Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ

                                  

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ΛΟΥΚΑ [: Eφ. 2, 14-22]

«Νυνὶ δὲ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ὑμεῖς οἱ ποτὲ ὄντες μακρὰν ἐγγὺς ἐγενήθητε ἐν τῷ αἵματι τοῦ Χριστοῦ. Αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἓν καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, τὴν ἔχθραν, ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασι καταργήσας

14Αυτός πραγματικά είναι για μας η ειρήνη. Αυτός έκανε τους δύο αντιμαχόμενους κόσμους ένα λαό και γκρέμισε με το σταυρικό του θάνατο ό,τι σαν τείχος τούς χώριζε και προκαλούσε έχθρα μεταξύ τους. 15Κατήργησε δηλαδή τον ιουδαϊκό νόμο των εντολών και των διατάξεων, για να δημιουργήσει με το έργο του από τα δύο εχθρικά μέρη, από τους Ιουδαίους και τους εθνικούς, μία νέα ανθρωπότητα, φέρνοντας την ειρήνη. 16Κι αφού θανάτωσε με το σταυρό του την έχθρα, ένωσε τους δύο πρώην εχθρούς σε ένα σώμα και τους συμφιλίωσε με το Θεό. 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΟΘΕΙΣΤΙΚΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ; ΕΦΟΣΟΝ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΗ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ, ΕΝ ΔΟΓΜΑΣΙ ΚΑΤΗΡΓΗΘΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: