Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019

Μέσα από την προοπτική της ενσάρκωσης, μπορούμε να δούμε τι πραγματικά σημαίνει η λέξη μεσιτεία. - Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος Bloom

 « Μέσα από την προοπτική της ενσάρκωσης, μπορούμε να δούμε τι πραγματικά σημαίνει η λέξη μεσιτεία. Το ρήμα μεσιτεύω σημαίνει «κάνω ένα βήμα προς το μέσον», ένα βήμα που με φέρνει στην καρδιά της σύγκρουσης. Αυτό ακριβώς κάνει ο Χριστός. Ταυτόχρονα όμως ενώνει, μεταθέτει όλη τη σύγκρουση μέσα Του και τη λύνει εκεί. Και γι΄ αυτό έχοντάς την λυμένη εντός Του, μπορεί να τη λύσει και για όλους, για τον άνθρωπο, για την ιστορία , για τον κόσμο. Αυτός ο τρόπος λύσης προϋποθέτει αμφότερες τις φύσεις, αμφότερες τις θελήσεις. Η λύση είναι αδύνατη, αν ο Χριστός δεν είναι αληθινά Θεός και αληθινά άνθρωπος κατά πάντα, εκτός αμαρτίας. Και είναι εξίσου αδύνατη αν ο Χριστός- η υπόστασις- δεν διαθέτει και τις δύο θελήσεις.
Αν η θέληση του Θεού κατανικά τη θέληση του ανθρώπου, δεν αποκαθίσταται η αρμονία. Αν η θέληση του ανθρώπου παραμένει για πάντα ανεξάρτητη από τη θέληση του Θεού, και σε αντιπαράθεση με αυτήν, και πάλι δεν υπάρχει αρμονία. Μόνο επειδή στο Χριστό υπάρχουν όλα όσα είναι στον άνθρωπο, περιλαμβανομένης και της ελευθερίας του ανθρώπου, και όλα όσα είναι στο Θεό, περιλαμβανομένης και της ελευθερίας Εκείνου, του μεγαλείου, της ταπεινώσεως, της υποταγής και της κένωσής Του, μπορεί να κερδηθεί αυτή η νίκη».
Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος Bloom

Δεν υπάρχουν σχόλια: