Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024

Γιατί υφίσταται ο θάνατος; - Αρχιμ. Ζαχαρίας Ζάχαρου


Ο Σαρκωμένος Λόγος με τον Θάνατο και την Ανάστασή Του καταδυνάστευσε την εξουσία του ίδιου του θανάτου, ελευθερώνοντας τους ζώντας αλλά και τους τεθνεώτας από τα δεσμά της ακοινωνησίας με τη Ζωή. Ο θάνατος στην πραγματικότητα υπηρετεί. Υπ-άρχει (δεν κυριαρχεί δηλ.) στην ζωή του ενάρετου Χριστιανού. Ο πιστός κοιμάται και αναπαύεται εν αναμονή της Δευτέρας και ενδόξου Παρουσίας, συμμετέχοντας στο χαρμόσυνο γεγονός της Ανάστασης, όπου θα βρίσκεται σε τέλεια κοινωνία με τον Τριαδικό Θεό. Γιατί όμως μετά το γεγονός της Ανάστασης ο άνθρωπος «γεύεται» τον θάνατο; Διότι το αναπόφευκτο συμβάν της φθαρτότητας αποτελεί προϋπόθεση για την τελείωση του χριστιανού, καθώς με αυτόν τον τρόπο ακολουθεί τα βήματα του Κυρίου μας και ολοκληρώνεται στο «καθ’ομοίωσιν»


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟ.

Η παρεξηγημένη έννοια της θέωσης - π. Νικόλαος Λουδοβίκος


Πολλές φορές εμείς οι Χριστιανοί, οι οποίοι μπορεί να μην έχουμε την φιλοσοφική κατάρτηση και την θεολογική κατανόηση των Πατέρων της Εκκλησίας, παρερμηνεύουμε έννοιες και λόγους και τους δίνουμε νόημα εντελώς διαφορετικό από αυτό το οποίο όντως πρεσβεύουν ή δυστυχώς μερικές φορές, ένα εκ διαμέτρου αντίθετο νόημα, με αποτέλεσμα να διαστρεβλώνουμε το περιεχόμενό των εννοιών αυτών. Μια από αυτές τις έννοιες είναι είναι και αυτή της «θέωσης», μια έννοια στην οποία έχουμε δώσει κατά καιρούς πολλαπλά και πολλές φορές συγκρουόμενα νοήματα, με βάση την σχέση που έχουμε με τον Θεό. Τι εννοούμε όταν λέμε θέωση; Πως μπορούμε να φτάσουμε στην θέωση; Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία μπορούν να απαντηθούν μόνο μέσα από την θεολογία των Πατέρων και όχι μέσα από υποθέσεις και εικασίες, οι οποίες περισσότερο διαβάλλουν παρά υποστηρίζουν αυτή τη προσπάθεια του ανθρώπου προς την θέωση.


ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΝΑΣ ΛΑΟΣ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΑΔΟΜΑΖΟΧΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΠΕΡΑΜΕΝΤΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΣ ΟΤΙ Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.

Κεφάλαιο 7. Η καρδιά του Ωκεανού: η Ποίησις ενός Νέου Εαυτού (6) - π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ

 Συνέχεια από: Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024

ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΠΑΝΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟ-ΔΥΤΙΚΟΥ ΕΑΥΤΟΥ

Τι εννοώ λέγοντας «σύγκλιση» εδώ; Έννοώ δύο διαφορετικά πράγματα: Πρώτο, και σημαντικότερο, εννοώ τις βαθύτερες προθέσεις όλων των προαναφερθέντων Πατερικών συγγραφέων να οικοδομήσουν με κάποιο τρόπο μια Χριστιανική κατανόηση του εαυτού, οι οποίες προθέσεις συχνά τους οδήγησαν να αμφισβητήσουν, λιγότερο ή περισσότερο, τα φιλοσοφικά τους εργαλεία, αντί να ακολουθούν δουλοπρεπώς τις αρχαίες φιλοσοφικές έννοιες. Ωστόσο, όπως είπα στο πέμπτο κεφάλαιο παραπάνω, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν πλήρως επιτύχει αυτό που είχαν ως πρόθεση, και από αυτή την άποψη μια πνευματική ώσμωση μεταξύ των δύο πόλων του Ελληνοδυτικού Χριστιανικού κόσμου, όπως αυτή που ήταν δυνατή για τους πρώτους δέκα αιώνες, είναι κάτι περισσότερο από αναγκαία και σήμερα. Δεύτερον, εννοώ ότι υπάρχει ένα ολόκληρο σμήνος, κυρίως σύγχρονων, θεολόγων, που προσπαθούν, με διαφορετικούς τρόπους, να ξεπεράσουν το κλειστό όριο των Πλάτωνος-Ωριγένη-Αυγουστίνου-Descartes (ακόμα, κάποιες φορές, και χρησιμοποιώντας τους με έναν πιο γόνιμο τρόπο, και υπερβαίνοντας έτσι τις διατυπώσεις τους), και επιδιώκουν να εκφράσουν μια σύγχρονη Χριστιανική ανθρωπολογία, πλησιάζοντας πιο κοντά στον παραπάνω τύπο Α, χωρίς να γνωρίζουν συνήθως την πιθανή βοήθεια που μπορούν να λάβουν από συγγραφείς, όπως αυτοί οι Έλληνες συγγραφείς που αναφέρθηκαν σε αυτό το βιβλίο. Μερικοί από αυτούς τους σύγχρονους θεολόγους, έχουν ήδη κατονομασθεί, αλλά θα χρειαζόταν ίσως ένα ξεχωριστό βιβλίο για να αναφερθούν όλοι τους, και να δείξουμε τις συνειδητές ή ασυνείδητες συγγένειές τους με ορισμένες έννοιες που αναπτύχθηκαν σε αυτό το βιβλίο. Ένα ξεχωριστό βιβλίο θα ήταν επίσης απαραίτητο για να συζητήσουμε με λεπτομέρεια τις ψυχολογικές επιπτώσεις αυτής της ανθρωπολογικής προσέγγισης, σε διάλογο με τη σύγχρονη Ψυχολογία272· είναι εκπληκτικό το πόσο βαθιά η σύγχρονη Ψυχολογία, έχει τις ρίζες της στην Χριστιανική ανθρωπολογία.

Ομοίως, είναι προφανές ότι σχεδόν όλα τα κύρια χαρακτηριστικά του τύπου Α, αντιπροσωπεύουν κάποιες νέες διαστάσεις στην φιλοσοφία – συμπεριλαμβανομένου και του ονόματος αυτού του τύπου. Αναφέρομαι ιδιαίτερα στα χαρακτηριστικά 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14· κάποια από αυτά, για παράδειγμα τα χαρακτηριστικά 1, 2, 8, 9 μπορούν να εντοπιστούν, στη μία ή στην άλλη μορφή, στη σύγχρονη φιλοσοφία, αλλά η προέλευσή τους είναι ασφαλώς θεολογική, και ένας διάλογος με τις θεολογικές πηγές που παρέχονται σε αυτό το βιβλίο θα διεύρυνε ακόμα περισσότερο τον ορίζοντα της σημασίας τους. Αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι ότι τα θεολογικά χαρακτηριστικά του Χριστιανικού εαυτού που περιγράφηκαν παραπάνω, αν είναι αληθινά, αντιπροσωπεύουν επιπλέον βασικά οντολογικά χαρακτηριστικά par excellence της ανθρώπινης φύσης εν γένει, ακόμη και αν αποσυνδεθούν από το θεολογικό τους πλαίσιο επομένως, απαιτείται μια ξεχωριστή πραγματεία προκειμένου να συζητήσουμε διεξοδικά αυτές τις νέες έννοιες με ορισμένες τάσεις της σύγχρονης φιλοσοφίας, με κάποια λεπτομέρεια.

Από την άλλη πλευρά, και πάλι από θεολογική άποψη, αποδεικνύεται επίσης ότι, δημιουργώντας αυτούς τους νέους υπαρξιακούς ορίζοντες, η Χριστιανική ποίηση του εαυτού αναφέρεται ήδη στην οντολογία, και όχι στην πνευματικότητα, με την έννοια ότι δημιουργεί μια ανθρωπολογική οντολογία μεταμόρφωσης, που ασφαλώς υπερβαίνει κάθε πιθανό ορισμό της ἐν Χριστῷ ζωῆς, ως «πνευματικότητα».

Οι περισσότεροι από τους σύγχρονους ορισμούς της «Χριστιανικής πνευματικότητας» που έχω υπόψη μου, δίνουν έμφαση σε συναφή μέρη της Χριστιανικής ζωής, όπως μια «ηθική πίστη»273, «ο αυθυπερβατικός χαρακτήρας όλων των ανθρώπινων προσώπων» 274, «οι βασικές μας προσεγγίσεις, ο τρόπος ζωής και οι δραστηριότητές μας»275, «η εμπειρία μας και μια πειθαρχημένη ζωή προσευχής και δράσης»276, ή ακόμα και «ολόκληρο το άτομο στην ολότητα της ύπαρξής του στον κόσμο» 277. Δεν αμφιβάλλω ότι όλα αυτά, μαζί με άλλες παρόμοιες πτυχές, αποτελούν μέρη της ἐν Χριστῷ ζωῆς, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με την οντολογία. Η οντολογία της ριζοσπαστικής μεταμόρφωσης, όπως περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο, είναι αναμφίβολα πέρα από την πνευματικότητα, σε οποιονδήποτε φιλοσοφικό η θεολογικό ορισμό της, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύει την απόλυτη ενέργεια του Θεού ἐν Χριστῷ, για να αποκαταστήσει τα όντα μεταβάλλοντας τον τρόπο ύπαρξής τους και καθιστώντας τα θεοειδή κατά χάρη, και εκτείνοντας έτσι απεριόριστα το γεγονός της Ενσάρκωσης, καθώς η ανάσταση της φύσης αρχίζει ήδη από τώρα. Αυτή η εσχατολογική οντολογία, αν και όχι χωρίς ηθικές ή κοινωνικές επιπτώσεις, που περιγράφεται σε ένα προηγούμενο βιβλίο μου ως μια οντολογία διαλογικής αμοιβαιότητας 278, είναι επίσης ένας τρόπος να περιγράψουμε την Εκκλησία με οντολογικούς όρους, ως το απόλυτο τέλος (σκοπό) και σημασία της δημιουργίας, η οποία δημιουργία είναι, κατ' αυτόν τον τρόπο, μια αναλογική δημιουργία, δηλαδή, όπως έγραψα πρόσφατα, είναι «η απόλυτη αγαπητική ελευθερία του Θεού, φανερούμενη με την προαιώνια αγαπητική του επιθυμία να εκτείνει τον τρόπο ύπαρξής του πάνω στο μηδέν»279.

Τέλος 7ου Κεφαλαίου

Σημειώσεις

272. Έχω ξεκινήσει αυτό τον διάλογο σε κάποια από τα άρθρα μου, που αναφέρθηκαν παραπάνω (βλ. υποσημειώσεις 251, 252, 253, 255, 263, 265, 271) και στο βιβλίο μου Ψυχανάλυση και Ορθόδοξη θεολογία: για την Επιθυμία, την Καθολικότητα και την Εσχατολογία, (2003)· ωστόσο, φαίνεται πως υπάρχουν ακόμα πολλά θέματα προς συζήτηση.
273. McGrath, A., (1999) Christian Spirituality: An Introduction, Oxford, Victoria, 1999, 3.
274. Woods, R., Christian Spirituality: God's Presence through the Ages, Allen, TX, 1996, 9.
275. Sheldrake, P., Images of Holiness: Explorations in Contemporary Spirituality, Notre Dame IN, 1988, 2.
276. Saliers, D. E., 'Spirituality', in D. Musser, and J. Price (eds) A new Handbook of Christian Theology, Nashville, 1992, 460.
277. Stringfellow, W., The Politics of Spirituality, Philadelphia, 1984, 22.
278. Loudovikos, N., A Eucharistic Ontology. Maximus the Confessor's Eschatological Ontology of Being as Dialogical Reciprocity, Brookline, MA, 2010.
279. Loudovikos, N., Church in the Making. An Apophatic Ecclesiology of Consubstantiality, New York, 2016a, 231.

ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΤΟ ΜΗΔΕΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ. ΛΕΓΕΤΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΕΚΕΝ.
ΚΑΤΑ ΚΑΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΥΛΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΑΕΙ ΤΟΝ ΚΑΡΠΟ ΤΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΑΘΑΝΑΤΗ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΑ. ΚΟΥΦΕΤΟ.

Τρώγοντας από τα ψίχουλα του Χριστού - π. Νικ. Λουδοβίκος (18 Φεβ 2024)ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΨΙΧΟΥΛΑ ΤΑΙΖΕΙ Ο ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΤΟΥΣ ΙΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΤΟΥ. ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΑΛΕΝΤΑ , ΝΟΥ, ΤΟ ΘΕΙΚΟ ΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΔΥΝΑΤΑΙ Ο ΚΑΘΕΙΣ ΜΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΤΟΝΟΜΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΘΩΣ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗΣ ΔΙΚΗΣ ΤΟΥ, ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, ΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΥΣΑΡΜΟΝΙΑ ΒΟΥΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΗ, ΑΛΗΘΙΝΟ ΕΓΩ.

Η τελευταία μάχη έχει ξεκινήσει Φραντσέσκο Λαμεντόλα

 Ένας «τηλεκατευθυνόμενος» στρατός του κακού; Η τελευταία μάχη έχει ήδη ξεκινήσει. Είναι ο αιώνιος πόλεμος μεταξύ Καλού και Κακού, μεταξύ Αλήθειας και Ψέματος: με την άρνηση της ύπαρξης του διαβόλου η Εκκλησία έχει γίνει «Αντιεκκλησία» σατανικής έμπνευσης.

Η τελευταία μάχη έχει ήδη ξεκινήσει

 Ingmar Bergman, The Seventh Seal. Η παρτίδα σκακιού ανάμεσα στον Αντώνιο και τον θάνατο.

Από τότε που ο μύθος της ευημερίας μπήκε στα σπίτια μας και ανέτρεψε τον τρόπο τής ζωής μας, προβάλλοντάς μας ολοκληρωτικά προς τον εαυτό μας, προς τα πράγματα που πρέπει να κατέχουμε και όχι πια προς τον Θεό που πρέπει να λατρεύουμε, αρχίσαμε να χάνουμε τον πόλεμο: ένα δεδομένο συμπέρασμα, αφού ξέχασαμε ακόμη καί ότι γίνεται πόλεμος. Είναι ο αιώνιος πόλεμος του Καλού ενάντια στο Κακό , της αλήθειας ενάντια στο ψέμα , της Χάριτος ενάντια στην αμαρτία: ένας πόλεμος που οι πρόγονοί μας ήξεραν πολύ καλά ότι έπρεπε να πολεμήσουν, γιατί απέναντί ​​του κανείς δεν μπορεί να θεωρήσει τον εαυτό του ουδέτερο και να μείνει στο περιθώριο . Η αίσθηση του καθήκοντος, το πνεύμα της θυσίας, η αγάπη του Θεού, της πατρίδας και της οικογένειας, η αυτοθυσία για τις μελλοντικές γενιές που εκφράζεται στην τεκνοποίηση και τη φροντίδα των παιδιών ( serit arbores, quae alteri saeculo prosint , όπως δίδασκε ήδη ο Κικέρωνας ) γεννήθηκαν από αυτή την επίγνωση. Ο Χριστιανισμός τήν έφερε στο υψηλότερο και τελειότερο επίπεδο: ανακηρύσσοντας τον άνθρωπο ως τον αγαπημένο γιο του Θεού και αναγγέλλοντας τα χαρούμενα νέα του Θεού που γίνεται άνθρωπος για τα λύτρα των παιδιών του, έδωσε τη μέγιστη απόδειξη για το νόημα αυτής της μάχης, που διακυβεύεται η αιώνια μοίρα μας. Αλλά ο σύγχρονος πολιτισμός, που γεννήθηκε σε αντίθεση με τον Χριστό , θέλησε να σβήσει αυτή την επίγνωση και, εμπνευσμένος από τον διάβολο, να την αντικαταστήσει με έναν χυδαίο υλιστικό ηδονισμό . Η φλόγα τοποθετήθηκε κάτω από τή ζυγαριά  έτσι ώστε να μην φωτίζει πλέον τις ζωές των ανθρώπων. Και για να ολοκληρωθεί αυτό το απαίσιο έργο, τις τελευταίες δεκαετίες, ήταν η ίδια η Εκκλησία, η οποία, παρά τα σκαμπανεβάσματα, για σχεδόν δύο χιλιάδες χρόνια κράτησε τη φλόγα ψηλά και φώτιζε τον δρόμο, σύμφωνα με τη διδασκαλία και την εντολή που έλαβε από τον Ιησού Χριστό. Αρνούμενη ρητά την ύπαρξη του διαβόλου, μέσω του στόματος του Ιησουίτη στρατηγού, Sosa Abascal, η Εκκλησία έχει γίνει μια αντί-εκκλησία σατανικής έμπνευσης . έμπνευση που επιβεβαιώθηκε με αμέτρητες πράξεις και λόγια από τον ψεύτικο Πάπα Μπεργκόλιο και την αυλή των κακών δορυφόρων του. Πώς μπορούμε να ξεχάσουμε αυτά τα τρομερά λόγια του: ο Ιησούς έγινε φίδι, ο Ιησούς έγινε διάβολος; Και πώς μπορούμε να δικαιολογήσουμε τη σιωπή εκείνων που έπρεπε να μιλήσουν, την νωθρότητα εκείνων που έπρεπε να καταλάβουν, τη δειλία και την κολακεία εκείνων που έπρεπε να επαναστατήσουν μπροστά σε ένα τόσο πρωτοφανές, τόσο σατανικό σκάνδαλο, που δόθηκε σε ψυχές για να σέρνουν σε σύγχυση και λάθος;

Η τελική μάχη έφτασε! Πρέπει να προσέχουμε να μην εξαπατηθούμε και να έχουμε το μυαλό μας καθαρό και την ψυχή μας καθαρή: πρέπει να προσευχόμαστε και να έχουμε θάρρος. Με τη χάρη του Θεού, μπορούμε ακόμα να νικήσουμε. χωρίς Αυτόν ή και εναντίον Του όλα χάνονται. Δεν υπάρχει πλέον χώρος για ασάφεια: ο χρόνος έχει τελειώσει. Είναι εδώ, τώρα!

Ως Καθολικοί, είμαστε ασυγχώρητοι : πάντα γνωρίζαμε ότι η ζωή στη γη είναι μια πολιτοφυλακή και ότι βρισκόμαστε στα χαρακώματα ενάντια σε έναν εχθρό. ξέραμε πάντα ότι αργά ή γρήγορα θα ερχόταν η ώρα της υπέρτατης μάχης. Αν τώρα αφήσαμε τους εαυτούς μας να εκπλαγούμε, ήταν δικό μας λάθος και επειδή εξημερώσαμε το νόημα των Γραφών, επειδή ευτελίσαμε τη Θυσία του Ιησού Χριστού, η οποία ανανεώνεται στο Ευχαριστιακό Μυστήριο. Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που ένας κακός και άπιστος κλήρος έχει αδειάσει από νόημα την ιεροτελεστία της Λειτουργίας. και αυτός είναι ο λόγος που ο Ελευθεροτέκτονας ποντίφικας Παύλος ΣΤ' κατάργησε τη λειτουργία του Πίου Ε' και την αντικατέστησε με μια μασονική και μοντερνιστική λειτουργία, όπου η ευχαριστιακή θυσία ξεθωριάζει στους αόριστους όρους ενός προτεσταντικού δείπνου, ενός μνημόσυνου, ενώ ο πρωταγωνιστής της τελετής γίνεται σιωπηρά ή και ρητά, η συνέλευση του λαού και όχι πλέον ο Κύριος Ιησούς: τόσο πολύ που ενώπιόν Του, όπως διδάσκει ο ψεύτικος Αργεντινός πάπας , δεν είναι καν απαραίτητο να γονατίσουμε (ενώ είναι καλό και σωστό να προσκυνάμε στον έδαφος μπροστά στους ανθρώπους). Οι ανάξιες και βλάσφημες λειτουργικές καταχρήσεις των τελευταίων ετών, τα παγανιστικά μπαλέτα μπροστά στο βωμό, οι σκανδαλώδεις ομιλίες που υμνούν τη διαστροφή και την αμαρτία ή μετατρέπονται σε πολιτικές συγκεντρώσεις υπέρ της αριστεράς και εναντίον όσων υπερασπίζονται τις χριστιανικές αξίες, η παραχάραξη ιερών ενδυμάτων με κοσμικά ή ρητά διεστραμμένα σύμβολα, όπως κασκόλ με ουράνιο τόξο , είναι απλώς η λογική συνέπεια αυτής της παρεκτροπής, η οποία ξεκίνησε από έναν κύκλο Ελευθεροτέκτονων ιερέων όπως ο Annibale Bugnini και μοντερνιστές θεολόγους όπως ο Walter Kasper. Έπρεπε όμως να τα ξέρουμε όλα αυτά, έπρεπε να τα περιμένουμε, αφού θέλαμε να ξεχάσουμε ότι η επίγεια ζωή είναι πόλεμος και ότι η τελευταία μάχη, αργά ή γρήγορα, θα ερχόταν. Ο Léon Bloy είπε, πολύ σωστά, ότι όταν ήθελε να μάθει τα τελευταία νέα, δεν διάβαζε τις εφημερίδες, αλλά τις επιστολές του Αγίου Παύλου και την Αποκάλυψη . Και μιλώντας για τον Άγιο Παύλο, ας ξαναδιαβάσουμε την Προς Εφεσίους Επιστολή , 6, 12:

Στην πραγματικότητα, η μάχη μας δεν είναι ενάντια σε πλάσματα από αίμα και σάρκα, αλλά ενάντια στα Πριγκιπάτα και τις Δυνάμεις, ενάντια στους ηγεμόνες αυτού του κόσμου του σκότους, ενάντια στα πνεύματα του κακού που ζουν στις ουράνιες περιοχές .

Αυτό που διακυβεύεται στην επίθεσή τους δεν είναι μόνο η αθάνατη ψυχή μας, αλλά και η ανθρωπολογική μας κατάσταση: εξαπολύοντας την τελική επίθεση του Κακού ενάντια στο Καλό δεν είναι μόνο άνθρωποι, «κανονικοί» άνθρωποι, αλλά διαβολικά εμπνευσμένοι και ως εκ τούτου προικισμένοι άνθρωποι. , τεχνολογίες, τακτικές που τους προτείνει ο κολασμένος αφέντης !

Σαφές , είναι ξεκάθαρο. ή όχι? Αν επιτρέπουμε στον εαυτό μας να εκπλαγούμε τώρα, το λάθος είναι αποκλειστικά δικό μας: οι Γραφές πάντα μας προειδοποιούσαν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εμείς, για κάποιο διάστημα, στα βάθη της ψυχής μας, είχαμε πάψει να είμαστε χριστιανοί. γίναμε ειδωλολάτρες, ή μάλλον ειδωλολάτρες ζωγραφισμένοι (κακώς) από χριστιανούς και καθολικούς. Ό,τι διδάσκεται στα σεμινάρια και τις θεολογικές σχολές είναι πλέον τόσο ανώμαλο που καρποί του είναι τα διαβολικά λόγια του Sosa Abascal και Bergoglio, Paglia, Kasper κ.λπ. Και αυτό που διδάσκεται στην κατήχηση, σε παιδιά και εφήβους που προετοιμάζονται για την Πρώτη Κοινωνία και την Επιβεβαίωση, είναι τόσο ασυνεπές, τόσο μπερδεμένο, που το αποτέλεσμα είναι «LGBT Χριστιανοί» και αναποδογυριστές που απαιτούν «γάμο» στην εκκλησία, με την ευλογία του Θεού. μην το ζητήσετε, το απαιτούν: και είναι σωστό, αφού γίνει αποδεκτή η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας και της δημοκρατικής πλειοψηφίας, δηλαδή μόλις ο Χριστός ο Βασιλιάς εκδιωχθεί από τον θρόνο του, να τον αντικαταστήσει με σεβασμό ο ίδιος ο άνθρωπος. Το κακό που έχουν κάνει και συνεχίζουν να κάνουν στις συνειδήσεις πιστών ιερέων όπως ο James Martin και θεολόγων όπως ο Enzo Bianchi είναι τεράστιο, ανυπολόγιστο. Και το γεγονός ότι οι άθλιες διδασκαλίες τους βρίσκουν την ευρύτερη απήχηση στα καθολικά μέσα μαζικής ενημέρωσης δείχνει ξεκάθαρα ότι η συναγωγή του Σατανά έχει πλέον αντικαταστήσει, κομμάτι-κομμάτι, σεμινάριο με σεμινάριο, επισκοπή με επισκοπή, ενορία με ενορία, την αληθινή Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Το οποίο δεν έχει εξαφανιστεί εντελώς - αυτό δεν θα συμβεί ποτέ, δεδομένης της αλάνθαστης υπόσχεσης του ίδιου του Κυρίου - αλλά είναι τόσο σκοτεινό, περιθωριοποιημένο, απορριφθέν, εξοστρακισμένο, που μετά βίας μπορεί κανείς να δει την παρουσία του, εδώ κι εκεί. ενώ οι ψεύτικοι ιερείς, οι ψεύτικοι επίσκοποι και οι ψεύτικοι καρδινάλιοι θριαμβεύουν, υποστηριζόμενοι από έναν ψεύτικο λαό του Θεού.

Αρνούμενος ρητά την ύπαρξη του διαβόλου, μέσω του στόματος του Ιησουίτη στρατηγού, Sosa Abascal, η Εκκλησία έχει γίνει μια αντιεκκλησία σατανικής έμπνευσης. έμπνευση που επιβεβαιώθηκε με αμέτρητες πράξεις και λόγια από τον ψεύτικο «Ιησουίτη» Πάπα Μπεργκόλιο και την αυλή των κακών δορυφόρων του !

Τώρα , η τελευταία μάχη που ετοιμάζεται, και η οποία ουσιαστικά έχει ήδη ξεκινήσει, μας εκπλήσσει και με μια άλλη έννοια: γιατί δεν γίνεται με τις μορφές που θα περιμέναμε, αν το περιμέναμε, αλλά με μορφές που είναι εντελώς διαφορετικές, που μας βρίσκουν ιδιαίτερα απροετοίμαστους. Δεν έχουμε συλλογιστεί αρκετά τα λόγια του Αγίου Παύλου , η μάχη μας δεν είναι ενάντια σε πλάσματα από αίμα και σάρκα . έχουμε υποτιμήσει τη διαβολική συνιστώσα και τις απάτες που χρησιμοποιεί αυτός που είναι ο υπέρτατος κύριος της εξαπάτησης. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι εξαπολύοντας την τελική επίθεση του Κακού ενάντια στο Καλό δεν είναι μόνο άνθρωποι, «κανονικοί» άνθρωποι, αλλά διαβολικά εμπνευσμένοι άνθρωποι και επομένως εξοπλισμένοι με όλη την πονηριά, τις τεχνολογίες, τις τακτικές που τους προτείνει ο κολασμένος αφέντης. Αυτό που διακυβεύεται στην επίθεσή τους δεν είναι μόνο η αθάνατη ψυχή μας, αλλά και η ανθρωπολογική μας κατάσταση. Αυτοί -και αναφερόμαστε σε εκείνους τους ελάχιστους υπερολιγάρχες, ιδιοκτήτες σχεδόν όλου του παγκόσμιου πλούτου, που βρίσκονται στα παρασκήνια της πολιτικής και οικονομικής εξουσίας και για τους οποίους έχουμε ήδη μιλήσει πολλές φορές- έχουν αναπτύξει τεχνικές χειραγώγησης εγκεφάλου και εισαγωγής μικροτσίπ στο ανθρώπινο σώμα, από ταινίες τρόμου, και ήδη πειραματίζονται με αυτά  συγκεκριμένα. Υπάρχουν ενδείξεις ότι δημιουργούν μια στρατιά από ψυχικά τηλεκατευθυνόμενα άτομα, τα οποία μπορούμε να ονομάσουμε, για να είμαστε ξεκάθαροι, «υποψήφιοι της Μαντζουρίας» (από τον τίτλο της ταινίας του Jontahan Demme το 2004, βασισμένη στο μυθιστόρημα του Richard Condon). Κάποιες ορθολογικά ανεξήγητες αυτοκτονίες και φόνοι είναι πιθανώς το αποτέλεσμα αυτών των εκφράσεων. Θυμάται κανείς, για να δώσω ένα παράδειγμα, τις επιθέσεις της 22ας Ιουλίου 2011 στη Νορβηγία, κατά τις οποίες ένα άτομο, ο Anders Breivik , σκότωσε 77 άτομα (σύμφωνα με άλλες πηγές, 93) και τραυμάτισε 2 ή 300; Ο κύριος στόχος αυτού του άνδρα, που παρουσιάστηκε από τα μέσα ενημέρωσης ως φανατικός ακροδεξιός, ήταν μια κατασκήνωση νεολαίας του Εργατικού Κόμματος της Νορβηγίας που πραγματοποιήθηκε στο νησί Utoya. Υπάρχουν πολλά παράξενα πράγματα σε αυτή την ιστορία, πολλές πτυχές που δεν αθροίζονται, πολλές ασυνέπειες και συμπτώσεις και πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Περιοριζόμαστε στην αναφορά ενός γεγονότος που αγνοήθηκε από όλες τις εφημερίδες και τις τηλεοπτικές ειδήσεις, αλλά το οποίο δεν ξέφυγε από τον εξαιρετικό Maurizio Blondet : τέσσερις ημέρες πριν από τη σφαγή, στις 18 Ιουλίου 2011, η νορβηγική κυβέρνηση είχε εκφράσει ρητά την επιθυμία της να αναγνωρίσει το ανεξαρτησία του Κράτους της Παλαιστίνης, και τρεις μέρες νωρίτερα, στις 19 Ιουλίου, ο ηγέτης του Νορβηγικού Εργατικού Κινήματος Νεολαίας (AUF), Eskil Pedersen, είχε δηλώσει επίσημα: Ήρθε η ώρα να ενεργοποιηθούν σκληρότερα μέτρα κατά του Ισραήλ… Εμείς οι Εργατικοί τής Νεολαίας Το κόμμα θέλει μονομερές οικονομικό εμπάργκο της Νορβηγίας κατά του Ισραήλ. Ξεκάθαρα λόγια, πολύ ξεκάθαρα, έτσι δεν είναι; Ίσως πάρα πολύ. Και τι γίνεται με το γεγονός ότι ο Μπρέιβικ, αυτός ο ακροδεξιός φανατικός, ήταν υπέρ-υποστηρικτής του Ισραήλ; Είναι σημαντικό ότι δεν το έβγαλε σε κάποιο τζαμί ή κάποια ισλαμική κοινότητα, αλλά στους συμπατριώτες του από το κόμμα που σκόπευε να υιοθετήσει μια πιο ενεργητική πολιτική για να αναγκάσει το Ισραήλ να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος. Σε αυτό το σημείο, θα είμαστε ακόμη πιο σαφείς: ήταν τυχαία ο Άντερς Μπρέιβικ υποψήφιος της Μαντζουρίας; Το μυαλό του ήταν τηλεχειριζόμενο από κάποιον;

Δεν είναι επιστημονική φαντασία: είναι το νησί του γιατρού Μορώ που είχε προβλέψει ο Herbert G. Wells και έχει γίνει πραγματικότητα; Σήμερα γινόμαστε μάρτυρες των διαβολικών παραλλαγών μιας επιστήμης που έχει τρελαθεί, μεθύσει από τη δύναμη και έτοιμη να εκπορνευτεί μπροστά σε οποιονδήποτε δάσκαλο, μιας επιστήμης που δεν σταματά στο τίποτα και που είναι καλά αποφασισμένη να μεταμορφώσει έναν συγκεκριμένο αριθμό ανθρώπων σε τηλεκατευθυνόμενες μαριονέτες, ή για να τις αντικαταστήσουμε με cyborgs και ανδροειδή, ή με υβρίδια που δημιουργούνται στο εργαστήριο με την ανάμειξη γονιδίων από διαφορετικά είδη, ανθρώπου και ζώου!

Πόσες σφαγές τα τελευταία χρόνια, ή δεκαετίες, έχουν εξίσου διφορούμενη προέλευση και έγιναν από εξίσου «περίεργα» άτομα; Ωστόσο, το πιο περίεργο από όλα είναι η ευκολία με την οποία ένα άτομο (ή πολύ λίγοι άνθρωποι, όπως στην περίπτωση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες) καταφέρνει να αποφύγει όλα τα συστήματα ασφαλείας, να κοροϊδέψει όλες τις μυστικές υπηρεσίες, και να προκαλέσει μέγιστους θανάτους, πόνο και φόβο, στους καιρούς και τόπους που είναι πιο ευαίσθητοι σε τρέχοντα γεωπολιτικά γεγονότα. Τρία χρόνια πριν από τις σφαγές του Όσλο και της Ουτόγια, το BBC είχε αφήσει άφωνο το κοινό προβάλλοντας ζωντανά την απόπειρα –και ανεξήγητη– αυτοκτονία δύο δίδυμων αδερφών της Σουηδίας, σε έναν βρετανικό αυτοκινητόδρομο. Πρώτα η μία και μετά η άλλη, αν και κρατήθηκαν από άνδρες και γυναίκες της αστυνομίας, όρμησαν στη μέση του δρόμου και χτυπήθηκαν μετωπικά από ένα μεγάλο φορτηγό που πλησίαζε με μεγάλη ταχύτητα. Ανεξήγητα, δεν πέθαναν ακαριαία, στην πραγματικότητα η μία από τίςς δύο σηκώθηκε γρήγορα και ανάγκασε τους αστυνομικούς σε μια πραγματική μάχη σώμα με σώμα, καταφέρνοντας να ελευθερωθούν για μια στιγμή και να ξεφύγουν, για να πιαστεί ξανά και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπως η αδερφή της. Όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε σε ένα βίντεο στα αγγλικά, που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο....

 Έκτοτε υπήρξαν εκείνοι που υπέθεσαν ότι η συμπεριφορά των δύο νεαρών γυναικών ήταν αποτέλεσμα χειραγώγησης εγκεφάλου που διεξήγαγαν οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, με σκοπό ένα πείραμα, για να δουν πόσο αποτελεσματικές ήταν οι εντολές που δόθηκαν διανοητικά από απόσταση. ένα «έτοιμο» άτομο κατά προτεραιότητα, σε αυτή την περίπτωση για να ελέγξει εάν το ένστικτο της επιβίωσης μπορεί να αναδυθεί ξανά και να αναστείλει μια εντολή αυτοκτονίας. Αν ναι, το πείραμα είχε απόλυτη επιτυχία: ούτε καν ένα σωρό εκπαιδευμένοι πράκτορες δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν την Έρικα και τη Σαμπίνα Έρικσον, τις δύο δίδυμες που ήθελαν να αυτοκτονήσουν κάτω από τις ρόδες ενός φορτηγού. Τώρα, η συγκεκριμένη περίπτωση των υποψηφίων Manchu είναι μόνο μία από τις πολυάριθμες διαβολικές παραλλαγές μιας επιστήμης που έχει τρελαθεί , μεθύσει από τη δύναμη και έτοιμη να εκπορνευτεί ενώπιον οποιουδήποτε Κυρίαρχου αφέντη, μιας επιστήμης που δεν σταματά στο τίποτα και που είναι καλά αποφασισμένη να μεταμορφώσει ένα συγκεκριμένο αριθμός ανθρώπινων όντων σε τηλεκατευθυνόμενες μαριονέτες, ή να τις αντικαταστήσει με cyborgs και ανδροειδή, ή με υβρίδια που δημιουργήθηκαν στο εργαστήριο με την ανάμειξη γονιδίων διαφορετικών ειδών, ανθρώπου και ζώου. Αυτό, δυστυχώς, δεν είναι επιστημονική φαντασία: είναι το νησί του γιατρού Μορώ που είχε προβλέψει ο Χέρμπερτ Γ. Γουέλς και έγινε πραγματικότητα.

Ένας «τηλεκατευθυνόμενος» στρατός του κακού; Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι δημιουργούν έναν στρατό ψυχικά τηλεκατευθυνόμενων ατόμων, αποτέλεσμα διαβολικών εκφραστών; Το πιο περίεργο και ύποπτο από όλα είναι η ευκολία με την οποία ένα άτομο όπως στη Γαλλία (Νίκαια) ή πολύ λίγοι άνθρωποι (όπως στην περίπτωση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες), καταφέρνουν να αποφύγουν όλα τα συστήματα ασφαλείας. , να κοροϊδεύουν όλες τις μυστικές υπηρεσίες, και να προκαλούν μέγιστο θάνατο, πόνο και φόβο, στους καιρούς και τόπους πιο ευαίσθητους στα γεωπολιτικά γεγονότα που εξελίσσονται!

Επομένως η τελική μάχη έχει ήδη αρχίσει, και δεν ξέρουμε καν ποια είναι τα πρόσωπα των εχθρών που την εξαπολύουν εναντίον μας και της ψυχής μας. Διακυβεύεται κάτι ακόμα πιο πολύτιμο από την τωρινή μας ζωή: καί είναι το αιώνιο πεπρωμένο μας. Αυτή η τελευταία μάχη είναι και ο τελευταίος πειρασμός. Ο πειρασμός να λατρεύουμε τον άνθρωπο, να λατρεύουμε την επιστήμη, να λατρεύουμε την εξουσία, να λατρεύουμε το χρήμα και να απορρίπτουμε οριστικά και αμετάκλητα την Αγάπη του Θεού. και είμαστε εντελώς απροετοίμαστοι, τόσο υλικά όσο και πνευματικά. Μόνο ένα πράγμα είναι βέβαιο: ότι πίσω από τα πρόσωπα, συχνά καλά καλυμμένα, από τους χίλιους εχθρούς της Αλήθειας, από τους χίλιους κυρίους της απάτης και του ψεύδους, υπάρχει τελικά μόνο ένα πρόσωπο, το χαμογελαστό και απωθητικό του αρχαίου αντιπάλου. Είναι αυτός που υφαίνει τα νήματα της πλοκής, από αυτόν ξεκινά η στρατηγική κατεύθυνση: οι άλλοι είναι απλώς πιόνια, δευτερεύοντες ηθοποιοί ή απλοί έξτρα. Ακόμα και οι αποκρυφιστές κύριοι του κόσμου, οι οικονομικοί ολιγάρχες, για να μην αναφέρουμε τους επιστήμονες που επιδίδονται σε φρικτές εκφράσεις κατά του ανθρώπου, είναι μόνο εργαλεία που χρησιμοποιεί και που θα ανταμείψει με τον τρόπο που του ταιριάζει, ακόμα κι αν δεν τόχει ήδη  κάνει. Δεν θέτει κανείς τον εαυτό του στη διάθεση των δυνάμεων του Κακού ατιμώρητα: υπάρχει ένα τίμημα που πρέπει να πληρώσει, μετά τις εμφανείς επιτυχίες, και είναι το υψηλότερο τίμημα από όλα. Όσο για εμάς, ας προσέχουμε να μην εξαπατηθούμε και να έχουμε το μυαλό μας καθαρό και την ψυχή μας καθαρή. Πρέπει να προσευχόμαστε και να έχουμε θάρρος. Με τη χάρη του Θεού, μπορούμε ακόμα να νικήσουμε. χωρίς Αυτόν ή και εναντίον Του όλα χάνονται. Δεν υπάρχει πλέον χώρος για ασάφεια: ο χρόνος έχει τελειώσει. Είναι εδώ, τώρα.


L’ultima battaglia è iniziata - Inchiostronero (www-inchiostronero-it.translate.goog)

Παιδιά με DNA 3 ανθρώπων. Υλοποιούν τα πειράματα των ΝAZΙ #Σταθακόπουλος


Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024

Εκκλησία και Τεκτονισμός: η συνάντηση της 16ης Φεβρουαρίου 2024 στο Μιλάνο

Roberto de MatteiΜον. Mario Delpini και ο Ελευθεροτέκτονας Μεγάλος Διδάσκαλος Stefano Bisi

Στις 16 Φεβρουαρίου 2024, εκπρόσωποι των κύριων ιταλικών μασονικών υπακοών και ορισμένοι έγκυροι καθολικοί ιεράρχες συναντήθηκαν στο Μιλάνο για μια μέρα σπουδών.
Στο σεμινάριο, που προωθήθηκε στο Ίδρυμα Ambrosianum από τον Gris (ομάδα κοινωνικοθρησκευτικής έρευνας και πληροφόρησης), ήταν παρόντες οι τρεις Μεγάλοι Μαγίστροι του Ιταλικού Τεκτονισμού: Stefano Bisi για τη Μεγάλη Ανατολή της Ιταλίας (GOI), Luciano Romoli για τη Μεγάλη Στοά της Ιταλίας του ALAM (GLDI) και του Fabio Venzi (σε σύνδεση) για την Τακτική Μεγάλη Στοά της Ιταλίας (GLRI).
Από την Καθολική πλευρά, ο Αρχιεπίσκοπος Μιλάνου Mario Delpini , ο Καρδινάλιος Francesco Coccopalmerio , πρώην Πρόεδρος του Ποντιφικού Συμβουλίου για τα Νομοθετικά Κείμενα, ο Φραγκισκανός θεολόγος πατήρ Zbigniew Suchecki και ο Επίσκοπος Antonio Staglianò , Πρόεδρος της Ποντιακής Ακαδημίας Θεολογίας, συμμετείχαν στη σύνοδο. .

Ο Αρχιεπίσκοπος Δελπίνι έκανε την εναρκτήρια ομιλία και ο Καρδινάλιος Coccopalmerio τον τελευταίο λόγο. Η συνάντηση ήταν κεκλεισμένων των θυρών, αλλά η συνάφεια των συμμετεχόντων έκανε το περιεχόμενό της να διαρρεύσει, το οποίο έφερε στο φως για πρώτη φορά ο Riccardo Cascioli στο La nuova comsola καθημερινά στις 19 Φεβρουαρίου ( http://www.unavox.it/ArtDiversi/ DIV5635_Cascioli_La_massoneria_vuole_il_meaculpa .html )

Στις 20 Φεβρουαρίου, ο ιστότοπος της Μεγάλης Ανατολής της Ιταλίας ανέφερε με τη σειρά του την πλήρη έκθεση του Μεγάλου Μαγίστρου Bisi, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της κύριας ιταλικής μασονικής οργάνωσης για δέκα χρόνια . « Κατά τη διάρκεια των 300 και πλέον ετών ζωής του, κανένα ίδρυμα δεν έχει αντιταχθεί, καταπολεμηθεί, μυστηριαστεί, συκοφαντηθεί και φοβηθεί τόσο πολύ όσο ο Παγκόσμιος Τεκτονισμός», είπε ο Μπίσι, επικρίνοντας την Καθολική Εκκλησία γι' αυτό, «η οποία είδε στον Τεκτονισμό έναν πιθανό ανταγωνιστή στην πνευματοποίηση και ανύψωση του Ανθρώπου », αλλά ξεχνώντας να πω ότι ήταν ακριβώς ο Τεκτονισμός που εναντιώθηκε, πολέμησε, μυστηριοποίησε και δυσφήμησε την Εκκλησία τους τελευταίους τρεις αιώνες.

« Γιατί είναι όμορφη η μασονική στοά και γιατί δεν αρέσει στις εκκλησιαστικές αρχές; » εξήγησε ο Μπίσι «Γιατί κάτω από τον ίδιο ουρανό -που αντιπροσωπεύει τη Δημιουργία- κάθε άνθρωπος είναι αδελφός του άλλου, ο δεσμός της αδελφοσύνης είναι ανεξάρτητος από την πίστη. Απλά πρέπει να πιστέψουμε στον Μεγάλο Αρχιτέκτονα του Σύμπαντος. Ο έναστρος ουρανός είναι ίδιος για τον Βουδιστή, για τον Καθολικό, για τον Βαλδένσιο, για τον Ισλαμιστή, για όλους όσους πιστεύουν σε ένα υπέρτατο ον. (…) Οι απόλυτες αλήθειες και τα τείχη του μυαλού δεν μας ανήκουν και για εμάς πρέπει να γκρεμιστούν ».
Για τον Μπίσι, που είχε την αναίσχυνση να ζητήσει από τον Πάπα να συγκεντρωθεί γύρω από το μνημείο του αιρετικού και αποστάτη Τζορντάνο Μπρούνο, ανάμεσα στις αλήθειες που πρέπει να κατεδαφιστούν υπάρχει, προφανώς, η καθολική πίστη, η οποία παρουσιάζεται ως απόλυτη και καθολική.
Η ελπίδα του Bisi ότι «η συμβατότητα μεταξύ του ανήκειν σε μια μασονική στοά και της καθολικής πίστης να δηλωθεί» δεν είναι τίποτα άλλο από ένα αίτημα προς την Εκκλησία να γυρίσει την πλάτη της στο δόγμα της για να γίνει μέρος του Πάνθεον Μασονικού, Γνωστικού και Σχετικιστικού. Και το γεγονός ότι ο Μέγας Διδάσκαλος ανακαλούσε τα ονόματα του Καρδινάλιου Ραβάσι και του Καρδινάλιου Μαρτίνι, ως προστατευτικές θεότητες, επιβεβαιώνει αυτή την εντύπωση.

Ο Μπίσι υπενθύμισε ότι ο Καρδινάλιος Μαρτίνι « βρισκόταν στο σπίτι » στους μασονικούς κύκλους και επαίνεσε το γνωστό άρθρο του Καρδινάλιου Ραβάσι « Αγαπητοί αδελφοί Μασόνοι » που δημοσιεύτηκε στο Il Sole24Ore στις 14 Φεβρουαρίου 2016. Το πρωτοποριακό τους έργο φαίνεται να θέλει να προωθηθεί από τον Καρδινάλιο Coccopalmerio ο οποίος, στο σεμινάριο του Μιλάνου, δήλωσε μεταξύ άλλων: « Πριν από πενήντα χρόνια υπήρχε λιγότερη γνώση αλλά τα πράγματα έχουν προχωρήσει και ελπίζω αυτές οι συναντήσεις να μην σταματήσουν εδώ. Αναρωτιέμαι αν δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε ένα μόνιμο τραπέζι, ακόμη και σε επίπεδο εξουσίας, για να συζητήσουμε καλύτερα ».

Ο Αρχιεπίσκοπος Staglianò από την πλευρά του επέκρινε το έγγραφο της 13ης Νοεμβρίου 2023 του Dicastery for the Doctrine of the Faith, υπογεγραμμένο από τον καρδινάλιο Víctor Manuel Fernández και εγκεκριμένο ex audientia από τον Πάπα Φραγκίσκο, σύμφωνα με το οποίο απαγορεύεται στους Καθολικούς να ενταχθούν σε μασονικές στοές « λόγω ασυμβίβαστου μεταξύ Καθολικού δόγματος και Τεκτονισμού ».
Αυτό το έγγραφο επιβεβαιώνει την αιωνόβια καταδίκη της Εκκλησίας την οποία, προφανώς, υπενθύμισε μόνο ο πατέρας Zbigniew Suchecki κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Θα πρέπει όμως να περιμένουμε τη δημοσίευση όλων των παρεμβάσεων για να μπορέσουμε να διατυπώσουμε μια ακριβή άποψη για την πορεία των εργασιών.

Το βέβαιο είναι ότι, σύμφωνα με τη Μεγάλη Στοά της Ιταλίας του ALAM (Αρχαίοι Ελεύθεροι και Αποδεκτοί Τέκτονες), η συνάντηση «κορυφώθηκε με ομόφωνη συναίνεση σχετικά με την ευκαιρία να συγκροτηθεί ένα μόνιμο τραπέζι συζήτησης»

Αξίζει να θυμηθούμε σε αυτό το σημείο ότι ο σχετικισμός αποτελεί την ψυχή του Τεκτονισμού, ακόμα κι αν δεν περιέχει ολόκληρη την ουσία του. Ο Τεκτονισμός, στην πραγματικότητα, προϋποθέτει ότι είναι μια «καθολική θρησκεία», θεματοφύλακας ενός μυστικού του οποίου ο τέκτονας σταδιακά αντιλαμβάνεται μέσω των τελετουργιών, συμβόλων, κειμένων που αφομοιώνει, αλλά και μέσω της ατμόσφαιρας που αναπνέει στις στοές στις οποίες βρίσκεται. εισηγμένος.

Πρέπει να προστεθεί ότι δεν υπάρχει «κακός», άθεος και αντικληρικός Τεκτονισμός και «καλός», «θρησκευτικός» και «πνευματιστικός» Τεκτονισμός, όπως ακούμε συχνά να γίνεται διάκριση μεταξύ Λατινικών (αριστερών) και Αγγλοαμερικανικός (αριστερός) Τεκτονισμός.δεξιά). Στην πραγματικότητα, σε όλες τις στοές, συστήματα Τεκτονικών Υψηλών Βαθμών που ονομάζονται «Τελετουργίες» επικαλύπτονται με τους πρώτους βαθμούς, που χαρακτηρίζονται από ένα μαγικό και καμπαλιστικό περιεχόμενο.
Δεν γνωρίζουν όλοι όσοι συνδέονται με τον Τεκτονισμό τους τελικούς του στόχους, που έμαθαν μόνο οι μυημένοι στους υψηλότερους βαθμούς, οι οποίοι ορκίζονται, υπό την ποινή του θανάτου, να μην τους αποκαλύπτουν, αλλά πίσω από τις διαφορετικές τελετουργίες και υπακοές, υπάρχει η ίδια αντίληψη για τον κόσμο , το οποίο είναι εκ διαμέτρου αντίθετο με αυτό της Καθολικής Εκκλησίας.

Οι μελέτες του Jean-Claude Lozac'hmeur για την απόκρυφη προέλευση του Τεκτονισμού δείχνουν ότι κληρονομεί την πίστη και τα έθιμα του Γνωστικισμού ( Fils de la veuve: essayi sur le symbolisme maçonnique, Éditions Sainte Jeanne d'Arc, Chiré 1990) και ο πατέρας Paolo Siano έχει αφιερώσει εις βάθος μελέτες στον μασονικό λυσιφερισμό, διαψεύδοντας τη θέση όσων πιστεύουν ότι καλλιεργείται μόνο από τον «περιθωριακό Τεκτονισμό», δηλαδή περιθωριακό, αλλά είναι ξένο προς τον Τεκτονισμό τακτικό ( Διάφορες μελέτες για τον Τεκτονισμό , Casa Mariana Editrice, Frigento 2012). Ο ίδιος ο πατέρας Siano, ο οποίος αφιέρωσε πολλά δοκίμια για την " Correspondenza Romana " στον Τεκτονισμό, ακόμη και πρόσφατα, σε μια ευγενική πολεμική με τον Gaetano Masciullo, συγγραφέα του La tiara e la loggia. Ο Ελευθεροτεκτονισμός κατά της Εκκλησίας (Fede e Cultura, Βερόνα 2023), έδειξε ότι ο Ελευθεροτεκτονισμός απέχει πολύ από το να παρακμάζει, αλλά εξακολουθεί να είναι ζωντανός και να λειτουργεί.

Ο κίνδυνος είναι να εκτραπεί η προσοχή από τον Τεκτονισμό για την επιδίωξη μορφών νεο-συνωμοσιολογικής θεωρίας, που καταγγέλλουν τη δράση «πλουτοκρατικών ελίτ» και «Cabbals» διαφορετικών ειδών, ξεχνώντας την παρουσία αυτού που Leo XIII, στην επιστολή Custodi αυτής της πίστης. της 8ης Δεκεμβρίου 1892, ορίζει « μια αίρεση που μετά από δεκαεννέα αιώνες χριστιανικού πολιτισμού προσπαθεί να ανατρέψει την Καθολική Εκκλησία ».
Εάν ο Τεκτονισμός δεν αποτελεί πλέον απειλή, ακόμη και συναντήσεις όπως αυτή στο Μιλάνο βρίσκουν τον λόγο τους.


Κουβεντιάζοντας για το νομοσχέδιο για τον “γάμο” των ομοφυλοφίλων, με τον γέροντα Βασίλειο Ιβηρίτη (Γοντικάκη) (Ιερά Μητρόπολη Καλαμαριάς)


                                         Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:
                  

Αν υπομείνει η ψυχή και δε χαυνωθεί, αρχίζει λίγο λίγο να ενισχύεται και να δυναμώνει και να κερδίζει τη νίκη

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

                             Οσίου Εφραίμ του Σύρου
   Για το να συναναστρέφονται μεταξύ τους οι αδελφοί με ομόνοια και αγάπη

Συνέχεια από εδώ: http://www.pemptousia.gr/?p=363602

 

Αν όμως λες γι’ αυτά που φαίνονται, «Δεν πορνεύω, δε μοιχεύω, δεν είμαι φιλάργυρος, άρα είμαι δίκαιος», έχεις πλανηθεί σ’ αυτό, με το να νομίσεις ότι τα έκανες όλα.

Δεν υπάρχουν λοιπόν μόνο τρία είδη της αμαρτίας, για τα οποία πρέπει κάποιος να ασφαλίσει τον εαυτό του, αλλά υπάρχουν μύρια.

Διότι πες μου· η αφοβία*, η τύφλωση, η απιστία, το μίσος, ο φθόνος, η δολιότητα, η υποκρισία, από που είναι;

Δεν πρέπει να κάνεις πάλη εναντίον τους, σ’ αυτά που είναι κρυφά και στους λογισμούς;

Διότι όπως, όταν υπάρχει ληστής μέσα στη σκηνή, σε πιέζει λοιπόν και δε σε αφήνει να είσαι ξένοιαστος· αρχίζεις μάλιστα και συ να του επιτίθεσαι και στη συνέχεια τον χτυπάς· προσπαθεί όμως και αυτός να σε χτυπήσει· έτσι και η ψυχή πρέπει να επιτίθεται και να χτυπά και να αντιδρά.

Δέχεται τραύματα και τα ανταποδίδει· δέχεται χτυπήματα και ανταποδίδει τα χτυπήματα. Στη συνέχεια η προαίρεση, με το να πολεμά και να δοκιμάζει πόνο και θλίψη, αρχίζει να εξασθενίζει, και η ψυχή αρχίζει να γίνεται με πολλή κόπο ανώτερη. Πέφτει, σηκώνεται. Κτίζει ο Σατανάς εναντίον της ψυχής, αλλά και η ψυχή γκρεμίζει το κτίσμα του.

Επίσης συμβαίνει ότι η αμαρτία νικά την ψυχή σε δέκα και σε είκοσι αγώνες, και την ρίχνει κάτω· το ίδιο και η ψυχή με τον καιρό με μια ενέργειά της νικά την αμαρτία.

Επίσης, αν υπομείνει η ψυχή και δε χαυνωθεί, αρχίζει λίγο λίγο να ενισχύεται και να δυναμώνει και να κερδίζει τη νίκη εναντίον της αμαρτίας.

Αλλά όμως, αν και η αμαρτία εμφανίζεται και σ’ αυτά ακόμη, όμως δεν καταστρέφει τον άνθρωπο, ωσότου να φτάσει αυτός να γίνει τέλειος άνδρας, στο μέτρο της τελειότητας του αναστήματος του Χριστού, και να νικήσει το θάνατο· διότι έχει γραφεί· «Τελευταίος εχθρός που θα καταργηθεί είναι ο θάνατος».

Και έτσι ο άνθρωπος γίνεται ανώτερος και νικητής του θανάτου. Αν όμως, όπως είπαμε προηγουμένως, λέει κάποιος, «Δεν πορνεύω, δε μοιχεύω, δεν είμαι φιλάργυρος· μου αρκεί»· αυτός σε τρία στοιχεία αγωνίσθηκε, και σε είκοσι απέφυγε τον αγώνα. Η αμαρτία δεν αγωνίσθηκε εναντίον όλης της ψυχής, αλλά απεναντίας αυτός πολλές φορές νικήθηκε.

Πρέπει λοιπόν να αγωνίζεται και να ασκείται η ψυχή σε όλα διότι ο νους, όπως πολλές φορές είπαμε, είναι αντίπαλος και έχει από μέσα του δύναμη να αντιδρά στην αμαρτία, και να εναντιωθεί στους λογισμούς. Αν όμως λες ότι είναι ισχυρότερη η εχθρική δύναμη και βασιλεύει ολοκληρωτικά εναντίον του ανθρώπου, θεωρείς άδικο τον Θεό, που καταδικάζει την ανθρωπότητα.

Γιατί υπάκουσες στο Σατανά κάθε φορά που είναι ισχυρότερος και γίνεται κάποια πιεστική δύναμη, και τον θεώρησες ύπαρξη μεγαλύτερη και ισχυρότερη από την ψυχή, και με προστάζεις να υπακούω σ’ αυτόν; Αυτός που ήταν νέος και έχει πόλεμο, κατηγορείται αυστηρά, διότι νικήθηκε; Αυτό είναι γνώρισμα μεγάλης αδικίας!

Λοιπόν εμείς λέμε ότι ο νους είναι αντίπαλος και ισοδύναμος· και ότι η ψυχή επιζητώντας τον Θεό βρίσκει βοήθεια και ενίσχυση, και αξιώνεται να λάβει ανταμοιβή· διότι η πάλη και ο αγώνας είναι τοποθετημένα για τους ισοδύναμους.

Σ’ αυτόν ανήκει η δόξα και η εξουσία, στους απέραντους αιώνες.

Αμήν.

*αφοβία: η έλλειψη φόβου Θεού.


Από το βιβλίο «Οσίου Εφραίμ, Έργα, τόμος ε’, των εκδόσεων το Περιβόλι της Παναγίας. Κείμενο, μετάφραση, σχόλια του φιλολόγου Κωνσταντίνου Γ. Φραντζολά.

ΤΟ ΤΡΟΜΕΡΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΣ ΚΡΟΝΣΤΑΝΔΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ


Ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης, από τη Ρωσία, διηγείται αυτό το όραμα που είχε τον Ιανουάριο του 1901:

«Οι αγιασμένοι άνθρωποι του Θεού δεν θα πρόδιδαν την πίστη ούτε με μια λέξη»
Μετά τις βραδινές προσευχές, ξάπλωσα λίγο να ξεκουραστώ στο αμυδρά φωτισμένο κελί μου, καθώς ήμουν κουρασμένος. Μπροστά από την εικόνα της Μητέρας του Θεού βρισκόταν κρεμασμένη η λαμπάδα μου. Δεν είχε περάσει πάνω από μισή ώρα, όταν άκουσα ένα θρόισμα. Κάποιος ακούμπησε τον αριστερό μου ώμο και με τρυφερή φωνή μου είπε: «σήκω δούλε του Θεού Ιωάννη, και ακολούθησε το θέλημα του Θεού!»

Σηκώθηκα και είδα κοντά στο παράθυρο έναν ένδοξο στάρετς (Αγιο Σεραφείμ Σαρώφ) με ψαρά μαλλιά, φορώντας ένα μαύρο μανδύα, και κρατώντας μια ράβδο στο χέρι του. Με κοιτούσε τρυφερά και κρατιόμουν με δυσκολία να μην πέσω εξαιτίας του μεγάλου φόβου μου. Τα χέρια και τα πόδια μου έτρεμαν, ήθελα να μιλήσω, άλλα η γλώσσα μου δεν με υπάκουε. Ο γέροντας έκανε το σημείο του σταυρού σε μένα και σύντομα γέμισα με γαλήνη και χαρά. Έπειτα, έκανα το σταυρό μου κι ο ίδιος.
Στη συνέχεια, έδειξε με τη ράβδο του προς το δυτικό τοίχο του κελιού μου, έτσι ώστε να παρατηρήσω ένα συγκεκριμένο σημείο. Ο γέροντας είχε χαράξει στον τοίχο τους ακόλουθους αριθμούς:1913, 1914, 1917, 1922, 1924 και 1934. Ξαφνικά ο τοίχος εξαφανίστηκε και περπατούσα με το γέροντα σε ένα πράσινο λιβάδι και είδα πλήθος από χιλιάδες σταυρούς σαν σημάδια τάφων.

Ήταν ξύλινοι, πήλινοι ή χρυσοί. Ρώτησα τον γέροντα, για πιο λόγο υπήρχαν αυτοί οι σταυροί. Μου απάντησε γαλήνια, ότι οι σταυροί αυτοί υπάρχουν γι΄ αυτούς που υπέφεραν και δολοφονήθηκαν για την πίστη τους στο Χριστό και για τον Λόγο του Θεού, και έγιναν μάρτυρες. Και έτσι συνεχίσαμε να περπατάμε.
Ξαφνικά είδα ένα ολόκληρο ποτάμι από αίμα και ρώτησα τον γέροντα, ποια είναι η σημασία αυτού του αίματος και πόσο είχε χυθεί. Ο γέροντας κοίταξε γύρω και απάντησε: «Αυτό είναι το αίμα των αληθινών Χριστιανών!» Έδειξε έπειτα σε κάποια σύννεφα, και είδα πλήθος από αναμμένα καντήλια που έκαιγαν με άσπρη φλόγα. Άρχισαν να πέφτουν προς το έδαφος το ένα μετά το άλλο κατά δεκάδες και εκατοντάδες. Κατά την πτώση τους, σκοτείνιαζαν και γινόταν στάχτες.

Τότε ο γέροντας μου είπε, «Κοίτα!», και είδα σε ένα σύννεφο εφτά καιγόμενα καντήλια. Ρώτησα ποιο είναι το νόημα των καιγομένων καντηλιών που πέφτουν στο έδαφος και μου απάντησε: «Αυτές είναι οι εκκλησίες του Θεού που έχουν πέσει σε αίρεση, άλλα αυτά τα εφτά καντήλια στα σύννεφα είναι οι εφτά Εκκλησίες της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, που θα μείνουν μέχρι τέλους του κόσμου!».

Ο γέροντας στη συνέχεια, έδειξε ψηλά στον αέρα και είδα και άκουσα αγγέλους να ψάλλουν: « Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ!».Ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων με κεριά στα χέρια τους μας προσπέρασαν, ενώ η χαρά φαινόταν να λάμπει στα πρόσωπά τους. Ήταν αρχιεπίσκοποι, μοναχοί, μοναχές, ομάδες λαϊκών, ενήλικες, νέοι, ακόμα και παιδιά και μωρά. Ρώτησα το θαυματουργό γέροντα ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι κι αυτός αποκρίθηκε: « Όλοι αυτοί είναι οι άνθρωποι που υπέφεραν για την Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και για τις άγιες εικόνες που βρέθηκαν στα χέρια αμαρτωλών καταστροφέων».
Έπειτα ρώτησα το μεγάλο γέροντα, αν θα μπορούσα να κάτσω δίπλα τους. Ο γέροντας μου είπε: « Είναι πολύ νωρίς για σένα να υποφέρεις, επομένως το να καθίσεις μαζί τους δεν είναι ευλογημένο από το Θεό!» Είδα πάλι ένα μεγάλο πλήθος από νεογέννητα που υπέφεραν για το Χριστό από τον Ηρώδη[2] και έλαβαν στέμμα από τον Επουράνιο Βασιλέα.

Προχωρήσαμε περισσότερο και πήγαμε σε μια μεγάλη εκκλησία. Ήθελα να κάνω το σημείο του σταυρού, άλλα ο γέροντας με συμβούλευσε: «Δεν είναι ανάγκη να κάνεις το σταυρό σου, επειδή αυτό το μέρος είναι το βδέλυγμα της ερημώσεως». Η εκκλησία ήταν σκοτεινή και καταθλιπτική. Στην Αγία Τράπεζα ήταν ένα αστέρι και ένα Ευαγγέλιο με αστέρια. Κεριά καμωμένα από πίσσα καιγόντουσαν και έτριζαν σαν καυσόξυλα. Το δισκοπότηρο στεκόταν εκεί, καλυμμένο με μια απαίσια βρωμιά. Υπήρχε κι ένα πρόσφορο με αστέρια. Ένας ιερέας στεκόταν μπροστά από την Αγία Τράπεζα με ένα πρόσωπο κατάμαυρο σαν πίσσα, και μια γυναίκα βρισκόταν κάτω από την Αγία Τράπεζα, καλυμμένη με κόκκινα και με ένα αστέρι στα χείλη της και ούρλιαζε και γελούσε σε όλη την εκκλησία λέγοντας:
«Είμαι ελεύθερη!»
Σκέφτηκα: « Θεέ μου, πόσο τρομερό!».
Οι άνθρωποι σαν τρελοί άρχισαν να τρέχουν γύρω από την Αγιά Τράπεζα, φωνάζοντας, σφυρίζοντας και χειροκροτώντας. Μετά, άρχισαν να τραγουδούν άσεμνα τραγούδια. Ξαφνικά, ένας κεραυνός άστραψε, ένα φοβερό αστροπελέκι αντήχησε, η γή σείσθηκε και η εκκλησία κατέρρευσε, στέλνοντας τη γυναίκα, τους ανθρώπους, τον παπά και τους υπόλοιπους στην άβυσσο. Σκέφτηκα: «Θεέ μου πόσο τρομερό, σώσε μας!».

Ο γέροντας είδε αυτό που είχε γίνει όπως και εγώ. Τον ρώτησα:
»Πάτερ, πείτε μου, ποια είναι η σημασία αυτής της φοβερής εκκλησίας»; Αποκρίθηκε: «Αυτοί είναι οι κοσμικοί άνθρωποι, οι αιρετικοί, οι οποίοι εγκατέλειψαν την Αγία, Καθολική, Αποστολική Εκκλησία και αναγνώρισαν την πρόσφατη νεωτερίζουσα εκκλησία την οποία ο Θεός δεν έχει ευλογήσει. Σ’ αυτή την εκκλησία δεν νηστεύουν, δεν παρακολουθούν ακολουθίες και δεν λαμβάνουν τη Θεία Κοινωνία»! Φοβήθηκα και είπα: « Ο Θεός μας ελεεί μα καταριέται αυτούς με θάνατο»! Ο γέροντας με διέκοψε και είπε:
«Μη θρηνείς, μόνο προσευχήσου».

Έπειτα, είδα μια κοσμοσυρροή, καθένας από τους οποίους είχε ένα αστέρι στα χείλη και ήταν τρομερά εξαντλημένοι από τη δίψα, περπατώντας εδώ και εκεί. Μας είδαν και φώναξαν δυνατά: «Άγιοι Πατέρες, προσευχηθείτε για μας. Είναι πολύ δύσκολο για μας, επειδή εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε. Οι πατέρες και οι μητέρες μας δεν μας δίδαξαν το Νόμο του Θεού. Ούτε το όνομα του Χριστού δεν έχουμε και δεν έχουμε λάβει ειρήνη. Απορρίψαμε το Άγιο Πνεύμα και το σημείο του σταυρού. Άρχισαν να κλαίνε.

Ακολούθησα το γέροντα. «Κοίτα!», μου είπε δείχνοντας με το δάκτυλο του. Είδα ένα βουνό από ανθρώπινα πτώματα βαμμένα στο αίμα. Φοβήθηκα πολύ και ρώτησα τον γέροντα ποιο είναι το νόημα αυτών των νεκρών πτωμάτων. Μου απάντησε: «Αυτοί είναι οι άνθρωποι που έζησαν μοναστική ζωή, απορρίφθηκαν από τον Αντίχριστο, και δεν έλαβαν τη σφραγίδα του. Υπέφεραν για την πίστη τους για τον Χριστό και την Αποστολική Εκκλησία και έλαβαν τους στεφάνους του μαρτυρίου πεθαίνοντας για τον Χριστό. Να προσεύχεσαι γι΄ αυτούς τους δούλους του Θεού!».
Χωρίς προειδοποίηση ο γέροντας γύρισε στο βορρά και έδειξε με το χέρι του. Είδα ένα αυτοκρατορικό παλάτι, γύρω από το οποίο έτρεχαν σκυλιά. Άγρια τέρατα και σκορπιοί ούρλιαζαν και επιτίθονταν έχοντας προτεταμένα τα δόντια τους. Και είδα τον Τσάρο να κάθεται σ’ ένα θρόνο. Το πρόσωπό του ήταν χλωμό, άλλα ανδρείο. Έλεγε την ευχή του Ιησού.

Ξαφνικά έπεσε σαν νεκρός άνθρωπος. Το στέμμα του έπεσε. Τα άγρια θηρία, οι σκύλοι και οι σκορπιοί τσαλαπάτησαν τον βασιλιά. Ήμουν φοβισμένος και έκλαιγα πικρά. Ο γέροντας με πήρε από το δεξί ώμο. Είδα μια φιγούρα σαβανωμένη στα άσπρα- ήταν ο Νικόλαος ο Β’. Στο κεφάλι του ήταν ένα στεφάνι από πράσινα φύλλα, και το πρόσωπό του ήταν άσπρο και κάπως ματωμένο. Φορούσε ένα χρυσό σταυρό γύρω από το λαιμό του και ψιθύριζε ήσυχα μια προσευχή. Και μετά μου είπε με δάκρυα: «Προσευχήσου για μένα, Πάτερ Ιωάννη. Πες σε όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς ότι εγώ ο Τσάρος – μάρτυρας, πέθανα ανδρείως για την πίστη μου στο Χριστό και την Ορθόδοξη Εκκλησία. Πες στους Άγιους Πατέρες ότι πρέπει να κάνουμε μια Παννυχίδα[6] για μένα τον αμαρτωλό, άλλα δεν θα υπάρξει τάφος για μένα!»

Σύντομα όλα έγιναν άφαντα στην ομίχλη. Έκλαψα πικρά προσευχόμενος για τον Τσάρο-μάρτυρα. Τα χέρια μου και τα πόδια μου έτρεμαν από φόβο. Ο γέροντας είπε: «Κοίτα!». Μετά είδα μια κοσμοσυρροή από ανθρώπους διασκορπισμένους γύρω στη γή που είχαν πεθάνει από πείνα, ενώ οι άλλοι έτρωγαν γρασίδι και φυτά. Τα σκυλιά κατέτρωγαν τα σώματα των πεθαμένων, ενώ η δυσοσμία ήταν τρομερή. Σκέφτηκα: «Κύριε, αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν πίστη». Από τα στόματά τους έβγαιναν βλασφημίες και γι’ αυτό δέχθηκαν το θυμό του Κυρίου.
Είδα, επίσης, ένα ολόκληρο βουνό από βιβλία και ανάμεσα στα βιβλία σέρνονταν σκουλήκια εκπέμποντας μια τρομερή δυσοσμία. Ρώτησα το γέροντα ποια ήταν η σημασία αυτών των βιβλίων. Αυτός είπε: «Αυτά τα βιβλία είναι ασέβεια και βλασφημία που θα μολύνουν όλους τους Χριστιανούς με αιρετικές διδασκαλίες! Μετά ο γέροντας ακούμπησε το ραβδί του σε κάποια από τα βιβλία και άρπαξαν φωτιά. Ο άνεμος διασκόρπισε τις στάχτες.

Στη συνέχεια είδα μια εκκλησία γύρω από την οποία ήταν στοίβα από δεήσεις για τους αποθανόντες. Έσκυψα και θέλησα να τις διαβάσω, άλλα ο γέροντας είπε: «Αυτές οι δεήσεις για τους πεθαμένους βρίσκονται εδώ πολλά χρόνια και οι ιερείς τις έχουν ξεχάσει. Δεν πρόκειται ποτέ να τις διαβάσουν, άλλα οι νεκροί θα ζητούν κάποιον να προσευχηθεί γι’ αυτούς!» Εγώ τον ρώτησα:
«Ποιοι θα προσευχηθούν γι’ αυτούς;».
Ο γέροντας αποκρίθηκε: « Οι Άγγελοι θα προσευχηθούν γι’ αυτούς».

Προχωρήσαμε πιο πέρα, και ο γέροντας τάχυνε το βήμα του τόσο που με δυσκολία τον προλάβαινα.
«Κοίτα!», μου είπε. Είδα ένα μεγάλο πλήθος από ανθρώπους να καταδιώκονται από τους δαίμονες οι οποίοι τους κτυπούσαν με πασσάλους, με δίκρανα και γάντζους.
Ρώτησα τον γέροντα ποιο είναι το νόημα αυτών των ανθρώπων. Μου αποκρίθηκε: «Αυτοί είναι εκείνοι που απαρνήθηκαν την πίστη τους και άφησαν την Αγία, Καθολική, Αποστολική Εκκλησία και δέχθηκαν την καινούρια νεωτερίζουσα εκκλησία.
Αυτή η ομάδα, εκπροσωπεί τους ιερείς, τους μοναχούς, τις μοναχές, και τους λαϊκούς οι οποίοι απαρνήθηκαν τους όρκους τους, ή το γάμο τους, και δεσμεύθηκαν με το ποτό, την ανηθικότητα, και όλου του είδους τις βλασφημίες και τις διαβολές. Όλοι αυτοί έχουν τρομακτικά πρόσωπα και μια τρομερή δυσοσμία βγαίνει από τα στόματά τους. Οι δαίμονες τους κτυπούσαν, οδηγώντας τους στην τρομερή άβυσσο, από την οποία βγαίνουν οι φλόγες της κολάσεως. Ήμουν πολύ φοβισμένος. Έκανα το σημείο του σταυρού ενώ προσευχόμουν, ο Κύριος να μας αποτρέψει από τέτοια μοίρα!

Μετά, αντίκρισα μια ομάδα ανθρώπων, νέοι και γέροι μαζί, που ήταν όλοι ντυμένοι άσχημα, και κρατούσαν ψηλά ένα μεγάλο αστέρι με 5 σημεία. Σε κάθε γωνία ήταν 12 δαίμονες και στην μέση ήταν ο Σατανάς ο ίδιος με κέρατα και αχυρένιο κεφάλι. Έβγαλε ένα βλαβερό αφρό στους ανθρώπους, ενώ ανακοίνωνε αυτές τις λέξεις: «Σηκωθείτε εσείς οι καταραμένοι με τη σφραγίδα μου…»
Ξαφνικά εμφανίστηκαν πολλοί δαίμονες με σιδερένιες σφραγίδες και πα΄νω σε όλους τους ανθρώπους τοποθέτησαν τη σφραγίδα: στα χείλη τους, στους αγκώνες και στο δεξί χέρι. Ρώτησα τον γέροντα:
«Τι σημαίνει αυτό;» Και αποκρίθηκε: «Αυτό είναι το σημάδι του Αντιχρίστου!». ¨εκανα το σταυρό μου και ακολούθησα το γέροντα.

Ξαφνικά, σταμάτησε και έδειξε προς την Ανατολή με το χέρι του. Είδα μια μεγάλη συγκέντρωση από ανθρώπους με χαρούμενα πρόσωπα που κουβαλούσαν σταυρούς και κεριά στα χέρια. Στο μέσο τους υπήρχε μια Αγία Τράπεζα τόσο λευκή όσο το χιόνι. Στην Αγία Τράπεζα υπήρχε ο σταυρός και το Άγιο Ευαγγέλιο και πάνω από την Αγία Τράπεζα ήταν ο αέρας με ένα χρυσό αυτοκρατορικό στέμμα πάνω στο οποίο ήταν γραμμένο με χρυσά γράμματα «Για το άμεσο μέλλον». Πατριάρχες, επίσκοποι, ιερείς, μοναχοί, μοναχές και λαϊκοί στέκονταν γύρω από την Αγία Τράπεζα. Όλοι έψαλαν: «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη». Από μεγάλη χαρά έκανα το σταυρό μου και δόξασα το Θεό.
Ξαφνικά ο γέροντας κούνησε το σταυρό του προς τα πάνω τρείς φορές και είδα ένα βουνό από πτώματα καλυμμένα από ανθρώπινο αίμα και από πάνω τους πετούσαν Άγγελοι. Έπαιρναν τις ψυχές αυτών που είχαν δολοφονηθεί για το Λόγο του Θεού προς τα ουράνια ενώ έψαλλαν: «Αλληλούϊα!»

Παρατήρησα όλα αυτά και έκλαψα δυνατά. Ο γέροντας με πήρε από τιο χέρι και μου απαγόρευσε να κλαίω. Ό,τι ευχαριστεί το Θεό είναι το ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός υπέφερε και έχυσε το πολύτιμο αίμα του για μας. Κάποιοι σαν αυτούς θα γίνουν μάρτυρες, που δε θα δεχθούν τη σφραγίδα του Αντιχρίστου, και όλοι αυτοί που θα χύσουν το αίμα τους θα λάβουν ουράνια στέμματα. Ο γέροντας έπειτα προσευχήθηκε γι’ αυτούς τους δούλους του Θεού και στράφηκε στην Ανατολή καθώς τα λόγια του Προφήτη Δανιήλ βγήκαν αληθινά: «Το βδέλυγμα της ερημώσεως».

Τελικά είδα το θόλο του ναού της Ιερουσαλήμ. Πάνω του ήταν ένα αστέρι. Μέσα στην εκκλησία εκατομμύρια άνθρωποι συνέρεαν και πάλι πολλοί προσπαθούσαν να μπούν. Ήθελα να κάνω το σημείο του σταυρού, άλλα ο γέροντας μου άρπαξε το χέρι και είπε: «Εδώ είναι το βδέλυγμα της ερημώσεως».
Έτσι μπήκαμε στην εκκλησία, που ήταν γεμάτη κόσμο. Είδα μια Αγία Τράπεζα, που έκαιγαν κεριά από λίπος ζώων. Στην Αγία τράπεζα ήταν ένας βασιλιάς με κόκκινα, φλογισμένος, πορφυρός. Στο κεφάλι του ήταν ένα χρυσό στέμμα με ένα αστέρι. Ρώτησα το γέροντα: «ποίος είναι αυτός;» Μου απάντησε: « Ο Αντίχριστος». Ήταν πολύ ψηλός με μάτια σαν φωτιά, μαύρα φρύδια, ξυρισμένο μούσι, θηριώδης, πανούργος, διαβολικός με τρομακτικό πρόσωπο. Ήταν μόνος του στην Αγία Τράπεζα και έτεινε τα χέρια του στους ανθρώπους. Είχε νύχια σουβλερά σαν τίγρης και φώναζε: «Είμαι βασιλιάς, είμαι Θεός. Είμαι ο Αρχηγός. Αυτός που δεν έχει τη σφραγίδα μου θα θανατωθεί.».
Όλοι οι άνθρωποι έπεσαν κάτω και τον προσκύνησαν και εκείνος άρχισε να βάζει τη σφραγίδα του στα χείλη τους και στα χέρια τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να λάβουν λίγο ψωμί και να μην πεθάνουν από πείνα και δίψα. Γύρω από τον Αντίχριστο, υπηρέτες του οδηγούσαν αρκετούς ανθρώπους που τα χέρια τους ήταν δεμένα, και δεν είχαν πέσει να τον προσκυνήσουν. Αυτοί είπαν:
«είμαστε Χριστιανοί, και όλοι πιστεύουμε στον Κύριο μας Ιησού Χριστό!» Ο Αντίχριστος σύντριψε τις κεφαλές τους αστραπιαία, και το Χριστιανικό αίμα άρχισε να ρέει.
Ένα παιδί οδηγήθηκε μετά στην Αγία Τράπεζα του Αντιχρίστου να τον προσκυνήσει, άλλα τολμηρά διακήρυξε:
«Είμαι Χριστιανός και πιστεύω στον Κύριο μας Ιησού Χριστό, άλλα εσύ είσαι υπηρέτης του Σατανά»!- θάνατος σ΄ αυτόν!» , αναφώνησε ο Αντίχριστος. Άλλοι που δέχθηκαν το σφράγισμα του Αντιχρίστου έπεσαν και τον προσκύνησαν.

Ξαφνικά μια βοή από κοσμοσυρροή ξανακούστηκε και χιλιάδες φωτισμένες αστραπές άρχισαν να αστράφτουν. Βέλη άρχισαν να χτυπούν τους υπηρέτες του Αντιχρίστου. ‘Επειτα, ένα μεγάλο φλεγόμενο βέλος άστραψε και χτύπησε τον Αντίχριστο τον ίδιο στο κεφάλι. Καθώς κουνούσε το χέρι του, το στέμμα του έπεσε και συνετρίβη στο έδαφος. Μετά εκατομμύρια πουλιά πέταξαν και κούρνιασαν στους υπηρέτες του Αντιχρίστου. Ένιωσα το γέροντα να με παίρνει από το χέρι.

Προχωρήσαμε περισσότερο, και είδα πάλι πολύ αίμα Χριστιανών. Ήταν εδώ που θυμήθηκα τις λέξεις του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Βιβλίο της Αποκαλύψεως, ότι το αίμα θα έφτανε ως το χαλινάρι του αλόγου. Σκέφτηκα: «Θεέ μου σώσε μας!» Εκείνη τη στιγμή είδα Αγγέλους να πετούν και να ψάλουν « Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ»!
Ο γέροντας κοίταξε πίσω και άρχισε να λέει: «Μη λυπάσαι, γιατί σύντομα, πολύ σύντομα θα έρθει το τέλος του κόσμου! Προσευχήσου στον Κύριο. Ο Θεός είναι εύσπλαχνος στους υπηρέτες του». Ο καιρός πλησίαζε στο τέλος του. Έδειξε στην Ανατολή, έπεσε στα γόνατα και άρχισε να προσεύχεται. Κι εγώ προσευχήθηκα μαζί του. Μετά ο γέροντας άρχισε να απομακρύνεται γρήγορα από τη γή εις τας ουρανίους μονάς. Καθώς έκανε αυτό, θυμήθηκα ότι δε γνώριζα το όνομά του και έτσι ικέτεψα δυνατά: «Πάτερ πιο είναι το όνομά σου;» Τρυφερά απάντησε: «Σεραφείμ του Σαρώφ».

Ένα μεγάλο κουδούνι χτύπησε πάνω από το κεφάλι μου, άκουσα τον ήχο και σηκώθηκα από το κρεβάτι. « Κύριε, ευλόγησε και βοήθησέ με μέσω των προσευχών του Αγίου Γέροντα! Με φώτισες, τον αμαρτωλό δούλο σου, τον ιερέα της Κροστάνδης.»

πηγή

ΤΡΕΛΟ-ΓΙΑΝΝΗΣ: ΤΟ ΤΡΟΜΕΡΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΣ ΚΡΟΝΣΤΑΝΔΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ (trelogiannis.blogspot.com)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (213)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Συνέχεια από Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2024


Jacob Burckhardt
ΤΟΜΟΣ 3ος
ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
: Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΟΙ ΕΠΙΣΤHΜΕΣ ΚΑΙ Η ΕΥΦΡAΔΕΙΑ

IV. Ο Α Τ Ο Μ Ι Σ Μ Ο Σ


Η απάντηση που αρμόζει στο ερώτημα πώς συμπεριφέρθηκε το Κράτος απέναντι στην επιστήμη και την έρευνα κατά τον λεγόμενο χρυσό αιώνα είναι η ακόλουθη: τις αγνόησε, ή τις αντιμετώπισε με εχθρότητα. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, δεν υπήρξε ποτέ στην αρχαιότητα ιερατική τάξη μυημένων, αλλά και η πόλη απαιτούσε από τα μέλη της διαφορετικά πράγματα από τη γνώση· ανάμεσα στις περισσότερο ξένες προς την ελληνική αντίληψη ιδέες, την πρώτη θέση κατείχε το ενδεχόμενο δημιουργίας από το Κράτος θεσμών για την προώθηση της γνώσης. Το σύνολο της παιδείας των νέων είχε ανατεθεί εξ ολοκλήρου στον ιδιωτικό βίο· τα παιδιά αποκτούσαν τις πρώτες γνώσεις τους στο σπίτι και σε ιδιωτικά ιδρύματα· το Κράτος, ήδη εξαιρετικά ισχυρό, δεν θεωρούσε απαραίτητο να επιβάλει την εξουσία του στο σχολείο. Αντιθέτως η πόλη καταδίκαζε σε θάνατο, ή εξόριζε τους στοχαστές και τους ερευνητές, τους οποίους ένας πραγματικά προικισμένος λαός είχε αναδείξει, δίπλα στους ποιητές και του καλλιτέχνες, και όπως έχουμε προαναφέρει, η φυσική επιστήμη διέτρεχε σοβαρούς κινδύνους όταν επιχειρούσε να ερμηνεύσει το σύμπαν ως μια αλληλουχία δυνάμεων, και τα ουράνια σώματα ως αστρονομικές οντότητες. Οι καταγγελίες για ασέβεια ήταν συχνές, όπως και η επιβολή της θανατικής ποινής, διότι οι λαϊκές μάζες – παρότι στερούνταν φανατισμού – θεωρούσαν ότι η εκτέλεση ενός απίστου θα απέτρεπε την οργή των θεών· μια παρακινδυνευμένη καταγγελία στις Νεφέλες του Αριστοφάνη, άσκησε μετά από εικοσιπέντε χρόνια, την αρνητική της επίδραση πάνω στον Σωκράτη. Ο ερευνητής και ο φιλόσοφος διέτρεχαν και έναν ακόμη κίνδυνο, διότι αν αποποιούνταν την πόλη τους, εκείνη τον καταδίωκε, όπως συνέβη με τον Δημόκριτο που εκδιώχθηκε από τα Άβδηρα επειδή σπατάλησε την πατρική περιουσία. Ο Δημόκριτος απάντησε στους συμπολίτες του με την ανάγνωση του Μεγάλου Διάκοσμου και τη συγγραφή του Περί του Άδου.

Όταν ολοκληρώθηκε η ρήξη με το μύθο, και η φύση αναγκάσθηκε να απελευθερώσει τους θησαυρούς της, με τα γνωστά μεγάλα και θαυμαστά αποτελέσματα, τότε αναδείχθηκε η πολύτιμη συνεισφορά των στοχαστών που απέτρεψαν τον διαχωρισμό της επιστημονικής έρευνας από τη φιλοσοφία. Αναφέραμε ήδη τον έντονο ανταγωνισμό που αντιμετώπισαν και οι δύο, από την τέχνης της ευφράδειας. Θα μπορούσαμε να αναρωτηθούμε – το ερώτημα είναι ασφαλώς εύλογο για μια εποχή σαν τη δική μας, η οποία αποδίδει εξαιρετική σημασία στην ορθότητα και την ακρίβεια της επιστήμης – αν η θεωρία δεν ήταν ακριβώς αυτή που ανταγωνίστηκε την πρακτική έρευνα, αφαιρώντας της ουσιαστική εξουσία, με την υπαγόρευση των δικών της προϋποθέσεων. Αλλά και εδώ δεν χρειάζεται να εκφράσουμε προσωπική γνώμη, αρκεί να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι ο ελληνικός πολιτισμός τους πρόσφερε την δυνατότητα ενός ανταγωνισμού εν ελευθερία, διενεργούμενου είναι αλήθεια στην εσωτερική υπόσταση του ίδιου του ανθρώπου, με την έννοια ότι κατά την πρώτη περίοδο του προσανατολισμού προς τη φυσική επιστήμη κυριαρχούν οι ερευνητές, ενώ την περίοδο της ηθικής και της διαλεκτικής θα μπορούσαμε να την αποκαλέσουμε εποχή της πρακτικής και θεωρητικής δημιουργίας. Η αλήθεια είναι ότι για μεγάλο διάστημα δεν υπήρξε σοφός, δεν υπήρξε ερανιστής που να μην ανήκει στους φιλοσόφους (εξ άλλου και οι σοφιστές διεκδικούσαν τον τίτλο του φιλοσόφου): ο Αριστοτέλης υπήρξε το μεγαλύτερο συστηματικό πνεύμα, ο μεγαλύτερος σοφός· οτιδήποτε είχε σχέση με την αλήθεια, ακόμη και στο υλικό επίπεδο, εδραζόταν στη φιλοσοφία.

Αλλά η καθαυτό φιλοσοφία πρόσφερε τις υπηρεσίες τις κατ εξοχήν στο χώρο του πνεύματος. Τα περιθώρια ελευθερίας με τα οποία προίκισε τη σκέψη, δεν ωφέλησαν μόνο όλες τις μορφές της έρευνας, αλλά ευνόησαν επίσης την χειραφέτηση της ατομικής προσωπικότητας, η οποία συνιστά τον θρίαμβο του ερευνητή.

Ποτέ έκτοτε η ελευθερία ενασχόλησης με τους τομείς που ανήκουν στο πνεύμα, χωρίς την υπαγωγή σε συγκεκριμένο λειτούργημα, χωρίς οποιαδήποτε υποχρεωτική σχέση με το Κράτος ή την θρησκεία, χωρίς δημόσια σχολική παιδεία, δεν απέκτησε παρόμοια ισχύ. Η ανάδειξη αυτής της ισχύος αποτελεί από μόνη της ένα ιστορικό γεγονός, του οποίου οι συνέπειες έγιναν άμεσα αισθητές, σε προσωπικό επίπεδο, στη διάρκειας της ζωής των ίδιων των φιλοσόφων, και με τη συμβολή συγγραφικών έργων. Ολόκληρο το έθνος έγινε μάρτυρας μιας χαρισματικής κλίσης προς τον στοχασμό, και μια νέα δυναμική αναδείχθηκε στους κόλπους του ελληνικού βίου.

Αλλά ο καθοριστικός παράγων για την γέννηση της ελληνικής φιλοσοφίας, είναι το γεγονός ότι μεμονωμένα άτομα είχαν τη δυνατότητα να αναδειχθούν με απόλυτη ελευθερία, εκπροσωπώντας μια θεωρία ή αποκαλύπτοντας μια νέα, ότι παρόλη την απειλή των διώξεων γιά ασέβεια, δεν δεσμεύτηκε από κανένα κανονιστικό δίκαιο, υπαγορευόμενο από τη θρησκεία ή το Κράτος, ότι δεν υπήρξε ιερατείο με τη μορφή των αιγύπτιων ιερέων, των μάγων και των Χαλδαϊκών, το οποίο θα μπορούσε να την υποδουλώσει σε μια και μοναδική υπερέχουσα δοξασία. Μετά τον Πυθαγόρα κανείς δεν χρησιμοποίησε πλέον το «Εκείνος το είπε», αλλά το υγιές φιλοσοφικό πνεύμα στηρίχθηκε αποκλειστικά στο προσωπικό ταλέντο, και εκφράστηκε με απόλυτη ζωντάνια· η πρωτοτυπία όφειλε και μπορούσε να αναδυθεί. Απαραίτητη ήταν επίσης η παρουσία ακροατών και μαθητών ικανών να αφυπνίσουν νέα ταλέντα· και ακόμη πιο σημαντική, όταν η προσωπικότητα του διδασκάλου το επέτρεπε, ήταν η συνέχιση της διδασκαλίας από έναν διάδοχο που θα αναλάμβανε και την καθοδήγηση της σχολής. Η συγκέντρωση μαθητών γύρω από έναν διδάσκαλο έγινε συνηθέστερη από την εποχή του Περικλή – κάτι που δεν συνήθιζαν οι Αθηναίοι τα προηγούμενα χρόνια – όπως μας αποδεικνύει η σχετική σάτιρα του «κάλαθου των στοχασμών» στις Νεφέλες του Αριστοφάνη. Θα πρέπει να προσθέσουμε εδώ την πληθώρα των πόλεων στις οποίες μπορούσαν να διδάξουν οι φιλόσοφοι. Η Σπάρτη ασφαλώς παραμέρισε τόσο τους φιλοσόφους όσο και του ρήτορες, αλλά πρόκειται για εξαίρεση. Εξ άλλου οι φιλόσοφοι που κατοχύρωσαν την πρωτοκαθεδρία των Αθηνών δεν ήταν συνήθως Αθηναίοι, ενώ οι σοφιστές προέρχονταν από διαφορετικά μέρη. Ο Αναξαγόρας από τις Κλαζομενές, ο Αριστοτέλης από τα Στάγιρα. Οι πόλεις διέθεταν επίσης συγκριμένες τοποθεσίες στις οποίες μπορούσε κανείς να μιλήσει σε ένα ευάριθμο κοινό: τις αγορές, τους περιβόλους των ναών, τις στοές, τα γυμναστήρια, τα άλση και τους κήπους με τις εξέδρες τους κ.τ.λ. Στην Ποικίλη Στοά, που απέκτησε παγκόσμια φήμη χάρη στις τοιχογραφίες του Πολύγνωτου, δίδασκε ο Ζήνων, του οποίου οι μαθητές αποκαλούνται Στωικοί. Σε καμιά περιοχή της Ανατολής δεν προσφέρθηκαν παρόμοιες ευκαιρίες. Ας προσθέσουμε εδώ, ως αρχαιότερα κίνητρα, τον ελεύθερο χρόνο που η πόλη εξασφάλιζε στους πολίτες της, την σχετική άνεση των μεσογειακών συνθηκών ζωής, καθώς και την ευχέρεια του ομιλείν και ακούειν, οι οποίες ήταν ήδη έντονα διαδεδομένες χάρη στην δικανική πρακτική. Η ευφράδεια ήταν ένα φυσικό φαινόμενο από την στιγμή που η γέννηση της ρητορικής συμπορεύτηκε με τη φιλοσοφία.

Αν αναλογιστούμε το πλήθος των φιλοσόφων και τον ανταγωνισμό που δημιούργησαν οι δοξασίες τους, τις συνεχείς αντιπαραθέσεις, των οποίων ζωντανό παράδειγμα συνιστά η μεγάλη αυλή της οικίας του Καλλία, όπως εμφανίζεται στην εισαγωγή του Πρωταγόρα του Πλάτωνα, θα αντιληφθούμε, προς δόξαν της χειραφέτησης της ατομικότητας, ότι οι φιλόσοφοι δεν μπορούσαν να επιβάλουν την άποψή τους, μπορούσαν όμως να συνυπάρξουν.

Κατ’ αυτόν ακριβώς τον τρόπο, ( εξαιρώντας την εκκεντρική στάση του Πυθαγόρα) η φιλοσοφία κατέστη συστατικό του πολιτικού βίου· εκ παραλλήλου με τη γνώση, με την οποία συναρτάται, και η οποία απέκτησε ταχύτατα ένα ευρύ κύρος – αρκεί να μνημονεύσουμε τον Δημοσθένη – η φιλοσοφία αναδείχθηκε σε ένα είδος δημόσιας παιδείας, και ένα σημαντικό ποσοστό του ελληνικού λαού στράφηκε προς αυτόν τον κόσμο της σκέψης και της έκφρασης, αναζητώντας έναν ακόμη πνευματικό δρόμο, εκτός από την θρησκεία και τον μύθο.

Αυτή η δεκτική κοινωνία καλείται να αφομοιώσει σταδιακά την αρχαία κοσμογονία, την ιωνική ερμηνεία του σύμπαντος με τις θεωρίες των αρχών και των στοιχείων, των δυνάμεων και των ατόμων· , επιπλέον, ο προσανατολισμός προς την ηθική και την πολιτική, η πυθαγόρεια αναγωγή της ύπαρξης στους αριθμούς, η ελεατική ταυτότητα του Θεού και του σύμπαντος, η ηρακλείτεια κριτική της αισθητηριακής αντίληψης, η θεωρία του όντος, το «πνεύμα» του Αναξαγόρα, η πλατωνική θεωρία των ιδεών, οι αρχές της διαλεκτικής, και όχι μόνο το απαύγασμα της σκέψης, αλλά και το σύνολο μιας αυτόνομης και εκλαϊκευμένης γνώσης σε όλη την πολλαπλότητα και το εύρος της, αντιπροσωπεύονται εδώ, σαν ζωντανές αναλαμπές, από τους φιλοσόφους. Και στο μέσον όλων αυτών, η σοφιστική, που αποδέχεται μόνο την υποκειμενική άποψη, που θεωρεί ότι δύναται να υποστηρίξει και την αντίθετη άποψη, και διεκδικεί τη διακριτική συμμετοχή της στο νόμο και την ηθική, διασταυρώνεται με τη φιλοσοφία. Όλα επαφίενται στην τέχνη της πειθούς, η ρητορική και η λογική (η τελευταία με τη χρήση του παραλογισμού) τελειοποιούνται· οι σοφιστές, ενδιαφέρονται κι αυτοί για τους διαφόρους κλάδους της επιστήμης, και εμφανίζονται ως διδάσκαλοι των διαφόρων τομέων της γνώσης· διακρίνονται για ευρυμάθεια και καλλιέργεια, αλλά χωρίς βάθος. Χαρακτηριστικό είναι, ότι σε όλες αυτές τις φιλοσοφικές σχολές, ακόμη και τις ύστερες, πρόκειται για άτομα που χρησιμοποιούν την προφορική διδασκαλία, και όχι για συγγραφείς, και είναι αξιοθαύμαστο πώς αυτοί οι άνθρωποι απέκτησαν υπόληψη και αυτοσυνείδηση μέσα από μια διαρκή και έντονη προσπάθεια να επιβληθούν δια μόνου του διαλόγου. Εδώ διακρίνεται το απόγειο της ελεύθερης σκέψης στον ελληνικό βίο, η οποία παρ’ όλες τις διασυνδέσεις της με το Κράτος και τη δημόσια βιωτή, αφίσταται συνεχώς της καθαυτό ρητορικής πρακτικής και διδακτικής εφαρμογής της, και στρέφεται στην ελεύθερη και ανεξάρτητη έρευνα όσων ανήκουν στη χορεία του πνεύματος.


(συνεχίζεται)