Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022

«Η σοφία του κόσμου αυτού δεν μπορεί να σώσει τον κόσμο»


Η σοφία του κόσμου αυτού δεν μπορεί να σώσει τον κόσμο. Τα κοινοβούλια, οι κυβερνήσεις, οι «πολυσύνθετοι οργανισμοί» των πιο αναπτυγμένων συγχρόνων κρατών της γης, είναι ανίσχυροι.
Η ανθρωπότητα πάσχει χωρίς τέλος… η μόνη διέξοδος είναι να βρούμε μέσα μας τη σοφία, την λύση να μη ζούμε σύμφωνα με τις ιδέες αυτού του κόσμου, αλλά να ακολουθήσουμε τον Χριστό.


Δεν υπάρχουν σχόλια: