Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018

ΜΥΣΤΙΚΙΣΤΕΣ ΜΑΣΣΟΝΟΙ (5)

Συνέχεια από: Σάββατο 2 Ιουνίου 2018

ΜΥΣΤΙΚΙΣΤΕΣ ΜΑΣΣΟΝΟΙ 
Lessing, Herdor και Joseph de Maistre!   
  του Henri de Lubac!                
 Johann Gottlieb Herder (συνέχεια).

        
"Η σταθερή αποκάλυψη η οποία συστήνεται απο τήν φύση" σύμφωνα λοιπόν με τον Herder κατέληξε να καταστήσει όχι μόνον άχρηστη αλλά αδιανόητη τήν ιστορική αποκάλυψη την οποία είχε προσπαθήσει να υπερασπιστεί κατ'αρχάς! Δέν είναι τυχαίο ότι η φυσική θεολογία τού πρώτου μέρους τών ιδεών καταλήγει στην εξαέρωση τού Χριστιανισμού στο τέταρτο μέρος. Η σειρά τών Χριστιανικών Γραπτών διαθέτει αυτά τα συμπεράσματα: "Αυτό που ονομάζεται λατρεία τού Ιησού, θα πρέπει να μεταμορφωθεί αναγκαίως σε μία θρησκεία τού Χριστού! Μία ριζική μεταμόρφωση η οποία θα πραγματοποιηθεί αδιόρατα και ασταμάτητα, διότι αυτή η "καθαρή θρησκεία τού Χριστού" είναι και αυτή γραμμένη στις καρδιές τών ανθρώπων : ονομάζεται συνειδητή ολοκλήρωση όλου του δέοντος, καθαρή ανθρωπινη αγαθότης και μεγαλείο ψυχής θεμελιωμένης στην παραίτηση! Έτσι λοιπόν συνειδητοποιήθηκε ότι για τον Herder ο Χριστιανισμός δέν διατηρεί την αξία του σαν απόλυτη θρησκεία παρά μόνον παύοντας να είναι ο Χριστιανισμός! Οι φιλόσοφοι είχαν πολεμήσει εναντίον τών ιστορικών θρησκειών, και ιδιαιτέρως εναντίον τής Χριστιανικής θρησκείας, στο όνομα τής φυσικής θρησκείας! Ο Herder καταργεί την διαμάχη ταυτίζοντας τες! Εν τέλει ο περίπλους του αναγνωρίζει τις θέσεις του Λόκ! Επανασυνδέεται με τον Lessing!
          "Σε όλες τις συνθήκες, σε όλες τις κοινωνίες ο άνθρωπος δέν μπόρεσε να ψάξει θετικά, ούτε να προτείνει άλλο αποτέλεσμα παρά την ανθρωπότητα: Πατέρα τής ανθρωπότητος τί μαθημα έδωσες στα παιδιά σου για το καθημερινό τους χρέος. Την λογική και την δικαιοσύνη, αυτά έχουν μόνον να μάθουν". Αυτή όμως δέν είναι ακριβώς η σκέψη του Lessing;;
          Η διάκριση ανάμεσα στην λατρεία και την θρησκεία τού Ιησού[τήν οποία επαναλαμβάνει σήμερα ο Ζηζιούλας], στα Χριστιανικά Γραπτά, αυτού του Πάστορα ο οποίος έγινε Λουθηρανός Επίσκοπος τής Weimar, χάρη στον Γκαίτε, συμπίπτει ακριβώς με την διάκριση τού Lessing ανάμεσα στην θρησκεία τού Χριστού και την φυσική θρησκεία Χριστού. Και για τον έναν όπως και για τον άλλον αυτή η θρησκεία Χριστού είναι απλώς η φυσική θρησκεία[η σημερινή οικολογία], την οποία είχε αχνοδιακρίνει ο Ιησούς όπως και κάποιοι άλλοι σοφοί, εκείνη η οποία πρέπει να γίνει κάτω απο την ευλογία τού Σπινόζα, πέραν κάθε ιστορικού Χριστιανισμού και κάθε πίστης σε έναν προσωπικό Θεό, το κοινό αγαθό του ανθρώπινου γένους. Είναι ήδη η φωτισμένη θρησκεία εκείνης τής μικρής ελίτ η οποία αποτελεί τον Μασονισμό (ο Herder όπως και ο Lessing είναι Μασόνοι).
          Η ανθρώπινη σκέψη προσπαθεί πάντοτε να ξεφορτωθεί, μόλις μπορεί, τούς δεσμούς οι οποίοι την κρατούν φυλακισμένη! Αυτό που έλεγε ο Herder σχετικά με την "υποταγή τής σκέψης" στους Ινδουϊστές, εφαρμόζεται επίσης πολύ καλά και στην δογματική τών Χριστιανών ,για τους δυτικούς λαούς. Και επειδή είναι εξίσου μία απόλυτη αρχή ότι όλο αυτό που μπορεί να αναπτυχθεί στην ανθρωπότητα καταλήγει πάντοτε να αναπτύσσεται πραγματικά, το μέλλον πρέπει να το ατενίζουμε με αισιοδοξία!
          "Αλυσίδα στολισμένη με την τελειοποίηση, εσύ που κυκλώνεις την γή, εσύ που ανεβαίνεις μέχρι τον θρόνο τής πρόνοιας περνώντας απο όλα τα άτομα, απο τότε που αναγνώρισα το ίχνος σου και σε ακολούθησα στα λεπτεπίλεπτα δαχτυλίδια σου, η ιστορία έπαψε να μου φαντάζει σαν η αηδία τής ερημώσεως πάνω σε μία Ιερή γή! Εμείς βλέπουμε χιλιάδες γεγονότα που μας φέρνουν ντροπή, αλλά όλα είναι για να ξεχωρίσει σε όλη της την λαμπρότητα η ανθρώπινη δραστηριότης, η οποία δέν διέκοψε ποτέ της την επίμονη καριέρα της, χωρίς να προβλέπει αυτό που επιθυμεί να εξάγει απο τον κόλπο της η Πρόνοια, σαν το πνεύμα των υλικών πραγμάτων. Χρειάζεται σ'αυτό το ευγενές φυτό το χάδι τής καταιγίδος για να ανθίσει. Ο σπόρος ο οποίος βλάστησε κάτω απο τις στάχτες του καλού δέν θα προκύψει παρά πιό όμορφος και όταν ποτίστηκε με αίμα σπάνια απέτυχε να βλαστήσει σε ένα λουλούδι που δέν έχει τίποτε να ζηλέψει! Οι επαναστάσεις είναι άλλο τόσο αναγκαίες στο είδος μας, όσο το ρεύμα στους ποταμούς για να τους εμποδίζει να γίνουν ένας υγρός βάλτος. Η ιδιοφυϊα τής ανθρωπότητος ανθίζει στην μορφή μιας νεότητος πάντοτε ανανεωμένης". [Ενας ύμνος στον Εωσφόρο].
          Αυτή η αισιοδοξία είναι ολοκληρωτική και χωρίς αναδιπλώσεις: "Σύμφωνα με τούς συμφυείς νόμους στην ίδια τους την φύση, η λογική και η δικαιοσύνη πρέπει να γίνουν πιό δυνατές ανάμεσα στους ανθρώπους και να θεμελιώσουν την ανθρωπότητα πάνω σε βάσεις πιό διαρκείς"! Μόνον ένα πράγμα απαιτείται. Η υπομονή! Όλες οι αμφιβολίες τού ανθρώπου, όλα του τα παράπονα για την ανασφάλεια τής μοίρας του, προέρχονται αποκλειστικά απο το γεγονός ότι, χαμένος ταξιδευτής, μισογνωρίζει την προοδευτική κίνηση τής ιστορίας και δέν απλώνει το βλέμμα του αρκετά μακρυά. Παρ'όλα αυτά, όπως στην ζωή των ατόμων, στην ζωή τού ανθρωπίνου γένους το χάσιμο τού δρόμου είναι συχνό και διαρκές, αλλά μία ευτυχής ανάγκη επαναφέρει εν τέλει την καρδιά των ανθρώπων στην λογική και την δικαιοσύνη και έτσι η λογική και η δραστηριότης ενωμένες στον άνθρωπο συνεχίζουν την πορεία τους αδιάκοπα, και μπορούμε να υπολογίσουμε σαν μία ευτυχή προαίσθηση το γεγονός ότι οι καλύτεροι καρποί δέν ωριμάζουν πρίν απο την εποχή που τους έχει ανατεθεί!
          Αυτή η ρητορική ήταν περισσότερο περιθωριακή απο σήμερα. Ανεπτύχθη ξεκινώντας απο την Χριστιανική πίστη, θέτει μία υπέρβαση τής λατρείας τού Ιησού, των θεσμών του και των μυστηρίων του, μία απελευθέρωση απο το γερασμένο γράμμα τής Π. και Κ.Δ., και μιά απελευθέρωση ανάλογη με εκείνη που απήλαυσαν οι Εβραίοι στην περιπλάνησί τους ανάμεσα στα άλλα έθνη!
          Ένα άλλο κοινό σημείο τού Herder με τον Lessin είναι η μετεμψύχωση! Δέν μπορεί να δεχθεί ότι η ανθρώπινη ιδιοφυϊα παραμένει απεριορίστως φυλακισμένη στα στενά όρια αυτού του κόσμου! Επιθυμεί να εξασφαλίσει την σωτηρία τού ατόμου, ανεξαρτήτως απο την προοδευτική σωτηρία τού ανθρωπίνου είδους στην διάρκεια τής ιστορίας! Δέν ικανοποιείται απο την θεωρία τής ιστορίας τού Κάντ, η οποία δέν επιτρέπει παρά μόνον στην τελευταία γενηά να κατακτήσει τον σκοπό τής ανθρωπότητος! Σαν τον Lessing αποδέχεται μόνον μία ανιούσα μετεμψύχωση! Μπορούμε να την δούμε σαν έναν απο μηχανής Θεό, μία ακπληκτική λύση απο έναν άνθρωπο ο οποίος έγραψε στην εισαγωγή των ιδεών! "Όποιος θέλει να φτάσει σε διαλογισμούς καθαρά μεταφυσικούς μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν πιό σύντομο δρόμο (τής μελέτης των γεγονότων) αλλά νομίζω ότι αποκομμένος απο την εμπειρία και απο τις αναλογίες τής φύσεως, δέν θα κάνει παρά ένα ταξείδι αέρινο, το οποίο σπάνια οδηγεί στην ψυχή".
          Προσπαθεί να διακόψει την παγερή αδιαφορία η οποία εξαπλωνόταν όλο και περισσότερο όσο κατακτούσαν τις σκέψεις οι ιδεολογίες τής συλλογικής προόδου! Τής προοδευτικής Ανθρωπότητος! Η οποία θυσίασε και συνεχίζει να θυσιάζει στον βωμό της εκατομμύρια ανθρώπους, γυρίζοντας την ανθρωπότητα στην βάρβαρη εποχή των ανθρωποθυσιών τής ειδωλολατρίας! Αυτοί οι άνθρωποι ίσως διαισθάνθηκαν την ματαιότητα τής ελπίδος σε ένα γήϊνο βασίλειο τού πνεύματος, κάτι που συνεχίζει να απειλεί μέχρι σήμερα τον μεταφυσικό μας ύπνο!

Συνεχίζεται

               ΚΑΙ Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΩ.

Αμέθυστος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...