bloomberg: Καμμία χώρα δεν ληστεύθηκε όπως η Ελλάδα!

Πηγή: Ολυμπία

Η ληστεία συνεχίστηκε και μετά τα CDS! Δείτε τι απέκρυψε ο Στουρνάρας στην βουλή των Ελλήνων!

ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΕκτός εάν γνωρίζετε εσείς κάποια αντίστοιχη “επένδυση” που να αποδίδει 500% κέρδος σε λίγους μήνες με κρατική εγγύηση! Ακόμα και στον πιο ακραίο καπιταλισμό.

Αυτό ακριβώς που αναλύαμε από την πρώτη στιγμή: ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Η περιβόητη δόση, δεν πληρώνει μισθούς και συντάξεις αλλά τα κοράκια του ΔΝΤ! ΑΚΟΥΡΕΥΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ!

Οι ορδές των “φίλων επενδυτών” του Παπανδρέου πενταπλασίασαν τα λεφτά τους ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ, σε κάτι που το Bloomberg χαρακτήρισε ως την μεγαλύτερη κερδοσκοπία πάνω σε κρατικά ομόλογα που έχει καταγραφεί. Το γράφημα που βλέπετε, είναι ξεκαθαρο.

“Κερδισμένοι”; Η οικογένεια Κλίντον, ο Σορος, ο Πώλσον. (Ο Γιώργος Παπανδρέου, τα CDS και το δημοψήφισμα.)

Εγγυητής; Ο Στουρνάρας! Πληρώνει τα ακούρευτα ομόλογα χωρίς να λογοδοτεί στην βουλή για το ΠΟΙΟΥΣ πληρώνει!

 

Χαμένοι; Εμείς. Η Ελλάδα. Εμείς τα πληρώνουμε και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το πρακτορείο, δεν τα πληρώνουμε μόνο με χρήμα αλλά και με πόνο.

Διαβάστε:

Greece Sells Low, Buys High

Κανείς δεν πληρώνει περισσότερο για να αγοράσει αυτά τα ομόλογα, από ότι η Ελλάδα. Τουλάχιστον, όχι σε χρήμα. Μερικοί άνθρωποι καταβάλλουν για αυτά, πόνο.

Τώρα η Ελλάδα προσφέρει 30 με 40 σεντς στο δολάριο για τα ομόλογα. Τα hedge funds που τα αγόρασαν για λιγότερο από ό, τι αυτό, φαίνονται ευτυχή.

Αφού η Ελλάδα δηλώνει λιγότερο απεγνωσμένη πια και ότι υποστηρίζεται περισσότερο απ την τρόικα, γιατί θα πρέπει να δέχεται αυτές τις τιμές;

Δείτε από την πλευρά του επενδυτή: αν δηλαδή πήρατε την αρχική ελληνική τιμή, για τα παλιά ομόλογα σας, μέχρι τώρα, βγάζετε περισσότερο απο 25-26 λεπτά ανα δολάριο.

 Το οποίο υποθέτουμε είναι καλό πράγμα για εσάς.

Δείτε περισσότερα:

VIDEO.WSJ.Είναι αλήθεια,τα Funds αγοράζουν Ελλάδα, με 20 σεντς το δολάριο, περιμένοντας νεο PSI

http://lefteria-news.blogspot.gr/2012/10/videowsj-funds-psi.html

That’s the entire history of the shortest-dated of bonds targeted for a buyback at, you might notice, their all-time high price. Various people have various reactions to this but one reaction that no one can have is of the variety of “well, I paid more than that to buy it, so I’m not selling it to you for less, since I live in a non-mark-to-market dreamworld.” Nobody paid more to buy these bonds than Greece is planning to. At least, not in money. Some people paid for these bonds in suffering; others – most others – paid for them in the form of old Greek bonds, which once upon a time were, I guess, worth 100 cents on the dollar. Later, they weren’t. Eventually they were rounded up in a restructuring where every €1,000 of old bonds got exchanged into €315 face amount of new bonds, €150 face amount of let’s say par-ish EFSF notes, and €315 face amount of Greek GDP-linked securities which were worth around nothing. The total package was worth around €210-250, depending on what day you looked at it, which if you do the math assuming the EFSF bonds were worth par and the GDP warrants zero, gets you a value for those new bonds of €60-100, or 19 to 32 cents on the dollar of face amount.
Now Greece is offering 30 to 40 cents on the dollar for those bonds. Hedge funds who bought them for less than that seem happy; Greek hold-to-maturity banks are grumbly about being forced into the offer, though for no discernibly good reason. Here you can fiddle with calculations of how much Greece will save by doing this buyback.
Here you can look at additional fiddling, which does various lazy simplifying things but makes the point that if instead of offering new Greek bonds way back in the olden days of March, the Greece/Troika entity had offered this deal, they could have retired about €40ish billion of debt, rather than the €29-31ish billion they’re targeting today.
Anyway, for your consideration. (Also consider: looking at that table, why would Greece buy in any of its shorter-dated bonds? It’s paying both a higher dollar price and a higher yield for the bonds maturing in the 2020s; the higher dollar price means less “debt sustainability” bang for your buck, while the higher yields will look silly if Greece ever gets back to normal and its yield curve un-inverts. Are they trying to buy roughly equal amounts of each bond to appease the buy-and-hold investors who own the whole strip, or will they end up weighting this toward the back end?)
Obviously the dynamics have changed: that graph at the top of this post pretty much stands for the proposition “when you go around saying you’re going to buy up your debt, your debt gets more expensive.” But as someone who is generally a big believer in can-kicking, I find the math, and the overall shape of that chart, somewhat sobering. Greece hit bottom, more-or-less defaulted on its debt, and now … is coming back to ask for more. On worse terms, which makes sense: with Greece looking less desperate and more Troika-supported, why should you sell it back its bonds at a steep discount?
I guess you can look at it from the investor’s perspective: if you took the original Greek exchange, you thought you were getting 23 cents on the dollar for your old bonds (and your CDS paid out ~78.5 cents); if you held from now until then it turns out you’re getting more like 25-26 cents of value. (Plus maybe those GDP warrants will pay off?) Which I guess is a good thing: it’s always easier to get investors to take the next deal if they made out well on the last one. Perhaps this sell-low-buy-high strategy is smart in the long run.

Πηγή Video: WSJ Live

Τα λεφτά μας πιάνουν τόπο... στη Γερμανία - Η Α.Μέρκελ μοιράζει αυξήσεις συντάξεων

Πηγή: DefenceNet

Τα λεφτά μας και οι θυσίες του ελληνικού λαού από τα συνεχή μνημόνια πιάνουν τελικά τόπο. Όχι όμως στην Ελλάδα που συνεχώς βυθίζεται στα χρέη και στην καταστροφή αλλά στη Γερμανία. Η Άνγκελα Μέρκελ ανακοίνωσε τη μείωση των ορίων συνταξιοδότησης για τους Γερμανούς και την αύξηση των συντάξεων τη στιγμή που οι Έλληνες δεν έχουν να φάνε και να πληρώσουν τα φάρμακα τους.
Η κυβέρνηση της κυρίας Μέρκελ και του κ. Σόιμπλε ενέκρινε νομοσχέδιο βάσει του οποίου οι Γερμανοί μπορούν να πάρουν σύνταξη ακόμη και στο 63ο έτος της ηλικίας τους από το 65ο ή το 67ο έτος που είναι σήμερα.

Παράλληλα η κυβέρνηση του Βερολίνου αποφάσισε με το ίδιο νομοσχέδιο να αυξήσει τις συντάξεις των Γερμανών τη στιγμή που οι συνταξιούχοι σε άλλες χώρες πεθαίνουν της πείνας.

Επιχείρησε να αντιδράσει ο πρώην καγκελάριος Γκ. Σρέντερ λέγοντας πως η μείωση των ορίων ηλικίας συνιστά το «απόλυτο λάθος και στέλνει λάθος σήμα στους Ευρωπαίους εταίρους της Γερμανίας τους οποίους το Βερολίνο διαρκώς καλεί να προχωρήσουν σε διαρθρωτικές αλλαγές», αλλά ουδείς συγκινήθηκε.
Μάλλον γιατί και ο κ. Σρέντερ αντέδρασε διότι ξηλώνεται το δικό του ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό σύστημα.
Ο υπουργός Εργασίας Αντρέα Νάλες προχώρησε μάλιστα ένα βήμα παραπέρα και ανακοίνωσε πώς δεν πρέπει να υπάρχει «ταβάνι» για το επίδομα ανεργίας, ενώ ήδη το νομοσχέδιο που ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο υπο την κ. Μέρκελ το αύξανε στα 5 χρόνια.
Είπατε τίποτα; Να λοιπόν που πηγαίνουν τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών. Περισσότερα από 40 δις ευρώ έχει κερδίσει η Γερμανία από τη λιτότητα που επέβαλε στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες του Ευρωπαικού Νότου.
Και αυτά προέρχονται μόνο από τη μείωση των επιτοκίων, αφού οι αγορές στρέφονται μόνο στα γερμανικά ομόλογα από τη στιγμή που το Βερολίνο διέλυσε τις άλλες οικονομίες, όπως της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Ιταλίας. Μόνο την περίοδο 2010-2012 η Γερμανία δανείστηκε 73 δις λιγότερα.
Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση των κ.κ. Σαμαρά και Βενιζέλου μειώνει συνεχώς τις συντάξεις των Ελλήνων (έχουν υποστεί έως και 9 μειώσεις από το 2010) καταντώντας τες φιλοδώρημα που δεν αρκεί ούτε για ψωμί, καταργεί τις επικουρικές, «πετσοκόβει» το εφάπαξ και αυξάνει τα όρια συνταξιοδότησης.
Οι Γερμανοί και οι εντεταλμένοι τους στην Ελλάδα θέλουν οι Έλληνες να πεθαίνουν δουλεύοντας για να πάρουν σύνταξη στα 63 οι Γερμανοί.
Έφτασαν στο σημείο να μειώσουν και το επίδομα ανεργίας, να φορολογούν τους ανέργους και να τους επιβάλουν και χαράτσι της ΔΕΗ.
Έτσι εννοεί ο κ. Σαμαράς πώς οι κόποι των Ελλήνων πιάνουν τόπο. Μας έκαναν «σκλάβους» για να απολαμβάνουν τη σύνταξη τους οι Γερμανοί.

Εντολή Σαμαρά: Ζήσε με 2 ευρώ την ημέρα! - Δείτε το έγγραφο

Πηγή: MAKEDONIA IS GREECE

Είναι 90 ετών και ο ΟΓΑ του επιβάλλει να ζήσει το υπόλοιπο της ζωής του με 2,2 ευρώ την ημέρα.

Η τιμωρία επιβλήθηκε από τον Οργανισμό στον υπερήλικο αγρότη με την αιτιολογία πως πριν 70 χρόνια είχε πάρει μέρος στην Εθνική Αντίσταση....
Ο πρωταγωνιστής της απίστευτης αυτής ιστορίας δεν είναι ο μοναδικός που πέφτει θύμα ενός ανάλγητου κράτους που καταδικάζει πολίτες με συνοπτικές διαδικασίες.
 
Κάποιοι εγκέφαλοι ανακάλυψαν πως υπάρχουν σήμερα συνταξιούχοι του ΟΓΑ που, εκτός από τη σύνταξη των 360 ευρώ, εισπράττουν και ένα μηνιαίο επίδομα της τάξης των 66 ευρώ για την προσφορά τους στην Εθνική Αντίσταση..

Είναι περιπτώσεις και αυτές από τις περίφημες διπλές συντάξεις που με μανία έβγαιναν στα κανάλια διάφοροι υπουργοί και υποστηρικτές των συγκυβερνήσεων που «βάζουν μια τάξη» στις υπερβολές του κράτους.

Μετά την απογραφή των συνταξιούχων δηλαδή ανακάλυψαν πως υπάρχουν συνταξιούχοι που επιβιώνουν με δύο συντάξεις που φτάνουν τα 422 ευρώ το μήνα και για να «βάλουν τάξη» αποφάσισαν να κόψουν τη μία από τις δύο.

Όλως τυχαίως όμως δεν έκοψαν το επίδομα των 66 ευρώ, αλλά την κύρια σύνταξη του ΟΓΑ επιβάλλοντας μια ανάλγητη και τιμωρητική λογική σε όσους συμμετείχαν στο έπος της Εθνικής Αντίστασης.

Με την απάνθρωπη αυτή εκδοχή του δικαίου η κυβέρνηση του «πρωτογενούς πλεονάσματος» αποδεικνύει πως πίσω από το λαϊκίστικο προσωπείο της διανομής δωρεάν υποσχέσεων κρύβεται ένα αντιλαϊκό «τέρας» που δεν διστάζει να κατασπαράξει με ευκολία τους πιο αδύναμους κρίκους της κοινωνικής αλυσίδας.

Την ώρα που η κοινωνία αντιλαμβάνεται επιτέλους με τη βοήθεια των πρόσφατων εισαγγελικών αποκαλύψεων πως τελικά δεν τα «φάγαμε όλοι μαζί», τα απόνερα του κοινωνικού αυτοματισμού και της συλλογικής ενοχοποίησης εξακολουθούν να «πνίγουν» αθώους πολίτες με την κατηγορία πως τόσα χρόνια επιβίωναν με τα ψίχουλα πετσοκομμένων συντάξεων και πενιχρών επιδομάτων.

Την ώρα που ο πρωθυπουργός των «εντολών» υπόσχεται την εαρινή επιστροφή χρημάτων στους «αδικημένους» των Μνημονίων κάποιοι υπουργοί εξοντώνουν υπερήλικους πολίτες με «εντολή Σαμαρά».

Του Πέτρου Κατσάκου στην Αυγή
Δίναμε λεφτά στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για τους καρκινοπαθείς, και κατέληγαν στις τσέπες της …Αλεξίας Μπακογιάννη. Τι σου είναι η παράδοση. Το μήλο κάτω από τη μηλιά!!!

Δίναμε λεφτά στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για τους καρκινοπαθείς, και κατέληγαν στις τσέπες της …Αλεξίας Μπακογιάννη. Τι σου είναι η παράδοση. Το μήλο κάτω από τη μηλιά!!!
Πόρισμα-φωτιά από το σώμα επιθεωρητών

 


Πως «μοίραζε» ο Ερυθρός Σταυρός τα χρήματα του εράνου;  Με απευθείας ανάθεση και αντί αμοιβής 320.000 ευρώ, η εταιρεία δημοσίων σχέσεων της Αλεξίας Μπακογιάννη αναλάμβανε επί προεδρίας Μαρτίνη την προβολή του εράνου που απέφερε περίπου 1 εκατ. ευρώ...

Αμοιβή της τάξης των 320.000 ευρώ τον χρόνο εισέπραττε η κόρη της πρώην υπουργού Εξωτερικών της Ν.Δ., κυρία Αλεξία Μπακογιάννη, από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, για τις υπηρεσίες της ως «σαμαρείτισσα» δημοσίων σχέσεων. Κόντρα στο πνεύμα της εθελοντικής προσφοράς που χαρακτηρίζει το έργο του ΕΕΣ, η εταιρεία της κυρίας Μπακογιάννη ανέπτυξε μονοπωλιακή επαγγελματική σχέση με τον …οργανισμό επί προεδρίας του κ. Ανδρέα Μαρτίνη, μέσω απευθείας αναθέσεων και υπογραφής συμβάσεων, χωρίς προηγούμενες αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων.
Πράξεις που ερευνώνται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Αιχμή αυτής της σχέσης υπήρξε η διαφημιστική προβολή του ετήσιου Πανελληνίου Εράνου του Ερυθρού Σταυρού, έργο για το οποίο η επιχειρηματίας έλαβε μόνο κατά τη χρονιά του 2009 το 20% του συνολικού ποσού που συγκεντρώθηκε από το υστέρημα των πολιτών!
Τα παραπάνω περιλαμβάνονται σε πόρισμα-φωτιά του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, για το οποίο είναι ενήμερη η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας σε σχέση με τα πεπραγμένα της διοίκησης Μαρτίνη, αναφορικά με τη διενέργεια του Πανελληνίου Εράνου και τη διαχείριση των εσόδων.
Κεντρικό σημείο στην έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου για τον έρανο του 2009, ύστερα από εντολή του γενικού επιθεωρητή, κ. Μιχάλη Σαμπατακάκη, αποτελεί το καθεστώς συνεργασίας του οργανισμού με την εταιρεία, AIA RELATE Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της οποίας είναι η κυρία Μπακογιάννη.
Ειδικότερα, το 2009 συγκεντρώθηκαν από προσφορές συμπατριωτών μας συνολικά 1.357.073,89 ευρώ, με το καθαρό ποσό να είναι τελικώς της τάξης του 1.045.038,62 ευρώ.

Αιτία, η μεγαλύτερη δαπάνη των εξόδων, αυτή της διαφημιστικής προβολής του εράνου που ανατέθηκε στη συγκεκριμένη εταιρεία αντί του ποσού των 235.476,69 ευρώ. Το έργο αυτό περιελάμβανε δημιουργία ραδιοφωνικού σποτ και μετάδοσή του σε επιλεγμένους σταθμούς της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας.
Σύμφωνα με τους επιθεωρητές, «το ύψος της ανωτέρω δαπάνης κρίνεται αρκετά υψηλό και θα πρέπει ο ΕΕΣ να αξιολογήσει αν είναι αποδοτική σε σχέση με την αύξηση του προϊόντος του εράνου. Εφόσον διαπιστωθεί ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει, η δαπάνη αυτή θα πρέπει να μειωθεί ή να εξαλειφθεί».
Το πλέον σημαντικό όμως είναι ότι διαπιστώθηκε πως «δεν τηρήθηκε οποιαδήποτε διαγωνιστική διαδικασία για την προβολή του εράνου έτους 2009, όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. 11817/21.09.2005 απόφαση του ΚΔΣ/ΕΕΣ για “δαπάνες από 200.000 ευρώ και άνω, θα γίνεται ανοικτός διαγωνισμός με δημοσίευση στο Επιμελητήριο και στο δήμο Αθηναίων”».
Παράλληλα, η κυρία Μπακογιάννη εκτός της προβολής του εράνου την πενταετία 2006-2011 «έτρεχε» και τον γενικότερο σχεδιασμό επικοινωνιακής πολιτικής, την ανάπτυξη εταιρικής εικόνας και διαχείρισης φήμης, τη διαχείριση κρίσεων και την εκπόνηση προγραμμάτων ενεργοποίησης της εσωτερικής επικοινωνίας συνολικά του ΕΕΣ.
Η από 4/9/2006 σχετική σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ του οργανισμού και της AIA RELATE A.E., ύψους 84.000 ευρώ ετησίως, υπογράφηκε λίγους μόνο μήνες μετά τη σύσταση της εταιρείας στην οποία συμμετείχε ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου και ο γιος της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, νυν δήμαρχος Καρπενησίου, κ. Κώστας Μπακογιάννης. Η σύμβαση αυτή, όπως αναφέρεται στο πόρισμα, «έχει ημερομηνία υπογραφής προγενέστερη της απόφασης του κεντρικού διοικητικού συμβουλίου του ΕΕΣ και παρατάθηκε για 4 έτη μέχρι 31.08.2011 έναντι ποσού 352.800 ευρώ». Μάλιστα, «στα συμφωνητικά παράτασης που μας χορηγήθηκαν δεν αναφέρεται εγκριτική απόφαση του κεντρικού διοικητικού συμβουλίου του ΕΕΣ». Αυτή η πλευρά των δραστηριοτήτων του ΕΕΣ έχει αποτελέσει, εκτός της δικαστικής διερεύνησης, και αφορμή διεθνούς διασυρμού της χώρας μας.
Ηδη από την αρχή του έτους ο πρωθυπουργός, κ. Αντώνης Σαμαράς, έχει γίνει αποδέκτης επιστολής-καταπέλτη της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Ερυθρού Σταυρού στην οποία γίνεται αναφορά για την άρνηση της διοίκησης Μαρτίνη για παροχή των οικονομικών στοιχείων του ΕΕΣ στη διεθνή ομοσπονδία, βάσει των καταστατικών του υποχρεώσεων. Σε αυτό το κλίμα η Δικαιοσύνη καλείται να ορίσει το προσεχές διάστημα προσωρινή διοίκηση στον «ακέφαλο» οργανισμό, μετά την παραίτηση του διοικητικού συμβουλίου του, ώστε να αλλάξει σελίδα στην ιστορική του διαδρομή.
Έρανος για… μισθοδοσία και το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης
Ο έλεγχος για το αν τα απολογιστικά στοιχεία του εράνου ήταν σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο ισχύον νομικό-θεσμικό πλαίσιο έφερε στο φως και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία.
Σύμφωνα με την ιδρυτική διακήρυξη του ΕΕΣ, το1877, οι βασικοί σκοποί και στόχοι του οργανισμού σε καιρό ειρήνης είναι η αρωγή και η συμπαράσταση στα θύματα θεομηνιών και επιδημιών, καθώς και η αυτόνομη ή σε συνεργασία με το κράτος και κοινωνικούς φορείς ανθρωπιστική δραστηριότητα. Επιπλέον, όπως ορίζεται στη σχετική υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας για τη διενέργεια του εράνου, «το καθαρό προϊόν του εράνου θα διατεθεί αποκλειστικά για τους εθνικούς κοινωφελείς και ανθρωπιστικούς σκοπούς του ΕΕΣ».

Παρ’ όλα αυτά, οι επιθεωρητές διαπίστωσαν ότι «η διάθεση του προϊόντος του εράνου δεν αφορά αποκλειστικά εθνικούς κοινωφελείς και ανθρωπιστικούς σκοπούς όπως ορίζονται στη χορήγηση άδειας, αλλά σε δράσεις ευρύτερου αντικειμένου, όπως μισθοδοσία προσωπικού, χορηγίες σε ιδρύματα, συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων ιεράς μονής, Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης κ.ά.».
Μεταξύ αυτών και η αθλοθέτηση βραβείων φεστιβάλ ντοκιμαντέρ του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ποσού 131.495,20 ευρώ.
Ο Ερυθρός Σταυρός δηλαδή με τα χρήματα που έδωσαν οι Ελληνες πολίτες για αναξιοπαθούντες πρόσφερε 26.000 ευρώ στην ελληνική ταινία άνω των 45΄ που απέσπασε το βραβείο κοινού και αντίστοιχα 18.000 ευρώ στην ταινία με διάρκεια μικρότερη των 45 λεπτών.
ΣΧΟΛΙΟ: Τά κοινά μεταλλάσσονται σέ ιδιωτικά από τρείς διαδοχές: Από τήν βασιλική διαδοχή, από τήν Αποστολική διαδοχή καί από τήν πολιτική διαδοχή. Διότι βασίζονται στήν πρωτόγονη πατρική διαδοχή, τού πρωτότοκου.
Αμέθυστος