Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

Ενα θαυμαστό γεγονός σε Ιερό Μυστήριο της Βάπτισης

  Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στο New Mexico, πήγαν δυο Καθολικοί να γίνουν Ορθόδοξοι, ένας άντρας και μία γυναίκα.. Οι ιερείς τούς είπαν ότι μπορεί να γίνει κανονικά η βάπτιση, με κολυμπήθρα ή να τους διαβαστεί μία ευχή ( Σημ. Στῶμεν καλῶς : Μάλλον γιά Άγιο Χρίσμα θά τούς είπαν , διότι επιστροφή από τόν παπισμό μέ μόνο μία ευχή , είναι πρωτάκουστο φαινόμενο . Άλλωστε , ο ίδιος ο ιερεύς όπως θά δούμε παρακάτω , αναφέρει πώς : '' was finishing the chrismations..'' . Βέβαια , οι Οικουμενιστές φιλοδοξούν νά μήν διαβάζεται ούτε καί αυτή η απλή ευχή , αλλά δέν τολμούν νά εφαρμόσουν κάτι τέτοιο, διότι ξέρουν τί τούς περιμένει... . Πάντως , οι παπικοί πρέπει νά γίνονται δεκτοί από τήν Εκκλησία ΜΟΝΟΝ μέ Άγιο Βάπτισμα , καθώς έχουν , παντελώς διαφθείρει τόν τύπο τού Αγίου Βαπτίσματος ). Η γυναίκα διάλεξε την κολυμπήθρα και βαπτίστηκε πρώτη. Ο άνδρας διάλεξε να του διαβαστεί η ευχή και όχι να βαπτιστεί κανονικά. 
Κάποιος έβγαλε φωτογραφίες το «βάπτισμα» του ανδρός, και να τι είδε όταν τυπώθηκαν οι φωτογραφίες… 


 ἡ φωτογραφία τραβήχτηκε απο ραβίνο (δέν ἔχει πειραχτεῖ)

    Επικοινώνησα με τον Πάτερ Ιωάννη Bethancourt στην Holy Trinity (Antiochian) Orthodox Church in Santa Fe, New Mexico, όπου βγήκαν οι φωτογραφίες με την κοπέλα. Μου λέει ότι:

    «The pictures were taken a number of years ago at Holy Trinity (Antiochian) Orthodox Church in Santa Fe, New Mexico. I am the priest in the center of the picture and I had just completed three baptisms and was finishing the chrismations. The shorter young woman at the left hand side of the picture (not the one in bright light) was a convert from Judaism, and her father-- who is a rabbi-- took the pictures. So I know they weren't touched up in any way.»
πηγή

Σχόλιο:Χρόνια ὀλόκληρα ἀναζητοῦσα αὐτὴν τὴν φωτογραφίαν!
Τὴν εἶχα ἰδῆ εἰς ψηφιακὴν μορφήν, τὸν καιρὸν ποὺ ἀκόμη δὲν εἶχαν κυκλοφορήση εὑρέως αἱ φωτογραφικαὶ μηχαναί. Μάλιστα τὴν ἔκανα ζοῦμ καὶ εἶδα ἀκόμη καὶ τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς τῆς γυναικὸς νὰ λάμπουν, μία μία ξεχωριστὰ καὶ ἐθαύμασα!
Καὶ τότε ἀντελήφθην τί σημαίνει ὁ λόγος τοῦ Κυρίου «καὶ τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ Βασιλείᾳ τοῦ Πατρός αὐτῶν» (κατὰ Ματθαῖον ΙΓ΄ 43), ἀλλὰ καὶ αἱ διηγήσεις εἰς τοὺς βίους τῶν Ἁγίων καὶ τῶν Γεροντικῶν, ποὺ περιγράφουν αὐτὴν τὴν κατάστασιν, ὅπως ἐπὶ παραδείγματι τὸ πρόσωπον τοῦ Ὁσίου Σισώη (6 Ἰουλίου) εἰς τὸ τέλος τῆς ζωῆς του, τὸ ὁποῖον δὲν ἠμποροῦσαν οἱ γύρω του νὰ ἀντικρύσουν ἀπὸ τὴν πολλὴν λάμψιν ποὺ ἐξέπεμπε!


 Ludmilla Simone


μας τόστειλε το mail

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...