Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

π.Θεόδωρος Ζήσης, Ομιλία προς τιμήν του επισκ. Αυγουστίνου Καντιώτη [mp3 - 2017]

π.Θεόδωρος Ζήσης, Ομιλία προς τιμήν του επισκ. Αυγουστίνου Καντιώτη [mp3 - 2017] 

Κοζάνη - Ομιλία του π. Θεοδώρου που έγινε στην Κοζάνη σε εκδήλωση προς τιμήν του Μακαριστού Επισκόπου ΑΥΓΟΥΣΤΊΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ. Εκφ. 11/06/2017.

  • Καὶ μιὰ εἰδηση γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους χριστιανοὺς ποὺ ἀπομακρύνονται ἀπὸ τοὺς ἐπισκόπους, ποὺ παρουσιάζουν τὴν σύναξη τῆς Κρήτης ὡς ὀρθόδοξη καὶ ἁγία. Ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης δήλωσε στὸν ἐπίσκοπό του: Ἡ δίωξίς του ἀπὸ αἰρετίζοντες ἐπισκόπους εἶναι ἄκυρη και δὲν θὰ τὸν ἐμποδίση νὰ λειτουργῆ.  Ἀν δὲν λειτούργησε μέχρι σήμερα, εἶναι γιατὶ δὲν τακτοποιήθηκε μὲ τὸ ναό. Ἀς μὴ νομίζουν οἱ οἰκουμενισταί ὅτι θὰ τοὺς κάνη τὸ χατήρι καὶ δὲν θὰ λειτουργῆ καὶ ἀς μη λυποῦνται οἱ ἀποτειχισμένοι ὅτι δέχεται τὴν τιμωρία τῶν οἰκουμενιστῶν ἐπισκόπων (ποὺ ἐπαινοῦν καὶ μνημονεύουν ἕναν παναιρετικὸ πατριάρχη, ποὺ ἰσοπέδωσε τὰ πάντα στὴν ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ). Ἡ χαρά τῶν ἐχθρῶν τῆς ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ γιὰ τὴν διάσπαση τῶν ἀντιοικουμενιστῶν στὸ Ὠραιόκαστρο θὰ δοῦν συντομα ὅτι ἦταν προσωρινή. Ἄς περιμένουν λίγο και θὰ τὸ διαπιστώσουν. Ὁ π. Θεόδωρος θὰ λειτουργήση μόλις τακτοποιηθεῖ μὲ τὸν ναό.

  • ΣΧΟΛΙΟ: Νέος Αγιος ξεροκέφαλος. Μεγάλη χαρισματούχος προσωπικότης. Πρόβλεψε άρα προφήτεψε. Πρίν τήν σύνοδο, είχαμε προετοιμασίες τής συνόδου; Είχαμε τήν κυριαρχία τού Ζηζιούλα. Μετά τήν σύνοδο όμως έχουμε τήν απλανή κυριαρχία τού Ζήση. Περίμενε τό στραβοπάτημα μέ υπομονή. Καί τώρα πλέον υπάρχουν γραπτές αποδείξεις. Αμέθυστος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...