Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022

Ἰσοπεδώθηκε μιά γιά πάντα τό ἀφήγημα «ἐμβολιάζεσαι καί δέν πεθαίνεις» - Μέσα σέ ἕνα τρίμηνο 72,6% θάνατοι ἐμβολιασμένων!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Πάνω ἀπό ἑφτά ἑκατομμύρια πολῖτες βασίστηκαν σέ ἕνα ψευδές ἐπιχείρημα - Ἀπόλυτο σόκ προκαλοῦν τά ἐπίσημα στοιχεῖα τοῦ ΕΟΔΥ γιά τούς θανάτους ἐμβολιασμένων.
ΕΟΔΥ - Θάνατοι ἐμβολιασμένων: Λίγες μέρες πρίν καταφθάσουν τά πειραματικά σκευάσματα στήν Ἑλλάδα μέσα σέ εἰδικά ψυγεῖα καί τά ὑποδεχθεῖ ἡ χώρα μέ τιμές... ἀρχηγοῦ κράτους, ποιά ἦταν βασικά «ἀτού» τους πού προβλήθηκαν ἀπό τούς παπαγαλίζοντες «εἰδικούς» πού στρογγυλοκάθισαν στά τηλεοπτικά στασίδια; Μέ τό ἑορταστικό δῶρο πού μᾶς ἔφερνε τότε ὁ «Santa Claus» τῶν «big pharma» ὑποτίθετο πώς: «δέν κολλᾶς, δέν μεταδίδεις καί... κυρίως δέν πεθαίνεις».

Γιά τό ἀφήγημα τοῦ «δέν κολλᾶς» ἡ ἴδια ἡ πραγματικότητα κραυγάζει τήν ἀλήθεια. Σχεδόν τρία χρόνια μετά τήν ἔναρξη τῆς πανδημίας σχεδόν κάθε ἐμβολιασμένος ἔχει νοσήσει καί μάλιστα δύο, τρείς ἤ ἀκόμα καί τέσσερεις φορές.

Τό ἀφήγημα τοῦ «δέν μεταδίδεις» κατέρρευσε καί αὐτό σάν χάρτινος πύργος, παρέα μέ τό «δέν κολλᾶς», ἀφοῦ αὐτά τά δύο εἶναι ἀλληλένδετα. Τό ὅτι τά σκευάσματα δέν παρεῖχαν καμία προστασία στήν μετάδοση, φάνηκε πρῶτα ἀπ' ὅλα στά νοσοκομεῖα τῆς χώρας, ὅπου τό (ἐμβολιασμένο) προσωπικό ἀποδεκατίστηκε ἀπό χιλιάδες κρούσματα πού «κοκκίνησαν» ὅλες σχεδόν τίς δομές Ὑγείας γιά μῆνες.

Στήν συνέχεια ἦρθε ἡ ἀπόλυτη ἐπιβεβαίωση τῆς ἀπάτης ἀπό τήν ἴδια τήν Pfizer, ἀφοῦ ἐνώπιον τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου ἕνα ἀνώτερο στέλεχος τῆς ἑταιρείας παραδέχθηκε πώς ὅταν διοχέτευσαν τό σκεύασμα στήν ἀγορά, δέν εἶχαν τήν παραμικρή ἰδέα ἄν αὐτό σταματᾶ τήν μετάδοση.

Κατέρρευσε καί τό «δέν πεθαίνεις»
Πᾶμε ὅμως στό τελευταῖο ἐναπομένον ἀφήγημα ἀπό τό ὁποῖο κρατήθηκαν μέ νύχια καί μέ δόντια γιά δυόμισι χρόνια οἱ προπαγανδιστές τῶν ἀποτυχημένων σκευασμάτων. Τό «δέν νοσεῖς βαριά καί δέν πεθαίνεις». Ἕνα ἀφήγημα πού χρησιμοποιεῖται ἀκόμη καί σήμερα ἀπό τούς ἀφοσιωμένους πλασιέ τῶν σκευασμάτων, πολιτικούς, δημοσιογραφικούς καί ἐπιστημονικούς. Ἕνα ἀφήγημα πού γιά μῆνες ὁλόκληρους εἶχε λάβει τό «ἀκαταδίωκτο» ἀπό τούς δημοσιολογοῦντες πού μάλιστα δέν σήκωναν οὔτε μύγα στό σπαθί τους. Ἕνα ἀφήγημα πού πλέον μπορεῖ νά πείσει μόνο πολῖτες πού ἔχουν ὑποστεῖ «λοβοτομή», μετά ἀπό ἀτελείωτες ὧρες πλύσης ἐγκεφάλου ἀπό τό telemarketing τῶν «εἰδικῶν».

Ἤδη ἀπό τά τέλη τοῦ 2021 οἱ ΥΠΕ ξεκίνησαν νά μήν δημοσιεύουν στοιχεῖα καί νά ἀποκρύπτουν τήν πραγματικότητα γιά τόν ἀριθμό τῶν διασωληνωμένων καί τῶν θανάτων μέ ἀναφορά σέ ἐμβολιασμένους καί ἀνεμβολίαστους. Ἦταν τότε πού ἄρχισαν νά βγαίνουν δημοσιεύματα τά ὁποῖα ἀνέφεραν πώς σέ ἀρκετές ΥΠΕ οἱ ἐμβολιασμένοι σέ ΜΕΘ ξεπερνοῦσαν τούς ἀνεμβολίαστους. Τόν Ἰούνιο τοῦ 2022 σταμάτησε καί ἡ λεπτομερής ἐνημέρωση τοῦ ΕΟΔΥ σέ μιά προσπάθεια νά βυθιστεῖ ἕνας ὁλόκληρος λαός ἀκόμη πιό βαθιά στό σκοτάδι τῆς ἄγνοιας, ἐνόσῳ ἡ ἐμβολιαστική ἐκστρατεία προχωροῦσε κανονικά.

Συγκλονιστικά στοιχεῖα, τινάζουν στόν ἀέρα τό ἀφήγημα
Σύμφωνα μέ ἔγγραφα πού ἀποκάλυψε ὁ βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Παῦλος Πολάκης, στίς 13 Ὀκτωβρίου τοῦ 2022, ὁ ΕΟΔΥ ἀπέστειλε στό Στέ τά τελευταῖα δεδομένα ἐπιδημιολογικῆς ἐπιτήρησης. Σύμφωνα μέ τά ἐπίσημα στοιχεῖα τοῦ ΕΟΔΥ λοιπόν, ἀπό τίς 2 Αὐγούστου τοῦ 2021 ἕως τίς 2 Ὀκτωβρίου τοῦ 2022 καταγράφηκαν 19.930 θάνατοι ἀπό κορωνοϊό.  Aπ' αὐτούς οἱ 8.526 ἦταν πλήρως ἐμβολιασμένοι. Δηλαδή τό 42,78% ὅσων πέθαναν τόν τελευταῖο χρόνο, εἶχαν ἐμβολιαστεῖ μέ 3 δόσεις!

Κατά τό ἐπί μέρους χρονικό διάστημα ἀπό 20/2/2021 ἕως 31/3/2022, ὅταν συνυπῆρχαν ἡ παραλλαγή Δέλτα καί ἡ παραλλαγή Ὄμικρον, καταγράφηκαν 6.460 θάνατοι. Ἀπό αὐτούς οἱ 3.772 ἦταν ἀνεμβολίαστοι ἤ μερικῶς ἐμβολιασμένοι (58,4%) καί οἱ 2.688 πλήρως ἐμβολιασμένοι (41,6%).

Κατά τό ἐπί μέρους χρονικό διάστημα ἀπό 13/6/2022 ἕως καί τίς 11/9/2022, σέ ἐποχή πού ἐπικράτησε πλήρως ἡ παραλλαγή Ὄμικρον δηλαδή, εἴχαμε 2652 θανάτους. Ἀπό αὐτούς οἱ 733 ἦταν θάνατοι ἀνεμβολίαστων ἤ μερικῶς ἐμβολιασμένων (ἕως καί 2 δόσεις ἐμβολίου) καί οἱ 1919 ἦταν θάνατοι πλήρως ἐμβολιασμένων (72,6%)!

Τά νούμερα μιλοῦν ἀπό μόνα τους. Δέν χρειάζεται νά διαθέτει κανείς ἐπιστημονική γνώση, ἄλλα ἀρκεῖ καί μόνο ἡ κοινή λογική γιά νά διαπιστώσει πώς αὐτά τά στοιχεῖα ἀποκαλύπτουν μιά ἐξαπάτηση κολοσσιαίων διαστάσεων. Πρόκειται γιά στοιχεῖα πού σκόπιμα δέν δίνονταν γιά τόσο καιρό στήν δημοσιότητα γιά νά μήν προκαλέσουν ἀντιδράσεις. Πάνω σέ αὐτά τά συντριπτικά δεδομένα βασίστηκε καί τό Στέ καί ἔκρινε ἀντισυνταγματική τήν παράταση τῆς ὑποχρεωτικότητας στούς ὑγειονομικούς.

Ἀναζητοῦνται εὐθύνες
Ἀρκεῖ καί μόνο νά ἀναλογιστεῖ κανείς πώς πάνω στό τρίπτυχο «δέν νοσῶ, δέν μεταδίδω, δέν πεθαίνω», βασίστηκε ὁλόκληρος ὁ κυβερνητικός μηχανισμός ὁ ὁποῖος ἐφάρμοσε τά πιό αὐταρχικά μέτρα πού γνώρισε αὐτή ἡ χώρα στήν περίοδο τῆς μεταπολίτευσης. Πάνω στήν «ἀποτελεσματικότητα» τῶν σκευασμάτων, στηρίχθηκε ἡ διχαστική ρητορική, ἡ καταπάτηση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, τό «κουρέλιασμα» τοῦ Συντάγματος καί ὁλόκληρη ἡ ἐμβολιαστική ἐκστρατεία πού ὁδήγησε στό νά ἐμβολιαστεῖ περίπου τό 72,6% τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ. Καταλαβαίνουμε μέ τί μεγέθους ζήτημα ἔχουμε νά κάνουμε;

Γιά μιά ἴωση μέ διάμεση θνητότητα τῆς τάξεως τοῦ 0,2% (καί αὐτό τό νούμερο ἀφορᾶ τήν χειρότερη φάση τοῦ ἰοῦ), πάνω ἀπό 7 ἑκατομμύρια πολῖτες ἔβαλαν στόν ὀργανισμό τους ἕνα πειραματικό σκεύασμα καί τόν ἐξέθεσαν σέ σοβαρότατες παρενέργειες, χάριν μιᾶς παραφουσκωμένης ἀπάτης. Εἴτε ἀπό φόβο, εἴτε ὡς θύματα ἐκβιασμοῦ, δέχθηκαν νά γίνουν πελάτες τῶν φαρμακευτικῶν, κατευθυνόμενοι ἀπό μιά κυβέρνηση πού ταυτίστηκε ἀπόλυτα μέ τό marketing τοῦ Μπουρλά, τοῦ Φάουτσι καί τοῦ... Τσιόδρα.

Ὅλοι ὅσοι ζητοῦσαν νά τρυπηθεῖ ὁ κόσμος γιά νά φτιαχτεῖ «τεῖχος ἀνοσίας», ὅλοι ὅσοι μιλοῦσαν γιά «πανδημία τῶν ἀνεμβολίαστων», ὅλοι ὅσοι τραμπούκισαν ζωές, ἐκβίασαν, λοιδόρησαν, ἐκφόβισαν, παραπλάνησαν, στοχοποίησαν, εἶναι ὑπεύθυνοι γι' αὐτό τό ὄνειδος.

Πόσες ζωές χάθηκαν ἄδικα;
Κυβέρνηση καί «εἰδικοί» παρουσίαζαν τό σκεύασμα σάν νά εἶναι ἡ μοναδική ὁδός γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας, ἐνῶ σκόπιμα ἀγνοοῦσαν τήν ἐνίσχυση τοῦ ΕΣΥ, τά μονοκλωνικά καί τίς 9 διαθέσιμες θεραπεῖες γιά τόν Covid, γιά τίς ὁποῖες ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς, εἶχε ἀποκαλύψει πώς δέν ἀγοράστηκαν μαζικά διότι προηγούταν τό... στόκ ἐμβολίων μέχρι τό 2023!

Ὁπωσδήποτε μιλᾶμε γιά μιά ἐξαπάτηση πού στοίχισε πάρα πολλές ζωές καί σαφέστατα ἀπαιτεῖ τήν ἀναζήτηση ποινικῶν εὐθυνῶν. Ἄνθρωποι πού ἐμβολιάστηκαν καί τό ἴδιο τό κράτος γιά ἕνα διάστημα τούς ἔδωσε τήν ψευδαίσθηση πώς εἶναι ἄτρωτοι, σταμάτησαν νά προσέχουν, νόσησαν καί τελικά πέθαναν. Ἐμβολιάστηκαν γιά νά προστατέψουν της ζωή τους καί ἀντ' αὐτοῦ ἔσβησαν σέ ἕνα σύστημα Ὑγείας πού τό νά βρεῖς ΜΕΘ - Covid ἦταν σάν νά κερδίζεις λαχεῖο.

Τό ἐπιχείρημα τοῦ «δέν πεθαίνεις» ὄχι μόνο ἐξαϋλώθηκε πλήρως, ἄλλα σύμφωνα μέ τά στοιχεῖα τοῦ ΕΟΔΥ ἀποδεικνύεται πώς οἱ ἐμβολιασμένοι πεθαίνουν μέ τήν ἴδια συχνότητα μέ τούς ἀνεμβολίαστους ἤ μᾶλλον καί περισσότερη! Αὐτά εἶναι πράγματα γνωστά ἐδῶ καί μῆνες στίς περισσότερες χῶρες τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἄλλα στήν Ἑλλάδα ὑπάρχει χρονοκαθυστέρηση λόγῳ... 108ης θέσης στήν ἐλευθερία τοῦ Τύπου.

Ὅμως ἀκόμα καί συστημικά Μέσα Ἐνημέρωσης στήν Ἑλλάδα ἔχουν ἀρχίσει πλέον νά μεταδίδουν τίς εἰδήσεις τῆς μεγάλης ἐξαπάτησης. Πρόσφατο παράδειγμα, ἡ ἀναφορά σέ δημοσίευμα τῆς Washington Post γιά το ὅτι οἱ θάνατοι ἐμβολιασμένων στίς ΗΠΑ ἔχουν ξεπεράσει τούς θανάτους ἀνεμβολίαστων. Βέβαια ὡς ἀπάντηση σέ αὐτό τό φαινόμενο προτείνουν τον διαρκῆ ἐμβολιασμό μέ... ἐπαναληπτικές δόσεις. Δηλαδή ὅ,τι ἀπέτυχε παταγωδῶς, συνεχίστε νά τό κάνετε ἀδιάκοπα μέχρι κάποτε νά... πετύχει. Ἤ μέχρι νά μήν ἔχει σημασία ἄν θά πετύχει, γιατί δέν θά εἶστε πλέον μαζί μας στόν κόσμο αὐτόν...


Δεν υπάρχουν σχόλια: