Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2013

ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΜΟΙΑΖΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΟΥ - Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΦΑΝΤΑΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ: ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ TAO
ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ;;;!!!!ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, ΕΚΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ "ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ" ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ
 
Ποτέ μέχρι τώρα δεν έχει παρουσιασθεί η αρχαία  ανθρώπινη σοφία του Λαο-Τσε πλάι στην Θεϊκή αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, κατά τρόπο ώστε να εμπεριέχεται η σημασία και των δύο. Αποφεύγοντας τις κοινές παγίδες του θρησκευτικού συγκρητισμού,  το βιβλίο "ΧΡΙΣΤΟΣ, ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΤΑΟ" παρουσιάζει το ΤΑΟ-ΤΕΗ-CHING του Λαο-Τσε σαν προμήνυμα αυτών που θα αποκαλύπτοντο από τον Χριστό, και τον ίδιο τον Λαο-Τσε σαν έναν Απωανατολίτη "προφήτη" του Ενσαρκωμένου Θεού. Παρουσιάζεται ο Σπερματικός Λόγος του Ταοϊσμού, ως προάγγελος της Ενσάρκωσής του ΤΑΟ (Ο «Λόγος» στα Κινεζικά), στην Καινή Διαθήκη.
Εμπνευσμένο από τις πρώιμες μελέτες του ΤΑΟ-ΤΕΗ-CHING του π. Σεραφείμ Ρόουζ, το βιβλίο αυτό αντλεί στοιχεία από τις ανέκδοτες μεταφράσεις και διδαχές του δασκάλου φιλοσοφίας του π. Σεραφείμ, Γκι-Μινγκ-Σιέν, προκειμένου να αποκαλύψει τον εσωτερικό πυρήνα του ΤΑΟ-ΤΕΗ-CHING.  Στην συνέχεια, μέσω της διαβίβασης των Πατέρων της αρχαίας Χριστιανικής Ανατολής, η διδασκαλία του Λαο-Τσε μεταφέρεται σε μια νέα διάσταση όπου εκρήγνυται, με νέες σημασίες. 
            Το πρώτο μέρος περιέχει μια παρουσίαση του Ευαγγελίου υπό μορφή του ΤΑΟ-ΤΕΗ-CHING, η οποία βλέπει τον Χριστό μέσα από τα μάτια του Λαο-Τσε, και παρουσιάζει το Ευαγγέλιο με τον ιδιαίτερο, γοητευτικό τρόπο του Λαο-Τσε.  Στο δεύτερο μέρος εκτυλίσσεται η ιστορία της αποκάλυψης του Θεού, από την δημιουργία του ανθρώπου, την πτώση, τον πρωταρχικό πολιτισμό, τον Λαο-Τσε, τον Κομφούκιο και τους αρχαίους Εβραίους, και τελικά στην Ενσάρκωση του Θεού με τον Ιησού Χριστό, και την θεμελιώδη αποκάλυψη του Είναι Του ως Τρία Πρόσωπα. Το τρίτο μέρος παρέχει πρακτικές συμβουλές Ανατολικών Ορθοδόξων διδασκάλων, για το πώς μπορεί κανείς να ενωθεί με τον Χριστό, το Αιώνιο Ταο/Λόγο και να αποκτήσει την Άκτιστη Θεία Χάρη Του, να Ενωθεί με τις Άκτιστες Ενέργειες (στα Κινεζικά, ΤΕΗ).
            Πολύ περισσότερο από μια απλή μελέτη συγκριτικής θρησκείας, το ΧΡΙΣΤΟΣ, ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΤΑΟ χρησιμοποιεί τις διαισθητικές αντιλήψεις του Λαο-Τσε ως εφαλτήριο για να εκτοξεύονται οι πνευματικοί αναζητητές των ημερών μας στα μυστηριώδη βάθη του Ανατολικού Ορθοδόξου Χριστιανισμού.  Είναι ένα σημαντικότατο εργαλείο, για τον Ευαγγελισμό ανθρώπων επηρεασμένων από την Ν. Εποχή και τις Ανατολικές Θρησκείες.

ΑΝ ΚΑΙ ΟΧΙ μέ τήν ἴδια δύναμη ὅπως στόν λαό τοῦ Θεοῦ (τούςἸουδαίους), ὡστόσο ἡ παρουσία τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ ἐνεργοῦσεἐπίσης στούς ἐθνικούς πού δέν γνώριζαν τόν ἀληθινό Θεό, διότι ἀκόμηκαί ἀνάμεσα ἀπό αὐτούς ὁ Θεός βρῆκε γι΄ Αὐτόν ἐκλεκτούς. Ὅπως, γιάπαράδειγμα, οἱ παρθένες προφήτιδες πού ὀνομάζονταν Σίβυλλες, πούἔδιναν ὑπόσχεση παρθενίας σέ ἕναν ἄγνωστο Θεό, πού ἦταν ὡστόσο ὁΘεός ὁ Δημιουργός τοῦ σύμπαντος, ὁ παντοδύναμος κυβερνήτης τοῦκόσμου, ὅπως Τόν ἀντιλαμβάνονταν οἱ ἐθνικοί. Ἄν καί οἱ ἐθνικοί φιλόσοφοι περιπλανιόντουσαν ἐπίσης στό σκοτάδι τῆς ἄγνοιας τοῦ Θεοῦ,ἀναζητοῦσαν ὡστόσο τήν Ἀλήθεια τήν ὁποία ὁ Θεός ἀγαπᾶ, καί χάρησ΄αὐτήν τήν ἀναζήτήση πού ἦταν ἀρεστή στόν Θεό, μποροῦσαν νάμετέχουν στό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, γιατί λέγεται ὅτι τά ἔθνη πού δέν γνωρίζουν τόν Θεό ἀκολουθοῦν ἐκ φύσεως τίς ἀπαιτήσεις τοῦ νόμου καί κάνουν ὅ,τι εἶναι ἀρεστό στόν Θεό (βλ. Ρωμ. 2:14)…Ἔτσι βλέπουμε ὅτι, τόσο στόν εὐλογημένο λαό τοῦ Ἰσραήλ, ἕνανλαό ἀγαπητό στόν Θεό, ὅσο καί στούς ἐθνικούς πού δέν γνώριζαν τόνΘεό, εἶχε διατηρηθεῖ μία γνώση τοῦ Θεοῦ, μία ξεκάθαρη καί λογικήκατανόηση: γνώριζαν πῶς ὁ Κύριος ὁ Θεός μας, τό Ἅγιο Πνεῦμα, ἐνεργεῖ στόν ἄνθρωπο, καί μέ ποιά ἐσωτερικά καί ἐξωτερικά μέσα μπορεῖ κανείςδιαισθητικά νά εἶναι σίγουρος ὅτι αὐτή εἶναι πράγματι ἐνέργεια τοῦ Θεοῦτοῦ Κυρίου μας, τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καί ὄχι μία ἀπάτη τοῦ ἐχθροῦ.Αὐτό γινόταν ἀπό τήν πτώση τοῦ Ἀδάμ μέχρι τήν ἔλευση τοῦ Κυρίου μαςἸησοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο ἐν σαρκί.
Ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ6Ἐν ἀρχῇ ἦν τό Tao,Καί τό Tao ἦν πρός τόν Θεό,Καί Θεός ἦν τό Tao.Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρός τόν Θεόν.Πάντα δι’Αὐτοῦ ἐγένετο,Καί χωρίς Αὐτοῦ οὐδέ ἕν ὅ γέγονεν.Ἐν αὐτῷ ζωή ἦν, καί ἡ ζωή ἦν τό φῶς τῶν ἀνθρώπων.Καί τό φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καί ἡ σκοτία αὐτό οὐ κατέλαβεν….Ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καί ὁ κόσμος δι’Αὐτοῦ ἐγένετο,Καί ὁ κόσμος Αὐτό οὐκ ἔγνω…Καί τό Tao σάρξ ἐγένετοΚαί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν,Καί ἐθεασάμεθα τήν δόξαν Αὐτοῦ…(ἀπό τό κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιον, κεφ. 1)

ΣΧΟΛΙΟ : ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ Η ΤΡΕΛΑ ΚΑΙ Η ΑΝΟΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΥ ΕΦΤΑΣΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΓΓΟΥΡΙΔΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ. 
Αγαπητέ κακόγερε, πού έγινες σοφός πρίν μάθεις νά περπατάς. Η προσωκρατική φιλοσοφία δέν έχει καμία σχέση μέ τήν φιλοσοφία τών αρχαίων Ελλήνων. Καί η αρμονία τού Ηράκλειτου καί τών προσωκρατικών δέν έχει καμία σχέση μέ τόν Λόγο τού Πλάτωνος. 
Επιρροές τών προσωκρατικών εμφανίζονται ξανά στούς Στωϊκούς. Δυστυχώς μάταια σχολιάζουμε  γιατί δέν καταλαβαίνουν τά ντουβάρια.
Ο ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ, ΚΑΚΟΓΕΡΕ, ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘ' ΟΜΟΙΩΣΙΝ. ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΜΑΥΡΩΘΗ, ΚΑΚΟΓΕΡΕ! 
ΑΛΛΑ ΣΑΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, ΣΑΝ ΟΡΕΞΗ ΤΟΥ ΕΙΔΕΝΑΙ, ΣΑΝ ΠΟΘΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕ ΣΕ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΣΤΟ ΚΟΣΜΙΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΣΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΟΥ.
ΔΕΝ ΒΑΦΤΙΣΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ-ΤΣΕ ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, ΚΑΚΟΓΕΡΕ.
ΟΣΟ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ, ΑΛΛΟ ΤΟΣΟ ΕΥΚΟΛΑ ΘΑ ΤΟΝ ΧΑΣΟΥΝ, ΚΑΚΟΓΕΡΕ, ΣΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΟΥ.
ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ "ΠΕΛΑΤΕΣ", ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΡΑΨΟΥΜΕ ΚΟΥΣΤΟΥΜΑΚΙ, ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΠΟΥΛΑΕΙ, ΚΑΚΟΓΕΡΕ!
Αμέθυστος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...