Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Η αλλοίωση του φρονήματος των πιστών διευρύνεται καθημερινά,

      αλλά οι τάχα αντι-Οικουμενιστές συνεχίζουν "δυνητικά" (με τη θέλησή τους) να κοινωνούν με τους Οικουμενιστές!

--Μόνο στα κηρύγματα πλέον, μιλούν για ΜΙΜΗΣΗ των Αγίων, ενώ στην πράξη "δυνητικά" (με τη θέλησή τους) δεν τους μιμούνται!Οι ευχές του Πάπα Φραγκίσκου για τα ονομαστήρια του Οικουμενικού Πατριάρχη


Οικουμενικό Πατριαρχείο:  Mε την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου, η οποία στην Ανατολική Εκκλησία εορτάζεται στις 11 Ιουνίου, ο Πάπας Φραγκίσκος απέστειλε μήνυμα προς τον «Αγαπητό Αδελφό Βαρθολομαίο», στο οποίο σημειώνει:

«Αυτήν την ημέρα που η Ανατολική Εκκλησία εορτάζει τον Άγιο Απόστολο Βαρθολομαίο, υιοθετώ τα λόγια του κοντακίου "Ώφθης μέγας ήλιος τη οικουμένη, διδαγμάτων λάμψεσι, και θαυμασίων φοβερών, φωταγωγών τους τιμώντας σε, Βαρθολομαίε Κυρίου Απόστολε".Ελπίζω ότι με τις πρεσβείες του ουράνιου προστάτη σας, ο Παντοδύναμος και Φιλεύσπλαχνος Θεός θα σας χαρίζει πλούσια τα δώρα της χάριτος για την συνέχιση της διακονίας σας. Ευγνωμοσύνη οφείλουμε στον Θεό για την πρόσφατη συνάντησή μας στην Αίγυπτο, η οποία είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα και για την Παναγιότητά Σας, για την μαρτυρία που προσφέρουν οι Χριστιανοί σε όλο τον κόσμο μέσα από στενούς δεσμούς και της αδελφοσύνης, που αποτελεί ένα σημάδι ελπίδας και παρηγοριάς για ολόκληρο τον κόσμο.
Ως εκ τούτου, προσεύχομαι για την κοινή πορεία Ορθοδόξων και Καθολικών για την πλήρη κοινωνία, την κοινή εργασία για την προώθηση της ειρήνης και της συνεργασίας και του διαλόγου σε όλα τα επίπεδα.Εκφράζοντας τις θερμότερες ευχές μου και θέτοντας τον εαυτό μου, Αγαπητέ αδελφέ εν Χριστώ, στις προσευχές.Σας ασπάζομαι εν Κυρίω Ιησού.
Μτφ.: Ιωάννης Λότσιος, Δρ Θεολογίας

Πηγή


ΣΧΟΛΙΟ: Υπάρχει στήν ορθοδοξία Μίμησις τών Αγίων; Είναι δυνατόν νά μιμηθούμε τούς Αγίους, οι οποίοι ακολουθούν τό θέλημα τού Κυρίου; Μίμησις Αγίου είναι ο ορισμός τής τυπικής ηθικής. Δέν είδαμε τί έγινε στήν Δύση μέ τήν Μίμηση Χριστού;  Κατέληξε ένας ψιλός άνθρωπος τής ιστορίας, απομυθοποιήθηκε καί κενώθηκε τής Θεότητός Του. Είναι ΕΝΑ καί ΙΔΙΟ καί ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ  τό θέλημά Του; Είναι ταυτότητα;  Τόση προχειρότης στά θέματα τής εκκλησίας, τής Σωτηρίας;   Γιά νά καλύψουμε τήν άδεια μας ψυχή; Οι Αγιοι είναι φορείς τού Αγίου Πνεύματος, γιά τό οποίο δέν ξέρουμε ούτε από πού έρχεται ούτε καί πού πηγαίνει! Πώς είναι δυνατόν νά Τό μιμηθούμε; Εκπορεύεται καί από τήν εκκλησία; Τήν Παράδοση καί τούς Κανόνες; Τόση ασέβεια; Τόση ανοησία;!!

Αμέθυστος

5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Όπως το λέει ο ιερός Χρυσόστομος: «τιμή μάρτυρος, μίμησις μάρτυρος», συνεπώς «τιμή αγίου, μίμησις αγίου»

Ν.

amethystos είπε...

Ολες οι ευχές τής Θ. Ευχαριστίας αυτό υπονοούν. Ελθέ καί σκήνωσον....καί καθάρισον... Αυτή είναι η μίμησις Αγίου, Μετανοείτε ήγγικεν... Δέν είναι ηθοποιία. Ενα εξωτερικό στοιχείο όπως η ηθική. Δέν είναι ηθικολογία. Μίμησις Αγίου σημαίνει αγίασε.

Ανώνυμος είπε...

Ασφαλώς «Μίμησις Αγίου σημαίνει αγίασε». Ποιος διαφώνησε;

Ν.

amethystos είπε...

Ο ΚΥΡΙΟΣ. Η ΑΓΙΟΤΗΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ.ΕΝΑΙ ΔΩΡΟ. ΔΕΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ.

Ανώνυμος είπε...

Τα διευκρίνιζει καλά ο Άγιος Συμεών στον μδ ύμνο του:
...Ὅταν ταῦτα δέ ποιήσῃς
καί καλῶς σαυτόν καθάρῃς
καί εἰκών τελεία γένῃ,
τό πρωτότυπον οὐκ ὄψῃ,
οὐδ᾿ οὐ μή κατανοήσῃς,
εἰ μή ἀποκαλυφθῇ σοι
διά Πνεύματος Ἁγίου.
Πάντα γάρ Πνεῦμα διδάσκει
ἐν φωτί λάμψαν ἀρρήτῳ,
(328) νοερῶς τά νοητά σοι
ἅπαντα καθυποδείξει,
ὅσον δύνασαι καί βλέπειν,
ὅσον ἐφικτόν ἀνθρώπῳ,
κατά τήν ἀναλογίαν
ψυχικῆς καθάρσεώς σου,
καί Θεῷ ὁμοιωθήσῃ
ἔργων ἀκριβεῖ μιμήσει,
σωφροσύνης καί ἀνδρείας,
ἀλλά καί φιλανθρωπίας,
πειρασμῶν ὑπομονῇ τε
καί τῇ πρός ἐχθρούς ἀγάπῃ.
Τοῦτο γάρ φιλανθρωπίᾳ,
τό ἐχθρούς εὐεργετεῖν σε
καί φιλεῖν αὐτούς ὡς φίλους,
ὡς γνησίους εὐεργέτας,
εὔχεσθαί τε ὑπέρ πάντων
τῶν σοί ἐπηρεαζόντων,
ἴσην τε πρός πάντας ἔχειν
ἀγαθούς καί πονηρούς τε
ἐνδιάθετον ἀγάπην,
ὑπέρ πάντων δέ τιθέναι
τήν ψυχήν σου καθ᾿ ἑκάστην,
ὑπέρ σωτηρίας λέγω,
καί τοῦ ἕνα που σωθῆναι
ἤ καί πάντας, εἰ οἷόν τε.
Ταῦτα μιμητήν Δεσπότου
ἀπεργάσονταί σε, τέκνον,
καί εἰκόνα ἀληθῆ σε
ἀποδείξουσι τοῦ κτίστου,
μιμητήν τε κατά πάντα
(329) τελειότητος τῆς θείας.
Ὁ δέ κτίστης τότε – πρόσχες,
ὅπερ μέλλω σοι ἐκφράσαι! -
Θεῖον ἀποστείλει Πνεῦμα˙
οὐ ψυχήν σοι λέγω ἄλλην,
οἵαν ἔσχες, ἀλλά Πνεῦμα,
τό ἐκ τοῦ Θεοῦ σοι λέγω,
καί ἐμπνεύει καί οἰκήσει
καί οὐσιωδῶς σκηνώσει
καί φωτίσει καί λαμπρύνει
καί ἀναχωνεύσει ὅλον,
τόν φθαρτόν τε ἀφθαρτίσει
καί ἀνανεώσει αὖθις
τόν παλαιωθέντα οἶκον,
οἶκον τῆς ψυχῆς σου λέγω.
Ταύτῃ δέ συναφθαρτίσει
καί τό σῶμα ὅλον ὅλως
καί θεόν σε κατά χάριν
ὅμοιον τοῦ πρωτοτύπου
ἀπεργάσεται, ὤ θαῦμα,
ὤ μυστήριον τό πᾶσιν
ἄγνωστον τοῖς ἐμπαθέσιν...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...