Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018

Συνάντηση Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη καὶ Πάπα, στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας, μὲ ἀφορμὴ μία προσευχὴ Καθολικῶν καὶ Ὀρθοδόξων γιὰ τὴν εἰρήνη στὴ Μέση Ἀνατολή.

Σχόλιο Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ μέσα ἀπὸ τὰ λόγια τοῦ Ἁγίου Παϊσίου: Μετὰ λύπης μου, ἀπὸ ὅσους φιλενωτικοὺς ἔχω γνωρίσει, δὲν εἶδα νὰ ἔχουν οὔτε ψίχα πνευματικὴ οὔτε φλοιό. Ξέρουν, ὅμως, νὰ ὁμιλοῦν γιὰ ἀγάπη καὶ ἑνότητα, ἐνῶ οἱ ἴδιοι δὲν εἶναι ἑνωμένοι μὲ τὸν Θεόν, διότι δὲν Τὸν ἔχουν ἀγαπήσει.

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καὶ ὀ Πάπας Φραγκίσκος θα συναντηθοῦν τὸ Σάββατο 7 Ἰουλίου 2018 στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας, μὲ ἀφορμὴ μια προσευχὴ Καθολικῶν καὶ Ὀρθοδόξων ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ ἐκεῖ, γιὰ τὴν εἰρήνη στὴ Μέση Ἀνατολή. 

Θὰ συμμετάσχουν ἐκπρόσωποι Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καθὼς καὶ ἐκπρόσωποι τῶν Χριστιανῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. 
Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὁ Πάπας στὸ συγχαρητήριο μηνυμα ποὺ ἀπέστειλε στὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη για τὰ ὀνομαστήριά Του, ἀναφέρθηκε...
στὴ συνάντηση αὐτὴ ὡς ἑξῆς: 

"...ἀναμένω μετὰ χαρᾶς νὰ συναντήσω ἐκ νέου τὴν Ὑμετέραν Παναγιότητα συντόμως ἐν Μπάρι, ἐπὶ τῷ τέλει ὅπως ἀνασκοπήσωμεν τὴν ἐν Μέση Ἀνατολὴ δραματικὴν κατάστασιν, εἰς ἢν εὑρίσκονται πλεῖστοι ὅσοι ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφαὶ ἠμῶν ἐν τὴ πίστει, καὶ ὅπως προσευχηθῶμεν πρὸς τὸν Θεόν, ὁμοὺ μετὰ τῶν λοιπῶν Προκαθημένων τῶν Ἐκκλησιῶν, ὑπὲρ τῆς εἰρήνης καὶ τῆς εὐσταθείας εἰς τὴν περιοχήν."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...