Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018

Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ

Οι Έλληνες διά της φιλοσοφίας έφθασαν εις τα υψηλότερα δυνατά όρια αναπτύξεως του ανθρωπίνου πνεύματος και διά της γλώσσης παρουσίασαν την τελειοτέραν δυνατήν μορφήν εκφράσεως του ανθρωπίνου λόγου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...