Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

Σωματικό και ψυχικό άλγος Η διαπλοκή του πόνου με το οντολογικό ερώτημα.

Χρήστος Γιανναράς

Ο σωματικός ή ο ψυχικός πόνος προσδιορίζεται από την φυσιολογία του, τα πιθανά αίτια και την αντιμετωπισή του αλλά δεν μπορεί να οριστεί μιας και είναι υποκειμενική εμπειρία.
Η συγγενέστερη αλλά αντίθετη του πόνου εμπειρία μπορεί να θεωρηθεί η ηδονή που  παρακολουθεί την δυναμική της σχέσης και έχει ευκρινέστερο νόημα από τον πόνο.

Το άσχετο του πόνου είναι το μέτρο φανέρωσης της υπαρκτικής ανεπάρκειας που ορίζει τον ατομοκεντρικό τρόπο υπάρξεως.

1ο «Διεθνές Συνέρδριο για την Ποιμαντική Διακονία του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Χώρο της Υγείας», Ρόδος 2008

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...