Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΙΕ' ΙΕΡΟΥ ΚΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΒ ' ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΥ...

ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Σύμφωνα με την Ιερά Διδασκαλία των Θεολόγων και Απλανών Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας η Σύνοδος με την συμμετοχή εκπροσώπων της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί το υπέρτατο νομοθετικό όργανο της Εκκλησίας του Χριστού, της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας.
Κατά τον Μέγα Αθανάσιο συγκαλείται πρωτίστως για να υπερασπισθεί την ενότητα της Εκκλησίας και να διασώσει την Ορθόδοξο πίστη.Ο Πάτερ Δημήτριος Στανιλοάε γράφει σχετικά :
"Οι Σύνοδοι... διέδωσαν την χριστιανική ενότητα και την χριστολογική βάση της Εκκλησίας".
Οι Αποφάσεις μίας "πανορθόδοξου" Συνόδου εκφράζουν επισήμως την Πίστη όλων των μελών του Σώματος της Εκκλησίας που είναι ο κλήρος και ο λαός.
Οι Άγιοι Πατέρες, που συμμετείχαν στην Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης το 879 - 880 με παρρησία διακήρυξαν ότι κάθε επέμβαση στα παραδοθέντα από των προηγούμενων Θεόπνευστων Εφτά Οικουμενικών Συνόδων καθιστά Αίρεση και Ύβρη :
"Χωρίς να αφαιρούμε τίποτα ούτε να προσθέτουμε ούτε αλλάζοντας ούτε νοθεύοντας.
Γιατί η μεν αφαίρεση και η πρόσθεση ούτε μιας εξαιρουμένης από τα τεχνάσματα του πονηρού ανακινούμενης Αίρεσις, κατάκριση εισάγει αυτών που δεν πρέπει να καταδικαστούν και Ύβρης κατά των Πατέρων που δεν χωράει απολογία.
Το δε, δηλαδή η νοθευμένη αντικατάσταση των Όρων που είπαν οι Πατέρες πολύ χειρότερο από το προηγούμενο είναι ".
Σε αντίθετη περίπτωση η Σύνοδος ανακηρύσσεται Ληστρική Σύνοδος, όπως ομοίως ανακηρύχθηκε Ληστρική και η Αιρετική Οικουμενιστική Σύνοδος της Κρήτης.
Σε επιστολή του προς τον Ηγούμενο Θεόφιλο, ο Όσιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει :
"Αυτά λοιπόν με την δική σου συμφωνία θεώρησα αναγκαίο να υπενθυμίσω την πατρότητα σου.
Όπως γνωρίζεις υπάρχει Αίρεσις.
Φεύγε από την Αίρεση και τους Αιρετικούς, μην έχεις καμία εκκλησιαστική επικοινωνία, ούτε να μνημονεύεις κάποιον από αυτούς στην Θεία Λειτουργία.
Διότι υπάρχουν φοβεροί κανόνες, οι οποίοι απειλούν με μεγάλες ποινές αυτούς που συγκαταβαίνουν προς τους αιρετικούς ακόμη και μέχρι του σημείου της κοινής συνεστιάσεως.
Εάν όμως απορήσει η οσιότης σου, πως αυτό δεν σου το αναφέραμε πριν από την λεηλασία της μονής, αλλά απεναντίας και εμείς στην μόνη του Στουδίου εμνημονεύαμε τους Επισκόπους της Κωνσταντινουπόλεως, θα πρέπει να γνωρίζεις ότι εμνημονεύαμε τότε που δεν είχε γίνει Σύνοδος, ούτε είχε Συνοδικώς εκφωνηθεί το πονηρό δόγμα και ανάθεμα.
Και πριν υπάρξει αυτή η ξεκάθαρη ομολογία και αποδοχή της Αιρέσεως από τους Επισκόπους δεν ήταν ασφαλές να αποκόπουμε τελείως από τους παράνομους αλλά μόνον να αποφεύγουμε την φανερή και δημόσια εκκλησιαστική επικοινωνία με αυτούς, να τους μνημονεύουμε δε κατά ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ αχρι καιρού... ".
Εδώ θα κάνουμε μια επισήμανση , ότι αυτό βέβαια δεν σημαίνει όσοι Πατέρες προτίμησαμε την Οικονομία σύμφωνα με τον λόγο του Αγίου και μνημονεύαμε στην Θεία Λειτουργία τον Αιρετικό - Εχθρό του Θεού, κατ 'όνομα Πατριάρχη Βαρθολομαίο και υβριστή των Αγίων της Εκκλησίας, πριν γίνει η Αιρετική Οικουμενιστική Σύνοδο της Κρήτης πράξαμε καλώς.
Αντιθέτως μάλιστα εκ των αποτελεσμάτων πράξαμε πάρα πολύ κακώς.
Ούτε βεβαίως σημαίνει, ότι όσοι Πατέρες φύλαξαν την Ακρίβεια και διέκοψαν την μνημόνευση στην Θεία Λειτουργία του Αιρετικού-Εχθρού του Θεού, κατ' όνομα Πατριάρχη Βαρθολομαίου και υβριστή των Αγίων της Εκκλησίας, πριν γίνει η Αιρετική Οικουμενιστική Σύνοδος της Κρήτης έπραξαν κακώς.
Αντιθέτως μάλιστα εκ των αποτελεσμάτων έπραξαν πάρα πολύ καλώς.
Παρόλα αυτά εδώ σε αυτό το σημείο χρειάζεται να κάνουμε μια διευκρίνηση.
Πληροφορούμε τους γοχ-ζηλωτές αδελφούς ότι,
οι Άγιοι Πατέρες του Ιερού Κανόνα της ΑΒ ' Συνόδου ορίζουν, καθώς σαφώς ομοίως ορίζουν με λόγο και με έργο όλοι οι Άγιοι Ομολογητές της Καθολικής Του Χριστού Εκκλησίας, διακοπή μνημόνευσης του οικείου Αιρετικού Ψευδοεπισκόπου έως ότου γίνει Ορθόδοξος Σύνοδος, καθαιρεθεί και εκδιωχθεί από τον Επισκοπικό θρόνο ο Αιρετικός Ψευδοεπίσκοπος και στην θέση του μπει Ορθόδοξος Επίσκοπος.
Δεν ορίζουν διακοπή μνημόνευσης του οικείου Αιρετικού Ψευδοεπισκόπου και αλλαγή μνημόνευσης με άλλου Σχισματοαιρετικού Ψευδοεπισκόπου
Γ.Ο.Χ. όπως πλανήθηκαν και έπραξαν οι παρατάξεις των παλαιοημερολογιτών !
Συνεχίζοντας ο Όσιος στην Επιστολή του αποσαφηνίζει :
"Από την ώρα όμως που έγινε φανερή και ξεκάθαρη η Αιρετική ασέβεια και κατοχυρώθηκε Συνοδικώς, πρέπει και εσύ και όλοι οι Ορθόδοξοι να αποφύγετε με παρρησία κάθε εκκλησιαστική επικοινωνία με τους κακόδοξους και να μη μνημονεύετε κάποιον από αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν στην Σύνοδο, ή είναι ομόφρονες με τις αποφάσεις της. Διότι εσύ που αληθώς φέρεις το όνομα του Θεόφιλου είναι δίκαιο και με αυτόν τον τρόπον να αγαπάς τον Θεό.
Επειδή ο ιερός Χρυσόστομος εχθρούς του Θεού δεν εχαρακτήριζε μόνον του αιρετικούς, αλλά και όσους είχαν εκκλησιαστική επικοινωνία μαζί τους ... Αν το μοναχικό τάγμα δεν θεωρήσει ως άχρηστα, μοναστήρια λέγω και ότι υπάρχει σε αυτά, πως ο λαϊκός θα καταφρονήσει γυναίκα, τέκνα και των άλλων; ".
Σύμφωνα με τον λόγο του Αγίου και Ομολογητού της Εκκλησίας Θεόδωρου Στουδίτου, μετά την Αιρετική Οικουμενιστική Σύνοδο της Κρήτης δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ούτε την Οικονομία στο θέμα της μνημόνευσεις των Αιρετικών Οικουμενιστών Ψευδεπισκόπων της Αιρετικής Συνόδου της Κρήτης , διότι η Οικονομία έχει γίνει Παρανομία.
Οφείλουμε να χρησιμοποιήσουμε την Ακρίβεια η οποία Ακρίβεια είναι, διακοπή κάθε εκκλησιαστικής επικοινωνίας με τους Αιρετικούς Οικουμενιστές Ψευδοεπισκόπους της Αιρετικής Συνόδου της Κρήτης και με όσους έχουν επικοινωνία με αυτούς.
Καθώς μας διαβεβαιώνει και ο Όσιος στην Επιστολή του, ότι ο Ιερός Χρυσόστομος εχθρούς του Θεού δεν εχαρακτήριζε μόνον του αιρετικούς, αλλά και όσους είχαν εκκλησιαστική επικοινωνία με αυτούς.
Εύχεστε και για εμένα
Μοναχός Μακάριος Κουτλουμουσιανός

Κάθισμα Αγίου Νικολάου.
katanixis.

Απομάκρυνση από τους "νοσούντες" και τους κρυφούς μεταδότες"! (Ανώνυμος)


  Καὶ ἐνῶ τὸ ἱστολόγιον "Ἀκτίνες" ἔθαψε τὴν εἴδηση τῆς ἀποτειχίσεως τοῦ π. Νικολάου Μανώλη, καὶ ὁ συντάκτης τοῦ ἄρθρου «Ορθόδοξε λαέ, μέμνησο του Κολυμπαρίου!» κ. Σάββας Ηλιάδης (ἐδῶ) κάνει διάγνωση, ἀλλὰ ξέχασε τὴν στάση ἀσφάλειας ποὺ προτείνουν οἱ Ἅγιοι, γιὰ νὰ μὴν μᾶς βλάψει  ἰὸς τῆς οἰκουμενιστικῆς χολέρας, δὲν προτείνει δηλ. τὴν Ὀρθόδοξη θεραπεία, 
     ὅμως, ὁ ἀνώνυμος Λαὸς ποὺ βλέπει καὶ ἀγωνιᾶ,  γνωρίζει τὴν ἁγιοπατερικὴ στάση!
  Κι ἐδῶ τοὺς τὴν ὑπενθυμίζει μὲ τὴν γραφίδα τοῦ Ἀνώνυμου σχολιογράφου τῶν "Ἀκτίνων":   
Ο/Η Ανώνυμος είπε...
 Και να θέλουμε να ξεχάσουμε την λοιμική του Κολυμπαρίου, δεν μάς αφήνουν οι ίδιοι οι δράστες: Ο ένας καλεί δίπλα του τον δήμαρχο της περιοχής του, για να ευλογήσουν από κοινού τους πέντε άρτους, ο άλλος εγκαθιστά πάστορες και παστόρισσες μέσα στον ιερό ναό σε ώρα Θείας Λειτουργίας, ο τρίτος εξαγγέλλει στην μητρόπολή του ίδρυση κέντρου διαθρησκειακών διαλόγων κ.α.π.
  Τα «μικρόβια» ξεχείλισαν και οι «φορείς» της λοιμικής νόσου του Κολυμπαρίου έχουν ξεσαλώσει!
  Το θέμα είναι,  ποιές προφυλάξεις οφείλουμε να πάρουμε, ώστε να γλυτώσουμε από την θανατηφόρα μόλυνση. Η ιατρική επιστήμη, στις περιπτώσεις λοιμωδών νοσημάτων, προτείνει στους υγιείς, να αποφεύγουν κάθε επαφή με τους νοσούντες, αλλά και με τους φορείς (ασυμπτωματικούς, κρυφούς μεταδότες).
Πηγή   paterikiparadosi.

Έθαψαν την είδηση --Παραθεωρούν την πραγματικότητα του μολυσμού της Παναιρέσεως!

       ·   Γιὰ «Ἀκτίνες»,  «Θρησκευτικά», «Ἀναστάσιο» καὶ ἄλλες ἐκκλησιαστικὲς ἱστοσελίδες δέν …ὑπάρχει ἡ εἴδηση τῆς ἀποτειχίσεως τοῦ π. Νικόλαου Μανώλη! Οὔτε θετικά. Οὔτε ἀρνητικά! Ποιός, ἀλήθεια, φοβᾶται τὶς ἀποτειχίσεις; Φαίνεται πὼς ὄχι μόνο οἱ Οἰκουμενιστές, ἀλλὰ καὶ οἱ σιγονταροΟἰκουμενιστές!


·      Τὸ ἐρώτημα εἶναι· ὁ π. Νικόλαος θὰ μείνει μόνο στὴν ἀποτείχιση ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπό του; Θὰ κοινωνεῖ μὲ ὅλους τοὺς ἄλλους ποὺ θὰ δέχονται τὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης, τὸ Π.Σ.Ε., τὶς συμπροσευχὲς κ.λπ.;  Ἂν συμβεῖ αὐτό, δὲν θὰ συνεχίζει νὰ ἐπικοινωνεῖ μὲ τὸ μόλυσμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ;


Ποιό πρόβλημα θὰ ἐπιφέρει στοὺς Οἰκουμενιστές; Αὐτοὶ καὶ πάλι θὰ ἔχουν ὅλο τὸν χρόνο μπροστά τους γιὰ νὰ συνεχίσουν τὸ φθοροποιὸ καὶ μολυσματικὸ ἔργο τους, ἀφοῦ οἱ χιλιάδες πιστοὶ ποὺ χάρηκαν μὲ τὴν γενναίααὐτή –πρώτη– ἀπόφαση τοῦ π. Νικολάου, θὰ δοῦν τὴν ἀποτείχιση ΜΟΝΟ σὰν μιὰ κοσμικὴ ἀντίδραση καὶ δὲν θὰ καταλάβουν ὅτι ἡ ἐπικοινωνία τους μὲ τοὺς Οἰκουμενιστὲς ἱερεῖς καὶ Ἐπισκόπους ἔχει πνευματικὲς συνέπειες, ἀφοῦ –πάντα κατὰ τοὺς Ἁγίους–μολύνει τοὺς πιστούς! Ὁ Μέγας Βασίλειος καὶ ἄλλοι Πατέρες, ἔβλεπαν τὴν Διακοπὴ Μνημοσύνου, ὄχι μόνο ὡς ἀντίδραση στοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ ὡς πνευματικὸ μολυσμό· «καὶ μιὰ ὥρα» ἐπικοινωνίας μαζί τους μᾶς μολύνει, ἔλεγε!


·      Καὶ κάτι ἄλλο· ὅλες αὐτὲς οἱ ἑκατοντάδες πιστοί, ποὺ ἔνθερμα ἐπαινοῦν τὸν π. Νικόλαο –καὶ καλὰ κάνουν–  θὰ τὸν ἀκολουθήσουν στὴν ἀποτείχιση;  Θὰ πηγαίνουν νὰ κοινωνοῦν μόνο ἀπ’ αὐτόν, ὅπως ἔκαναν οἱ ἀνὰ τοὺς αἰῶνες πιστοί –ποὺ δὲν κοινωνοῦσαν ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἦσαν ἑνωμένοι μὲ τὴν αἵρεση– ἢ ζητωκραυγάζουν μὲν τώρα, ἀλλὰ θὰ συνεχίσουν νὰ κοινωνοῦν μὲ τοὺς αἱρετικούς, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἀποτειχίστηκε ὁ π. Νικόλαος;  

ΤΣημάτης Παναγιώτης
ΣΧΟΛΙΟ: Ας δούμε καλύτερα όλους αυτούς τούς οπαδούς τού Θεοδώρου  Στουδίτου, τού Αγίου τής θεσμικής εκκλησίας τί λένε καί τί δέν λένε. Λένε λοιπόν ότι η αποτείχιση λόγω τού 15ου κανόνος είναι υποχρεωτική διότι κοινωνώντας μέ τήν αίρεση ή μέ τούς αιρετικούς ο πιστός μολύνεται. Ας προσέξουμε ότι ο αγώνας γίνεται εναντίον τών αιρετικών, χωρίς τήν παρουσία τής αιρέσεως η οποία καταργεί τήν εκκλησία καί τήν σωτηρία. Είναι αγώνας εναντίον προσώπων, ανθρώπων. Η εκκλησία στήν παράδοσή της φωτίζει τήν αίρεση καί στήν συνέχεια μάχεται τούς ανθρώπους πού συνεχίζουν νά τήν διαδίδουν. Αυτή είναι η ουσία τής Συνόδου καί τών κανόνων της. Φωτίζει τό Μυστήριο τής εκκλησίας τό οποίο πραχαράσσεται καί φθείρεται από τά ανθρώπινα πάθη καί στήν συνεχεια επιβάλλει τούς κανόνες της στούς παραβάτες. Σήμερα η αποτείχιση κάτω από τό συντριπτικό βάρος τών παλαιοημερολογιτών ξεκινά από τά δεύτερα, από τά κάτω γιά νά σώσει τά επάνω. Δέν είναι αυτός ο τρόπος τής εκκλησίας. Δέν λένε όμως τί σημαίνει σήμερα μολυσμός. Τί μολύνεται; Η θέληση, η βούληση, η πρόθεση, η προαίρεση; Αυτό πού εμείς βλέπουμε είναι ο αβυσσαλέος μολυσμός τών ίδιων τών αποτειχισμένων. Τήν κατάκρισή τους, τήν άγνοιά τους. Η οίηση υπάρχει όταν στόν άλλον βλέπουμε μόνον τό κακό. Οταν τόν βλέπουμε όπως μάς βλέπει ο εωσφόρος. Καί αυτό δέν ανήκει στήν παράδοσή μας αλλά στόν Μανιχαισμό τών οργανώσεων. Υπάρχει μιά σωματοποίηση τής εκκλησίας η οποία ευνοεί τήν κατανόησή της μέ όρους ιατρικής. Η ψυχή μένει απέξω, χωρίς τό σώμα της. Καί από τήν ψυχή ξεκινά η σωτηρία καί η προσδοκία τής σωτηρίας καί τού σώματός της. Αυτά εισήγαγε δυστυχώς στό ορθόδοξο φρόνημα η νεοορθοδοξία, η οποία δέν πιστεύει στήν ύπαρξη τής ψυχής όπως οι Εβραίοι καί στήν θέση της έβαλε τό πρόσωπο. Γέννημα καί θρέμμα τών οργανώσεων.

Αμέθυστος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...