Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019

ΜΕΓΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟ: Κυριακό Κήρυγμα Σεβ. Μητροπολίτου κ.κ. ΑΝΘΙΜΟΥ της Κυριακής μετά τα Χριστούγεννα 29 Δεκεμβρίου 2019.


σ.σ. Ο μισόκαλος που θέλει να ξεριζώσει την Ελληνορθοδοξία βρήκε το «τρωτό» σημείο των Ελλήνων, το ράσο που σέβονται, και το φόρεσε σε ανθρωποδαίμονες που αρνούνται το Ευαγγέλιο. Οι ρασοφόροι ταγοί της Εκκλησίας σήμερα εξελίσσονται στους μεγαλύτερους ΠΡΟΔΟΤΕΣ, όχι μόνο της Πίστεως αλλά και της Πατρίδος. Αυτό που θα διαβάσετε δεν βγήκε από το στόμα κάποιου συριζαίου αλλά από χείλη Μητροπολίτη, ο οποίος πρόσφατα δήλωσε δημοσίως ότι δεν το ‘χει σε τίποτα να αλλάξει το Ευαγγέλιο εάν δεν συμφωνεί με αυτό ο κόσμος που συζητάει μαζί του!! Αδελφός που μου έστειλε το Κήρυγμα της Κυριακής (29/12/2019) του Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως, έβαλε τον εύστοχο τίτλο ΜΑΣΟΝΙΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ, Πλήρως εναρμονισμένος με τα κελεύσματα της Νέας Τάξης, ο Αλεξανδρουπόλεως, σε εντεταλμένη υπηρεσία, «συμβουλεύει» το ποίμνιό του να παραδοθεί στην μωαμεθανική λαίλαπα που αποικίζει την Πατρίδα. Διαβάστε αδελφοί, ειδικά εσείς εκεί στην Αλεξανδρούπολη που κοιμάστε τον ύπνο του δικαίου.
Σχόλιο Πᾶνος: Σᾶς συμβουλεύω, πρὶν τὸ διαβάσετε νὰ πάρετε κάποιο ἠρεμιστικό! Διαβᾶστε καὶ φρίξτε!!
Τὸ μόνο ποὺ ἔχω νὰ σχολιάσω, ὅτι ξεπέρασε στὴν προπαγάνδα ὅλους τοὺς πολιτικοὺς καὶ τὴν πρώην πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας ὅταν παρέδιδε τὴν προεδρία τῆς χῶρας στὸν ἑπόμενο, σίγουρα θὰ ἐνθυμῆσθε!!
Εὐχαριστοῦμε πολὺ τὸν ἀναγνώστη καὶ πολὺ καλό μας φίλο ποὺ μᾶς τὸ ἔστειλε.__________________________
ΤΟ ΚΥΡΙΑΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Μᾶς ἀξίωσε ὁ Θεὸς καὶ πρὶν τέσσερεις ἡμέρες γιορτάσαμε τὰ Χριστούγεννα, γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ στὴ ζωή μας. Λέω «μᾶς ἀξίωσε», ἐπειδὴ εἶναι τιμὴ καὶ ἀξία γιὰ τὸν ἄνθρωπο νὰ γιορτάζει τὴν ἐκ παρθένου γέννηση τοῦ Θεοῦ, ὡς ἀνθρώπου. 
Εἶναι βεβαίως, ἐξίσου τιμητικὸ γιὰ μᾶς, τοὺς Ὀρθοδόξους Ἕλληνες, «ἡ προσφορὰ τῆς γιορτῆς σὲ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα», ἀφοῦ στὴν γλῶσσα μας περιγράφτηκαν τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ καὶ συντάχθηκαν σὲ θεολογικὰ κείμενα καὶ ὕμνους, καὶ ἀπὸ τὴν γλῶσσα μας μεταφράστηκαν καὶ μεταφράζονται ἀκόμα, σὲ ὅλους τοὺς ἄλλους χριστιανικοὺς λαούς.
Ὅμως, τί θὰ γίνει μ’ ἐμᾶς, τοὺς Ἕλληνες; ποιὸ θὰ εἶναι τὸ μέλλον μας στὸν παγκόσμιο χάρτη; Τὸ βλέπουμε ὅλοι, ὅτι ἡ ὁμοιογένεια τῆς Πατρίδος μας χάνεται μὲ τοὺς χιλιάδες ἀλλοεθνεῖς ποὺ ἔρχονται καὶ θὰ μείνουν ἐδῶ. Σᾶς ὁμιλῶ γιὰ τὸ μεταναστευτικὸ γεγονός, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἀποτραπεῖ, εἶναι παγκόσμιο. Ἔχει δίκαιες αἰτίες καὶ μπορεῖ (ἂν ἀξιοποιηθεῖ σωστά) νὰ φέρει καλὰ ἀποτελέσματα. 
Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ θὰ μείνουν καὶ θὰ ριζώσουν ἐδῶ, τὰ παιδιά τους θὰ νιώθουν τὴν γῆ μας Πατρίδα τους (ὅπως ριζώσαμε κι ἐμεῖς σὲ τόσες ἄλλες Πατρίδες τῆς γῆς). Θὰ τοὺς ἀγκαλιάσουμε, ὅπως ἀγκαλιάσαμε τοὺς ὁμογενεῖς ἀπὸ τὴν πρώην Σοβιετικὴ Ἕνωση, τοὺς ἀλβανοὺς καὶ τόσους ἄλλους. 
Θὰ πάρουν γιὰ νύμφες καὶ γαμπρούς, τὰ παιδιά μας· θὰ μᾶς κάνουν ὑπερήφανους ὅταν φέρουν ἔπαθλα καὶ πρωτειὲς (ὅπως ὁ Ἀντετοκούμπο), θὰ ἐργάζονται καὶ μὲ τὶς εἰσφορές τους στὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα μας θὰ ἐξασφαλίζονται οἱ δικές μας συντάξεις. Θὰ μεγαλώσουν οἱ πόλεις μας, θὰ κατοικηθοῦν τὰ ἔρημα χωριά μας καὶ θὰ γεμίσουν παιδικὲς φωνὲς οἱ χορταριασμένες αὐλὲς τῶν σχολείων μας. 
Στὴ βόρεια Ἑλλάδα οἱ βαλκανικοὶ λαοὶ θὰ βγοῦν στὴν «Ἄσπρη θάλασσα» ἐκπληρώνοντας ἔτσι εἰρηνικὰ τὸν παλαιό τους πόθο. Ἡ κατάργηση τῶν συνόρων (ὡς εὐρωπαϊκὸ κεκτημένο) καὶ τὸ ἑλληνικὸ ὄνειρο (ὁ χαλαρὸς τρόπος τῆς ζωῆς μας) θὰ βοηθήσει στὴν γρήγορη ὁλοκλήρωση τῆς ὑφισταμένης πιὰ παγκοσμιοποίησης στὴν περιοχή μας. 
Μικρὰ καὶ μεγάλα νησιὰ τοῦ Αἰγαίου θὰ πλημμυρίσουν ἀπὸ γειτονικοὺς μέχρι ἀπώτατους τουρίστες ποὺ θὰ ἀπολαμβάνουν τὸ εὔκρατο κλῖμα μας στηρίζοντας, βεβαίως, τὶς τοπικὲς οἰκονομίες. Στὴν ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα, ἡ ἐγκαταλελειμμένη σήμερα χέρσα γῆ, θὰ καλλιεργεῖται ἀπὸ νιόφερτους γεωργοὺς ποὺ θὰ ἀξιοποιοῦν τὰ εὔφορα χώματά μας καὶ ζῶα, βοοειδὴ καὶ αἰγοπρόβατα, θὰ καταναλώνουν τὸ θαλερὸ χορτάρι τῆς ὑπαίθρου μας ποὺ σήμερα τὸ καίει ἀνεκμετάλλευτο ὁ ἥλιος.
Αὐτὴ ἡ ἀλλαγὴ στὴν ἀνθρωπογεωγραφία τῆς Πατρίδος μας, φυσικὸ εἶναι, νὰ φέρει ἀλλαγὴ καὶ στὴν πολιτισμικὴ εἰκόνα της. Τὰ μαθήματα στὰ σχολεῖα (κυρίως τῆς Ἱστορίας καὶ τῶν Θρησκευτικῶν), οἱ ἐθνικὲς γιορτὲς καὶ παρελάσεις, οἱ ἐθνικὲς ἀργίες καὶ τὰ σύμβολα, τὰ συνταγματικῶς κατοχυρωμένα, τὰ ἐργασιακῶς δεδομένα καὶ τὰ δημοσιονομικῶς κεκτημένα θὰ τροποποιηθοῦν, ἀπὸ πολὺ μέχρι καὶ ἄρδην. 
Αὐτὲς οἱ ἀλλαγὲς θὰ εἰσχωροῦν ἀργά, διάσπαρτα, ἀλλὰ μὲ σταθερὴ ροὴ μέσα σὲ κάθε κοινωνικὴ διαστρωμάτωση τῆς ἑλληνικῆς ζωῆς μας, γι’ αὐτὸ καὶ θὰ «χωνεύονται» εὔκολα. Θὰ γίνονται ἀβίαστα ἀποδεκτὲς ἀπὸ ὅλους μας, ὡς κατανοητὲς καὶ φυσιολογικές.
Οἱ μετακινήσεις τῶν πληθυσμῶν πάντοτε ἔφερναν σύγκρουση τῶν πολιτισμῶν, ἐπειδὴ ἡ ραχοκοκκαλιὰ κάθε πολιτισμοῦ εἶναι ἡ θρησκεία του. Ἐπειδή, ὅμως, ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι θρησκεία, γι’ αὐτὸ εἶναι ἀδήριτη ἀνάγκη νὰ διατηρήσουμε οἱ Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι (τελείως ἀνόθευτη) τὴν δογματική μας γνησιότητα καὶ (ὅσο γίνεται περισσότερο) τὴν ἐθνική μας ταυτότητα.
Ὅσοι θὰ ρθοῦν στὴν Πατρίδα μας πρέπει νὰ βροῦν ἕνα φιλόξενο καὶ συγχρόνως δυναμικὸ πολιτισμικὸ περιβάλλον: τὴν ἱστορικὰ παραδοσιακὴ ἑλληνικὴ ἀρχοντιὰ σμιλεμένη ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη χριστιανική μας πίστη. Νὰ μᾶς βροῦν στέρεους στὴν Πίστη μας, ὄχι χλιαρούς· νὰ μᾶς βροῦν ἀκλόνητους στὴν Παράδοσή μας, ὄχι «καλάμια ποὺ τὰ δέρνει ὁ ἄνεμος»· νὰ μᾶς βροῦν «μεγαλέμπορους» τῶν ἑλληνικῶν ἀξιῶν μας, ὄχι «ψιλικατζῆδες».
Χρειάζεται ἀποφασιστικότητα, ὄχι κοινωνικὴ δειλία, ὄχι πνευματικὴ καχεκτικότητα! Γονεῖς, δάσκαλοι, κληρικοί, πολιτικοί, στρατιωτικοί, δικαστικοί, χειρώνακτες, ὑπάλληλοι, τεχνοκράτες, ἐπιστήμονες, ἑρευνητές, ἐπενδυτὲς καὶ ἐπιχειρηματίες, ἄνδρες καὶ γυναῖκες νὰ πάρουμε στὰ σοβαρὰ τὸν ἱστορικό μας ρόλο. Μέχρι πρόσφατα, ἡ Ἱστορία ἔχει καταπιεῖ πολλοὺς λαούς ποὺ ἀδράνησαν μπροστὰ σὲ νέες προκλήσεις καὶ δυναμικότερες τακτικές.
Ὅσοι θὰ ρθοῦν στὴν Πατρίδα μας, ἂν μᾶς βροῦν σκυμμένους, θὰ μᾶς προσπεράσουν. Ἂν μᾶς βροῦν συνειδητοποιημένους καὶ ὄρθιους, θὰ σταθοῦν μπροστά μας. Θὰ σεβαστοῦν τὴν πνευματική μας παράδοση καὶ δίπλα μας, ἂς ἀναπτύξουν καὶ τὴν δική τους. Ὅμως· προσέξτε παρακαλῶ! εἶπα: «δίπλα μας», ὄχι «ἐπάνω» μας. 
Νὰ χτίσουν τὰ ἱερά τους, νὰ ἐμ-φανίσουν τὰ ἔθιμά τους, νὰ ἀναρτήσουν τὰ σύμβολά τους καὶ νὰ γιορτάσουν τὶς γιορτές τους, ἐπειδὴ ἡ ἑλληνικὴ δυναμικὴ ψυχὴ καὶ ἡ Ὀρθόδοξη χριστιανικὴ πνευματικότητα, δὲν ἔχουν νὰ φοβηθοῦν τίποτε ἀπολύτως. Ἀρκεῖ νὰ ὑπάρχουν! Ἦταν κι ἄλλες φορὲς στὴν ἱστορία μας ποὺ ζυμωθήκαμε μὲ ξένους καὶ «προχωρήσαμε» μαζί τους σὲ κάτι ἀνώτερο.
Ἐδῶ, σὰν καὶ νὰ σᾶς ἀκούω κάποιους νὰ μοῦ λέτε:
-Δὲν γίνεται νὰ ἀποφύγουμε ὅλη αὐτὴν τὴν δοκιμασία; 
-Λυπᾶμαι, ποὺ τὸ ὁμολογῶ, ἀλλὰ εἶναι ἀργὰ πλέον! Λυπᾶμαι ποὺ θὰ σᾶς στενοχωρήσω, ὅμως, σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας τέσσερεις ἡμέρες μετὰ τὰ Χριστούγεννα, μνημονεύει τὴν σφαγὴ τῶν νηπίων ποὺ διέταξε ἐκεῖνος ὁ κακοῦργος Ἡρώδης. Ἂς μὴν ξεχνᾶμε κι ἐμεῖς ὅτι 250 μὲ 300.000 ἑλληνόπουλα σφαγιάζονται κάθε χρόνο μὲ ἔκτρωση. Ἤδη ἀπὸ τὸ 2017 οἱ γεννήσεις στὴν Πατρίδα μας εἶναι λιγότερες ἀπὸ τοὺς θανάτους. Αὐτὸς ὁ δείκτης δὲν ἀνατρέπεται πιά. Τὴν ἄδεια Χώρα μας θὰ ρθοῦν νὰ τὴν γεμίσουν ἄλλοι, ἐπειδὴ ἡ Ἱστορία δὲν ἀφήνει κενά, οὔτε κάνει χατήρια σὲ κανέναν. Μόνο ἡ μετάνοια γιὰ τὸ ἐθνικό μας ἔγκλημα θὰ μποροῦσε νὰ ἕλξει τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, ὅμως θὰ ὑπάρξει;
Ἡ ὑποκρισία βασιλεύει: ἂν μιὰ μάννα πετάξει τὸ παιδί της σὲ κάδο ἀπορριμμάτων ἢ ἂν κάποιο βρέφος χρειάζεται μετακομιδὴ στὸ Ἐξωτερικὸ γιὰ σπάνια θεραπεία, τότε ξεσηκώνεται τὸ πανελλήνιο! Ἂν τὸ ἴδιο παιδί, λίγες μέρες νωρίτερα σφαγιάζονταν σὲ ἰατρεῖο, δὲν θὰ τὸ νοιάζονταν κανείς. Ἂν ἦταν σκυλάκι, ὅμως, θὰ τὸ προστάτευαν οἱ νόμοι!
Εἶναι ἐντολὴ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας νὰ κρούσουμε σήμερα τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου. Ἂν σταματήσουμε οἱ Ἕλληνες νὰ αὐτοκτονοῦμε ἐθνικά, τότε θὰ συνεχίσουμε νὰ ὑπάρχουμε. Ἂν σταματήσουμε τὴν ἁμαρτία αὐτή, τότε θὰ μποροῦμε νὰ ἐλπίσουμε στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ἀλλιῶς, ἂς ἓτοιμαστοῦμε νὰ δοῦμε τὴν Χώρα μας σταυροδρόμι ὅπου θὰ κονταροχτυπιοῦνται λαοὶ καὶ πολιτισμοί, μέχρις ὅτου ἐπικρατήσει ὁ ἰσχυρότερος. Λύσεις ὑπάρχουν, ἀρκεῖ νὰ τὶς ἀποφασίσουμε ὡς Χριστιανοί, ὡς Ἕλληνες, ὡς ἄνθρωποι.


ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΝΗΠΙΑ ΘΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΟΥ ΠΙΛΑΤΟΥ. ΟΛΗ ΑΥΤΗ Η ΜΑΥΡΗ ΕΡΗΜΟΣ ΤΟΥ ΡΑΣΟΥ  ΤΡΙΒΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΑΡΑΒΑΝΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΝ   ΝΑ ΚΑΤΑΦΘΑΝΟΥΝ ΑΝΕΝΟΧΛΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ. ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΒΗΜΑ ΧΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΗΔΑΛΙΟ ΤΩΝ ΖΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΡΑΝΙΟ ΤΩΝ ΑΛΗΘΙΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ. 
Αμέθυστος

7 σχόλια:

Μαρία Π. είπε...

Έστειλα στο ιστολόγιο 'Τας θύρας' στην σχετική ανάρτηση για τον Γέροντα Σωφρόνιο το παρακάτω σχόλιο κυρίως για ενημέρωση του φίλου Νίκου Κ. που είδα ότι ασχολήθηκε με το θέμα, το οποίο δεν δημοσιεύτηκε (το αφήνω ασχολίαστο).
Παρακαλώ ας το δει τουλάχιστον από εδώ:

«Αγαπητή κ. Φαίη, η δυσαρέσκεια για την οποία μιλάτε, δεν οφείλεται στην «κριτική» όπως γράφετε, η οποία φυσικά είναι καλοδεχούμενη, και στην οποία προσπαθούμε με τις μικρές μας δυνάμεις να απαντήσουμε όσοι έχουμε διαβάσει τα βιβλία του Γέροντα και τον αγαπάμε (αφού άλλωστε το Σώμα του Χριστού πρέπει να προχωράει βοηθώντας ο ένας τον άλλο σε περίπτωση που τυχαίνει να γνωρίζει κάτι για κάποιο θέμα).
Η δυσαρέσκεια οφείλεται στην Αγιομαχία.
Δεν χρειάζεται να επαναλάβω όσα εκστομίζει ο π. Διώτης.

Σχετικά με το κείμενο του κ. Αναγνώστου, έχουν γραφτεί κάποιες απαντήσεις εδώ σε περίπτωση που θέλουν οι αναγνώστες σας να τις δουν:
https://aktines.blogspot.com/2019/12/blog-post_124.html

Eίναι κρίμα να διασύρεται αυτός ο άνθρωπος. Έφτασαν στο σημείο κάποιοι ζηλωτές να γράψουν συκοφαντικά ότι «ησκήθη μετά ωραιοτάτων παρθένων». Καταλαβαίνετε για ποιου είδους καφενειακό επίπεδο μιλάμε.

Εύχομαι σε όλους Καλή Χρονιά, και καλή Φώτιση ώστε να αγωνιζόμαστε σωστά.»Εύχομαι και εδώ σε όλους, Αμέθυστο και αναγνώστες, Καλή Πρωτοχρονιά και
Καλό και ευλογημένο Νέο Χρόνο.

Ανώνυμος είπε...

αυτός σίγουρα θα ταιριάξει με τους μουσουλμάνους..αγκαζε με το κοράνι και τον Βαρθολομαίο να λενε παραμυθακια για την Ελλάδα στα προσφυγοπούλα...ρε τι ζούμε!!!ΑΠ..

amethystos είπε...

H Συμπαθής καί ευαίσθητη Φαίη προστατεύει αποτελεσματικά τήν σέχτα της. Σέ όλους αυτούς πού υποδύονται τούς χριστιανούς καί μισούν τό Αγιον Όρος κυριαρχεί ο Καντιώτης καί λιγότερο ο Τρεμπέλας, ο οποίος έχει κάποιες απαιτήσεις στήν οικειοποίησή του. Ολη αυτή η παραδοσιακή κομπανία σιώπησε σκανδαλωδώς όταν συκοφαντούσαν ποταπώς τόν Αγιο Παίσιο ή τόν Αγιο Πορφύριο. Ακόμη καί ο Μόρφου έχει μπλεχτεί άσχημα γιά νά μήν αναφέρουμε τόν Λεμεσού καί τόν Βατοπαιδινό.Ο Ζήσης πλάσαρε τόν καθηρημένο Τρικαμηνά αλλά τώρα θλίβεται μέ τό Ουκρανικό.Ακόμη καί ο τρελο-γιάννης καλύπτει τούς ψυχοπαθείς φίλους του, τόν Καραλή καί τόν Μάξιμο. Νομίζουμε ότι η μόνη αληθινή τους ταυτότητα είναι ορθόδοξος ρύπος. Αρχίζουμε νά τούς σιχαινόμαστε. Ο Αναγνώστου είναι ο πιό ύπουλος, διότι τό παίζει επαρκής. Αν θέλει κάποιος νά γίνει διάσημος σέ μιά νύχτα σκοτώνει τόν John Lennon. Από τό άλλο μέρος έχουμε τόν Ζηζιούλα καί τήν αρμάδα του. Εχουν γίνει όλοι πανεπιστημιακοί. Μέ τό σπαθί τους βεβαίως. Σπουδασμένοι στήν Δύση εισάγουν τίς Ιδέες πού εξυπηρετούν τίς μωροφιλοδοξίες τους καί υποδύονται τόν Γκιούλιβερ. Δυστυχώς δέν υπάρχει πατρίδα γιατί όταν ο Γκιούλιβερ επέστρεψε στό Λονδίνο από συνήθεια συνέχισε νά συμπεριφέρεται σάν γίγαντας ώσπου τόν σάπισαν στό ξύλο.Μόνο ο ερχόμενος πόλεμος θά μάς συνεφέρει διότι στόν πόλεμο δέν λειτουργεί η καθημερινή μας ταυτότητα. Καλή Πρωτοχρονιά. Αρπαξα τήν ευκαιρία γιατί καί αυτές λιγόστεψαν.

Μαρία Π. είπε...

Αδελφέ Αμέθυστε, επειδή τα πράγματα αρχίζουν να «χοντραίνουν» επικίνδυνα, είναι καιρός πια να μιλήσουμε με παρρησία, και ανοιχτά για όλα.
Γιατί στεκόμαστε όλοι ενώπιον του Αγίου Θεού στον Οποίο και μόνο θα δώσουμε λόγο, και ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος. Δεν γνωρίζουμε τι γεγονότα έρχονται από δω και πέρα, και σε τι κατάσταση θα είμαστε κι εμείς.
Αυτές τις άγιες μέρες πήραμε ευλογία και ειρήνη μετά το ταραγμένο τελευταίο διάστημα και όσων γράφονταν για το θέμα της «κοινωνίας με τους Ουκρανούς», ώστε να μπορέσουμε να δούμε τα πράγματα με ψυχραιμία. Ειλικρινά, ήθελα να «απέχω» για λίγο, γιατί είχα κουραστεί ψυχικά. Όμως βλέποντας να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση με τον Γέροντα Σωφρόνιο και να γράφονται πράγματα που δεν ευσταθούν, θεώρησα καλό να πω όσα έχω καταλάβει με το φτωχό μου το μυαλό, ώστε να βοηθηθούν τουλάχιστον οι καλοπροαίρετοι, και να μην παρασυρθούν από τους πορωμένους.
Είναι ούτως ή άλλως καλό να υπάρχει πάντοτε αντίλογος. Η αλήθεια θα λάμψει στο τέλος, έστω και μεμονωμένα, σε όσους θέλει ο Ίδιος ο Κύριος να τη δώσει.
Πολλές φορές στο παρελθόν ειλικρινά σκέφτηκα να μην μιλήσω σε πράγματα με τα οποία διαφωνούσα κάθετα, γιατί είπα μέσα μου ότι μπορεί να κάνω λάθος, και αν μιλήσω ίσως να κάνω κακό. Θα δοθεί ευκαιρία να τα πω.
Έτσι σε όσα μιλούσα, προσπαθούσα να τα τεκμηριώσω για να συζητηθούν τουλάχιστον ή να προβληματιστούν κάποιοι καλοπροαίρετοι.
Όπως έκανα και τώρα με το θέμα του Γέροντα Σωφρονίου που ειλικρινά κουράστηκα γιατί έγραφα διακεκομμένα από το χώρο της δουλειάς μου (που είμαι 7.00 π.μ.-3.00 μ.μ)

Όσον αφορά τώρα την πρακτική κάποιων ιστολογιών (εδώ και χρόνια),να δημοσιεύουν επιλεκτικά και χωρίς αντίλογο, γιατί ίσως θεωρούν ότι έτσι πρέπει να κάνουν, πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι η παρουσία μας εδώ στο διαδίκτυο υποτίθεται ότι είναι αυτή του ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ και μόνο.
Τίποτα μα τίποτα άλλο.
Ούτε του «δημοσιογράφου» όπως ο π. Διώτης, ούτε του «ιστολόγου» με «εξουσία» φιμώματος.
Θα έπρεπε έτσι απλά και ανθρώπινα, να γίνεται διάλογος με όλους τους «αδελφούς» όπως τους χαρακτηρίζουν αλλά δεν ξέρω κατά πόσον το εννοούν. Και μάλιστα να υπάρχει χαρά που ο Θεός τα έφερε έτσι ώστε να μιλήσουμε με τον άλλο.
Πρέπει να καταλάβουμε ότι το θέμα δεν είναι να στήσουμε καλά μια ΒΙΤΡΙΝΑ, μια εικονική πραγματικότητα, ότι υπάρχει μία άποψη και αυτή είναι η γραμμή συγκεκριμένων ιστολογιών, γιατί πολύ απλά αυτό ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ.
Και το μόνο που καταφέρνουμε είναι να διαιωνίζεται το κομφούζιο.

Σχετικά με όσα μου γράφεις, είναι έτσι τα περισσότερα. Έχει χαθεί ήδη η μπάλα, όπως είχαμε πει και σε άλλη ανάρτηση. Έχει ανοίξει ο ασκός του Αιόλου και στους Πατριαρχικούς, και στους ζηλωτές.
Η Κατάνυξη με απύθμενο θράσος έχει μοστράρει τον «θεολόγο-δημοσιογράφο» π. Διώτη, [να ωρύεται για την αγιοκατάταξη του αγίου Γέροντος Σωφρονίου], με τον τίτλο «ο ψευδοάγιος Σωφρόνιος Σαχάρωφ» (!)..
Μπράβο στην Κατάνυξη. Και εις ανώτερα.. Να ξεπεράσει σε ζηλωτισμό και την «Ομολογία».. Μπράβο..Ούτε καν πατήρ Σωφρόνιος, ούτε καν γέροντας..
Ευτυχώς που ο Θεός δίνει ΣΗΜΕΙΑ στους καλοπροαίρετους ώστε να απέχουν. Αποκαλύπτεται η αγιομαχία. Το δέντρο φαίνεται από τους καρπούς.
Πως να εμπιστευτούμε αυτούς τους ανθρώπους;Όταν δεν βλέπουμε έστω μια διαλλακτικότητα, έστω μια δεύτερη σκέψη μήπως κάπου, κάνουν λάθος;Λυπάμαι πραγματικά..

Καλό απόγευμα. Θα τα ξαναπούμε.

amethystos είπε...

Ενα πράγμα είναι πιά ξεκάθαρο. Δέν έχουμε τόν ίδιο θεό, ούτε μέ τούς Δυτικούς, ούτε μέ τούς ζηλωτές, ούτε μέ τούς οικουμενιστές.Οι ζηλωτές λιθοβολούν ακόμη τούς χριστιανούς καί τούς παραβάτες τού νόμου. Ο Αναγνώστου δέν άκουσε τόν Κύριο νά λέει ο αναμάρτητος πρώτος τόν λίθον βαλέτω καί τόν εκσφενδόνισε, καί οι οικουμενιστές ψάχνουν ακόμη νά βρούν ποιά είναι η αλήθεια. Οι Δυτικοί τήν βρήκαν στόν πρώτο, στήν πρωτοτυπία.

Ανώνυμος είπε...

Προς Μαρία Π.: φαίνεσαι καλοπροαίρετη, αλλά να προσέχεις τις παρέες σου.
Το παρόν ιστολόγιο , έχει δώσει δείγματα γραφής της αγιομαχίας του αλλά και της κανονομαχίας του.
Είναι γνωστές οι κατάπτυστες αναρτήσεις του για τον άγιο Αυγουστίνο αλλά και για τους ιερούς κανόνες.

amethystos είπε...

Ελα ρέ μαλάκα. Ξέφυγες, δέν σέ κατάλαβα εγκαίρως. Fuck off. Προτίμησα νά σού δώσω τίς ευχές μαυ αντί νά σέ σβύσω.