Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής.

Φωτογραφία της Olga  Spiridonova.

Ο ζητών Χάριν παρά Θεού, οφείλει να υπομένη τους πειρασμούς και τες θλίψεις εξ οιουδήποτε τρόπου μας έλθουν. Δεν υπομένεις τους πειρασμούς; Μηδέ Χάριν να ζητής. Δεν θα σοι δοθή ποτέ. Η Χάρις δίδεται πάντοτε, κατ’ αναλογίαν των πειρασμών. Υπόμεινον, διά να λάβης…


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...