Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

Αποτείχιση από πού;

Related image

Ὑπάρχουν καὶ οἱ "ῥομαντικοί" ποὺ ζοῦν εἰς τὸν κόσμον τους!
Ἢ μήπως εἶνε πιὸ πονηροὶ ἀπὸ ὅσον φανταζόμεθα;
Μπορῶ νὰ σκεφθῶ καὶ μίαν τρίτη ἐκδοχήν, πολὺ λυπηρὰν διὰ τὴν ἐποχήν μας. Μήπως ἐκεῖνοι ποὺ ἐτάχθησαν ὡς φύλακες τῆς Πίστεως, δὲν ἔχουν ἰδέαν ἀπὸ Ἱεροὺς Κανόνας, Ἐκκλησιαστικὴν ἱστορίαν καὶ βίους Ἁγίων;
Ὅπως ἔγραψε κάποτε ὁ π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζᾶτος, ἡ "Νέα" Ἐποχὴ τοῦ Ἀντιχρίστου δὲν θέλει νὰ ἀδειάσουν οἱ ἱεροὶ ναοί! Αὐτὸ ποὺ θέλει καὶ ἐπιδιώκει εἶνε νὰ γεμίσουν οἱ ναοὶ μὲ ἐκκοσμικευμένους πιστούς!

 Ludmilla Simone

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...