Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017

Εἰς πολλά ἔτη, Παναγιώτατε!


Παναγιώτατε Δέσποτα, δεχθῆτε ὁλοκαρδίους εὐχάς ὑπέρ ὑγείας, μακροημερεύσεως καί περαιτέρω διακονίας δι᾿ ἔργων ἀρεστῶν τῷ Θεῷ καί ὠφελίμων τοῖς ἀνθρώποις.
Ἡ πανσθενουργός χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ πάντα νοῦν ὑπερέχουσα νά Σᾶς φωτίζει, νά Σᾶς ἐνισχύει, νά Σᾶς καθοδηγεῖ στό περαιτέρω Πατριαρχικό Σας ἔργο. Γιατὶ τὸ ἐκπεμπόμενο Μήνυμα ἐκ τοῦ πανσέπτου Φαναρίου ἀναιρεῖ τὴν διαίρεση καὶ προωθεῖ τὴν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἕνωση τοῦ κατακερματισμένου κόσμου, ὅπως αὐτὸ πρωτοσυνέβη τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, ὅπου τὸ Πανάγιον Πνεῦμα “εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσεν”

Εἰς πολλά ἔτη, Παναγιώτατε!
Βαθυσεβάστως προσκυνῶ κατασπαζόμενος τὴν δεξιάν σας.

Ἀναστάσιος Κ. Κωστόπουλος


H KΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΑΜΗΧΑΝΙΑ.
Η ΑΣΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΤΗΝ ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ, ΠΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΝ. 
Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΤΗΝ ΚΟΣΜΙΚΗ Α-ΔΙΑΚΡΙΣΙΑ.

Αμέθυστος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...