Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ τόμ. Β΄Ἡ δογματική προσέγγιση τοῦ π. Ἰωάννη Ρωμανίδη ἔχει μεγάλη εὑρύτητα λόγω τῆς ἀμερικανικῆς του κουλτούρας, τῆς ἀκαδημαϊκῆς ἔρευνας καί τῆς συμμετοχῆς του στούς οἰκουμενικούς διαλόγους.
Ἕνα σημεῖο πού πάντοτε τόνιζε καί πού προκαλοῦσε τούς ἀκροατές του εἶναι ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἔχει μιά ἐπιστημονική μέθοδο, μέ τήν ὁποία ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στήν κάθαρση (ἀγώνας κατά τῶν παθῶν), στόν φωτισμό (χωρισμό λογικῆς καί νοερᾶς ἐνέργειας, νοερά προσευχή στήν καρδιά) καί θέωση (κατά τήν εὐδοκία τοῦ Θεοῦ).
Ὁ καθένας μπορεῖ νά τήν ἀκολουθήση  καί νά διαπιστώση τήν πιστότητά της, ὅπως, στήν ἐπιστημονική κοινότητα, ἡ ἀνακοίνωση ἑνός πειράματος προκαλεῖ τούς ἐπιστήμονες νά τό ἐπαναλάβουν γιά νά ἐπιβεβαιώσουν τήν πιστότητα τοῦ ἀποτελέσματος. Ἡ βεβαιότητά του γιά τήν ἐπιτυχία τῆς μεθόδου τῆς Ἐκκλησίας καί ἡ ἐπιχειρηματολογία του μᾶς ὁδηγεῖ στήν πεποίθηση ὅτι ὁ ἴδιος τήν ἐφάρμοσε καί μιλοῦσε ἀπό προσωπική του ἐμπειρία.
Γίνεται ἀναφορά στήν δογματική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν Ἁγία Τριάδα, τήν δημιουργία τοῦ κόσμου, τῶν νοερῶν δυνάμεων, τοῦ ἀνθρώπου, τήν πτώση, την ἐνανθρώπηση, τήν Ἐκκλησία ὡς Σῶμα Χριστοῦ καί τήν μετά θάνατον ζωή. 

Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος

http://www.pelagia.org/uploads/empeirikidogmatikib.pdf

ΣΧΟΛΙΟ:  Δύσκολες θέσεις. Εχει επιστημονική μέθοδο η Εκκλησία; Κάθαρση είναι η απόκτηση τών αρετών τής Θείας Φύσεως, όπως μάς διδάσκει ο Αγιος Ιωάννης τής Κλίμακος. Δέν είναι ακριβώς κατά τών παθών, δέν έχει αρνητική χροιά . Τά πάθη αντιθέτως χρησιμοποιούνται σάν συμπληρωματικό καύσιμο. Καί γιά νά πετύχει, όπως λέει καί ο Αγιος, πρέπει νά εξουθενώσουμε τήν λογική μας. 
Η αμερικανική του κουλτούρα μάς εισήγαγε τήν έννοια τής εκκλησίας σάν θεραπευτήριο καί τούς ιερείς σάν θεραπευτές. Η εκκλησία όμως έχει τόν Ιατρό ο οποίος στόν επιστρέφοντα μετανοούντα  προσφέρει λαμπρότερο ένδυμα από αυτό πού έφθειρε σπαταλώντας τήν ουσία του. Δηλ. όλοι οι αναβαθμοί τελειότητος τού χριστιανού οφείλονται στήν ευδοκία τού Θεού. Επιστημονική μέθοδο διέθεταν αντιθέτως οι Νεοπλατωνικοί καί σήμερα είναι διαδεδομένη σάν γιόγκα. Μάλιστα οι γιόγκι  χρησιμοποιούν καί τήν ίδια επιχειρηματολογία. Η μέθοδος εξασφαλίζει σίγουρα αποτελέσματα. Τό μόνο πού μπορεί νά εξασφαλίσει η οδός τού Κυρίου είναι ο σταυρός.  
 Η βεβαιότητα τού Ρωμανίδη οφείλεται στήν σύγχρονη μεγάλη αξία τού κυρίαρχου πολιτισμού. Στήν self confidence, όπως τήν ονομάζουν. Στήν προσωπικότητα. Μπορούμε νά τήν απολαύσουμε σήμερα στόν Ζηζιούλα π.χ. καί σέ άλλους. 
Οι προσωπικές του περιπέτειες δέν αφήνουν κανένα περιθώριο σκέψης ότι μιλούσε από πρώτο χέρι. 
Καί όπως λέει καί κάποιος ο οποίος τόν γνώρισε πολύ καλά, προσπαθούσε νά μιμηθεί τόν Κάρλ Μπάρθ. Μέ τόν οποίον εξάλλου βρισκόταν σέ δημιουργικό διάλογο καί ο δάσκαλός του ο Φλωρόφσκι.

Αμέθυστος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...