Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022

Να αποσυρθεί τώρα το νομοσχέδιο που καταργεί την δημόσια-δωρεάν περίθαλψη!

 Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο

Ταφόπλακα για κάθε έννοια δημόσιας δωρεάν περίθαλψης αποτελεί το νέο νομοσχέδιο για την υγεία που αναρτήθηκε στις 20 Οκτωβρίου στο opengov.gr δίχως ωστόσο να κληθούν να συμμετάσχουν στη διαμόρφωσή του, οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, δηλαδή οι νοσοκομειακοί γιατροί...

Πυρήνας του νομοσχεδίου είναι τα άρθρα 7 και 10 που καταργούν την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των γιατρών του ΕΣΥ δηλαδή την βασική ιδρυτική αρχή του ΕΣΥ. Δηλαδή στην ουσία καταργούν το ίδιο το ΕΣΥ!

Συγκεκριμένα στο άρθρο 7 προβλέπεται η είσοδος ιδιωτών γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία με σχέση μερικής απασχόλησης, διάταξη που στοχεύει στην πλήρη ιδιωτικοποίηση και όχι στην κάλυψη κενών παρά το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι δήθεν αυτό γίνεται για να καλυφθούν κάποια κενά σε περιφερειακά νοσοκομεία καθώς εδώ και πάνω από 10 χρόνια εφαρμόζεται άλλη ρύθμιση όπου με απόφαση του διοικητή του νοσοκομείου εφημερεύουν ιδιώτες γιατροί που πληρώνονται με μπλοκάκι.

Από την άλλη, το άρθρο 10 του νομοσχεδίου δίνει τη δυνατότητα κάποιοι γιατροί του ΕΣΥ να έχουν δικαίωμα συνεργασίας με ιδιωτικές κλινικές ταυτόχρονα με το έργο τους στο δημόσιο νοσοκομείο, παραχωρώντας τους το «προνόμιο» να ασκούν ταυτόχρονα ιδιωτικό επάγγελμα, καταργώντας δηλαδή την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στο ΕΣΥ. Εκτός όλων των άλλων, αποτελεί και παραβίαση της διεθνούς νομοθεσίας περί ανώτατου ορίου ασφαλών ωρών εργασίας των γιατρών σε εβδομαδιαία βάση που έχει θεσπιστεί για την προστασία των ασθενών από ενδεχόμενα ιατρικά λάθη λόγω υπερκόπωσης.

#ΜένουμεΕνεργοί

ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: