Τρίτη, 8 Μαΐου 2018

Το Άγιο Πνεύμα στην Αμερική (8)

Συνέχεια από:Δευτέρα 30 Απριλίου 2018

Το Άγιο Πνεύμα στην Αμερική
Του Ernst Benz, 1970 Eugen Diederichs Verlag

Κεφάλαιο ΙΙI: Η πληρότης του πνεύματος β
Image result for πεντηκοστιανοιΑς αφήσουμε τούς εκπροσώπους που κάνουν επιστημονική κριτική στα κείμενα τής Καινής Διαθήκης να κόπτονται. Μας είναι γνωστή, από την δική μας θεολογική παράδοση, η μέριμνά τους. Αλλά ας δώσουμε το βήμα στον Α. Α. Allen να μας ενημερώσει (δασκαλέψει), αντλώντας από την δική του πεντηκοστιανική εμπειρία, περί τού πεντηκοστιανικού χαρακτήρα τού χριστιανικού μηνύματος. Καλύτερα, από το να μας δασκαλέψει, είναι να πούμε, να μας εμπνεύσει, καθώς ο όρος αυτός είναι βαρετός για να περιγράψει τα ηλεκτρικά χτυπήματα, τα ηλεκτροσόκ, που εξαπολύει, με θεραπεύτική ακρίβεια, αυτός ο ιεραπόστολος τού Αγίου Πνεύματος, με σκοπό να ξυπνήσει κοιμώμενα πνεύματα, θολές ψυχές και νεκρές συνειδήσεις. [O Α. Α. Allen ήταν Ινδιάνικης καταγωγής κήρυκας-θεραπευτής. Πέθανε σε ηλικία 59 ετών, σε δωμάτιο ενός ξενοδοχείου. Δίπλα του βρέθηκαν άδεια μπουκάλια αλκοολούχων ποτών και χάπια. Η συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα του ήταν αρκετή για να τον ρίξει σε κόμα.]
Το πρώτο σύντομο δοκίμιο ασχολείται με το κεντρικό ερώτημα που αφορά τον καθένα: πως δέχεται κανείς το Άγιο Πνεύμα; Ο Α. Α. Allen έκανε μια συμπερίληψη όλων των θεμελιωδών σκέψεων (ιδεών) που συνιστούν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τού πεντηκοστιανικού Χριστιανισμού. Ο τονισμός βρίσκεται στην ιδέα, πως το βάπτισμα με το Άγιο Πνεύμα, που αναγνωρίζεται από την γλωσσολαλιά, είναι σαφώς διαφορετικό από το βάπτισμα με το νερό, και είναι μια νέα, δεύτερη θεϊκή πράξη σωτηρίας.
«Το τελευταίο κήρυγμα, που έκανε ο Χριστός πριν την Ανάληψη Του, ήταν ένα κήρυγμα για το Άγιο Πνεύμα! Είπε: «περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὸς... ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας.» και «λήψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος ἐφ᾿ ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθέ μοι μάρτυρες ἔν τε ῾Ιερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ ᾿Ιουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς» (Πράξεις α, 4-5 και 8-9). Ο Λουκάς αναφέρει τα τελευταία λόγια του Χριστού: «καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός μου ἐφ᾿ ὑμᾶς· ὑμεῖς δὲ καθίσατε ἐν τῇ πόλει ῾Ιερουσαλὴμ ἕως οὗ ἐνδύσησθε δύναμιν ἐξ ὕψους.» (Κατά Λουκάν κδ  , 49). Αυτό το μήνυμα πρέπει να είναι ύψιστης σημασίας, αλλιώς ο Χριστός δε θα περίμενε μέχρι την ανάληψη Του για να το ανακοινώσει.

800 χρόνια πριν από τον Γολγοθά προφήτευσε ο προφήτης Ιωήλ: «Θα εκχύσω το Πνεεύμα μου σε κάθε σάρκα...στου υιούς και θυγατέρες... » (Ιωήλ, 2, 28). Η υπόσχεση αυτή εκπληρώθηκε στο δεύτεο κεφάλαιο των Πράξεων, καθώς ο Πέτρος, ένας από τους 120 που εκείνη την ημέρα πληρώθηκαν (Πνεύματος), είπε: «Αυτό είναι που ειπώθηκε από τον προφήτη Ιωήλ» (Πράξεις, 2,16-18) [16 ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ εἰρημένον διὰ τοῦ προφήτου ᾿Ιωήλ· 17 καὶ ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, λέγει ὁ Θεός, ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα, καὶ προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ θυγατέρες ὑμῶν, καὶ οἱ νεανίσκοι ὑμῶν ὁράσεις ὄψονται καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνύπνια ἐνυπνιασθήσονται· 18 καί γε ἐπὶ τοὺς δούλους μου καὶ ἐπὶ τὰς δούλας μου ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου, καὶ προφητεύσουσι.]. Όταν αργότερα μίλησε στο πλήθος, είπε (Πράξεις, 2,6): «γιατί η υπόσχεση αυτή είναι για σας και τα παιδιά σας και για όλους εκείνους, που είναι μακριά, που ο Θεός, ο Κύριος μας, θα τους καλέσει (Πράξεις, 2, 38-39). Μπορεί η υπόσχεση του Θεού να είναι ψεύτικη; Όχι! Ένα εκατομμύριο φορές όχι! Γιατί όλες οι υποσχέσεις του Θεού είναι μέσα σε Αυτόν ναι και αμήν (Προς Κορινθίους Β’ 1, 20).
Ο Ιωήλ είπε, πως το Πνεύμα θα εκχυθεί σε κάθε σάρκα (Ιωήλ, 2, 28). Πάντως η «σάρκα» πρέπει να είναι υπάκουη, σύμφωνα με τον λόγο (Πράξεις, 5, 32): «...τὸ Πνεῦμα δὲ τὸ ῞Αγιον ὃ ἔδωκεν ὁ Θεὸς τοῖς πειθαρχοῦσιν αὐτῷ.».
Βέβαιο είναι πως σήμερα ο καθένας έχει ανάγκη αυτής της εμπειρίας. Ακόμα και η Μαρία, η μητέρα του Ιησού, την οποία ο Κύριος εξέλεξε λόγω της καθαρότητας της, να γίνει μητέρα του Ιησού, ένιωθε πως έπρεπε να εκπληρωθεί και γι’ αυτήν η υπόσχεση. Ήταν μεταξύ των πρώτων που την ημέρα της Πεντηκοστής έλαβαν το Άγιο Πνεύμα (Πράξεις, 1, 14) [οὗτοι πάντες ἦσαν προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει σὺν γυναιξὶ καὶ Μαρίᾳ τῇ μητρὶ τοῦ ᾿Ιησοῦ καὶ σὺν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ.].
Η εμπειρία αυτή δεν είναι ένα απλό δικαίωμα, αλλά μια ξεκάθαρη εντολή: «Και καθώς τους μάζεψε κοντά του, τους διέταξε να μην απομακρυνθούν από την Ιερουσαλήμ, αλλά να περιμένουν την υπόσχεση του Πατέρα».
Μεταστροφή-μαρτυρία-στερέωση-νέα γέννηση ή όπως και να περιγράφετε την σωτηρία σας, δεν είναι ταυτόσημη με το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα. Η μεταστροφή είναι μόνο το πρώτο σκαλοπάτι, και μάλιστα θαυμάσιο, αλλά το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα διαφέρει.
Ο Πέτρος είπε: «μετανοήσατε, καὶ βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν ἐπὶ τῷ ὀνόματι ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶ λήψεσθε τὴν δωρεὰν τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος.» (Πράξεις, 2, 38). Εδώ γίνεται σαφές πως η σωτηρία είναι μια εμπειρία που διαφέρει από το βάπτισμα,μέ το Άγιο Πνεύμα.
Κατά την μεταστροφή ο Χριστιανός δεν πληρούται ακόμα Αγίου Πνεύματος, αλλά απλώς μετέχει του «Πνεύματος του Χριστού». «Αν κάποιος δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού δεν είναι δικός του» (Προς Ρωμαίους 8, 9). Το πνεύμα, το οποίο λαμβάνει ο Χριστιανός κατά την βάπτιση, είναι το Πνεύμα του Χριστού, του δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδας, και δεν λαμβάνει το Άγιο Πνεύμα, που είναι το τρίτο Πρόσωπο της Θεότητας.
Πρέπει να έχουμε υπ’ όψιν μας, πως υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της εμπειρίας της παραμένουσας παρουσίας του Πνεύματος του Χριστού και της εμπειρίας να είναι κανείς βαπτισμένος με το Άγιο Πνεύμα ή κυριολεκτικά πλήρης Αγίου Πνεύματος. Το βάπτισμα στο νερό δεν ταυτίζεται με το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα. Το βάπτισμα στο νερό όμως είναι βέβαια διδασκαλία της Βίβλου, και πιστεύω πως όλοι πρέπει να βαπτιστούν στο νερό, σύμφωνα με την εντολή που μας έδωσε ο Ιησούς, Κατά Ματθαίον, 28, 19 «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος». «Ο Κορνήλιος και οίκος του έλαβαν πρώτα το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος και βαπτίστηκαν μετά» (Πράξεις, 10, 46-47) [ἤκουον γὰρ αὐτῶν λαλούντων γλώσσαις καὶ μεγαλυνόντων τὸν Θεόν. 47 τότε ἀπεκρίθη ὁ Πέτρος· μήτι τὸ ὕδωρ κωλῦσαι δύναταί τις τοῦ μὴ βαπτισθῆναι τούτους, οἵτινες τὸ Πνεῦμα τὸ ῞Αγιον ἔλαβον καθὼς καὶ ἡμεῖς;]
Ο αγιασμός δεν ταυτίζεται με το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα. Ο αγιασμός είναι μια πολύ ευλογημένη και αποφασιστική εμπειρία. Σημαίνει το να ελευθερωθεί ή να χωριστεί κανείς από την αμαρτία. Όταν έχουμε λυτρωθεί, το Αίμα του Χριστού μας έχει πλύνει από την αμαρτία ή μας έχει αποκόψει από τις παλιές μας αμαρτίες, γιατί με το πλύσιμο στο Αίμα κάθε αμαρτία βυθίζεται στη θάλασσα της λήθης Του. Αληλούια! Αυτή πράξη του αγιασμού συμβαίνει σε μια στιγμή και λαμβάνει χώρα κατά την στροφή στην πίστη (Προς Εβραίους 13, 12: «διὸ καὶ ᾿Ιησοῦς, ἵνα ἁγιάσῃ διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος τὸν λαόν, ἔξω τῆς πύλης ἔπαθε.»). Αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορεί πια να αμαρτήσει όποιος δέχτηκε αυτή την εμπειρία. Ο Παύλος γράφει στην κοινότητα των Κορινθίων και τους αποκάλεσε ως «αγίους» ή κυριολεκτικά ως αγιασμένους (Προς Κορινθίους Α’ 1, 2; 6, 11: ), αλλά πολλοί από αυτούς ήταν παρά ταύτα πολύ σαρκικοί, άλλοι ζούσαν μάλιστα φανερά στην αμαρτία (Α’ Προς Κορινθίους 3, 1; 5, 1-2, 7-8: ).
Διαπιστώνουμε εύκολα λοιπόν, πως ο αγιασμός είναι μια στιγμιαία φάση, και ένα έργο που προοδεύει, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Φιλιππησίους, 3, 12-14: «2 οὐχ ὅτι ἤδη ἔλαβον ἢ ἤδη τετελείωμαι, διώκω δὲ εἰ καὶ καταλάβω, ἐφ' ᾧ καὶ κατελήφθην ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ. 13 ἀδελφοί, ἐγὼ ἐμαυτὸν οὔπω λογίζομαι κατειληφέναι· 14 ἓν δέ, τὰ μὲν ὀπίσω ἐπιλανθανόμενος τοῖς δὲ ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος κατὰ σκοπὸν διώκω ἐπὶ τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ.»  Και στην Προς Κορινθίους Β’ 3, 18, γράφει: «ἡμεῖς δὲ πάντες ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τὴν δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμενοι τὴν αὐτὴν εἰκόνα μεταμορφούμεθα ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν, καθάπερ ἀπὸ Κυρίου Πνεύματος.».
Την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν το Άγιο Πνεύμα για πρώτη φορά δόθηκε, 120 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων των Αποστόλων, των γυναικών, Μαρίας της μητέρας του Ιησού και των αδελφών Του (Πράξεις 1, 13-15), ήταν ομοθυμαδόν συναγμένοι (Πράξεις 2, 1) στο υπερώο, όπου ήταν διαρκώς μαζύ και προσεύχονταν «καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος ῾Αγίου, καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις καθὼς τὸ Πνεῦμα ἐδίδου αὐτοῖς ἀποφθέγγεσθαι.» (Πράξεις 2, 4).
Πολλοί λένε σήμερα: «Νομίζω πως μπορεί να λάβει κανείς το Άγιο Πνεύμα και χωρίς γλωσσολαλιά. Εν τέλει υπάρχουν τα εννιά χαρίσματα του Πνεύματος, που αναφέρονται στην Προς Κορινθίους Α’ 12. Γιατί δεν μπορεί ένα άλλο χάρισμα να είναι σημάδι πως κάποιος δέχτηκε το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος».
Απάντηση: Επειδή ο Θεός δεν χρησιμοποίησε άλλο χάρισμα προς τον σκοπό αυτόν, όπως μας δείχνει και η Αγία Γραφή.
Πριν από την ημέρα της Πεντηκοστής δεν μίλησε ποτέ κανένας άλλες γλώσσες, , έτσι όπως τον παρακίνησε το Άγιο Πνεύμα ή όπως «του χάρισε το Πνεύμα να μιλήσει» (Πράξεις 2, 4). Περισσότερα από 20 χρόνια μετά την Πεντηκοστή ήρθε ο Παύλος στην Έφεσο,και βρήκε εκεί μια ομάδα πιστών, που δεν είχαν μέχρι τότε ακούσει, «εάν υπάρχει το Άγιο Πνεύμα» (Πράξεις, 19, 1-6). Όταν όμως «τους επισκίασε το Άγιο Πνεύμα, τότε συνέβη το ίδιο όπως την ημέρα της Πεντηκοστής». «Όταν ο Παύλος επέθεσε τα χέρια του πάνω τους, τότε ήρθε το Άγιο Πνεύμα και τότε αυτοί μίλησαν γλώσσες και προφήτευσαν» (Πράξεις 19, 6). Ο τρόπος της ενέργειας Του δεν είχε αλλάξει.
«Η γλωσσολαλιά» ως αρχική φυσική απόδειξη, πως έλαβε κανείς το Άγιο Πνεύμα,, είναι ως προς την ουσία και πηγή το ίδιο με το «χάρισμα των γλωσσών», που στην Προς Κορινθίους Α’ 12 αναφέρεται μαζί με οκτώ άλλα χαρίσματα, που το Πνεύμα μοίρασε στους πλήρεις Πνεύματος πιστούς, «στον καθένα όπως ήθελε» (Προς Κορινθίους 12, 11), άλλα διαφορετικό στον σκοπό και την χρήση. Διαφέρει στο ότι, όπως εξηγείται από τα φαινόμενα της Πεντηκοστής, είναι προσιτά (τα χαρίσματα) σε πάσα σάρκα (Πράξεις 2, 17) ενώ το χάρισμα των γλωσσών χαρίζεται μόνο σε εκείνον που το Πνεύμα θέλει (Προς Κορινθίους 12,11) και είναι προς χρήσιν της δημόσιας σύναξης.
Είχε ο Παύλος γλωσσολαλιά; Οι Πράξεις 9, 17 δεν το αναφέρουν ακόμα. Είναι όμως βέβαιο πως Παύλος ξεκίνησε σε κάποιο μεταγενέστερο σημείο, καθώς δήλωσε προσωπικά: «Ευχαριστώ τον Θεό που μιλώ γλώσσες περισσότερο από όλους εσάς» (Προς Κορινθίους Α’14, 18). Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί πως ο Παύλος άρχισε να μιλά γλώσσες, όπως και οι 120, αμέσως μετά την βάπτιση του στο Άγιο Πνεύμα.
Είναι σύμφωνο με τις Γραφές να επιτίθενται χέρια σε ανθρώπους που αναζητούν το Άγιο Πνεύμα, όπως ειναι επίσης σύμφωνο να επιτίθενται σε εκείνους που ζητούν θεραπεία. Στους πιστούς δίνεται η εντολή να επιθέτουν τα χέρια τους σε ασθενείς (Κατά Μάρκον 16, 18). Παρατήρησε, πως «μέσω των χεριώντων αποστόλων έγιναν πολλά σημεία και θαύματα στον λαό (Πράξεις 5, 12). Παρόλα αυτά, το Άγιο Πνεύμα μπορεί να το λάβει κανείς και χωρίς την επίθεση των χεριών. Η πίστη σου και η υπακοή σου στον Θεό μπορούν να σε φέρουν σε επαφή μαζί του.
Έχε στο νου σου, πως για το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος χρειάζεται η πίστη. Ως προς το Άγιο Πνεύμα λέει ο Ιησούς: «εἰ οὖν ὑμεῖς, ὑπάρχοντες πονηροί, οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ ὁ ἐξ οὐρανοῦ δώσει πνεῦμα ἀγαθὸν τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν;» (Κατά Λούκάν 11, 13).
Όταν προσεύχεστε, πρέπει να προσεύχεστε με πίστη, χωρίς αμφιταλάντευση. Γιατί όποιος αμφιταλαντεύεται είναι σαν το κύμα της θάλασσας που άγεται και φέρεται από τον άνεμο. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν πρέπει να νομίζει πως θα λάβει κάτι από τον Κύριο (Ιακώβου 1, 6-7).
Υπάρχει μόνο ένας δρόμος για να προσευχηθεί κανείς με πίστη. Αυτόν τον βρίσκουμε στο Κατά Μάρκον 11, 24: «πάντα ὅσα ἂν προσευχόμενοι αἰτεῖσθε, πιστεύετε ὅτι λαμβάνετε, καὶ ἔσται ὑμῖν.»  Την στιγμή που πιστεύετε ότι θα λάβετε, ο Θεός θα το εκπληρώσει.
Το Άγιο Πνεύμα θα δοθεί σε εκείνους που υπακούνε (Πράξεις 5, 32), αλλά για τα «παιδιά της παρακοής» (Προς Εφεσίους 5, 6) δεν υπάρχει καν η υπόσχεση. Αν μπορείτε να προσφέρετε στο Θεό καθαρή καρδιά και καθαρά χέρια, τότε μπορείτε να πλησιάσετε τον Θεό, βάσει των λόγων της Γραφής: «ἐπαίροντας ὁσίους χεῖρας» (Προς Τιμόθεον Α’ 2, 8), και να αινέσετε τον Θεό με μια χαρά που γεννιέται από την πίστη γνωρίζοντας πως η υπόσχεση αναφέρεται σε εσάς.
Όταν προσεύχεστε να λάβετε το Άγιο Πνεύμα, θα αισθανθείτε μια ισχυρή κίνηση του Πνεύματος προς εσάς. Ίσως σας «ταρακουνήσει» (Ιερεμίας 23, 9) ή σας κάνει να τρέμετε (Πράξεις 9, 6) ή μάλιστα, όταν η δύναμη του Θεού είναι βίαια παρούσα, «θα σας ρίξει στη γη» (Πράξεις 9, 4: ). Πρόσεξε: όταν ο Δανιήλ προσευχόταν και ζητούσε τον Θεό, είπε: «έπεσα στο πρόσωπο μου. βρισκόμουν σε ένα βαθύ ύπνο (Δανιήλ 8, 17-18: ). Τα χείλη μπορεί να τραυλίσουν (Ιεσσαί 28, 11 και προς Κορινθίους Α’ 14, 21). Όταν το Άγιο Πνεύμα έρχεται , μπορεί να συνοδεύεται από κάποιο όραμα (Πράξεις 2, 17: ). Ίσως τρεκλίζεις σαν ένας μεθυσμένος (Πράξεις 2, 13-15: ). Μην τρομάξεις από τα σημεία. Σκέψου πως είναι σύμφωνα με την Γραφή και καθορισμένα από τον Θεό. Σε άλλους δόθηκε το ένα ή το άλλο σημείο, όταν εισήλθαν στην παρουσία του Θεού, και εσύ μπορείς επίσης να τα έχεις! 
Να είσαι υπάκουος! Σκέψου: το Άγιο Πνεύμα δίνεται σε εκείνους που υπακούν. Αφέσου πλήρως στην δύναμη του Πνεύματος, ώστε τίποτε άλλο να μην είναι πιο σημαντικό από το να κάνεις αυτό που λέει ο Θεός, είτε μικρό είτε μεγάλο. Να είσαι έτοιμος να ακολουθήσεις το Θεό, όπου και όπως  και να σε οδηγεί.
Η υπερηφάνεια σε κρατά μακριά από την υπακοή. Άσε την υπερηφάνεια! «Κύριος υπερηφάνοις αντιτάσσεται, ταπεινοίς δε δίδωσι χάριν» (Ησαίας 4, 6). «ὅτι ὑψηλὸς Κύριος καὶ τὰ ταπεινὰ ἐφορᾷ καὶ τὰ ὑψηλὰ ἀπὸ μακρόθεν γινώσκει.» (Ψαλμός 137, 6). Μην αντιστέκεσαι. Σκέψου, ο σατανάς γνωρίζει πότε παραδίδεσαι στο Πνεύμα, και τότε θα πληρωθείς. Παράδωσε τον εαυτό σου πλήρως στο Πνεύμα και επέτρεψε του να καταλάβει πλήρως την ύπαρξή σου.»

Συνεχίζεται με την παρουσίαση του δεύτερου φυλλαδίου.

ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. 
ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΕΥΧΩΜΑΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΣΩΘΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΟ ΕΚΤΡΩΜΑ ΤΟΥ ΖΗΖΙΟΥΛΑ. Η ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...