Σάββατο, 21 Ιουλίου 2018

Λυγέρια θρησκειολογία – οντότητα, πίνακας, λογοτεχνία, τέχνη, προσέγγιση, νούμερα, ερμηνεία, υπερβολές, παραβολές, πείραμα, γραφές, ηλιθιότητα, μοντέλο, πραγματική πραγματικότητα, σκέψη, ανθρωπότητα…….


 Δημοσιογράφος: Ο Ιησούς όταν έπεισε τους πιστούς στην.. όταν ήλθε στον κόσμο αυτό, έκαμε τα θαύματα, τα λεγόμενα θαύματα, τα οποία δεν είναι βέβαια πείραμα, έτσι προς Θεού, αλλά ήταν αυτά η πράξη η οποία αποδείκνυε ότι αυτά τα οποία έλεγε, ότι ο Λόγος του Θεού ήτανε στην πράξη με τα θαύματα τα οποία…..
Νίκος Λυγερός: Η θρησκεία δεν αποδεικνύει, δείχνει. Είναι διαφορετικό. Δεν υπάρχει καμία αν θέλετε τάση απόδειξης εκ μέρους του Χριστού. Δεν έκανε αυτά τα θαύματα για να αποδείξει ότι ήταν Χριστός. Τα έκανε επειδή υπήρχε ανάγκη. Μετά εμείς μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε ως θαύματα.
σ.σ. Η Ορθοδοξία δεν είναι θρησκεία είναι Αποκάλυψις. Η πρόταση: «Η θρησκεία δεν αποδεικνύει, δείχνει.» μας λέει ότι ο Νίκος Λυγερός δεν ζει μέσα στην Εκκλησία και μας δίνει σαφές στίγμα ότι θα ακολουθήσει μία επιστημονική προσέγγιση. Αυτή δε τη γενική άποψη περί θρησκείας την κολλάει αυθαίρετα στις προθέσεις του Ιησού Χριστού, και λέει ότι δεν έκανε θαύματα για να αποδείξει ότι ήταν ο Χριστός. Ο δημοσιογράφος, όπως θα δείτε πιο κάτω, δεν το ‘πιάνει’ διότι και ο ίδιος προφανώς δεν ζει μέσα στην Εκκλησία. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε τι συζήτηση (για κλάματα) πρόκειται να ακολουθήσει. Ουδείς ζει μέσα στην Εκκλησία αλλά θα μιλήσουν για τον Ιησού Χριστό!! Παρατηρείστε επίσης και αυτό: «Δεν έκανε αυτά τα θαύματα για να αποδείξει ότι ήταν Χριστός.» Δεν προηγείται το άρθρο Ο πριν από το Χριστός -«᾿Ιησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας»- σα να υπάρχουν πολλοί «Χριστοί» που ήρθαν και θα έρθουν.
Ο Ιησούς Χριστός, εν αντιθέσει με αυτά που λέει ο Νίκος Λυγερός, έκανε θαύματα για να πιστέψουν οι άνθρωποι σε Αυτόν και στον σωτήριο λόγο Του. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφ. 11, διαβάζουμε για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή ο οποίος μαθαίνοντας τα θαυμαστά έργα του Κυρίου έστειλε δύο μαθητές του να Τον ρωτήσουν εάν ήταν ο Μεσσίας. Και ο Κύριος απάντησε:
… πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἃ ἀκούετε καὶ βλέπετε·
τυφλοὶ ἀναβλέπουσι καὶ χωλοὶ περιπατοῦσι, λεπροὶ καθαρίζονται καὶ κωφοὶ ἀκούουσι, νεκροὶ ἐγείρονται καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται·
καὶ μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί. [Ματθ. 11: 4, 5, 6]
(και τονίζω εδώ το τελευταίο, και μακάριος είναι εκείνος που δεν θα κλονιστεί η πίστη του προς εμένα)
Δεν ενσαρκώθηκε λοιπόν ο Ιησούς Χριστός για να γιατρέψει απλά ένα μάτι ή ένα πόδι, όπως κάνουν οι γιατροί όταν πάμε στο νοσοκομείο. Αυτοί όντως, δεν τους ενδιαφέρει αν θα τους θυμόμαστε και την επόμενη ημέρα, αρκεί να πάρουν τον παρά τους. Ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός δεν έβλεπε απλά μια σωματική «ανάγκη». Βεβαίως και θεράπευε τους ανθρώπους διότι τους συμπονούσε εκείνη την στιγμή, αλλά η μεγάλη «ανάγκη» ήταν να θεραπεύσει την ψυχή τους. Οι σωματικές ασθένειες άλλωστε πολλές φορές λειτουργούν  παιδαγωγικά. Μετά την πτώση του ανθρώπου η ασθένεια της ψυχής είναι η αιτία των σωματικών ασθενειών και του θανάτου. Θα ήταν λοιπόν γελοίο να ισχυριστεί κάποιος ότι «δεν έκανε αυτά τα θαύματα για να αποδείξει ότι ήταν Ο Χριστός» την στιγμή που μόνο η πίστη σε Εκείνον θεραπεύει την αρρωστημένη ψυχή, την ρίζα του προβλήματος και εκεί που διενεργείται το μεγαλύτερο θαύμα. Στα περισσότερα θαύματα μάλιστα που έκανε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός έλεγε, η πίστη σου σε έσωσε -ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΟΥΝ ΣΕ ΕΚΕΙΝΟΝ- ενώ σε άλλες περιπτώσεις έλεγε σε εκείνους που θεράπευε να μην αμαρτάνουν.
Τα θαύματα λοιπόν δεν τα έκανε και δεν τα κάνει ο Ιησούς Χριστός για να τα ερμηνεύουμε αλλά για να τα πιστεύουμε. Όποιοι δεν θέλουν και δεν μπορούν να πιστέψουν στα θαύματα τα ερμηνεύουν. Περιέργως, όπως έχουν προφητεύσει οι Προφήτες, όταν έλθει ο Αντίχριστος θα κάνει ψευτοθαύματα και τα δικά του ψευτοθαύματα οι περισσότεροι θα τα πιστέψουν.
Η δύναμη το Ονόματος.
Ἰησοῦ, ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς», είπαν οι λεπροί στον Ιησού Χριστό.
Ἰησοῦ Υἱὲ Δαβὶδ ἐλέησόν με», φώναξε ο τυφλός στον Ιησού Χριστό.
ἐάν τι αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου ἐγὼ ποιήσω» (Ἰωάν. ιδ´ 14), είπε ο Ιησούς Χριστός και όντως, με την επίκληση του Ονόματός Του, οι μαθητές Του έκαναν θαύματα. «Ἀργύριον καὶ χρυσίον οὐχ ὑπάρχει μοι˙ ὃ δὲ ἔχω τοῦτο σοὶ δίδωμι ἐν ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου ἔγειρε καὶ περιπάτει» (Πράξ. γ´6), είπε ο Απόστολος Πέτρος στον χωλό.
Το Όνομα του Ιησού Χριστού είναι παντοδύναμο. «πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων» (Φιλιπ. β´ 10) Και αυτό μας το τονίζουν και οι νηπτικοί Πατέρες με την Ευχή του Ιησού «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με».
«Δεν έκανε αυτά τα θαύματα για να αποδείξει ότι ήταν Ο Χριστός» λοιπόν; Σε ποιανού το Όνομα δύναται να καθαρθεί, να φωτιστεί και να θεωθεί ο άνθρωπος;
Ο κ. Νίκος Λυγερός εννοείται ότι μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει, δεν μπορεί όμως να παραποιεί τον Ιησού Χριστό. Ας φροντίσει να ‘πιαστεί’ από κάπου αλλού για να χτίσει την προσωπική του θεωρία και όχι από έναν παραποιημένο Ιησού Χριστό.
Δημοσιογράφος: Εσείς πιστεύετε στον Θεό κύριε Λυγερέ;
Νίκος Λυγερός: Ναι βεβαίως. Ναι.
Δημοσιογράφος: Νομίζω πρέπει να είστε εξαίρεση διότι…
Νίκος Λυγερός: Όχι δεν είναι εξαίρεση, απλώς είναι…
Δημοσιογράφος: Οι περισσότερες που έχω ακούσει από τους δικούς σας έτσι επιστήμονες αν μου επιτρέπετε, τους θετικούς, μεγάλους επιστήμονες, η μεγάλη πλειοψηφία δεν πιστεύει στον Θεό. Και όταν τους ρωτάνε για τον άλλον κόσμο, την άλλη ζωή, τί γίνεται μετά το πέρας; τι είναι ο θάνατος; τί ακολουθεί μετά; οι συνήθως απαντήσεις που δίνουν είναι καθαρά επιστημονικές, δηλαδή καμία σχέση με το φυσικό της θρησκείας.
σ.σ. Καταλαβαίνετε τώρα ποιο είναι το δράμα μας; Το δράμα μας δεν είναι ο Νίκος Λυγερός και ο κάθε Νίκος Λυγερός, ο οποίος στο κάτω κάτω της γραφής έχει το δικαίωμα να έχει τις απόψεις του. Το δράμα μας είναι ο «τύπος» του δημοσιογράφου, ο οποίος «τύπος» αυτός πλεονάζει στην εποχή μας γενικώς. Δεν γνωρίζει την Πίστη του και παρασημοφορεί τα αντορθόδοξα πράγματα ως Ορθόδοξα. Φταίει λοιπόν ο Λυγερός ή ο βλαξ που έχει απέναντί του; Στο τέλος ο δημοσιογράφος καταλήγει να συμφωνεί με τον Λυγερό, ενώ είναι εμφανές ότι δεν καταλαβαίνει γρι από αυτά που λέει. Φτάνει μάλιστα σε σημείο να συνηγορεί με την επιστημονική προσέγγιση του Λυγερού επικαλούμενος «αλλοιωμένες πηγές», ενώ πριν λίγο του είπε ότι αποτελεί «εξαίρεση» ανάμεσα στους άλλους επιστήμονες που προσεγγίζουν τον Θεό με καθαρά επιστημονικές θέσεις!  Ο Λυγερός κάνει κανονικό πάρτι με την άγνοια του δημοσιογράφου και τον μπουμπουνίζει με τις θεωρίες του στριφογυρίζοντάς τον σαν τη σβούρα όπου θέλει. Το δράμα μας λοιπόν είναι ότι η Εκκλησία έχει εκκοσμικευθεί σε τέτοιο βαθμό που ο Ελληνικός λαός είναι ακατήχητος σε πολύ βασικά πράγματα και έτοιμος να ‘πέσει’ στον κάθε Λυγερό και να δεχτεί οτιδήποτε. 
Τελειώνω το παρόν σχόλιο με σχολιασμό από το ιστολόγιο Σάλπισμα Ζωής στο απόσπασμα του βίντεο που ακολουθεί:
Ο Νίκος Λυγερός για τον Θεό και την Θρησκεία
Ακούμε: 1.19΄ «Αν πιστεύετε ότι ο Θεός είναι η σκέψη της Ανθρωπότητας είναι λίγο δύσκολο ακόμα κι αν είστε επιστήμονες να μην πιστεύετε στον Θεό. Γιατί ξέρετε ότι υπάρχει η Ανθρωπότητα, ξέρετε ότι υπάρχει η Σκέψη, ξέρετε ότι ο συνδυασμός των δύο αποτελεί μία οντότητα. Αυτή η οντότητα έχει κάποια σημασία, και το βλέπουμε και στο διαχρονικό πλαίσιο της εξέλιξης του ανθρώπου.…
1.54΄ «Αν τώρα μου λέτε αν πιστεύω κατά γράμμα σ’ οτιδήποτε έχει γραφτεί περί Θρησκείας, και βέβαια και πάλι αυτό είναι ηλίθιο διότι το ξέρουμε πολύ καλά ότι στην γραφή υπάρχουν υπερβολές υπάρχουν παραβολές, η ακρίβεια όσον αφορά τα νούμερα είναι λογοτεχνική….
ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ:
Ας ακούσουμε προσεκτικά τις θέσεις της παρακάτω συνέντευξης.
Θέση 1η: Θεός είναι η σκέψη της Ανθρωπότητας.
Θέση 2η: Ο συνδυασμός Ανθρωπότητας και Σκέψης αποτελεί μία Οντότητα.
Θέση 3η: Η πίστη στα όσα περιγράφονται στη γραφή είναι ηλιθιότητα.
(Άρα αν ο Θεός είναι κάτι άλλο από της σκέψη της Ανθρωπότητας δεν πιστεύουμε στον Θεό. Ή κάνουμε λάθος;)
ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα υπόλοιπα εδώ και τα συμπεράσματα δικά σας.

Φαίη για το ΑΒΕΡΩΦ.

54 σχόλια:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ είπε...

Κατ΄ αρχήν να εκφράσω μια μικρή θεολογική άποψη, διότι έχω μελετήσει τα θεολογικά γραπτά του και έχω παρακολουθήσει αρκετές ομιλίες του Λυγερού και ιδιαίτερα όσες έχουν να κάνουν με την Θρησκεία και την Θεολογία.

Να ξεκαθαρίσω ότι δεν έτυχε ποτέ μου να τον γνωρίσω προσωπικά, άρα δεν συνδέομαι κάπως με την «σέκτα» του, αν και φαίνεται αξιόλογος άνθρωπος. Αλλά γιατί να διατηρεί σέκτα, αφού ο άνθρωπος είναι επιστήμων;

Ο κ. Νίκος Λυγερός ομιλεί και γράφει κυρίως ως θετικός επιστήμων, δηλ. φιλοσοφεί και θεολογεί εξ απόψεως και οπτικής των πιστών θετικών επιστημόνων.

Όταν ο Λυγερός μιλά περί αποδείξεως, στο μυαλό των θετικών επιστήμονων, εννοείται, ΜΟΝΟ, ότι υπάρχει και εκφράζεται η έννοια της απόδειξης είτε με την μαθηματική έννοια είτε με την μαθηματικοποιημένη φιλοσοφική Λογική.

Δεν υπάρχει άλλου είδους απόδειξη στα μυαλά των θετικών επιστημόνων. Αυτό δεν τους καθιστά βέβαια αντίχριστους, άθεους, πατριδοκάπηλους κ.ο.κ.

Δεν είναι καθόλου κακό, μάλλον είναι και αρετή, εμείς οι Χριστιανοί να μάθουμε να ερωτούμε με ταπείνωση «τι εννοείς βρε αδελφέ» με αυτό το τάδε και το δείνα, διότι ως γνωστόν οι διανοητικές λειτουργίες ολονών μας είναι αρκετά μικρές και περιορισμένες, δηλ. η λογική ενέργεια είναι αδύναμη, αν εξαιρέσουμε μάλιστα ότι ως Χριστιανοί πάσχουμε και απο σκοτασμό του Νού, δηλ. σκοτισμένοι της πνευματικής νοεράς ενέργειας.

Πολύ ορθά και δίκαια ο κ. Ν. Λυγερός δεν πιστεύει κατά γράμμα, ότι εγράφην περί Θρησκειών. Μόνο οι ηλίθιοι (και έχει δίκιο) πιστεύουν απόλυτα σε θρησκειολογικούς μύθους. Απορώ που μερικοί ενοχλούνται. Αναντίρρητα ενοχλούνται οι θεούσοι, οι θρησκευόμενοι και ευσεβείς-βλαμένοι.

Ούτως η άλλως η κάθε Θρησκεία (ακόμη και ο νοσηρός ορθοδοξισμός των «Ζηλωτών» και «Οικουμενιστών») είναι νευρολογιακή ασθένεια καθώς μας διακηρύττει ο μέγας Δογματολόγος π. Ιωάννης Ρωμανίδης.

Πολύ ορθά και ορθόδοξα ο κ. Ν. Λυγερός δεν πιστεύει στην κατά γράμμα ερμηνεία της Αγίας Γραφής.

Αυτή η προσέγγιση της κατά γράμμας ερμηνείας και πίστεως των Γραφών είναι η προτεσταντική θεοπνευστία. Αυτό μόνον οι αιρετικοί Προτεστάντες το πιστεύουν. Η ορθόδοξη Θεοπνευστία διαφέρει απο την προτεσταντική.

Όσοι λοιπόν σκανδαλίζεστε με το επιστημονικό λεξικόλογιο του κ. Λυγερού, καλό είναι να μη επαναπαύεστε στις απόλυτες βεβαιότητές σας. Π.χ. όπου διετύπωσε την λέξη «σκέψη» αντικαταταστήστε αυτήν με την λέξη «Νούς»!

Ο Λυγερός δεν είναι θεολόγος ή κληρικός για να έχουμε την παράλογη απαίτηση να θεολογεί ορθοδόξως και απλανώς.

Ας είμαστε λοιπόν επιεικής με τον αδελφό μας, γύρω απο τα θρησκειολογικά και θεολογικά ζητήματα που συζητεί δημόσια.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Προχτές στα συλλαλητήρια υπέρ της Μακεδονίας μας, ο Λυγερός εγκωμιάζετο υπό πάντων και πασών, σήμερα (σχεδόν μετά απο «μια» εβδομάδα) κραυγάζουν μερικοί «άρον άρον σταύρωσον αυτόν». Γιατί άραγε;

Του Παναγιώτη Π. Νούνη

amethystos είπε...

Εχει γράψει ποιήματα, σενάρια,μυθιστορήματα, δράματα,τραγωδίες, ορατοριο. Έχει διατελέσει ειδικός σύμβουλος στις Σχολές Εθνικής Άμυνας, Πολεμικής Αεροπορίας, Αστυνομικής Ακαδημίας, Εθνικής Ασφάλειας, και τη Σχολή Στρατολογικού. Ασχολείται μέ τήν ΑΟΖ. Tό IQ δέν είναι επιστήμη. Προσπαθεί νά ενσαρκώσει τόν homo universale, τού Da Vinci καί τού Καζανόβα. Γιά ποιά επιστημονική γλώσσα νά μιλήσουμε. Οι Πατέρες τής Εκκλησίας διαθέτουν τήν εμπειρική εξήγηση τών Γραφών. Δέν ερμηνεύουν. Η ερμηνεία ανήκει στόν σύγχρονο ορθολογισμό. Γιατί νά αντικαταστήσουμε τήν λέξη σκέψη μέ τόν Νού; Ταυτίζονται; Λοιπόν; Ανέμελλο σέ βλέπω! Καλό καλοκαίρι.

Λωρίτου Ελένη είπε...

Συμφωνώ μέ τον Παναγιώτη ! Άν δεν υπάρχει κάτι πιό συγκεκριμένο , δεν μπορεί νά κατηγορηθεί ως βλάσφημος ένας άνθρωπος, που δεν αξιοί την θεολογία , νά μιλήσει μέ μία ελεύθερη επιστημονική προσέγγιση , νά εκφέρει έναν προσωπικό λόγο . Δεν είναι δα ! και τόσο τραγικό . Δεν χρειάζεται τόση κατακεραύνωση ! Δεν μιλά ως θεολόγος , αλλά ως ένας σκεπτόμενος άνθρωπος . Δεν νομίζω οτι έχει συγκροτήσει κάποιο θεολογικό σύστημα βεβαιοτήτων !

Λωρίτου Ελένη είπε...

Δεν κατάλαβα γιατί είναι λάθος αυτό που λέει για τό θαύμα .

amethystos είπε...

Μπορεί νά συμφωνείς, παρέα είστε. Λέει:Ακούμε: 1.19΄ «Αν πιστεύετε ότι ο Θεός είναι η σκέψη της Ανθρωπότητας είναι λίγο δύσκολο ακόμα κι αν είστε επιστήμονες να μην πιστεύετε στον Θεό. Γιατί ξέρετε ότι υπάρχει η Ανθρωπότητα, ξέρετε ότι υπάρχει η Σκέψη, ξέρετε ότι ο συνδυασμός των δύο αποτελεί μία οντότητα. Αυτή η οντότητα έχει κάποια σημασία, και το βλέπουμε και στο διαχρονικό πλαίσιο της εξέλιξης του ανθρώπου.….»
Εμείς πιστεύουμε στόν Σωτήρα, εσείς δέν είναι σαφές. Λέει ο Αγιος Συμεών ο Ν. Θεολόγος:«...Άνθρωποι, γιατί δεν σκέπτεσθε αυτά που σας σώζουν αλλά εκείνα που σας καταστρέφουν, και εκλέγοντας τα δυσνόητα χωρία της Θεόπνευστης Γραφής τα παρερμηνεύετε και τα διαστρεβλώνετε και τα αντιλαμβάνεσθε πρός απώλεια σας;"
Δέν νομίζουμε ότι εκφράζεται από κάποια επιστημονική θέση. Οτι μπορούμε νά τόν αποδεχθούμε σάν επιστήμονα. Καί οι θέσεις του αμέσως μετά τήν υπογραφή στίς Πρέσπες είναι θολές. Ο Παναγιώτης ισχυρίζεται ότι διαθέτει θεολογία. Γιά προσέξτε το. Αλλά είναι προσωπικές απόψεις, ανάμεσα στίς άλλες.

amethystos είπε...

Το θαύμα τού Κυρίου ήταν κατάλ­ληλο, απαραίτητο και ταιριαστό. Στήν διδασκαλία τής Βασιλείας. Δέν θεράπευε απλώς τήν ανάγκη. Αποτελούσε μέρος τής διδασκαλίας Του καί τής προσπάθειάς Του νά κατανοήσουν οι άνθρωποι τόν σκοπό Τής Βασιλείας. Τόσο δύσκολο μέχρι σήμερα. Τά θαύματα δέν ήταν τυχαία. Ηταν καί αυτά η διδασκαλία Του. Ακόμη καί σήμερα μάς διδάσκει, μάς ταίζει καί μάς θεραπεύει τό φρόνημα.

Λωρίτου Ελένη είπε...

Μερικές φορές η Γραφή και οι επιστήμη λένε τά ίδια πράγματα μέ διαφορετικά λόγια . Η Γένεση λέει , οτι την πρώτη ημέρα της δημιουργίας ο Θεός είπε " γενηθήτω φώς " και εγένετο .Στο μάθημα της Φυσικής μαθαίναμε , δεν ξέρω άν ισχύει μέχρι σήμερα , οτι τό φώς είναι η πρώτη μορφή ενέργειας . Γιατί είναι τόσο τραγικό , άν ο Λυγερός μίλησε για σκέψη ή νού της δημιουργίας , χωρίς νά αυτονομείται , ως μία επιστημονική προσέγγιση ; Πού νά δουμε και οτι μία μορφή τρέλλας εκδηλώνεται ως θρησκευτικό παραλήρημα . Μήπως άραγε δικαιώνεται ο Θερμός ; Τήν νομοτέλεια και τους φυσικούς νόμους , ο επιστήμονας δεν μπορεί νά τους δεί ως μία σκέψη ; Και αυτή η τέχνη ακόμα διέπεται από φυσικούς νόμους . Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε νά καταδικάσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν διεκδίκησε την σφραγίδα της αλήθειας .

amethystos είπε...

Τό φώς δέν είναι ενέργεια. Οπως τό εξηγεί πολύ καλά ο Μ. Βασίλειος στήν Εξαήμερο.

Λωρίτου Ελένη είπε...

Οι πατέρες αμέθυστε , όσον αφορά τα φυσικά πράγματα έκαναν κάποια λάθη σύμφωνα μέ τις γνώσεις της εποχής . Τό φυσικό φώς είναι ενέργεια , βλέπε φωτοβολταικά . Κατ' αναλογίαν και τό πνευματικό φώς είναι πνευματική ενέργεια . Όμως δεν είναι αυτό τό θέμα

Ανώνυμος είπε...

Φυσικά και δεν είναι σωστό να καταδικάζουμε ένα επιστήμονα που τον έδειξε και η τηλεόραση. Κάτι σωστό θα λέει και για την θεολογία, δεν μπορεί!
Η φυσική, σε κάθε της τομέα μόνο την επενέργεια κάποιας δύναμης μπορεί να παρατηρήσει, και αυτήν περιγράφει. Και όσο πιο ασθενής η δύναμη, τόσο πιο μεγάλα μηχανήματα για την μέτρηση της και τόσο πιο πολύπλοκες θεωρίες για την περιγραφή της χρειάζονται. Διαφωτισμένος οργανωσιακός παρομοίασε το νετρίνο με το Άγιο Πνεύμα αναλύοντας τον στοίχο: "Που πορευθώ από του πνευματος Σου". Η σύγχρονη φυσική δίνει κύρος στην θεολογία; Μια φυσική που θεμελίωσαν αμούστακα αγόρια, θέλοντας να κυριεύσουν τον κόσμο. Έλυσαν πολλοί πέντε εξισώσεις, αλλά λίγοι εκλεκτοί θεωρούν πως έγιναν και φιλόσοφοι και θεολόγοι με τον τρόπο αυτό.

amethystos είπε...

Κατ' αναλογίαν; Καί μιλάς στό όνομα τών Πατέρων; Ο ήλιος καί τό φώς ούτε στήν φύση ταυτίζονται. Βαρετή κυρία μου, καληνύχτα.

amethystos είπε...

1.09 Η Λωρίτου νομίζει ότι στήν Εξαήμερο ο Μ. Βασίλειος κάνει φυσικές αναλύσεις. Ξεμωραμένοι άνθρωποι πού νομίζουν διάφορα γιά τόν εαυτό τους.

Λωρίτου Ελένη είπε...

Μόνο νά βρίζεις ξέρεις βρέ ανισόρροπε . Η λέξη " αναλογία " σε παραπέμπει κάπου και μόλις την ακούς παθαίνεις ; Δεν λέμε στην θεολογία οτι οι φυσικοί νόμοι διέπουν το σύμπαν και οι πνευματικοί νόμοι διέπουν τό πνευματικό κόσμο ; Εάν πούμε οτι ο φυσικός νόμος της έλξεως συγκρατεί τά ουράνια σώματα , ο νόμος της αγάπης συγκρατεί τόν πνευματικό κόσμο .Χωρίς αγάπη δεν υπάρχουν ανθρώπινες σχέσεις , ούτε κάν η σχέση του ανθρώπου πρός την δημιουργία . Χωρίς αγάπη διαλύεται η φιλία , η οικογένεια , η κοινωνία , ο άνθρωπος γίνεται αντικοινωνικός μέ βλαπτική επίδραση επί της δημιουργίας. Εάν μέ τό νά βρίζεις εκτονώνεσαι ......

Λωρίτου Ελένη είπε...

1.09

Κανένα αμούστακο αγόρι δεν θεμελίωσε την φυσική . Την φυσική θεμελίωσε ο Δημιουργός που έθεσε σε κίνηση την δημιουργία . Η φυσική υπάρχει αντικειμενικώς . Αυτό λέει ο Λυγερός , που μιλά για την διαφορά της φυσικής μέ τά μαθηματικά .

Σε κάθε περίπτωση δεν υπερασπίζομαι τον Λυγερό , γιατί ελάχιστα ξέρω για τον άνθρωπο . Απλά είπα οτι , όσον αφορά αυτά τά λίγα που ακούσαμε στό βιντεάκι , δεν είναι δά και βλάσφημα .Τίποτα περισσότερο .

Λωρίτου Ελένη είπε...

Σου το έχω ξαναπεί ! Μήν σου ανάβουν τά λαμπάκια ! Απο Αλεξάνδρας και Κοραή μόνο απ' έξω ! Μήν σε ξεγελάνε τά μακρυά μανίκια ! Σου μοιάζω τόσο πολύ του Κατηχητικού ;

Λωρίτου Ελένη είπε...

Ο κάθε Πατέρας μπήκε και στα χωράφια της Φυσικής . Αυτό μήν τό αρνείσαι !

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ είπε...

«Αμέθυστε», εν Χριστώ φίλε και αδελφέ, μόλις ξεμεθύσεις απο το σφηνάκι της αλαζωνίας κόπιασε να μας διδάξεις που είναι τα αμπέλια μας.

Να σημειώσω παράληλα κατά της δεινής αμάθειάς σου, ότι: Το ΙQ ή άλλως πως ο δείκτης ευφυΐας των ανθρώπων είναι μέρος του ακαδημαϊκού κλάδου της Ψυχολογίας, και δή ειδικός κλάδος της Ψυχομετρίας, όπου μελετούνται, επιστημονικώς, οι Ατομικές διαφορές της προσωπικότητας. Άρα είναι επιστήμη για τους Ψυχιάτρους-Ψυχολόγους κ.ά., αυτό που με ημιμαθήν βεβαιότητα, αποκαλείς εσύ ως «υψίστη αυθεντία», ως μή επιστήμη. Ο κλάδος της Ψυχοματρίας περιλαμβάνει και μετρήσεις, με Μαθηματική Στατιστική.

Επίσης, συμφωνούμε, ότι οι θεοφόροι Πατέρες διαθέτουν την εμπειρική δογματική, αλλά κατέχουν αγιοπνευματικώς και χαρισματικώς και την απλανή και ορθόδοξη ερμηνευτική προσέγγιση των Γραφών. Όχι άπαντες βέβαια. Εξ ου και τους αποκαλούμεν δεινούς Ερμηνευτάς των Γραφών. Οι άγιοι Πατέρες ερμηνεύουν (δηλαδή θεολογούν, προφητεύουν, επεξηγούν, αποκαλύπτουν τα βαθύτερα πνευματικά νοήματα των ιερών Κειμένων κ.ο.κ.) μέσα στο πλαίσιο του φωτισμού και την ερμηνείας τους. Είτε το βαπτίζεις ορθολογισμό είτε όχι αυτή είναι η κατάσταση της ιεράς παραδόσεως. Η απολυτοποίηση της μιας εις βάρος της άλλης μου προκαλεί θυμηδία. Οι ορθολογιστές, ούτε θεολογούν (απλανώς και ορθοδόξως), ούτε προφητεύουν, ούτε αποκαλύπτουν, ούτε επεξηγούν, πολλώ δε μάλλον αδυνατούν να ΕΡΜΗΝΕΥΣΟΥΝ τα ιερά Κείμενα.

Και αν τα ερμηνεύσουν, τα ερμηνεύουν σύμφωνα με τον φιλοσοφικό στοχασμό τους.

Ωστόσο, δεν αναμένει κανένας απο τον θετικό επιστήμονα κ. Νίκο Λυγερό να μας ερμηνεύσει τας Γραφάς. Δεν είναι αυτός ο ρόλος του ή η αρμοδιότητά του. Ούτε φαντάζομαι να δικεδικεί τον ρόλο του απλανή και ορθοδόξου Αγίου τάδε Θεοφόρου Πατέρα και ερμηνευτή των Γραφών.


Εν κατακλείδι δεν αναφέρω πουθενά ότι η σκέψη ταυτίζεται με το Νού. Ενδεχομενικά, προφανώς αυτό να ήθελε να πεί ο άνθρωπος. Ούκ ολίγοι επιστήμονες, επηρεασμένοι απο την Προσωκρατική Φιλοσοφία, θεωρούν τον Θεό ως Νούν. Δεν ξέρω κατά πόσον θύμωσε ο Θεός σου «αμέθυστε», που ο Λυγερός τον αποκάλεσε Σκέψη, λές και ο Θεός επροσβλήθει.

Καλοκαιράκι είναι, «αμέθυστε» φίλε μου, και έμαθα απο μικρό να το παιρνάω ανέμελο.

Καλό καλοκαίρι

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ είπε...

Αγαπημένη μου κυρία Ελένη Λωρίτου, ακόμη για την Θεολογία, δεν υπάρχουν φυσικοί νόμοι, αλλά φυσικοί λόγοι.

Ο «Αμέθυστος» έχει μια ιδιαίτερη δυσκολία, αν και φιλόσοφος νούς, να αντιληφθεί ότι ο Λυγερός και ο κάθε επιστήμονας του είδους Λυγερός, δεν είναι θεσμικοί εκπρόσωποι της Εκκλησίας, ώστε να αναμένει κανείς την απλανή και ορθόδοξη ερμηνεία των Γραφών.

Εικάζω, ότι όσοι Χριστιανοί αναμένουν απο τον Λυγερό, να ερμηνεύσει απλανώς και ορθοδόξως τοις Γραφές, έχουν υπερβεί τον άπειρο Αϊνσταϊνικό νόμο περί της ηλιθιότητας. Στον ίδιο ακριβώς αντίποδα, κατατάσσονται όσοι κατηγορούν, τον Λυγερό και άλλους επιστήμονες για αιρετίζουσες δοξασίες.

Αν προσπαθήσει όμως, ως λαϊκό μέλος της Εκκλησίας, μέσω της Εκκλησίας ή με θεολογικά συγγράμματα, να συμβιβάσει τις Θετικές Επιστήμες (τις επιστημονικές θεωρίες) με την Ορθόδοξη Πατερική Θεολογία, αυτό είναι μεγίστη κακοδοξία και αποκαλείται Νεοβαρλααμισμός.

Αλλά προσωπικά θεωρώ, ότι δεν κινδυνεύουμε απο τον Λυγερό, διότι ο Νεοβαρλααμισμός βρίσκεται εντός των τοιχών μέσω του Δουρείου Ίππου που αποκαλείται «Επισκοπομονισμός», κληρικαλισμός, και ΚΑΙΡΟΣκόποι θεολόγοι.

Τα φιλιά μου Αμέθυστοι

Δεν ισχυρίστηκα ότι ο Λυγερός «διαθέτει θεολογία» αυτά είναι κουβέντες ενός τω όντι μεθυσμένου. Νομίζω είναι φανερό τοις πάσι τι με λεξιλογική ακρίβεια κατέγραψα.

amethystos είπε...

Πολλά ψυχικά χαρίσματα ο άνθρωπος. Μπράβο. Τότε λοιπόν μπορεί νά θεολογεί ελεύθερα. Μπρός στούς σωματικούς ανθρώπους θά φαντάζει γίγαντας. Καί εσύ ξεψάρωσες φίλε. Τί έγνε; Βρήκες γκόμενα;

amethystos είπε...

11.57 Ποιάς φυσικής; Μετράμε ήδη τήν τρίτη επανάσταση στήν σύγχρονη φυσική, η οποία νίκησε τήν φύση καί πάει γιά τό σύμπαν. Μόνο Ο Γιανναράς καί ο Μπέγζος θεολόγησαν, τής κακιάς ώρας, μέ τήν σύγχρονη φυσική. Αυτούς εννοείς;

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ είπε...

Οι ψυχικοί άνθρωποι, έχουν και ψυχικά χαρίσματα «αμέθυστε» μου. Εσείς οι ρωμαλέοι και πνευματέμφοροι, εξάπαντος οι «ανώνυμοι κουκουλοφόροι» του διαδικτύου δεν είστε ψυχικοί, και άρα ούτε ψυχικά χαρίσματα διαθέτετε. Εσείς επιζητείτε τα Πνευματικά και υψηλά χαρίσματα! Εύγε σας είστε αξιοζήλευτα πλάσματα. Ναί βρήκα γκόμενα. Ο Ψυχολόγος και Ψυχίατρός μου μου επρότεινε, το δρόμο του π. Βαρνάβα Γιάγκου του Ερωτολόγου και του π. Φιλόθεου Φάρου, την οδό του ερωτολογείν και γκομενίζειν ίνα μη εισέλθω εις μέγαν πειρασμόν. Μάλλον με βρήκε μια γκόμενα σαν την γοργόνα στην παραλία. Τώρα που να στα γράφω δημόσια βρε φίλε... Χμ... μάλλον αλληλοβρεθήκαμε και ξέρεις εσύ...

Ανάψετε όμως αδελφοί παρακαλώ πολύ και κανένα κεράκι για εμάς τους ακάθαρτους και ψυχικούς γκομενιάρηδες. Εσείς οι «καθαροί και αμέθυστοι» δεν έχετε ανάγκη. Όποιοσδήποτε δύναται να θεολογεί και να φιλοσοφεί ελεύθερα στην κατάσταση που καταντήσαμε. Δημοκρατία άλλωστε δεν έχουμε; Εδώ θεολογούν μεθυσμένοι και αμέθυστοι Κληρικοί και θεολόγοι και μας έπιασε ο καϋμός για τον Λυγερό; Γιατί άραγε; Θα επιλύσουμε όλα τα προβλήματα της Εκκλησίας με κανένα λαϊκό καταδικαστήριο κατά του Λυγερού;

Ξεψάρωσα φίλε, διότι «είδα» το «φώς το αληθινόν»...! Μπορείς και εσύ τόλμησέ το...

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ είπε...

Ακόμη και αν ο τάδε ή δείνα Λυγερός, αναπτύξει τινά «Λυγέρεια Θρησκειολογία» τις ημάς χωρήσει απο της αγάπης του Χριστού; Οι θρησκειολογικές σκέψεις και οι θρησκειολογικοί στοχασμοί του Λυγερού είναι πράγμα για να δημιουργήσει φιλονικεία αναμεταξύ αδελφών;

Ρε «Αμέθυστε» νόμιζα ότι είσουν σοβαρός άνθρωπος. Μου απεξιδανίκευσες την ωραιοποιημένη εικόνα που είχα για πάρτι σου.

Λωρίτου Ελένη είπε...

Έ ! Πώς ! Δεν μίλησε ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός για τό σύμπαν ; Είναι απαραίτητο ό,τι είπαν οι Πατέρες νά είναι θεολογία ; Μάλιστα ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός δίνει την απάντηση πώς κυοφορήθηκε ο Θεάνθρωπος ως έμβρυο εφ' όσον δεν προήλθε από γονιμοποίηση .Κυοφορήθηκε ως άπαξ ολοκληρωμένο έμβρυο ! Άσχετον ! Τό λέμε έτσι για νά πούμε οτι τους Πατέρες τους απασχόλησαν και τά φυσικά πράγματα όχι πάντα τόσον επιτυχώς, αλλά δεν θα κριθούν γι αυτά

amethystos είπε...

11.54 Αφιερωμένη δέν είσαι; Αυτές οι αφιερώσεις είναι η ειδικότητα τών οργανώσεων. Αφιερώθηκαν όλοι στόν μεγάλο ιεροκήρυκα καί στήν συνέχεια στόν μεγάλο θεολόγο. Τόση επιτυχία γνώρισε δέ ο νεωτερισμός πού τόν υιοθέτησε καί η ιεραρχία καί γεμίσαμε αρχι-μανδρίτες, αφιερωμένους στόν επισκοπικό θρόνο. Ο Βαρθολομαίος περιστοιχίζεται από νεαρούς αρχι-μανδρίτες. Τούς έχει αδυναμία. Πάντως όλα αυτά τά αφιερώματα είναι ξένα πρός τήν ορθοδοξία. Σέ μάς υπάρχει γάμος καί Μοναστήρι , γιά όσες γυναίκες δέν αντέχουν τόν άνδρα καί γιά όσους άνδρες δέν θέλουν νά προδώσουν τήν μητέρα. Τό ευτύχημα ήταν ότι κατέληγαν γύρω από τούς Αγίους. Σήμερα βαράνε αναρχία καί οι αφιερωμένες μεταλλάσσονται σιγά-σιγά σέ αντράκια. Η σύγχρονη φυσική επιστήμη, δηλ. η ψυχολογία, λέει πώς γιά νά αφιερωθεί κάποιος , ακόμη καί στήν τέχνη, πρέπει νά απωθήσει όλο εκείνο τό σκοτάδι,ή τό γήινο στοιχείο πού είναι η εντολή τού Κυρίου τού τρόπου ζωής μετά τούς δερμάτινους χιτώνες καί είναι η παρουσία τής αμαρτίας μέσα μας, γιά νά πείσει τό εγώ του γιά τίς αγαθές του προθέσεις. Στά γεράματα όμως όταν τό εγώ αδυνατίζει, όλα τά απωθημένα έρχονται στήν επιφάνεια καί θέλουν νά ζήσουν. Είναι η μοναδική ευκαιρία τών καθαρών τότε νά ζήσουν τό εν'αμαρτίαις εκίσσησέ με η μήτηρ μου καί νά μετανοήσουν.

amethystos είπε...

5.31 Μάς λύτρωσες κυρία μου. Εάν δέν κριθούν γι' αυτά καί είναι σίγουρη η πληροφορία μάς κυριεύει μιά ανακούφιση.

amethystos είπε...

5.12 Κερνάω παγωτό φίλε. Νόμιζα επειδή μέ έβρισες ότι δέν είμαστε φίλοι πιά. Αλλά καί σύ χρωστάς καφέ γιατί σέ ξαλαφρώνω από τίς εξιδανικεύσεις σου.

Λωρίτου Ελένη είπε...


Είπα και εγώ ρέ χαμένε , κάτι έχεις μαζί μου ! Ξεφράξου ! Βγάλε τά απωθημένα σου ! Στην ορθοδοξία δεν ΄΄πρέπει ΄΄ τίποτα . Τά στερεότυπα υπάρχουν για να περιγράφουν την πραγματικότητα και όχι για να επαληθεύονται . Στην ορθοδοξία χαρισματικώς υπάρχει και η πρωτοτυπία . Δεν θέλω να σε πληγώσω ως άνδρα , αλλά δεν θυμάμαι κάπου να σε φλέρταρα , ώστε να μιλάς για απελευθέρωση απωθημένων κ.τ.λ. Ούτε ο Θερμός να ήσουν ! Προς Θεού δεν έχω κάτι μαζί σου το απορριπτικό . Οι ωραίοι άνθρωποι πάντα γεράζουν και ωραία ! Η γοητεία στον άνδρα δεν είναι μόνο στα σωματικά χαρίσματα , αλλά κυρίως στα πνευματικά και διανοητικά , στην ευφυία . Δεν σου λείπουν τά χαρίσματα κατ’ άμφω , απλά είσαι ανισόρροπος . Κοίτα λίγο να φτιάξεις τον εαυτόν σου γέρος άνθρωπος . Πρόσεχε ρέ άχρηστε μην μου πείς , ότι σε φλερτάρω κιόλας , διεστραμμένε ! Ωραίο και αυτό ! Στην τρίτη ηλικία όταν εξασθενίζει το εγώ και πρέπει να το υποστηρίξεις με κανένα μπαστούνι , με 3-4 ζευγάρια γυαλιά , τότε εμφανίζονται και τά απωθημένα .....

amethystos είπε...

Είσαι εσύ μιά γόησσα. Ευτυχώς πού δέν μέ φλέρταρες. Θά κατέστρεφα τήν οικογένεια. Στόν Ραζνίς έμαθες τό ξέφραγμα; Κρίμα δέν τόν πρόφτασα. Μάγκες αποτείχιση καί πάσης Ελλάδος. Μαζεύτηκαν τά μωρά τού Θεού. Τού Ζήση. Μήν παρεξηγούμαστε.

amethystos είπε...

4.53 Ελα ρέ. Μήν είσαι χαζός. Αυτά εγώ τά έγραψα."Κατ΄ αρχήν να εκφράσω μια μικρή θεολογική άποψη, διότι έχω μελετήσει τα θεολογικά γραπτά του και έχω παρακολουθήσει αρκετές ομιλίες του Λυγερού και ιδιαίτερα όσες έχουν να κάνουν με την Θρησκεία και την Θεολογία".

amethystos είπε...


Φαίη Τ. https://www.katanixis.gr/2018/07/blog-post_531.html#more

Κύριε Νούνη.
Υπάρχει και μέσα στην Εκκλησία η απόδειξη, απλά αυτή δίνεται κάτω από διαφορετικές προϋποθέσεις και σίγουρα όχι με τον κτιστό άνθρωπο να βάζει τις άκτιστες ενέργειες του Θεού κάτω από το μικροσκόπιο. Αυτό που συμβαίνει κατά κόρον στις ημέρες μας είναι οι διάφοροι ορθολογιστές να αποσπούν τον Ιησού Χριστό από την διδασκαλία Του και την εκκλησιαστική ζωή για να Τον «χώσουν» κάπου στην δική τους κοσμοθεωρία και λογική με αποτέλεσμα να Τον παραποιούν. Είπε ο Λυγερός: «Δεν υπάρχει καμία αν θέλετε τάση απόδειξης εκ μέρους του Χριστού. Δεν έκανε αυτά τα θαύματα για να αποδείξει ότι ήταν Χριστός. Τα έκανε επειδή υπήρχε ανάγκη.»! Η περιορισμένη αντίληψη περί «αποδείξεως» του Λυγερού κάνει ζημιά. Ας σας πω όμως έτσι στα γρήγορα μία απόδειξη (εκτός των βιωματικών που δεν δύναται να καταλάβει ένας θετικός επιστήμονας). Ο Ιησούς Χριστός με τα θαύματα και τις διδασκαλίες Του επαλήθευσε τις Προφητείες που είχαν γραφτεί για Αυτόν εκατοντάδες χρόνια πριν. Τί έκανε ο Ιωάννης ο Πρόδομος όταν έμαθε για τα έργα Του όταν ήταν στην φυλακή; Έστειλε δύο μαθητές να Τον ρωτήσουν αν ήταν ο Μεσσίας που όλοι περίμεναν. Έχει αυτό ή δεν έχει σημασία για όλους τους ανθρώπους;
Ξέρετε τί έχουμε επιτρέψει να συμβαίνει σε αυτήν την εποχή της ορθολογιστικής δικτατορίας; Οι διάφοροι ορθολογιστές παίζουν το πόκερ τους και καλούν όλον τον κόσμο να σεβαστεί τους κανόνες του παιχνιδιού, ότι επειδή το πόκερ έχει κανόνες αλλιώς δεν παίζεται, εσείς θα μας αφήνετε εμάς τους ορθολογιστές να τα σφάζουμε όλα και να τα μαχαιρώνουμε. Κι εμείς καθόμαστε και το δεχόμαστε. Τους αφήνουμε να χρησιμοποιούν τον Ιησού Χριστό ο καθένας σαν μπαλαντέρ στο πόκερ του και να κατασχίζουν τα ιμάτιά Του. Κι εσείς μας λέτε το ίδιο, να καθίσουμε και να το δεχτούμε, να «καταλάβουμε» τον τρόπο που σκέφτονται. Αν δεν μιλήσουμε ούτε εμείς τότε ποιός θα μιλήσει; Μήπως, λέω εγώ, ήρθε η ώρα εκείνοι να καταλάβουν ορισμένα πράγματα;
Τα συλλαλητήρια αδελφέ δεν έχουν απολύτως καμία σχέση.

Νεκτάριος Δαπέργολας - Κοινόχρηστο δημόσια
Από τις αθλιότερες περιπτώσεις πατριδοκάπηλου με πολύ ύποπτες διασυνδέσεις (για να το θέσω κομψά). Όχι απλά άθεος, αλλά και χλευάζων την πίστη μας εκκλησιομάχος. Κατά καιρούς μάλιστα μαζεύει γύρω του αφελείς, δίκην γκουρού με τη σέχτα του. Σε αρκετά κείμενά μου τον έχω φωτογραφίσει ως μία από τις πιο επικίνδυνες φιγούρες του δήθεν πατριωτικού χώρου. Καλά κάνετε και τα γράφετε, πρέπει να ξεμπροστιάζονται τέτοιες πρακτοράντζες, γιατί ακόμη παραπλανούν πολλούς!

Νεκτάριος Δαπέργολαςπριν από 1 ημέρα - Κοινόχρηστο δημόσια

Προφανώς, ως ηλίθιος και βλαμμένος θεούσος (που δέχεται κατά γράμμα την Αγία Γραφή, αρνούμενος να προβεί σε υπερφίαλες νοησιαρχικές επεξεργασίες και εγωπαθείς μεταπατερικές προσθαφαιρέσεις) δεν έχω τίποτε να αντιπαραθέσω στον ασθμαίνοντα υπερασπιστή του κ.Λυγερού, ούτε στις ψευδοεπιστημοφανείς και πασιφανώς αντορθόδοξες τερατολογίες του. Δεν με ενδιαφέρει ούτε καν να αναρωτηθώ γιατί τοιαύτη σπουδή, αφού, όπως διατείνεται, δεν συναριθμείται στην (υπαρκτή ωστόσο) σέχτα του. Τερατώδη μυθεύματα φυσικά όμως και τα περί δήθεν ευρύτατης αποδοχής του εν λόγω κυρίου. Πολλοί αντιθέτως γνωρίζουν εδώ και χρόνια και το ποιον του και τον ρόλο του, όπως και των κατεσθιόντων τόνους σανού υποστηρικτών του. Όσο για την Θεολογία, καλύτερα να την αφήσουν αμφότεροι ήσυχη. Οι πολυπληθέστατοι πλανεμένοι που ήδη έχουμε για να την ταλαιπωρούν τόσο βλάσφημα και βάναυσα, ειλικρινά μας φτάνουν και μας περισσεύουν!

Λωρίτου Ελένη είπε...

Η σεβαστή οικογένεια είναι ούτως ή άλλως αχτύπητη . Δέν αφήνουμε το τριαντάφυλλο να πάρουμε το γαϊδουράγκαθο ! Τά σέβη μας! Ραζνίς ! Ποιός είναι ο κύριος ; Από όλους αυτούς που κατεβάζεις , άν τύχει να ξέρουμε κάποιον , πρέπει να χτυπήσουμε τά χέρια μας παλαμάκια από χαρά , οτι κάτι ξέρουμε και μείς ! Διανοούμενε ! Μπροστά σέ εσένα τον πολυδιαβασμένο είμαστε μωρά !

Ανώνυμος είπε...

H ψυχολογια και η θεολογια κυριε Νουνη δεν ειναι επιστημες . Δεν επιστανται κανενος γνωστικου αντικειμενου . Στην μεν θεολογια η εκκλησια δεν δινει η ιδια ουτε μισο πτυχιο απλως ονομασε τρεις Αγιους θεολογους .Τα θεολογικα πτυχια απλως καταπολεμουν την ανεργια μοιραζοντας μπακαλοχαρτα . Η θρησκειολογια θα μπορουσε να ειναι τμημα στις σχολες ιστοριας που ειναι επιστημη . Η ψυχολογια ειναι επισης ψευδοεπιστημη εν αντιθεσει με την νευρολογια - ψυχιατρικη . Αποδειξη οτι κανεις ψυχολογος δεν μπορει να συνταγογραφησει ουτε μισο λεξοτανιλ . Μονο ψυχιατρος νευρολογος μπορει να αποφασισει για την ψυχικη υγεια καποιου . Οσο για κοινωνιολογια , οικονομολογια , διεθνολογια κλπ ειναι εγκυρες λιγοτερο απο καφετζου που τουλαχιστον ψαρευει πληροφοριες . Ειναι επιστημες του στυλ η θα βρεξει η θα χιονισει η καλο καιρο θα κανει . Οι Ζουκεμπεργκ και Γκαιητς που ειναι παμπλουτοι δεν παρακολουθησαν ουτε μισο μαθημα οικονομολογιας . Απαντες οι κοινωνιολογοι , ψυχολογοι , διεθνολογοι , οικονομολογοι κλπ ειναι τζουτζεδες του τριχιλιαρου για βιτρινα στο συστημα. Επιστημων πραγματικος ειναι πχ ο Ρεχαγκελ που εβγαλε την νεοφωτιστη το 81 Βερντερ οταν την ανελαβε 14 σερι σαιζον Ευρωπη με 2 τιτλους , μετα Καιζερσλαουτερν το 97 την ανεβασε Α εθνικη το 98 πρωταθλητρια το 99 προημιτελικο CL . Kαι μετα με μας EYRO . Αυτος οντως απεδειξε οτι επισταται του αντικειμενου . Οι θεολογοι στυλ Ζησης , Ζηζιουλας , Θερμος κλπ κλπ μπορειται να μου πειτε με δυο φρασεις σε ποιο αντικειμενο του επιστητου επιστανται και πως το αποδεικνυουν . Οσο για τον Λυγερο ο Αμεθυστος που στα θεματα ΓΟΧ , Καντιωτης και αδελφοτητες εχω μεγαλες διαφωνιες μαζι του αλλα και καπου και στα τρια συμφωνω σε αυτο το θεμα εχει δικιο . Δεν ειναι φραση για Χριστιανο οτι ο Θεος ειναι η σκεψη της ανθρωποτητας . Ειναι μια πανθειστικη μπαρουφα . Θεος αφου ρωτηθηκε ειναι η Αγια Τριαδα οπωως ατελως ( μια που και οι Πατερες ανθρωποι ηταν , κανεις δεν μπορει να μαθει τον Θεο ) περιγραφεται στο Συμβολο της πιστης . Για εναν με μη ειδικες γνωωσεις ολα τα αλλα ειναι εκ του πονηρου και περιτα . Υ.Γ Οι πραγματικοι επιστημονες ειναι η ατελευτητη σειρα ανθρωπων που πηραν την ανθρωποτητα απο τα σπηλαια και την πηγαν στο φεγαρι κασι σε μεσο ορο ζωης τα 80 . Πλειστοι εξ αυτων πιστοι χριστιανοι που δεν θα ταυτιζαν ποτε τον Θεο με μια καποια αοριστη παγκοσμια σκεψη . Παραειναι φιλοσοφος ο συγκεκριμενος για θετικος επιστημων . ΑΜ

Λωρίτου Ελένη είπε...

Πρός Φαίη και κ. Δαπέργολα

Τά κατ' εμέ διευκρίνισα, οτι έκρινα αυτά που άκουσα σέ ένα βιντεάκι δύο λεπτών , από έναν άνθρωπο που δέν διεκδικεί κάποια σφραγίδα αληθείας και μιλά από μία επιστημονική σκοπιά . Για να καταθέτετε αυτά περί πατριδοκαπηλείας και ύποπτων διασυνδέσεων φαίνεται γνωρίζετε πολύ περισσότερα , που εμείς δέν γνωρίζουμε . Τοτε πώς να τά κρίνουμε ; Στον αγώνα για την πατρίδα βγήκαν άνθρωποι πάσης προελεύσεως ,ακόμα και παπάδες και δεσποτάδες , που ποτέ δέν τους είχαμε δεί να πρωταγωνιστούν στά θέματα της πίστεως . Τουναντίον μάλιστα , μερικοί είναι και οικουμενιστές . Μήπως μπορούμε ή και πρέπει κάποιον να απορρίψουμε λόγω ελλιπούς πίστεως ;

Λωρίτου Ελένη είπε...

Τό κλωτσοσφαίριον είναι επιστήμη , η θεολογία δεν είναι επιστήμη ! Αχ ρε Ζήση νά μήν είσαι Ρεχάγκελ ! Κάτι ξέρει ο Σικάγου και φτιάχνει κοιλιακούς . Ψίτ κύριος ! Πού πάς χωρίς γραμμωτούς κοιλιακούς ; Αχ βρέ ΑΜ μας διασκεδάζεις !

amethystos είπε...

Θεολόγος καί ο Ζήσης; Τί θεολόγησε; Οτι υπάρχει ιεραρχία στήν Αγία Τριάδα; Ενα θλιβερό συμπέρασμα από τήν άτυχη αυτή ιστορία είναι ότι έχουμε παραδοθεί στήν ιδεολογία καί στόν ναρκισσισμό. Δέν καταλαβαίνουμε πλέον τί διαβάζουμε.Λειτουργούν μόνο τά στερεότυπα πού έχουμε φυτέψει στό κεφάλι μας.

Ανώνυμος είπε...

Αφού ο κ. Λυγερός δεν έχει την απαίτηση να γίνει αποδεκτός ως θεολόγος, και τα όσα λέει είναι για τον λόγο αυτό άνευ θεολογικής σημασίας, γιατί προσπαθείτε να τον δικαιολογήσετε ως κάποιον που άδικα κατηγορείται για θεολογικές παραβλέψεις για τις οποίες δεν φέρει ευθύνη; Και το περί βλασφημίας που αναφέρεται στο σχόλιο που αναδημοσιεύει ο Αμέθυστος; Μόνη(οι) σας το σκεφτήκατε; Και δεν είναι καν σχόλιο του Αμέθυστου. Σκεφτήκατε όμως τι μπορεί να πάθει ένας νέος άνθρωπος που αναζητεί, αλλά λόγω ηλικίας και εμπειρίας δεν έχει διάκριση, και συναντήσει τις παραστάσεις του όποιου Λυγερού; Δε θα ψαρώσει από την "επιστημονική του κατάρτιση"; Ο προϊστάμενος του "Σωτήρα" δεν είναι φυσικός; Ο αδελφός του, ο Μεσογαίας, δεν είναι φυσικός με μεταπτυχιακούς τίτλους (δεν έχει σκοπό να τους μειώσει η παράθεση του δεδομένου); Αυτοί οι τίτλοι δεν είναι που τους δίνουν ένα επιπλέον ειδικό βάρος στα μάτια των όσων τους γεραίρουν; Και ειδικά νέοι των κύκλων αυτών, που θα αναζητησουν κάποια αυθεντική ζωή και πίστη, εύκολο είναι πέσουν στην παγίδα του πανεπιστήμονα "πιστού" που εκφράζεται με ακατανόητες φράσεις. "Και αφού δεν τον καταλβαίνω εγώ, πάει να πει πως είναι πολύ έξυπνος και τα έχει πιάσει τα ψ(η)ιλά νοήματα. Άρα, πρέπει να δώσω βάση", θα πει μέσα του ο νέος. Έστω και για ένα από αυτούς τους νέους, που μπορεί να ανοίξουν τα μάτια του διαβάζοντας αυτά, είναι απαραίτητη η πληροφόρηση και προειδοποίηση για τέτοιου είδους θεολογούντες.
Γιατί όπως λέει ο λαός, "το έξυπνο πουλί από την μύτη πιάνεται" πράγμα που επιβεβαιώνει και η σχολή του Γιουγκ, που λέει πως ο διανοούμενος δεν έχει όσφρηση.


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ είπε...

ΠΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ «ΑΜ» 22/7/18 8:09 μ.μ.

Η Θεολογία δεν είναι επιστήμη; Η Θεολογία δεν ίσταται σε κανένα είδος επιστητού; Και τα γραπτά μνημεία και τα ιερά Κείμενά της; Και οι απανταχού στον κόσμο Θεολογικές Σχολές; Οι οποίες δεν υπηρετούν την Εκκλησία αλλά την ακαδημαϊκή επιστημονική κοινότητα και τα Κράτη τους. Τέλος πάντων να μιλήσω και στη γλώσσα σου, οι άγιοι Πατέρες δεν ήτο επιστήμονες; Δεν ήτο Καθηγητές της ερήμου; Γιατί είναι Καθηγητές αφού η Θεολογία τους δεν είναι επιστήμη;

Δεν είναι Επιστήμη η κάθαρση-φώτιση και θέωση; Δεν έχουμε εμπειρικά δεδομένα στη Θεολογία; Δεν έχουμε παρατρήση, πείραμα και περιγραφή των αποτελεσμάτων;

Η απολυτοποιήση της Θεολογίας, μόνον στα Χαρισματικά πλαίσιά της δεν με βρίσκει σύμφωνω, διότι εισάγεται ένα είδος στείρου μονοφυσιτισμού στα θεολογικά πράγματα. Η θεολογία εμπίπτει, αδιαίρετα και ασύγχυτα, τόσο στα Χαρισματικά πλαίσια όσο και στα ακαδημαϊκά.

Και ο Σταγειρίτης Φιλόσοφος μέγας Αριστοτέλης, όπου θέτει την Θεολογία ως επιστήμη των επιστημών και την τέχνη των τεχνών και δή υπέρ άνω της Μαθηματικής επιστήμης;

Με την έωλη λογική σου, ούτε η Νομική, ούτε η Ιστορία, ούτε η Μεταφυσική, ούτε η Γλωσσολογία, ούτε η Κοινωνιολογία, ούτε η Φιλολογία, ούτε η Αρχιαολογία είναι επιστήμες.

Η Ψυχολογία μια χαρά επιστήμη είναι, ιδιαίτερα η Γνωστική Ψυχολογία με τις Νευροεπιστήμες.

Τα υπόλοιπα που γράφεις τα ακούω και τα διαβάζω βερεσιέ, μόνον και μόνο επειδή σχολιάζεις ανώνυμα ως κουκουλόφορος.

ΕΡΩΤΗΜΑ ΚΡΙΣΕΩΣ: Ωραία τότε, να συμφωνήσουμε ότι ο Λυγερός δεν είναι θετικός επιστήμων ούτε θεολόγος, αλλά είναι φιλόσοφος. Απο πότε άραγε κατηγορούμε τους Φιλοσόφους, ότι αιρετίζουν; Κατηγόρησε κανένας έναν αστροφυσικό γιατί είναι αχάπαρος στα Λογιστικά και την Γλωσσολογία; Κατηγόρησε κανένας έναν Φιλόλογο επειδή είναι άσχετος περι του πλανητικού συστήματος; Κατηγόρησε κανένας έναν κληρικό, επειδή αγνοεί την Θεωρία των υπερχορδών;

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ είπε...

Κυρία Ελένη Λωρίτου μου, και αν γνωρίζουν, έχουν την υποχρέωση αφού καταγγέλλουν αντιρρητικά κάποιο δημόσιο πρόσωπο να προσκομμίζουν και τις ακλόνητες αποδείξεις, αν τις έχουν.

Διαφορετικά αν μιλούν και σχολιάζουν ακατάπαυστα άνευ αποδεικτικών στοιχείων, για ποιό λόγο να εμπιστευόμαστε τις αντιρρητικές θέσεις τους;

Εξάπαντος κ. Ε. Λωρίτου, απο την στάση τους απένταντι ημών που απλώς προβληματιζόμαστε, και δεν σχετιζόμαστε με τον τάδε κ. Νίκο Λύγερο, είναι πολύ εύκολο να αντιληφθείς ότι το φλυαρείν και το αυθαιρέτως σχολιάζει είναι ελλαδικό πλέον πρωτάθλημα.

Ο Ραζνίς Ελένη μου, είναι ο γνωστός Ινδός Γκουρού OSHO.

Έχουν την παράλογη απαίτηση να γνωρίζουμε τα κρυφία και προσωπικά του πλησίον μας.

Συγνώμη που δεν έχουμε το προορατικό και διορατικό χάρισμα, εύχεσθε υπερ ημών των μωρών και παλαβών αδελφοί/ές.

Συνεχίστε το λαϊκίστικο καταδικαστήριόν σας.

Ελένη μου έπεσες διάνα, διότι αυτό προβλημάτιζε και εμένα. Στο παμμακεδονικό αγώνα, ήταν κάθε καρυδιάς καρύδι, και όλοι αυτοί οι ιστολόγοι, τα αναπαρήγαγαν μια χαρά. Το εθνικό ζήτημα μας ένωσε, τώρα θυμηθήκανε τι μας χωρίζει. Και μας χωρίζουν οι προσωπικές γνώμες και απόψεις ενός εκάστου.

Τι να κάνουμε βρε αδελφοί, ας έχει κατ΄οικονομία ο καθένας την γνώμη του.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ είπε...

«Αμέθυστε» σοβαρά τώρα, πέραν της πλακίτσας, έχεις αποδείξει κάτι σοβαρό και κακόδοξο κατά του πατρός Θεοδώρου Ζήση;

Προσπαθώ να εντοπίσω χρόνια ολόκληρα μια σοβαρή θεολογική αράδα και όλο αέρια εκ φασολάδας αμολάς.

Δηλαδή, έλυσες όλα σου τα προβλήματα και ο διάολος σε πειράζει κατά των ιερώς αποτειχισμένων;

Ποιά είναι η ιδεολογία των αντι-οικουμενιστών και ιερώς αποτειχισθέντων;

Ο 15ος Ιερός Κανών είναι ιδεολόγημα και ναρκισισμός; Ή μήπως η ενεργοποίηση του είναι ιδεολογία και ναρκισισμός;

Μήπως εν τέλει το «Αμέθυστος» είναι για τους τύπους;

amethystos είπε...

Καί φιλόσοφος ο Λυγερός; Πολυεπίπεδη προσωπικότης.Εχεις γίνει βαρετός. Αν θέλει κάποιος φίλος συνεχίζει. Από μένα καληνύχτα.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ είπε...

«Αμέθυστε» μου, με το συμπάθιο, αλλά δεν ισχυρίζομαι ότι είναι φιλόσοφος, συνσχολιαστής το έθεσε και το θέτω με την σειρά μου ως υποθετική εργασία. Αποδεικνύεσε δηλαδή συστηματικά ότι εκφράζεις αυθαίρετα και βεβαισμένα συμπεράσματα. Πήγαινε να κάνεις νανάκια σου διότι γέρασες πλέον και δεν τραβάς το ξενύκτι.

Αποφασίστε τελικά τι είναι ο εν λόγω κύριος και το ξανασυζητούμε.

Πρός «Ανώνυμο» 22/7/18 11:59 μ.μ.

Προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε, όχι κατ΄ανάγκην τον Λυγερό, ούτε τις τυχούσες ασυναρτησίες του, αλλά το συνταγματικό δικαίωμα τινός εκάστου εξ ημών και υμών, να εκφράζει και να διατυπώνει ελεύθερα τις όποιες προσωπικές σκέψεις και τους στοχασμούς του.

Όσον αφορά για τον «πανεπιστήμονα» άγιος Μεσογαίας τι φώ και τι λαλήσω.

Θού Κύριε φυλακήν τω στόματί μου...!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ είπε...

«Αμέθυστε» ευχαριστούμε για την παρέα την υπομονή και ανοχή σου.

Κόπιασε να κεράσουμε ρακόμελο ή τσίπουρο... να δικαιολογήσεις τουλάχιστον την ύπαρξή σου.

Καλό βράδυ!

Ioannis Tzanetakis είπε...

Εδώ θα χάσουμε τα αυτονόητα.
Και φυσικά η ψυχολογία είναι επιστήμη και ιδιαίτερα ο κλάδος της ψυχομετρίας, ο οποίος είναι αυτός με τις περισσότερες έρευνες και υπόκειται στην επιστημονική μεθοδολογία, επαγωγική λογική και εμπειρική επαληθευσιμότητα.
Κάποιοι έχουν μπερδέψει την ψυχαναλυτικές συνεδρίες με την ψυχολογία, την θεραπευτική συνταγογράφηση κτλ και νομίζουν ότι αυτά είναι επιχειρήματα , έστω κοινής λογικής.΄
Λίθοι πλίνθοι και κέραμοι ατάκτως ερριμμένα.
Όπως κάποιοι από εμάς γεννιοννται πιο ψηλοί, πιο γρήγοροι, πιο δυνατοί, έτσι και κάποιοι γεννιούνται με πολύ μεγαλύτερο νοητικό δυναμικό, σε βαθμό που αν το καλλιεργούν μια ζωή να μην μπορούμε να καταλάβουμε γρι από αυτά που λένε.
Λίγη ταπεινότητα από μέρους μας δεν βλάπτει.

Αυτά που αναφέρει ο Λυγερός μπορεί να είναι από απολύτως σωστά, ως εξαιρετικά επικίνδυνα.
Το θέμα είναι ότι ο μέσος άνθρωπος δεν μπορεί να προσεγγίσει λογικά χωρίς να παρανοήσει τα λεγόμενα.
Αν δεν έχεις διαβάσει σε μεγάλο μέρος το έργο του και πως αυτό διαρθρώνεται, δεν μπορείς να κρίνεις τις απόψεις του σαν να είναι συνθήματα.
Για παράδειγμα, οτιδήποτε έχει λεχθεί για τον Θεό, έχει λεχθεί ως έκφραση ανθρώπινης σκέψης.
Δεν υπάρχει Θεός για τον άνθρωπο (ως έλλογα διατυπωμένη πρόταση) έξω από την ανθρώπινη σκέψη, διότι ακόμη και αυτό είναι μια ανθρώπινη σκέψη.Αφήστε που η σκέψη δεν είναι μόνο η συνειδητή επεξεργασία εξωτερικών και εσωτερικών ερεθισμάτων.
Σε ένα δεύτερο επίπεδο δεν μπορούμε να κατακρίνουμε χρήση όρων του Λυγερού με νοήματα που δίνουμε εμείς .
Δείτε χρήση Πατερικών όρων , όπως Νους, Λόγος, Καρδία, ψυχή κτλ.
Άλλο νόημα δίνει ο τάδε πατέρας στον όρο Καρδία , που μπορεί να ταυτίζεται με τον όρο Νούς ενός άλλου Πατέρα.
Γνώμη μου είναι, να κρατάμε κατακριτικές απόψεις μακριά μας για ζητήματα και πρόσωπα που ούτε καταλαβαίνουμε, αλλά ούτε έχουμε και κάποια βιωματική σχέση μαζί τους.

amethystos είπε...

Φίλε η ψυχολογία είναι η επιστήμη τού εγώ. Προυποθέτει τήν απουσία ψυχής. Η αρχαία φιλοσοφία καί ο Πατερικός λόγος προυποθέτουν τήν ύπαρξη καί τήν φροντίδα τής ψυχής. Μήν προσπαθείς μέ τήν σερά σου νά κάνεις τόν έξυπνο.

Ανώνυμος είπε...

Tελευταιο σχολιο και απο μενα , και ας ειρηνευσουμε αφου ετσι και αλλιως στα περι παγκοσμοιοποιησης και οικουμενισμου φρονουμε πανω κατω τα ιδια . Λοιπον κυρια Λωριτου και κυριε Νουνη μαλλον μπερδευεται τους επιστημονες με τους πτυχιουχους . Το παραδειγμα του Ρεχαγκελ το εφερα σαν παραδειγμα ανθρωωπου που απεδειξε τρεις φορες οτι επισταται του αντικειμενου . Επιστημων του πολεμου χωρις πτυχιο της Ευελπιδων ηταν και ο Κολοκοτρωνης που το 21 με ενα ατακτο στρατο αποτελουμενο κατα το πλειστον απο απολεμους χωριατες με κλαδευτηρια πηρε την Τριπολή και το 1822 τσακισε τον Δραμαλη . Αλλοι καπετανιοι οπως ο Μακρυγιαννης και Νικηταρας ηταν απλως γενναιοι αξιωματικοι , δυσκολα επιτελικα σχεδια ουδεποτε συνελαβαν . Επιστημων της ιστοριας χωρις καν πτυχιο αντιστοιχο του σημερινου Λυκειου ηταν ο Παπαρηγοπουλος που αποστομωσε τον Φαλμεραυερ . Και επιστημονισες ειναι και οι κομμωτριες που χρονια ολοκληρα κανουν περμαναντ και μπικουτι και οι καλοι μπετατζηδες , υδραυλικοι και ηλεκτρολογοι και βαφεις . Ο συρφετος των πτυχιουχων συνηθως απο ΤΕΙ και τμηματα ΑΕΙ ανευ αντικειμενου που μας φορτωσε το ΠΑΣΟΚ ειναι απλως αδιοριστοι ειδικοι του τιποτα που απαιτουν διορισμο αργομισθιας .Επιστημονες να παρακαλουν διορισμο δεν ματαδε η πλαση , τους επιστημονες σαν τον Κριμιζη τους παρακαλαν δεν παρακαλαν οι ιδιοι . Οσο για την ανωνυμια στα blogs ολοι οι σχολιαστες γραφουν ειτε με αρχικα ειτε με ψευδωνυμο , δεν ειναι συμβολαιογραφεια να καταθεσουμε μεχρι και ΑΦΜ . Αυτα και ας ειρηνευσουμε . ΑΜ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ είπε...

Άκρως αυθαίρετο το συμπέρασμά σου αγαπητέ «ΑΜ», γεγονός που διαστρέφει όσα συνέγγραψα μέχρι στιγμής, διότι αν μπέρδευε η κ. Ελένη Λωρίτου και ο υποφαινόμενος τους επιστήμονες με τους απλούς πτυχιούχους των ανωτέρων Σχολών για ποιόν λόγο άραγε να συμπεριλάβω στα πιό πάνω γραφθέντα μου τους αγίους Πατέρες και Καθηγητές της ερήμου ως Επιστήμονες;

Προφανώς για να έρχεσε εσύ ετεροχρονισμένα για να μας γράφεις εξυπνοβλακείες;

Κανένας δεν ζήτησε ΑΦΜ ή ΑΤ αλλά αν ήμασταν σοβαροί διαδικτυκοί σχολιαστές θα εβάζαμε χωρίς σύμπλεγμα και φοβία το βαπτιστικό μας όνομα.

Και των φρονίμων ολίγα.

Να ειρηνεύσουμε όμως, αλλά όχι εις βάρος του πτώματος του Λυγερού, όπου ως αδίστακτα κοράκια και γύπες του καταξεσχίζουμε τις σάρκες του με το «Χριστιανικό» γάντι.

amethystos είπε...

Φίλε ΑΜ δέν βγάζεις άκρη. Απέναντι υπάρχει ένα τερατώδες εγώ τό οποίο θέλει μέ κάθε θυσία νά έχει τόν τελευταίο λόγο. Δώστου δίκαιο γιά νά τελειώνουμε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ είπε...

Πως δεν βγάζουμε άκρη; Βγάζουμε και παρά βγάζουμε. Αφού όλως παραδόξως, απο την «κριτική» ανάρτηση φίλε «Αμέθυστε» στον διασυρμό και διαπόμπευση του Νίκου Λυγερού, πέρασε/ετε στην προσωπική επίθεση της κυρίας Ελένης Λωρίτου, έπειτα στην προσωπική επίθεση κατά του υποφαινομένου, έπειτα στον διασυρμό του πατρός Θεοδώρου Ζήση, και ο κατήφορός σου δεν έχει σταματημό, όλα περιστρέφονται γύρω απο τις προσωπικές επιθέσεις κατά των φιλοξενουμένων σου και γύρω απο τεράστιο «ΕΓΩ» ενός «μεθυσμένου Αμέθυστου» όπου σύμφωνα με την Ψυχολογία παρατηρεί προβολικά το καθρέφτισμα του καθρεφτισμένου του εαυτού.

Έχετε απόλυτο δίκαιο συνεπώς.

amethystos είπε...

Παπαγάλος είσαι;Τό εξωτικό πουλί κάνεις; Τέλος φίλε. Καλό καλοκαίρι.

Χαλαρωσε είπε...

Πετροβολα τον αμεθυστο. Ισως να ψηλωσεις καυμενε.

amethystos είπε...

Ευχαριστούμε. Τουλάχιστον αποκαλύφθηκαν μερικοί οπαδοί του οι οποίοι ήταν υπεράνω πάσης υποψίας. Ακόμη καί ένα πατριωτικό ιστολόγιο, ΘΑΝΟΣ...,βγήκε στή φόρα. Γεννηθήκαμε δούλοι καί θά πεθάνουμε δούλοι. Είναι τό κισμέτ.

Χαλαρωσε είπε...

Αμεθυστε ειναι μεγαλο λαμογιο ουτε κσθηγητης ειναι ουτε τιποτα. Ασχολειται με τους μαλακες μονο. Μολιε μπορεσω θα στειλω συνδεεμους που δειχνουν για τι ειδους βλημα προκειται. Ενας μπουλης το κερατο του μεσα.

amethystos είπε...

Γίνεται όλο καί πιό μυστήριο τό πάθος μέ τό οποίο τόν υπερασπίστηκαν οι δύο οπαδοί τού Ζήση. Πολύ μυστήριο.

Ανώνυμος είπε...

ΆΙ χάσου ρέ μαλάκα !

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...