Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

Εύχομαι να βρήτε την παραδεισένια θεία κάνουλα και να πίνετε και να μεθάτε συνέχεια από το παραδεισένιο κρασί. Αμήν! Αγ. Παϊσίου Αγιορείτου

Φωτογραφία του ηλιας Στεφανου χαιντουτη.


– Γέροντα, φοβάμαι μήπως δεν σωθώ.
– Μη φοβάσαι· μαζί θα πάμε επάνω.
Μόνο να πής στην Γερόντισσα να μας δώση δύο μεγάλα μπουκάλια για τον δρόμο
– πρόσεξε να είναι πλαστικά, όχι γυάλινα, για να μη σπάσουν στο ταξίδι!...
Θα τα γεμίσουμε νερό καί, μέχρι να ανεβούμε στον Ουρανό, από την κούραση θα το πιούμε! Μόνον τρία δάκτυλα θα αφήσουμε και θα παρακαλέσουμε τον Χριστό να το ευλογήση, να το κάνη κρασί και μετά θα το πιούμε και θα μεθύσουμε πνευματικά κοντά στον Χριστό.
– Γέροντα, ποιό είναι αυτό το νερό
– Είναι η αγάπη προς τον Χριστό και τους αδελφούς.
– Και η μέθη;
– Είναι η μέθη από το Άγιο Πνεύμα.
Αυτοί που μεθούν από το Άγιο Πνεύμα,
αγάλλονται συνέχεια από την στοργή του Θεού, του Πατέρα τους.
Αν μεθύση ο άνθρωπος πνευματικά με το ουράνιο κρασί, η ζωή του εδώ στην γη γίνεται μαρτυρική, με την καλή όμως έννοια. Αχρηστεύεται για τον κόσμο.
αδιαφορεί για καθετί γήινο και όλα τα «θεωρεί σκύβαλα». Βλέπεις, όσοι πίνουν πολύ και μεθούν, μετά δεν νοιάζονται για τίποτε. «Μπαρμπα-Θανάση, το καλύβι σου καίγεται», φώναζαν σε κάποιο γεροντάκι που το καλύβι του είχε πάρει φωτιά. «Άσ᾿ το να καή», έλεγε αυτός, γιατί είχε πιεί και ήταν μεθυσμένος!...
Η άλλη μέθη, η ουράνια, είναι καλή, αλλά πρέπει να είναι κανείς συνέχεια εκεί, στο ατέλειωτο βαρέλι, το ουράνιο. Εύχομαι να βρήτε την παραδεισένια θεία κάνουλα και να πίνετε και να μεθάτε συνέχεια από το παραδεισένιο κρασί.
Αμήν!
Αγ. Παϊσίου Αγιορείτου: ΛΟΓΟΙ Ε’ «Πάθη και Αρετές» - 104
https://www.facebook.com/hlias.xaintoytis

Η "ΑΝΗΣΥΧΙΑ" ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ...

" Βρέθηκα στό Ἃγιο Ὄρος μέ ἀποστολή νά μεταφέρω τίς ἀνησυχίες πολλῶν πατέρων, ἱερέων, διακόνων, μοναχῶν καί λαϊκῶν θεολόγων σέ ὃ,τι ἀφορᾶ τόν θανάσιμο κίνδυνο γιά τήν ἐν Χριστῷ ἐλευθερία τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων, ἐξαιτίας τῆς ‹‹Κάρτας τοῦ Πολίτη›› καί τήν ὑποχρεωτική χρήση αὐτῆς στή ζωή τῶν πολιτῶν πού μέ ἀπειλές οἱ κρατοῦντες προσπαθοῦν νά ἐπιβάλουν δικτατορικά στό λαό μας. Αποτέλεσμα εικόνας για ουρανιες δυναμεις

Ἀφοῦ ἄκουσα τήν ἀπάντησή τους μέ προσοχή, ἀντήλλαξα σκέψεις ὠφέλιμες μέ πολλούς Αγιορεῖτες πατέρες, ἡγουμένους καί μή. Κατενόησα δέ, ὃτι πολλοί ἐξ αὐτῶν ἀνησυχοῦσαν σφόδρα καί ἀνησυχοῦν ἓως τῆς σήμερον. Ἀπόδειξις ἡ γνωστή ἐγκύκλιος πού ἐξέδωσε ἡ διπλή σύναξις τοῦ Ἁγίου Ὄρους πρός τό Ὀρθόδοξο πλήρωμα.
Μετά ἀπό λίγες ἡμέρες, ἐνῶ ἡ ζέστη ἦταν ἀνυπόφορη ἀποφάσισα νά ἐπιστρέψω στή βάση μου, ἒχοντας ἀποκομίσει ἃγια ἐν πολλοῖς συμπεράσματα, τά ὁποῖα ἀνεκοίνωσα καί σέ ἄλλους πατέρες.
Περιμένοντας νά ἔλθει ἡ ὣρα πού τό λεωφορεῖο τῆς γραμμῆς θά μᾶς μετέφερε ἀπό τίς Καρυές στή Δάφνη, μέ πλησίασε ἓνας σεβάσμιος γέροντας, ἂγνωστος σέ μένα, στάθηκε καί μέ ρώτησε: «Πάτερ, εἶστε πνευματικός;».
Ντράπηκα νά τοῦ ἀπαντήσω καταφατικά. Τότε ἐκεῖνος μέ ξαναρωτάει, κοιτώντας με διαπεραστικά στά μάτια, δίνοντάς μου νά καταλάβω ὃτι αὐτή τήν ὣρα δέν χρειάζονται ἀρρωστημένες ταπεινολογίες. 
Τοῦ ἀπήντησα, τότε, ὃτι μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ ἡ Ἐκκλησία μοῦ εἶχε δώσει τήν εἰδική εὐλογία καί ἂδεια νά εἶμαι ἐξομολόγος. Εὐθύς ἀμέσως μοῦ εἶπε ἐπί λέξη:
«Πάτερ, πρίν λίγες ἡμέρες εἶδα ἓνα φοβερό ὃραμα, τό ὁποῖο δέν μπορῶ νά κρατήσω ἐπάνω μου. Νοιώθω τήν ἀνάγκη νά τό ἀποκαλύψω σέ πνευματικό τῆς Ἐκκλησίας μας, μέ τήν παράκληση ἐκεῖνος νά τό χειριστεῖ ὃπως τόν φωτίσει ὁ Θεός». 
«Μιλῆστε, πάτερ», τοῦ ἀπήντησα.
«Εἶδα, μοῦ εἶπε, μεγάλη κινητικότητα στίς Οὐράνιες δυνάμεις Ἁγίων καί Ἀγγέλων, καί ἒνοιωσα ὃτι κάποιος μεγάλος κίνδυνος ἒρχεται στό ἐγγύς μέλλον νά ἀπειλήσει τήν πατρίδα μας καί ὃλους ἐμᾶς, καί ὃτι αὐτή ἡ κινητικότητα στίς Οὐράνιες δυνάμεις μοῦ φάνηκε ὡς μιά προετοιμασία γιά ἂμεση βοήθεια στήν πατρίδα μας καί τόν λαό μας ἀπό τούς Ἁγίους μας».
Πρίν προλάβω νά συνέλθω ἀπό τήν ἒκπληξη, μέ χαιρέτησε, καί μέ τό ἁγιορείτικο «εὐλογεῖτε» ἀθόρυβα ἀπομακρύνθηκε. Ἒκτοτε δέν τόν ξαναεῖδα, οὔτε προσπάθησα νά μάθω ποιός ἦταν.
Ἦλθε ἡ ὣρα τῆς ἀναχωρήσεως. Ἂνοιξαν οἱ πόρτες τοῦ λεωφορείου. Ἀνέβηκα καί κάθισα μέ προορισμό τήν Δάφνη, Οὐρανούπολη, Θεσσαλονίκη, Ἀθήνα. 
Τό γεγονός αὐτό ἐρχόταν περιοδικά, στό νοῦ μου. 
Ἐν τούτοις δέν τοῦ ἒδωσα ἀπόλυτη προτεραιότητα στήν ποιμαντική μου διακονία. (Φοβήθηκα κατ᾿ ἀρχήν, ἐπειδή σύμφωνα μέ τούς πατέρες ὑπάρχει καί ἡ πλάνη).
Kατανοώντας τό ἀδιέξοδο στό ὁποῖο ὁδηγούμεθα καί τόν ἂμεσο κίνδυνο πού διατρέχουμε νά βρεθοῦμε ὃλοι στόν ἀλληλοσπαραγμό ἤ στό χάος, θυμήθηκα ἒντονα τά λόγια τοῦ γέροντα τότε στίς Καρυές καί σκέφθηκα νά δημοσιεύσω τά λεγόμενά του σέ μένα, ὣστε, εἰ δυνατόν, νά γίνουν γνωστά στό πανελλήνιο. 
Προσευχόμενος ταυτόχρονα, μέ θερμή παράκληση στόν Κύριο καί Βασιλέα Ἰησοῦ Χριστό νά βοηθήσει τήν πατρίδα μας καί τόν λαό μας καί νά στρέψει σέ ἀληθινή μετάνοια τίς καρδιές ὃλων μας ὣστε νά ἀντιληφθοῦμε, ἂρχοντες καί ἀρχόμενοι, τήν ἐπερχόμενη δαιμονική μπόρα πού φανερά πλέον πλησιάζει..."
 του Πρεσβυτέρου Αθανασίου Μηνά      


Τό είδαμε ΕΔΩ

Ο παγκόσμιος ηγέτης Β.Πούτιν μιλά για την μυστική βάπτιση του ως ορθόδοξου την ημέρα που εόρταζε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ δίνοντας τεράστια μαθήματα σε άθεους Έλληνες πολιτικούς (Βίντεο)

Του Βασίλη Καπούλα
Ο πανίσχυρος πρόεδρος της ρωσικής ομοσπονδίας , ο άνθρωπος που διοικεί έναν από τους δύο ισχυρότερους στρατούς στον κόσμο, Β.Πούτιν, ανοίγει την καρδιά του ταπεινά και μιλάει για την μυστική βάπτιση του σε ορθόδοξο με όλο το τυπικό , τον καιρό της παντοδυναμίας του άθεου κομουνισμού στην χώρα του.
Ο ορθόδοξος ηγέτης της Ρωσίας βαπτίστηκε την ημέρα που εόρταζε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ , συμβολική ημέρα κατά τον ίδιο αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο,  από ένα ηγέτη που όπου στέκεται ομιλεί για την ορθοδοξία και τις πανανθρώπινες αξίες τις οποίες αυτή η αληθινή θρησκεία πρεσβεύει.
Μάλιστα ανέφερε ότι ο παπάς που τον βάπτισε πρότεινε το όνομα Μιχαήλ λόγω της εορτής του Αγίου Αρχαγγέλου εκείνη την σημαδιακή ημέρα , αλλά η μητέρα του του είχε αποφασίσει να δώσει το όνομα του πατέρα του Βλαδίμηρο που στα ρωσικά σημαίνει » κυρίαρχος του κόσμου».
Είναι εκπληκτικό να βλέπεις τον ηγέτη του μεγαλύτερου έθνους στη γη και τον πιο συντηρητικό  πολιτικό, να μιλά για την οικεία πίστη την ορθοδοξία και για την οικογένεια.
Συγκεκριμένα τα  Χριστούγεννα του 2012 στις 3 το πρωί, μετά από μια νυχτερινή επίσκεψη του  στον Καθεδρικό Ναό της Μεταμόρφωσης στην Αγία Πετρούπολη, ο Βλαντιμίρ Πούτιν βέβαια συναντήθηκε από δημοσιογράφους.
Ίσως επειδή είδε ότι τον περίμεναν πήγε κοντά τους  με ενθουσιασμό.
Εκεί ξαφνικά τους αποκάλυψε ότι πήγε στην συγκεκριμένη εκκλησία διότι εκεί είχε βαπτιστεί από μία γειτόνισσα ορθόδοξη φυσικά (κάτω από την μύτη του πατέρα του, ενός  αφοσιωμένου κομμουνιστή), με χίλιες προφυλάξεις υπό τον φόβο της μυστικής αστυνομίας που κυνηγούσε τότε ανελέητα τους χριστιανούς .
Μιλώντας για τους γονείς του, το πρόσωπο του ηγέτη της Ρωσίας ξαφνικά έλαμψε ειδικά στην αναφορά για την μητέρα του διότι η απόφαση για την βάπτιση του πάρθηκε από κοινού μαζί με την γιαγιά του. Ηταν δική τους καθαρά απόφαση πέρα από τις εντολές του κομουνιστικού κόμματος και του πατέρα του 
Αυτές οι δύο απλές γυναίκες όμως, αψήφησαν τα πάντα μέσα σε μια ταραγμένη εποχή στην οποία ο κομμουνισμός ήταν κάτι σαν επίσημη «θρησκεία» στην ΕΣΣΔ , και φρόντισαν να κάνουν αυτό που έκαναν οι Ρώσοι πριν το 1917 και την έλευση των Μποσλεβίκων, ως καλοί και πιστοί χριστιανοί
Γι αυτό έχουν δίκιο οι Άγιοι γέροντες μας στην Ελλάδα, λέγοντας  ότι την Ρωσία που βλέπουμε σήμερα την «κράτησαν» οι γυναίκες και ειδικά οι γιαγιάδες που δεν καταλάβαιναν ούτε  από κομμουνισμό ούτε από «πατερούληδες του έθνους» όπως τον Στάλιν και οι όμοιοι του.
Με αφορμή τον πρόεδρο της Ρωσίας όμως και την συγκλονιστική εξομολόγηση του, μπορούμε να συγκρίνουμε την κατάσταση που λαμβάνει χώρα στην πατρίδα μας αυτήν την περίοδο από κάποιους άλλους νέους Κομουνιστές που λοιδορούν οτιδήποτε έχει να κάνει με την άγια θρησκεία μας, την ορθοδοξία, που φυλάει τον ελληνικό λαό εκατοντάδες χρόνια δια πυρός και σιδήρου.
Όποιος λέει ότι είναι χριστιανός ορθόδοξος στην Ελλάδα τελευταία οπουδήποτε, λοιδορείται και περιπαίζεται από ένα ολόκληρο σύστημα που «ζει και αναπνέει» με σκοπό να ξεριζώσει αυτό που δεν κατάφεραν οι Οθωμανοί 400 χρόνια σκλαβιάς.
Τίποτα όμως δεν πρόκειται να καταφέρουν ούτε αυτοί ούτε κανένας άλλος…

Β. Πούτιν προς ΕΕ: «Εσείς πυροδοτήσατε την διάλυση της Ισπανίας με την απόσχιση του Κοσσυφοπεδίου από την Σερβία»

Image result for ο πουτιν στο valdai
Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  ενίσχυσαν το αυτονομιστικό κίνημα στην Ευρώπη όταν υποκλίθηκαν στην πίεση των ΗΠΑ και υποστήριξαν την απόσχιση του Κοσσυφοπεδίου από την Σερβία. Τώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με τις ίδιες συνέπειες στην κρίση της Καταλονίας», είπε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν.
«Όσον αφορά την την κατάσταση με την Καταλονία, έχουμε δει μια ομόφωνη καταδίκη των υποστηρικτών της ανεξαρτησίας από την ΕΕ και από ορισμένα άλλα κράτη» είπε ο Πούτιν. «Σχετικά με αυτό, έχω να πω - ότι θα έπρεπε να το είχατε σκεφτεί νωρίτερα».
«Δεν γνώριζαν για αυτές τις αντιφάσεις αιώνων στην Ευρώπη; Το ήξεραν έτσι δεν είναι; Αλλά εκείνη την εποχή καλωσόρισαν εκ των πραγμάτων την αποσύνθεση πολλών κρατών στην Ευρώπη» προσέθεσε.

Η «ομόφωνη υποστήριξη της απόσχισης του Κοσσυφοπεδίου» από την ΕΕ ήταν ένα σημείο καμπής και τώρα η Ευρώπη αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις των κοντόφθαλμων πολιτικών που έχουν στόχο να «χαροποιούν τον μεγάλο αδερφό στην Ουάσιγκτον», πιστεύει ο Πούτιν.
Ο Πούτιν αναφέρθηκε στο δημοψήφισμα της Κριμαίας το 2014 από την Ουκρανία και την επανένωσή της με την Ρωσία ως μια εξέλιξη που «δεν άρεσε σε πολλούς».
«Και τώρα, το έχετε εδώ - την Καταλονία, το Κουρδιστάν σε μια άλλη περιοχή και η λίστα είναι μακράν απ’ το να είναι πλήρης», πρόσθεσε.
«Αποδεικνύεται ότι στα μάτια κάποιων από τους συναδέλφους μας, υπάρχουν νόμιμοι μαχητές για την ανεξαρτησία και την ελευθερία και μετά υπάρχουν κάποιοι αυτονομιστές που οι οποίο δεν μπορούν να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους αν και υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες. Αυτοί όπως και εμείς λένε όλη την ώρα ότι υπάρχουν διπλά στάνταρ - και είναι ένα λαμπρό παράδειγμα διπλών στάνταρ - που αποτελούν σοβαρή απειλή για τη σταθερή ανάπτυξη της Ευρώπης και άλλων ηπείρων στην εφαρμογή των διαδικασιών της παγκόσμιας ολοκλήρωσης» είπε ο Πούτιν.
Η κατάσταση στην Καταλονία χτύπησε «κόκκινο» όταν οι τοπικές αρχές ανακοινώσαν της διεξαγωγή ενός δημοψηφίσματος την 1η Οκτωβρίου παρά την αντίδραση της Μαδρίτης η οποία και το χαρακτήρισε παράνομο. Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε αν και υπήρξαν αρκετές διαδηλώσεις αυτονομιστών με την αστυνομία να επεμβαίνει και να υπάρχουν αρκετοί τραυματίες και από τις δυο πλευρές φέρνοντας Βαρκελώνη και Μαδρίτη στα άκρα.
Η τοπική καταλανική κυβέρνηση δήλωσε ότι «ανέστειλε την ανεξαρτησία της» και ζήτησε διάλογο, ενώ οι ομοσπονδιακές ισπανικές αρχές κάλεσαν την περιοχή να διευκρινίσει το καθεστώς της.
Σήμερα μάλιστα η Μαδρίτη απείλησε τη Βαρκελώνη με την ανάκληση της αυτονομίας της μέσω του άρθρου 155 του Συντάγματος. Η κυβέρνηση της Καταλονίας, με τη σειρά της, υποσχέθηκε την Πέμπτη να δηλώσει την αληθινή, μη ανασταλτική ανεξαρτησία, αν λάβει χώρα μια τέτοια εχθρική κίνηση.


«Οι κυρώσεις των ΗΠΑ θέλουν να εκτοπίσουν την Ρωσία από την ενεργειακή αγορά της Ευρώπης»


«Οι τελευταίες κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ κατά τη Ρωσίας αποσκοπούν στο να εκτοπίσουν τη Ρωσία από την ενεργειακή αγορά της Ευρώπης, ώστε η Ευρώπη να αγοράζει το πιο ακριβό αμερικανικό υγροποιημένο αέριο (LNG)» δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την διάρκεια ομιλίας του σε συνεδρία της Διεθνούς Λέσχης «Βαλντάι» (Vladai).
Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η πολιτική στις διεθνείς υποθέσεις όλο και πιο συχνά εμπλέκεται στις οικονομικές σχέσεις.
«Έτσι το πακέτο των κυρώσεων, που υιοθέτησε πρόσφατα το αμερικανικό Κογκρέσο, απροκάλυπτα έχει στόχο να εκτοπίσει την Ρωσία από τις ευρωπαϊκές ενεργειακές αγορές και να υποχρεώσει την Ευρώπη να καταναλώνει το πιο ακριβό υγροποιημένο αμερικανικό φυσικό αέριο, παρότι κι εκεί οι ποσότητες τους δεν επαρκούν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πούτιν.
Ο Ρώσος πρόεδρος επέστησε παράλληλα την προσοχή στις προσπάθειες που καταβάλλονται να παρεμποδισθούν τα έργα κατασκευής αγωγών φυσικού αερίου νέων οδεύσεων, παρότι μια τέτοια διαφοροποίηση από λογιστική απόψεως είναι «πιο αποδοτική από οικονομικής απόψεως, πιο συμφέρουσα για την Ευρώπη, ενώ ενισχύει την ασφάλεια της».Φουντώνει ο ενεργειακός πόλεμος – Ευθεία επίθεση Πούτιν κατά ΗΠΑ


Οι τελευταίες κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ κατά τη Ρωσίας αποσκοπούν στο να εκτοπίσουν τη Ρωσία από την ενεργειακή αγορά της Ευρώπης, ώστε η Ευρώπη να αγοράζει το πιο ακριβό αμερικανικό υγροποιημένο αέριο (LNG), τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος.
Κατά την διάρκεια ομιλίας του σε συνεδρία της Διεθνούς Λέσχης «Βαλντάι», υπογράμμισε ότι η πολιτική στις διεθνείς υποθέσεις όλο και πιο συχνά εμπλέκεται στις οικονομικές σχέσεις.
«Έτσι, το πακέτο των κυρώσεων, που υιοθέτησε πρόσφατα το αμερικανικό Κογκρέσο, απροκάλυπτα έχει στόχο να εκτοπίσει τη Ρωσία από τις ευρωπαϊκές ενεργειακές αγορές και να υποχρεώσει την Ευρώπη να καταναλώνει το πιο ακριβό υγροποιημένο αμερικανικό φυσικό αέριο, παρότι κι εκεί οι ποσότητες τους δεν επαρκούν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πούτιν.
Ο Ρώσος πρόεδρος επέστησε παράλληλα την προσοχή στις προσπάθειες που καταβάλλονται να παρεμποδισθούν τα έργα κατασκευής αγωγών φυσικού αερίου νέων οδεύσεων, παρότι μια τέτοια διαφοροποίηση από λογιστική απόψεως είναι «πιο αποδοτική από οικονομικής απόψεως, πιο συμφέρουσα για την Ευρώπη, ενώ ενισχύει την ασφάλεια της».

Μνημόνια ώσπου να σβήσει ο ήλιος; Μάλλον...Άκουγα τις προάλλες τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Δημήτρη Τζανακόπουλο να κάνει λόγο για "κατ' επάγγελμα καταστροφολόγους μιας μερίδας των ελληνικών ΜΜΕ αλλά και της αντιπολίτευσης, που δεν μπορούν να συμβιβαστούν με την ιδέα ότι βγαίνουμε οριστικά από τη μνημονιακή επιτροπεία τον Αύγουστο του 2018" και ένιωσα να μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Όπως, δηλαδή, μου ανεβαίνει κάθε φορά που ακούω κάποιον "έγκυρο" (πολιτικό, δημοσιογράφο, αναλυτή, καθηγητή κλπ) να αναφέρεται σε έξοδο από τα μνημόνια.

Κατ' αρχάς, ας ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι ακριβές πως η χώρα μας έχει υπογράψει τρία μνημόνια. Το σωστό είναι ότι, καθώς βρεθήκαμε σε αδυναμία να δανειστούμε από τις αγορές με λογικούς όρους και ανθρώπινα επιτόκια, αναγκαστήκαμε να υπογράψουμε διαδοχικά τρεις δανειακές συμβάσεις με την περίφημη τρόικα.

Βεβαίως, κάθε δανειακή σύμβαση συνοδευόταν από ένα μνημόνιο κατανόησης (Memorandum of Understanding - MoU), με το οποίο οι μεν δανειστές μας έβαζαν κάποιους όρους προκειμένου να μας δανειοδοτήσουν, εμείς δε τους αποδεχόμασταν. Το κακό είναι ότι αυτοί οι όροι δεν μένουν σταθεροί καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης. Τα δάνεια καταβάλλονται σε δόσεις και οι δανειστές, πριν την καταβολή κάθε δόσης, προβαίνουν σε αξιολόγηση της πορείας εκτέλεσης της σύμβασης, προκειμένου να διαπιστώσουν το πόσο καλά εξυπηρετούνται οι στόχοι τους. Σε περίπτωση που κάτι δεν τους αρέσει, είτε υποβάλλουν είτε νέους όρους είτε προτείνουν αναπροσαρμογή των υφιστάμενων και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να αποδεχτούμε τα πάντα, αλλιώς διακόπτεται η ροή των δανεικών. Κάθε τέτοια καινούργια συμφωνία συνιστά ουσιαστικά ένα καινούργιο μνημόνιο.

Κατά συνέπεια, από το 2010 μέχρι σήμερα η χώρα μας έχει υπογράψει μεν τρεις δανειακές συμβάσεις αλλά άφθονα μνημόνια. Όντως η τρίτη -και τελευταία, ως τώρα- δανειακή σύμβαση λήγει τον Αύγουστο του 2018, αλλά αυτό επ' ουδενί συνεπάγεται την ταυτόχρονη λήξη των μνημονίων ή, όπως το διατυπώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, την έξοδο από την μνημονιακή επιτροπεία. Πρόσφατα, ο Πιερ Μοσκοβισί υπενθύμισε στον ευρωβουλευτή της ΛαΕ Νίκο Χουντή το άρθρο 14 ("Άσκηση εποπτείας μετά το πρόγραμμα") του Κανονισμού 472/2013, η πρώτη παράγραφος του οποίου είναι σαφής:

Τα κράτη μέλη παραμένουν υπό εποπτεία μετά το πρόγραμμα εφόσον δεν έχει εξοφληθεί τουλάχιστον το 75 % της χρηματοδοτικής συνδρομής που έχει ληφθεί από ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη, τον ΕΜΧΣ, τον ΕΜΣ ή το ΕΤΧΣ. Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια της άσκησης εποπτείας μετά το πρόγραμμα σε περίπτωση που εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος για τη δημοσιονομική βιωσιμότητα του οικείου κράτους μέλους.
Το καταλάβαμε; Ό,τι κι αν λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα παραμείνουμε υπό "μνημονιακή εποπτεία" μέχρι να επιστρέψουμε το 75% των δανεικών που πήραμε με τις τρεις δανειακές συμβάσεις. Πότε θα γίνει αυτό;  Η απάντηση είναι απλή: ποτέ! 
Και για όποιον δεν καταλαβαίνει, έρχεται η τρίτη παράγραφος του ίδιου άρθρου να διευκρινίσει:

Η Επιτροπή πραγματοποιεί, σε συνεννόηση με την ΕΚΤ, τακτικές αποστολές επιθεώρησης στο κράτος μέλος υπό εποπτεία μετά το πρόγραμμα, προκειμένου να εκτιμήσει την οικονομική, δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική του κατάσταση. Κοινοποιεί ανά εξάμηνο την εκτίμησή της στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην ΟΔΕ, καθώς και στο κοινοβούλιο του οικείου κράτους μέλους, και εκτιμά ειδικότερα αν χρειάζονται διορθωτικά μέτρα. Η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να προσφέρει στο οικείο κράτος μέλος και στην Επιτροπή τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά την πρόοδο που επιτυγχάνεται στο πλαίσιο της εποπτείας μετά το πρόγραμμα.
Ελπίζω ότι προσέξατε εκείνο το "μπορεί" (αν θέλει, δεν είναι υποχρεωμένη) στην τελευταία φράση. Ελπίζω, επίσης, να προσέξατε ότι το δανειοδοτημένο κράτος θα συμμετέχει (αν συμμετέχει) μόνο "σε ανταλλαγή απόψεων" και όχι στην λήψη αποφάσεων. Δηλαδή, οι αποφάσεις της αρμόδιας επιτροπής για λήψη νέων μέτρων θα λαμβάνονται ερήμην του κράτους που χρωστάει. Η δημοκρατία σε όλο της το μεγαλείο.

Επομένως, εκείνο που λήγει τον Αύγουστο του 2018 είναι η τρέχουσα δανειακή σύμβαση και τίποτε περισσότερο. Και μάλιστα, η λήξη της τρίτης δανειακής σύμβασης δεν σημαίνει ότι δεν πρόκειται να ακολουθήσει και τέταρτη, σε περίπτωση που η χώρα δεν καταφέρει να δανειστεί από τις αγορές με λογικό επιτόκιο. Με δεδομένο δε ότι κατά την τριετία 2022-2024 είναι προγραμματισμένο να πληρώσουμε μόνο για τόκους δανείων το εξωπραγματικό ποσό των 55,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, πρέπει να θεωρείται δεδομένη μια νέα δανειακή σύμβαση, εκτός εάν προκύψει κάποια εξαιρετικά μακρά επιμήκυνση του χρόνου εξόφλησης.

Φυσικά, μια νέα δανειακή σύμβαση θα συνοδεύεται από ένα νέο μνημόνιο κατανόησης. Και πάει λέγοντας... Τελικά, εκείνος ο γνωστός λαϊκός χαριεντισμός "μνημόνια ώσπου να σβήσει ο ήλιος" δεν δείχνει και τόσο εκτός πραγματικότητος.

Συμπέρασμα; Ό,τι κι αν λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και όσα κι αν διατυμπανίζει η αντιπολίτευση, κανείς από τους σημερινούς πολίτες αυτής της χώρας, όσο νέος κι αν είναι, δεν πρόκειται να ζήσει σε μια Ελλάδα απαλλαγμένη από πάσης φύσεως μνημονιακή επιτροπεία. Κατά πάσα πιθανότητα, κάτι τέτοιο δεν θα ζήσουν ούτε τα εγγόνια μας. Εκτός εάν...

Cogito ergo sum 

kostasxan.

Pαx ΣΥΡΙΖΑna

16603969772_27991484f2_z-1
Εντύπωση προκαλεί σε όλους η κοινωνική ηρεμία που έχει ενσκήψει από την άνοδο των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ  στην διακυβέρνηση της χώρας.
Με δεδομένη την κοινωνική ταραχή της περιόδου που είχε προηγηθεί στην ουσία ομιλούμε για την Pαx ΣΥΡΙΖΑna.
Ηρεμία σε συνθήκες υπερφορολόγησης, απώλειας  κεκτημένων, υψηλής ανεργίας, μειώσεων σε μισθούς και συντάξεις, μεταβολής των εργασιακών σχέσεων, είναι σίγουρα μια συνθήκη κοινωνικής κατάστασης που δεν συναντούμε εύκολα.
Εάν θυμηθούμε το πρόσφατο  παρελθόν και κυρίως την περίοδο των δυο πρώτων μνημονίων τότε εύκολα κατανοούμε ότι στην χώρα των υπερβολών και του άκρατου λαϊκισμού όλα είναι θέμα  συσχετισμών δυνάμεων και κυρίως θέμα ανάδειξης των όποιων προβλημάτων μέσα από την οπτική γωνία εκείνων που διαχρονικά πρωταγωνιστούν στις κινητοποιήσεις.
Εάν όπως πολλοί ισχυρίζονται  στην Ελλάδα βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πείραμα δημοσιονομικής προσαρμογής ενός υπερχρεωμένου κράτους τότε οι δανειστές πρέπει να είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που στην διακυβέρνηση της χώρας βρίσκεται μια αριστερή κατ’ όνομα κυβέρνηση.
Όπως ικανοποιημένοι έμειναν  και οι Αμερικανοί  όταν την δεκαετία του 80 ανέβηκε στην εξουσία ένα σοσιαλιστικό κόμμα που θα έδιωχνε τις βάσεις, θα έβγαζε την Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και γενικώς θα άλλαζε την εικόνα της χώρας με ανατρεπτικούς τρόπους.
Όπως έφυγαν οι βάσεις έτσι σκίστηκαν και τα μνημόνια, όπως βγήκαμε από το ΝΑΤΟ έτσι καταργήθηκε και ο ΕΝΦΙΑ.
Όμως όπως και τότε έτσι και σήμερα μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού της χώρας αστικοποιήθηκε πολιτικά , οικονομικά και κοινωνικά .
Ποιος θιασώτης του Ζιβάγκο της δεκαετίας του 80 σήμερα θα μπορούσε να κατέβει στο πεζοδρόμιο με αγωνιστικές και ανατρεπτικές διαθέσεις;
Κανένας , όλοι τακτοποιήθηκαν είτε ως νέα επιχειρηματικά τζάκια , είτε ως δημόσιοι υπάλληλοι , ανεξάρτητα εάν οι περισσότεροι από αυτούς είχαν ως μοναδικό εφόδιο την προϋπηρεσία σε αφισοκολλήσεις και κομματικές συγκεντρώσεις.
Το ίδιο και σήμερα.
Οι αγανακτισμένοι και τα διάφορα κινήματα τύπου δεν πληρώνω με την άνοδο του πολιτικού τους φορέα στην εξουσία αφομοιώθηκαν από το σύστημα εξουσίας, αστικοποιήθηκαν μέσα από την συμμετοχή τους στην διαχείριση της εξουσίας και μετατράπηκαν σε κρατιστές  με μοναδική αγωνία την διατήρηση της θέσεως τους ανεξάρτητα των κυβιστήσεων που επιβάλλονται.
Θα υπάρξει βέβαια η ένσταση, μα όλοι συμμετέχουν στην διαχείριση της εξουσίας;
Όχι όλοι, όπως συμβαίνει σε κάθε πολιτικό χώρο μετέχουν μόνο οι επικεφαλείς όμως αυτό αρκεί, διότι αυτοί διαχειρίζονταν τις ακτιβιστικές δράσεις και ως εκ τούτου χειραγωγούσαν τους υπόλοιπους.
Χωρίς ηγέτες δεν υπάρχουν κοινωνικές αντιδράσεις και ειδικά όταν η πειθαρχία συνθλίβει κάθε δεύτερη σκέψη -άλλη μια αριστερή πρακτική –τότε η κοινωνική ειρήνη είναι προδιαγραμμένη.
Αυτός είναι ο λόγος που δεν  υπάρχουν πλέον αγανακτισμένοι, αυτός είναι ο λόγος που δεν βλέπουμε απεργιακές κινητοποιήσεις , αυτός είναι ο λόγος που δεν καταγράφονται οργανωμένες ακτιβιστικές δράσεις , αυτός είναι ο λόγος που σταμάτησαν τα δημοσιεύματα με τις ακραίες εκφάνσεις της φτώχειας , αυτός είναι ο λόγος που δεν λιποθυμούν πλέον τα παιδιά στις αίθουσες διδασκαλίας!!!
Όχι ότι, δεν υπάρχουν φαινόμενα κοινωνικής εξαθλίωσης όμως πλέον δεν επιτρέπεται να δημοσιοποιούνται ή και να διογκώνονται μιας και εκθέτουν την πρώτη φορά αριστερή κυβέρνηση της χώρας.
Pαx ΣΥΡΙΖAna επομένως, η οποία θα είναι απαραίτητη μέχρι και το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης δεδομένου ότι από τα προ απαιτούμενα της θα πληγεί μέρος των κεκτημένων του στενού δημοσίου τομέα οπότε μια κυβέρνηση με αριστερό πρόσημο είναι αναγκαία.
Όλοι έχουν  ακούσει την φράση που δείχνει ανάγλυφα  την σημερινή πραγματικότητα ή μάλλον που δείχνει ξεκάθαρα  την υποκρισία όλων αυτών που έπαιζαν τον ρόλο του αγανακτισμένου : Άραγε τι θα γίνονταν εάν αυτά που  υπογράφει και εφαρμόζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ τα έκανε μια κεντροδεξιά κυβέρνηση ; και η απάντηση από τους ίδιους , θα ξηλώνονταν ακόμη και τα πεζοδρόμια!!!
Ήταν επομένως αναγκαία μια αριστερή κυβέρνηση , ήταν επομένως αναγκαίος ένας αριστερός τύπου Τσίπρα.
Άλλο να κόβει τους μισθούς και τις συντάξεις μια κεντροδεξιά ‘ανάλγητη’ κυβέρνηση  και άλλο μια αριστερή με κορώνες λαϊκισμού κυβέρνηση!!!
Άλλο να επιβάλλονται νέοι φόροι και να αλλάζει το εργασιακό πλαίσιο από μια συντηρητική κεντροδεξιά κυβέρνηση και άλλο από μια δημοκρατική αριστερή κυβέρνηση!!!
Πολλοί φυσικά στέκονται και στο γεγονός ότι με το δημοψήφισμα του 2015  λεηλατήθηκε η έννοια της Ελπίδας, η προοπτική ότι η πρώτη φορά αριστερή κυβέρνηση θα στέκονταν απέναντι στους δανειστές με όρους εθνικής αξιοπρέπειας.
Κάνουν λάθος διότι σε οποιαδήποτε ιστορική στιγμή και εάν ανατρέξουμε η στάση της αριστεράς ήταν πάντα η ίδια.
Κάτω από την  λεοντή του εθνικού συμφέροντος και της υποτιθέμενης κοινωνικής ισότητας πάντα λειτουργούσε με  ιδιοτελή κίνητρα με έντονα κομματικά αλλά και έντεχνα καλυμμένα υπερεθνικά χαρακτηριστικά.
Η ιστορία διδάσκει, απλά, όσοι την προσπερνούν με ιδιαίτερη ελαφρότητα  ευελπιστώντας ότι οι δημαγωγικές προσεγγίσεις θα δώσουν αυτή τη φορά λύσεις απογοητεύονται σε σημείο μάλιστα που νομίζουν ότι μπορούν  λέξεις όπως, η Ελπίδα, να εξευτελιστούν από κομματικούς φορείς  χαμηλής ποιοτικής στάθμης.


Αιφνιδιασμός Μέρκελ σε Ελλάδα - ΗΠΑ - Τουρκία


Image result for μερκελΑιφνιδιαστική πρωτοβουλία ανατροπής του υφιστάμενου πλαισίου σχέσεων Ε.Ε. - Τουρκίας είναι πολύ πιθανόν να αναλάβει, σύμφωνα με ελληνικές και ξένες διπλωματικές πηγές, η Γερμανίδα καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιείται, σήμερα και αύριο, στις Βρυξέλλες.

Η πρωτοβουλία Μέρκελ αναμένεται να αφορά τους πολιτικούς όρους των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας στην Ε.Ε. (κράτος δικαίου, λειτουργία της δημοκρατίας, ανθρώπινα δικαιώματα, που παραβιάζονται μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 2016), καθώς και τους ποικίλους οικονομικούς - εμπορικούς όρους που συνδέονται με την τελωνειακή ένωση και τη χρηματοδοτική βοήθεια η οποία δίδεται στην Άγκυρα για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης.

Κατά τις ίδιες πηγές, η βιαστική διπλωματική στροφή του Βερολίνου κρίθηκε σκόπιμη, μετά την πύρρειο νίκη της κυρίας Μέρκελ στις εκλογές της 24ης Σεπτεμβρίου, με την αντιισλαμική και αντιμεταναστευτική διαμαρτυρία μεγάλου μέρους των Γερμανών ψηφοφόρων, αλλά -ίσως το σημαντικότερο- και εν όψει των διαβουλεύσεων για τη συγκρότηση της νέας κυβέρνησης συνασπισμού και για την εξωτερική πολιτική που θα ακολουθήσει. Πρόκειται για σαφή σκλήρυνση των θέσεων της καγκελαρίου και για επίσπευση των κινήσεών της, που, ούτως ή άλλως, αναμένονταν (μετά τον σχηματισμό της κυβέρνησης γύρω στα Χριστούγεννα) για τον επανακαθορισμό των διμερών σχέσεων Άγκυρας - Βερολίνου, κατόπιν των συνεχών προκλήσεων από τον πρόεδρο Ρ.Τ. Ερντογάν από τις αρχές του έτους.

Προστίθεται, επίσης, ότι, στην περίπτωση που η κυρία Μέρκελ δεν προλάβει να παρουσιάσει τις προτάσεις της στους άλλους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτής της εβδομάδας -αφού η ημερήσια διάταξη δίνει προτεραιότητα σε άλλα επείγοντα θέματα (μετανάστευση, ψηφιακή Ευρώπη, Άμυνα και Brexit)-, τότε θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Η κλιμάκωση της γερμανικής πίεσης προς την Τουρκία θα μπορούσε, θεωρητικά, να ικανοποιήσει το κοινό αίσθημα στην Ελλάδα και να υπογραμμίσει τη σημασία της χώρας μας ως απώτατου ανατολικού συνόρου της Ευρώπης, αλλά στην πραγματικότητα αποτελεί πολύ επικίνδυνη εξέλιξη. Βραχυπρόθεσμα, επειδή ενδεχόμενη μεταβολή των όρων οικονομικής βοήθειας θα αποτελούσε ιδανική αφορμή για τον πρόεδρο Ερντογάν, ώστε να παραβιάσει την Κοινή Δήλωση Ε.Ε. - Τουρκίας του Μαρτίου 2016 και να πλημμυρίσει το Αιγαίο (ή και τα χερσαία σύνορα του Έβρου) με χιλιάδες πρόσφυγες, πέραν των περίπου 7.000 που εισήλθαν παράνομα από τις αρχές Σεπτεμβρίου έως προχθές. Μακροπρόθεσμα, επειδή η Ελλάδα είναι η κατεξοχήν ενδιαφερόμενη -μεταξύ των εταίρων της Ε.Ε.- να διατηρείται ζωντανός ο ενταξιακός διάλογος με την Τουρκία, ώστε να μη διολισθήσει περαιτέρω στον ισλαμισμό.

Παράλληλα, είναι εξαιρετικά ανησυχητικό ότι η πρωτοβουλία Μέρκελ εκδηλώνεται ακριβώς την περίοδο που η Αθήνα και η Ουάσινγκτον προσπαθούν να επιτύχουν αποκλιμάκωση της έντασης στο Αιγαίο και στην ευρύτερη ΝΑ Μεσόγειο. Οι προσπάθειες αυτές εκδηλώνονται σε τρία επίπεδα: Πρώτον, με τις χθεσινές συνομιλίες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, και με τη διαρκή συνεργασία του συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, στρατηγού Χ.Ρ. Μακ Μάστερ, με τον υπουργό Εξωτερικών Ν. Κοτζιά. Δεύτερον, με την επανάληψη, στην Άγκυρα, του πολιτικο-στρατιωτικού διαλόγου ΗΠΑ - Τουρκίας, με άμεσο στόχο την αποκατάσταση μιας ομαλής «σχέσης εργασίας» της Δύσης με το υπουργείο Εξωτερικών και τις ένοπλες δυνάμεις της γειτονικής χώρας. Και, τρίτον, με την κρίσιμη συνάντηση, την προσεχή Τρίτη, του κυρίου Κοτζιά με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, κατά την οποία θα αναζητηθούν τρόποι, αφενός, ομαλοποίησης των διμερών σχέσεων (καθώς σημειώνονται επικίνδυνα περιστατικά στο Αιγαίο, που, ορθώς, δεν ανακοινώνονται), αφετέρου, πρόληψης προβλημάτων στις σχέσεις της Άγκυρας με την Ε.Ε.

Αντίθετα, ο γερμανικός αιφνιδιασμός μόνο προβλήματα θα προκαλέσει στην παρούσα φάση. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι υπέρ της προσεκτικής ελληνικής στάσης τάσσονται, εκτός των ΗΠΑ, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμ. Μακρόν και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζ.Κ. Γιούνκερ.

Αλέξανδρος Τάρκας
* Εκδότης του περιοδικού «Αμυνα και Διπλωματία» και σύμβουλος ξένων εταιριών μελέτης επιχειρηματικού ρίσκου για τη ΝΑ Ευρώπη.
"Δημοκρατία"

kostasxan

Το κοστούμι αποδείχθηκε φαρδύ! Στο Λευκό Οίκο του Προέδρου Τραμπ ο Πρωθυπουργός Τσίπρας

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ενημερώνει τους δημοσιογράφους για τις επαφές του στην Ουάσιγκτον, στο Blair House, στις ΗΠΑ, την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017.«Το ταξίδι πήγε εξαιρετικά καλά, οι βασικοί στόχοι επιτεύχθηκαν», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε δήλωσή του στους έλληνες δημοσιογράφους στο Blair House, για τα συμπεράσματα που μεταφέρει στις αποσκευές του αναχωρώντας από την Ουάσιγκτον. Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι βασικοί στόχοι επιτεύχθηκαν, τόσο κατά τις επαφές σε θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς, όσο και στις επαφές που είχε πέρα από το θεσμικό πλαίσιο - με επιχειρηματίες, επενδυτές, οργανώσεις της ομογένειας. ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΠΑΝΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΟ πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ενημερώνει τους δημοσιογράφους για τις επαφές του στην Ουάσιγκτον, στο Blair House, στις ΗΠΑ, την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017.«Το ταξίδι πήγε εξαιρετικά καλά, οι βασικοί στόχοι επιτεύχθηκαν», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε δήλωσή του στους έλληνες δημοσιογράφους στο Blair House, για τα συμπεράσματα που μεταφέρει στις αποσκευές του αναχωρώντας από την Ουάσιγκτον. Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι βασικοί στόχοι επιτεύχθηκαν, τόσο κατά τις επαφές σε θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς, όσο και στις επαφές που είχε πέρα από το θεσμικό πλαίσιο - με επιχειρηματίες, επενδυτές, οργανώσεις της ομογένειας. ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΠΑΝΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Του Δημήτρη Γ. Απόκη* 

“Criticism may not be agreeable, but is necessary. It fulfills the same function as pain in the human body. It calls attention to an unhealthy state of things.”
 «Η κριτική μπορεί να μην είναι καλοδεχούμενη, αλλά είναι απαραίτητη. Έχει την ίδια επίδραση με τον πόνο στο ανθρώπινο σώμα. Εστιάζει την προσοχή σε μια μη υγιή κατάσταση των πραγμάτων.» Winston Churchill…. 
“We are masters of the unsaid words, but slaves of those we let slip out.” «Είμαστε κυρίαρχοι αυτών που δεν λέμε, αλλά σκλάβοι αυτών που αφήνουμε να μας ξεφεύγουν.» Winston Churchill… 
Οι δυο παραπάνω ρήσεις του αείμνηστου Ουίνστον Τσόρτσιλ, έχουν ιδιαίτερη σημασία για την αποτίμηση του ταξιδιού του Έλληνα Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, στην αμερικανική πρωτεύουσα. 
Με άρθρο μου πριν από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον και την συνάντησή του στο Λευκό Οίκο, είχα επισημάνει ότι λόγω εμπειρίας και αρχών που μου δίνουν οι σπουδές, η εργασία ως δημοσιογράφος, και η παραμονή για περίπου μια εικοσαετία στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν είμαι ούτε θα είμαι ποτέ από αυτούς που θα μπω στη διαδικασία να ασκήσω κριτική στον εκάστοτε Πρωθυπουργό της Ελλάδας, πριν από μια τόσο σημαντική επίσκεψη, πόσο μάλλον κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί. 
Η κριτική όπως είχα αναφέρει στο άρθρο μου, παρόλα αυτά, και όπως είχε πει ο τεράστιος ηγέτης Ουίνστον Τσόρτσιλ, στη ρήση που παραθέτω στην αρχή, είναι απαραίτητη όταν εθνικής σημασίας επισκέψεις ηγετών της χώρας στην έδρα της υπερδύναμης, ολοκληρώνονται. 

Στην Ουάσιγκτον όλα τα καταγράφουν και τίποτα δεν ξεχνούν… 

Όσο και να προσπαθούν κάποιοι να υποβαθμίσουν το περιστατικό της ερώτησης του έμπειρου δημοσιογράφου του Fox News, Τζόν Ρόμπερτς, για τις δηλώσεις του κ. Τσίπρα πριν από τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, για τον τότε υποψήφιο και σημερινό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τράμπ, πρόκειται για ζημιά επικοινωνιακά και ουσιαστικά.
 Εδώ κολλάει απόλυτα η δεύτερη ρήση του αείμνηστου Τσόρτσιλ που παραθέτω στην αρχή. Στην πολιτική, ποτέ δεν απευθύνεις κοσμητικά επίθετα για υποψήφιο Πρόεδρο της Υπερδύναμης, όποιος και να είναι αυτός, χρησιμοποιώντας μάλιστα λέξεις που τον παρομοιάζουν με το διάβολο. 
Μπορεί ο Πρόεδρος Τράμπ, να είπε χαριτολογώντας όταν άκουσε δημόσια σε συνέντευξη τύπου στο Rose Garden του Λευκού Οίκου, ότι ο φιλοξενούμενος του τον είχε παρομοιάσει με το διάβολο, «έπρεπε να το ήξερα πριν την ομιλία». Παρόλα αυτά και το κατέγραψε και δεν το ξέχασε. Ειδικά όταν σίγουρα οι σύμβουλοί του θα τον ενημέρωσαν ότι ο εν λόγω πολιτικός, έχει εξυμνήσει τον Μαδούρο και τον Κάστρο. Αυτά και ο καθένας μπορεί να ζει το όνειρό του και να πιστεύει ότι δεν έγινε και κάτι. 

Η Ουσία… 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι για αρκετό διάστημα πριν την επίσκεψη του κ. Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον, είχε γίνει μεγάλη προσπάθεια και είχαν αφιερωθεί αρκετές ώρες προετοιμασίας, τόσο από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής κ. Ν. Παππά, όσο και από τον Πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, κ. Πάϊατ.
 Όπως είχα αναφέρει στο άρθρο μου σε αυτή εδώ την ιστοσελίδα πριν από την επίσκεψη, η Ουάσιγκτον είναι πολύ βαριά πόλη και όταν περνάς το κατώφλι του Λευκού Οίκου, σου παίρνουν μέτρα για κοστούμι. Το ποιο θα είναι το μέγεθος του κοστουμιού βγαίνοντας, δείχνει και το πόσο καλά τα πήγες. Δυστυχώς το κοστούμι για τον Πρωθυπουργό, κατά την έξοδό του αποδείχθηκε στενό. Αν και είναι ανεύθυνο να μιλά κανείς για καταστροφή δεν το λες και επιτυχία. 

Οικονομία και η Ανούσια Εμμονή στο Χρέος… 

Δυστυχώς το Μέγαρο Μαξίμου, έβαλε όλες τις μάρκες του στο θέμα της οικονομίας. Μέγα λάθος, τη στιγμή που η Ελλάδα είναι αλυσοδεμένη στο θέμα αυτό, λόγω μνημονίων, στο άρμα της τραγικής όσο αφορά την αλληλεγγύη, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι μπορεί επί της ουσίας να κάνει η Ουάσιγκτον, σε ένα θέμα όπου τα δανεικά τα έχουν δώσει ευρωπαϊκές χώρες και κουμάντο κάνει το Βερολίνο. Άλλωστε το ότι λίγα μπορεί να κάνει έχει αποδειχθεί, από εκείνες τις θρυλικές «καθοριστικές» παρεμβάσεις του Υπουργού Οικονομικών, του τραγικού Ομπάμα, Τζάκ Λιού, για το κούρεμα του χρέους. Εκτός και εάν υπάρχουν ακόμη ανόητοι σε αυτόν εδώ τον τόπο που πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ θα πάνε σε πόλεμο με τις Βρυξέλλες και τη Γερμανία, για τα μάτια του κ. Τσίπρα και της κυβέρνησης του. Δόξα το Θεό έχουν τόσα άλλα για να αρπαχτούν και ήδη έχουν αρχίσει. Το πιθανότερο είναι ότι στο τέλος μπορεί η Ελλάδα να είναι παράπλευρη απώλεια στη σύγκρουση. Πάντως ο Αμερικανός Πρόεδρος την καλή του κουβέντα την είπε και δεν του κοστίζει τίποτα να την ξαναπεί. 

Αμερικανικές Επενδύσεις… 

 Ένας άλλος τομέας που οποιοσδήποτε σοβαρός αναλυτής δεν μπορεί να κατανοήσει την εμμονή του Πρωθυπουργού και του Μεγάρου Μαξίμου, να δώσει τόση έμφαση στις συναντήσεις του στο Λευκό Οίκο, κανονίζοντας ακόμη και οι ερωτήσεις στην κοινή συνέντευξη τύπου να δίνουν έμφαση σε αυτό, είναι αυτός των αμερικανικών επενδύσεων. Μακάρι να έρθουν και καλοδεχούμενες. We are open for business. Είμαστε όμως. 
Ο Πρόεδρος Τράμπ την είπε την καλή κουβέντα του και ας ελπίσουμε ότι θα την πει και στο μέλλον. Στην αμερικανική οικονομία όπως ο επιχειρηματίας δεν ακούει Πρόεδρος, ακούει δολάριο. Ο Πρόεδρος Τράμπ, στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου σε απάντησή του αναφέρθηκε στην αναβάθμιση των F16, αλλά έριξε και μια τουφεκιά για αεροπλάνα που πηγαίνουν γενικά στην Ελλάδα, λέγοντας ότι ψάχνουν (οι Έλληνες) να αγοράσουν επιπλέον αεροπλάνα από την Boeing. 
Ακούγονται κάτι ψίθυροι για την επερχόμενη ανανέωση του στόλου της Aegean Airlines. Η Aegean έχει στόλο αποτελούμενο από Airbus και υπάρχει πίεση να πάει σε Boeing. Αυτό είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση με την πολιτική του Προέδρου Τράμπ για προώθηση των αμερικανικών εταιριών – προϊόντων, και δημιουργίας θέσεων εργασίας. Απλά ακούω. Θα έχουμε γλέντια με Βερολίνο, Παρίσι και λοιπούς συγγενείς. 
Όποιος λοιπόν πιστεύει ότι Αμερικανοί επενδυτές θα δαπανήσουν χρόνο και χρήμα σε μια χώρα με απίστευτη γραφειοκρατία, ανόητη φορολογία, και περιπτώσεις τύπου ΚΑΣ, όπου ο καθένας ζει το μύθο και έχει το προσωπικό του κόλλημα, τότε πλανάται πλάνη οικτρά. 

Άμυνα – F16… 

Στον τομέα της αμυντικής συνεργασίας οι κινήσεις στη διάρκεια της επίσκεψης ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Η απόφαση να προχωρήσει η αναβάθμιση των F16 είναι απόλυτα σωστή και μονόδρομος. Σε αυτό δεν πιστεύω ότι διαφωνεί και η Αξιωματική Αντιπολίτευση. 
Την ίδια στιγμή όμως απόλυτα σωστή είναι και η κριτική τόσο για το τι αποκόμισε η χώρα από αυτή τη συμφωνία. Όσο και αναγκαία για την εθνική ασφάλεια να είναι η αναβάθμιση των εν λόγω μαχητικών αεροσκαφών, πρόκειται για ένα κολοσσιαίο συμβόλαιο με μεγάλα κέρδη για τις ΗΠΑ. Κάτι που δεν φοβήθηκε να δηλώσει δημόσια ο Αμερικανός Πρόεδρος, με τον ωμό τρόπο που τον διακρίνει. Τα ανταλλάγματα θα έπρεπε να είναι μεγάλα και να καταγραφούν από αμερικανικής πλευράς δημόσια. 

Βαθμός στο Cost – Benefit Analysis F (Fail) που λέγαμε στο πανεπιστήμιο στην Αμερική. 

Άμυνα – Βάση Σούδας… 

Απόλυτα σωστή η απόφαση για συμφωνία όσο αφορά τη βάση της Σούδας. Και όσο με αφορά θα την ήθελα όσο πιο μακροπρόθεσμη γίνεται. Αλλά με μεγάλα και σαφώς προσδιορισμένα, χρονικά, οφέλη για τη χώρα. Όπως επίσης είναι θετικό εάν υπάρχει προοπτική για δεύτερη αμερικανική βάση στην Κρήτη. Αλλά χειροπιαστά και άμεσα οφέλη. 

Ενέργεια…

 Όπως έχω ήδη αναφέρει στο προηγούμενο άρθρο μου ο τομέας της ενέργειας έχει μεγάλα οφέλη, αλλά κρύβει και παγίδες. Είναι εξαιρετικά θετικό, εάν προχωρήσει, και καταλήξει σε συμφωνία η δημιουργία σταθμού για LNG από τις ΗΠΑ, προς Αλεξανδρούπολη μεριά. Εξαιρετικά σημαντική επένδυση για τη χώρα τόσο στον οικονομικό – ενεργειακό τομέα, αλλά και πολύ σημαντική στον τομέα της ασφάλειας λόγω της κρισιμότητας της περιοχής εκεί πάνω. Βέβαια, σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να αναμένουμε να αρχίσουν τα όργανα από Μόσχα και Άγκυρα, με ότι αυτό συνεπάγεται.

 Ο Μύθος και ο Πένς… 

Η χθεσινή συνάντηση του κ. Τσίπρα με τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Μάϊκ Πένς, η οποία έκλεισε το πρόγραμμα των σημαντικών συναντήσεων του Πρωθυπουργού στην αμερικανική πρωτεύουσα, αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός. Είναι όμως καταγέλαστη η προσπάθεια διαφόρων εδώ στην Αθήνα να την εντάξουν σε ένα επίπεδο που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Κάποιοι ανόητοι ματαίως προσπαθούν να περάσουν την άποψη ότι ο κ. Πένς είναι στην ουσία πιο σημαντικός από τον Πρόεδρο Τράμπ. Ο σοβαρός και μπλα, μπλα, μπλα. Δεν στέκει ούτε καν ως αστείο. 
Ο Αντιπρόεδρος Πένς στη συγκεκριμένη συνάντηση ήταν απλά ο enforcer. Ο Αντιπρόεδρος Πένς ακολουθεί πιστά και επιβάλλει τη γραμμή του Προέδρου. Άλλωστε είναι ξεκάθαρο από την ανακοίνωσή του μετά τη συνάντηση. Τα συνηθισμένα κομπλιμέντα και στο δια ταύτα μεταρρυθμίσεις για επενδύσεις. Τι λέγαμε πιο πάνω για τις επενδύσεις; 
Θετικό ότι ο Πρωθυπουργός παρέδωσε στον Αμερικανό Αντιπρόεδρο φάκελο με τις τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο. Είμαι σίγουρος ότι ο κ. Πένς του παρέθεσε έργα και ημέρες από την εποχή που ήταν ένα από τα πλέον εξέχοντα μέλη του Τουρκικού Λόμπι στο Κογκρέσο, ως βουλευτής από την Πολιτεία της Ιντιάνα. Κάποιοι γνωρίζουμε και ευτυχώς αυτή εδώ η ιστοσελίδα, σε αντίθεση με άλλους, μας δίνει ελεύθερο βήμα για να συνεισφέρουμε στη δημόσια ενημέρωση. 
Θετικό πολύ το γεγονός ότι ο Αντιπρόεδρος έκανε ειδική μνεία στη συνεργασία της Ελλάδας με Ισραήλ , Αίγυπτο και Κύπρο, ζητώντας να συνεχιστεί. Ένα ευχαριστώ στον Αντώνη Σαμαρά, που πήρε μια από τις λίγες καλές κινήσεις του Γιώργου Παπανδρέου και την έβαλλε σε σοβαρό πλαίσιο, νομίζω πως έχει καθυστερήσει. Και εδώ να αναφέρω ότι ο Πρόεδρος Τράμπ στη συνέντευξη τύπου απέδωσε εύσημα στις προσπάθειες ηγετών και όχι μόνο τις σημερινής κυβέρνησης. 
Το πλέον σημαντικό γεγονός της επίσκεψης, και δεν το λέω τυχαία, ήταν η συνάντηση την Δευτέρα το απόγευμα, του Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Κοτζιά, με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Αμερικανού Προέδρου, Στρατηγό H. R. Μακ Μάστερς. Για όσους έχουν ιδέα από Ουάσιγκτον και αμερικανική εξωτερική πολιτική, εκεί έγινε όλη η σοβαρή συζήτηση. Η αίσθησή μου είναι ότι ο κ. Κοτζιάς τα πήγε καλά, και ελπίζω να φανεί στο επόμενο διάστημα. 
Χαριτωμένο ήταν και αυτό με τις ΗΠΑ τιμώμενη χώρα στης Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Θα έρθει, όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Τράμπ, υψηλόβαθμη Αντιπροσωπεία από τις ΗΠΑ. Και για να προλάβω τα πανηγύρια επικεφαλής θα είναι ο Αντιπρόεδρος Πένς, εκτός και υπάρξει κάτι απρόοπτο. Μάλλον χάλασα την έκπληξη και τη φανφάρα σε κάποιους. 

Το Πρόβλημα της Ισορροπίας… 

Στο πριν την επίσκεψη άρθρο μου είχα χαρακτηρίσει την επίσκεψη Τσίπρα στην Ουάσιγκτον, ταξίδι ισορροπίας, αναφερόμενος στις συμπληγάδες μεταξύ ΗΠΑ – ΕΕ/Γερμανία, στις οποίες εκ των πραγμάτων θα βρίσκονταν ο κ. Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση του. Ήδη Βερολίνο και Βρυξέλλες άρχισαν τη γκρίνια για τα F16. Όσο με αφορά δεν έχω κρύψει κατά που γέρνω. 

Συμπέρασμα… 

Δυστυχώς παρά την εξαιρετικά ευνοϊκή συγκυρία, χορηγία Ταγίπ Ερντογάν, όταν κάνουμε ταμείο τα οφέλη από αυτή την επίσκεψη ήταν μηδαμινά. Και για να μην παρεξηγηθώ. Καλώς έγινε. Καλή η προσπάθεια, αλλά το κοστούμι ήταν φαρδύ και ο πελάτης δεν μπόρεσε να το υποστηρίξει. 
Στην Ουάσιγκτον λέγαμε ότι για να μπορέσεις να επιβιώσεις στην πόλη αυτή πρέπει να μελετήσεις και να προετοιμαστείς έτσι ώστε να εισέλθεις στον κύκλο του Dupont Circle με το όχημα σου και να καταφέρεις να βγεις. Οι περισσότεροι εισέρχονται και κάνουν σβούρες αδυνατώντας να εξέλθουν. 
Και όπως έλεγαν οι παλιοί για να μην χαλάσει το προξενιό θα κλείσω όπως άρχισα με Τσόρτσιλ: 
“Let our advance worrying become advance thinking and planning.” 
«Ας αφήσουμε την προκαταρτική ανησυχία μας να γίνει προκαταρτική σκέψη και σχεδιασμός». Winston Churchill… 
Που τέτοια τύχη λέω εγώ… 

Ο Δημήτρης Απόκης είναι Διεθνολόγος και Δημοσιογράφος, Απόφοιτος του The Paul H. Nitze, School of Advanced International Studies, The Johns Hopkins University, Washington DC.

Πηγή: Το κοστούμι αποδείχθηκε φαρδύ! Στο Λευκό Οίκο του Προέδρου Τραμπ ο Πρωθυπουργός Τσίπρας http://mignatiou.com/2017/10/o-alexis-tsipras-sto-lefko-iko-tou-ntonalnt-tramp-to-kostoumi-apodichthike-fardi/

Κλείστε τώρα την "Πυθία"

Τι πραγματικά απαίτησε ο Τραμπ από τον Τσίπρα

Γράφει ο Παναγιώτης Αποστόλου

Σύμφωνα με έγκυρες και αποκλειστικές μας πληροφορίες από την Ουάσινγκτον, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε ή μάλλον καλύτερα να λέμε, απαίτησε από τον Έλληνα πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, να κλείσει πάση θυσία –ΑΜΕΣΑ – την περιβόητη υπόθεση “Πυθία” που έχει συνταράξει το Πανελλήνιο, προς χάριν της φιλίας των δύο χωρών…

Δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε από τον Τσίπρα να παρέμβει στην Ελληνική Δικαιοσύνη, ώστε η υπόθεση να μην προχωρήσει και να μην φτάσει στο ακροατήριο…! Και αυτό το θέμα βέβαια δεν περιλαμβανόταν στην “επίσημη” ατζέντα των προς συζήτηση θεμάτων, που όπως σας είχαμε έγκαιρα αποκαλύψει ήταν η αναβάθμιση και η περαιτέρω “αμερικανοποίηση” των βάσεων της Σούδας και της Ανδραβίδας, η προμήθεια αμερικανικών όπλων από την Ελλάδα αλλά και τα ενεργειακά ζητήματα…

Τι φοβούνται οι ΗΠΑ

Αυτό που κυρίως φοβούνται οι Αμερικάνοι είναι ότι, φθάνοντας η υπόθεση στο ακροατήριο, ο πράκτοράς τους και κατηγορούμενος για τις υποκλοπές της “Vodafone” W. Basel (Βασιλειάδης), θα δικασθεί ερήμην, καθότι οι Αμερικανοί δεν τον εκδίδουν στην Ελλάδα και άρα θα καταδικαστεί με αποτέλεσμα οι θιγόμενοι Έλληνες πολίτες τα ονόματα των οποίων δημοσιοποίησε η κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή, τον Φεβρουάριο του 2006, να εγείρουν αγωγές πολλών εκατομμυρίων κατά του αμερικανικού δημοσίου…
Σας θυμίζουμε ότι όπως είχε αποκαλύψει στο πόρισμά του και ο έντιμος Δικαστής κ. Δ. Φούκας, που έκανε την ανάκριση για την μεγάλη αυτή υπόθεση, Αμερικανοί πράκτορες της CIA, του είχαν διαμηνύσει από τον Μάρτιο του 2014, μέσω Έλληνα πρώην πράκτορα, να κλείσει την υπόθεση αλλά αυτός δεν τους έδωσε σημασία, τους αγνόησε και προχώρησε ολοκληρώνοντας την έρευνά του παραδίδοντας το πόρισμά του τον Ιούνιο του 2015 στο Δικαστικό Συμβούλιο.
Το ίδιο έπραξαν και η Εισαγγελέας που ανέλαβε την εισήγηση προς το Δικαστικό Συμβούλιο αλλά και οι Δικαστές του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών. Αγνόησαν δηλαδή τις όποιες πιέσεις, εγχώριες και ξένες, σε αντίθεση με τη δοτή ηγεσία της Ε.Υ.Π. που αθώωσε τους δύο υπαλλήλους της που έδιναν τα “ωραία χαρτιά” – άκρως απόρρητα έγγραφα της Ε.Υ.Π.- στο Μ. Καρχιμάκη, υπακούοντας στις “διαταγές” του γνωστού Σταθμαρχείου της Πρεσβείας γυρίζοντάς μας δεκαετίες πίσω, χωρίς μάλιστα να καλέσουν στη δήθεν ΕΔΕ που έκαναν, βασικούς μάρτυρες, όπως το γνωστό στέλεχος της υπηρεσίας κ. Κώστα Αγγελάκη, αλλά και την τότε ηγεσία της Ε.Υ.Π. και ιδία τους δύο υποδιοικητές της κ. Σ. Τσιτσιμπή και τον μακαρίτη πλέον Π. Αλυφαντή…

Τώρα οι Αμερικανοί, βλέποντας τα σκούρα, το απαίτησαν αυτό στο ανώτατο δυνατό επίπεδο. Μέλλει να δούμε αν ο Αλέξης Τσίπρας θα δείξει την ίδια γενναιότητα και πατριωτισμό που επέδειξαν οι Έλληνες Δικαστές που αποφάσισαν την παραπομπή σε δίκη των κατηγορουμένων.

Κοντός ψαλμός που λέμε του τι μέλλει γενέσθαι, γιατί πλέον τα έχουμε χάσει με τις υποχωρήσεις και παραχωρήσεις των σημερινών Ελλήνων κυβερνώντων της κωλοτούμπας…

* Ο Παναγιώτης Αποστόλου είναι επικεφαλής της “Ελλήνων Πολιτείας”
Επικοινωνία egerssi@otenet.gr
Πηγή www.egerssi.gr
kostasxan

«Ἡ ἀλληγορία τοῦ ἀπορριμματοφόρου»

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
Μιά μέρα βρισκόμουν σέ ἕνα ταξί καί πήγαινα στό ἀεροδρόμιο. Τό ταξί προχωροῦσε στήν δεξιά λωρίδα τοῦ δρόμου, ὅταν ξαφνικά ἕνα μαῦρο αὐτοκίνητο πετάχτηκε ἀπό ἕνα χῶρο στάθμευσης ἀκριβῶς μπροστά μας. Ὁ ὁδηγός τοῦ ταξί πάτησε τό φρένο, γλίστρησε καί κατάφερε νά μήν χτυπήσει τό ἄλλο αὐτοκίνητο γιά λίγα μόλις ἑκατοστά.

Ὁ ὁδηγός τοῦ ἄλλου αὐτοκινήτου κούνησε τό κεφάλι του καί ἄρχισε νά μᾶς φωνάζει. Ὁ δικός  μου ὁδηγός ἁπλῶς τοῦ χαμογέλασε καί τόν χαιρέτισε. Ἦταν πολύ φιλικός ἀπέναντί του. Ἔτσι τόν ρώτησα: «Γιατί τό ἔκανες αὐτό; Αὐτός ὁ τύπος παραλίγο νά καταστρέψει τό αὐτοκίνητό του καί νά μᾶς στείλει στό νοσοκομεῖο!». Τότε ἐκεῖνος μέ δίδαξε κάτι πού σήμερα πλέον ὀνομάζω «Ἡ ἀλληγορία τοῦ ἀπορριμματοφόρου».
Ὁ ὁδηγός μοῦ ἐξήγησε ὅτι πολλοί ἄνθρωποι μοιάζουν μέ ἀπορριμματοφόρα. Περιφέρονται γεμάτοι σκουπίδια, γεμάτοι πίκρα, θυμό καί ἀπογοήτευση. Καθώς τά σκουπίδια τους γίνονται ὅλο καί περισσότερα, χρειάζονται ἕνα μέρος νά τά πετάξουν καί μερικές φορές αὐτό τό μέρος μπορεῖ νά εἶστε κι ἐσεῖς. Μήν τό πάρετε ὅμως προσωπικά, ἁπλῶς χαμογελάστε τους, χαιρετίστε τους, εὐχηθεῖτε τους νά εἶναι καλά καί φύγετε.
Δέν ἀξίζει νά κουβαλάτε τά δικά τους σκουπίδια καί νά τά ἐξαπλώνετε καί σέ ἄλλους ἀνθρώπους στήν δουλειά σας, στήν οἰκογένειά σας ἤ καί σέ ἀγνώστους.

Περιοδικό «Σταγόνες πίστεως» Ἱ. Μητρ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου-Ἱ. Μητροπ. Ἀλεξανδρουπόλεως -από  Πηνελόπη της Ιθάκης
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...