Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017

Ο Αγιος Ιουστίνος Πόποβιτς- Ο φιλόσοφος τού Αγίου Πνεύματος


Φιλοσόφους, έστω καί τού Αγίου Πνεύματος, έχουμε πολλούς. Θεοφόροι, φορείς τού Αγίου Πνεύματος, μάς λείπουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...