Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2017

Από τόν φίλο μας Μιχάλη

Αγαπητοί φίλοι, αδελφοί καί πατέρες,

Σας στέλνω τόν τόμο με τά έργα τού αγίου Συμεών του νέου Θεολόγου, μετάφραση στή δημώδη γλώσσα τού 18ου αι. από τόν Διονύσιο Ζαγοραίο.

Στή σελίδα 188 (σελίδα 204 στό pdf) είναι ο 44ος καταπληκτικός λόγος σχετικά με τίς γιορτές τής εκκλησίας, μιάς καί βρισκόμαστε εν μέσω μεγάλων εορτών.

Δείτε καί τον λόγο 59, παρακαλώ.

Πρόκειται, όπως γνωρίζετε, γιά κορυφαίο πατέρα τής εκκλησίας μας,  παραγκωνισμένο στίς πονηρές ημέρες μας, διότι οι λόγοι του καίνε, όπως καίει η αλήθεια πάντα. Είναι ένας από τούς τρείς μόνο αγίους που η Εκκλησία μας ονόμασε θεολόγους! Οι άλλοι δύο είναι ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο μαθητής τού Κυρίου, καί ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ένας από τούς τρείς ιεράρχες που γιορτάζουμε στίς 31 Ιανουαρίου.

Όποιος θέλει να πάρει μία γεύση τού βάθους καί τής ουσίας τής πίστης μας εδώ θα βρεί απλανή διδάσκαλο. Όσοι δέν τόν έχετε διαβάσει μή βιαστείτε να προλάβετε ότι τά έχετε διαβάσει καί ακούσει όλα: θα εκπλαγείτε μέ τό πόσα πράγματα δέν γνωρίζετε. Υπάρχουν βέβαια καί, μάλλον λίγοι, που μπορεί να μήν τόν έχουν διαβάσει αλλά να είναι προχωρημένοι πνευματικά, κι αυτοί όμως είμαι σίγουρος θα χαρούν διαβάζοντάς τον.

Δυστυχώς έχω δεί "μεγάλους θεολόγους" τών ημερών μας (όχι μόνο έναν) να συκοφαντούν καί να υποβαθμίζουν τόν άγιο, διότι ακυρώνει όλες τίς διεστραμμένες νεωτεριστικές καί αιρετικές θεολογίες τους. Πχ ο πρώτος θεολογικός του λόγος αναιρεί εντελώς τις αιρετικές διδασκαλίες που κυκλοφορούν καί στίς μέρες μας σχετικά μέ τήν ανωτερότητα του Πατέρα έναντι τού Υιού(Ζηζιούλας), καί όλες τίς θεολογικές συνέπειες που τάχα έχει αυτό στήν Εκκλησιολογία: ο άγιος στήν κυριολεξία κονιορτοποιεί τίς αιρετικές αυτές διδασκαλίες. Ο δέ δεύτερος θεολογικός λόγος λέει ποιός μπορεί να θεολογεί καί ποιός όχι - αν βρείτε τίποτα για στοχασμούς καί ακαδημαική θεολογία, πείτε μου καί μένα.

Οι τρείς θεολογικοί λόγοι του είναι αντίστοιχα οι 60, 61 καί 62 αυτής τής συλλογής.

Οι λόγοι διαβάζονται νομίζω πολύ εύκολα, ως γλώσσα δηλαδή είναι σαφώς ευκολότερη από το αρχαίο κείμενο. Οι ύμνοι του στό δεύτερο μέρος τού βιβλίου είναι νομίζω στήν αρχαία γλώσσα (10ος-11ος αιώνας), η οποία είναι επίσης ευκολοκατανόητη.

Τα περιεχόμενα τού πρώτου μέρους βρίσκονται στή σελίδα 9 τού pdf
καί του δεύτερου μέρους στή σελίδα 666.

Ένα λάθος στή σειρά τών σελίδων: Οι σελίδες 490 καί 493  (506 καί 509 στό pdf) έχουν αντιμετατεθεί.

Καλή ανάγνωση!
Καί καλή φώτιση! Μέ τίς ευχές τού αγίου Συμεών καί τού αγίου Ιωάννη πού γιοράζει σήμερα.

Μιχάλης Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...