Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022

Ὁμολογία τοῦ μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἐπὶ τῆς θείας καὶ ἱερᾶς συνόδου


Πηγή: Παναγιώτου Κ. Χρήστου, ἐπιμ. «Ὁμολογία», ἐν Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Ἅπαντα τὰ Ἔργα, Ἐπιστολαί, Ε.Π.Ε., τ. 4, Θεσ/νίκη 1983, σελ. 438-451.

Δεν υπάρχουν σχόλια: