Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

π. Ἀρσένιος Σιναΐτης: "Ἡ ἐλπίδα στὴν ἐν Χριστῷ ζωὴ"orthodoxia-ellhnismos

ΣΧΟΛΙΟ: Αυτή είναι η πραγματικότης τού λόγου τού πρ. Λουδοβίκου: "Να μην χάσουμε τα πάθη. Να τα μεταβάλουμε" Νά τά εντάξουμε. Καί νά τά ιεροποιήσουμε. Χωρίς Μετάνοια. Αυτός είναι ο κλήρος. Χωρίς το ξερίζωμα τής φωλιάς τής αμαρτίας, τού εσωτερικού εγωισμού, πού είναι καί η ουσία τής ασκήσεως. Νά τά μεταβάλουμε μέ τήν βοήθεια τής διανοίας μας, τό μιμητικό μας όργανο,η οποία μπορεί καί εργάζεται χωρίς εμάς, χωρίς τήν πραγματικότητα, διά τής μετοχής στό καλό καί στό αγαθό. Αγνοώντας ότι κάθε φορά πού θέτουμε κάτι, τό καλό, εμφανίζεται δίπλα τό κακό. Καί ότι υπακούοντας στό ένστικτο τής αυτοσυντηρήσεως τό οποίο ενεργοποιείται μέ τήν εμφάνιση τού κακού, προσπαθούμε νά προστατευθούμε από τό κακό ξεχνώντας τό πρωταρχικό καλό καί τό κυριώτερο ότι εμείς δημιουργήσαμε τό κακό υποταγμένοι στόν νόμο τού καλού καί τού κακού.

Αμέθυστος 

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Γράφει ο άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης στην "Εν Χριστώ Ζωή": "Όταν απαγγέλλης προσευχήν μακράν ενώπιον πολλών ανθρώπων, ο εχθρός προσπαθεί να ταράξη την καρδίαν σου και να σβήση τας λέξεις εις τα χείλη σου με την σκέψιν ότι οι άνθρωποι, ενώπιον τών οποίων απαγγέλλεται η προσευχή, πολλάς λέξεις αυτής δεν εννοούν και είναι ανωφελής καταδαπάνησις καιρού η απαγγελία τοιούτων προσευχών. Τούτο όμως είναι μωρία. Διότι δεν λαμβάνεται υπ' όψιν το Άγιον Πνεύμα, ο Διδάσκαλος ούτος πάσης αληθείας. Μήπως εις τοιαύτας περιπτώσεις το Άγιον Πνεύμα μένει απαθές και δεν φωτίζει πάσαν ανθρωπίνην καρδίαν; Μήπως δε και συ δεν εδοκίμασές ποτε την διαφώτισιν της καρδίας σου υπό του Αγίου Πνεύματος; Κατ' αρχάς δεν ηννόεις και συ μερικάς λέξεις και φράσεις και έπειτα αιφνιδίως το Άγιον Πνεύμα ήνοιξε τον νούν σου δια να ημπορής να εννοής τας έως τότε ακατανοήτους εκείνας λέξεις και φράσεις - και φως τοιούτον λοιπόν φωτίζει την καρδίαν σου. Έσο βέβαιος ότι το ίδιον συμβαίνει και εις τους άλλους. Αναγίνωσκε με σταθεράν ψυχήν χωρίς καμμίαν οχληράν υποψίαν. Σπείρε τον σπόρον και ο Θεός θα φροντίση δια την αύξησίν του". - Ας προσέξουμε, γιατί αυτό μάς συμβαίνει ακόμα κι όταν πάμε στο καφενείο να πιούμε καφέ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...