Τρίτη 29 Μαΐου 2018

Το Άγιο Πνεύμα στην Αμερική (10)

Συνέχεια από: Τρίτη 22 Μαίου 2018

Το Άγιο Πνεύμα στην Αμερική
Του Ernst Benz, 1970 Eugen Diederichs Verlag

Κεφάλαιο ΙΙI: Η πληρότης του πνεύματος δ
Image result for ÃƒÆ’Ã†â€™Ãƒâ€ Ã¢â‚¬â„¢ÃƒÆ’Ã¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚ÂÃƒÆ’Ã†â€™Ãƒâ€šÃ‚Â¢ÃƒÆ’Ã‚Â¢ÃƒÂ¢Ã¢â‚¬Å¡Ã‚Â¬Ãƒâ€¦Ã‚Â¡ÃƒÆ’Ã¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚Â¬ÃƒÆ’Ã†â€™Ãƒâ€ Ã¢â‚¬â„¢ÃƒÆ’Ã¢â‚¬Â¦Ãƒâ€šÃ‚Â½ÃƒÆ’Ã†â€™ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…Â¡ÃƒÆ’Ã¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚ÂµÃƒÆ’Ã†â€™Ãƒâ€ Ã¢â‚¬â„¢ÃƒÆ’Ã¢â‚¬Â¦Ãƒâ€šÃ‚Â½ÃƒÆ’Ã†â€™ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…Â¡ÃƒÆ’Ã¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚Â½ÃƒÆ’Ã†â€™Ãƒâ€ Ã¢â‚¬â„¢ÃƒÆ’Ã¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚ÂÃƒÆ’Ã†â€™Ãƒâ€šÃ‚Â¢ÃƒÆ’Ã‚Â¢ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…Â¡Ãƒâ€šÃ‚Â¬ÃƒÆ’Ã¢â‚¬Â¦Ãƒâ€šÃ‚Â¾ÃƒÆ’Ã†â€™Ãƒâ€ Ã¢â‚¬â„¢ÃƒÆ’Ã¢â‚¬Â¦Ãƒâ€šÃ‚Â½ÃƒÆ’Ã†â€™ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…Â¡ÃƒÆ’Ã¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚Â·ÃƒÆ’Ã†â€™Ãƒâ€ Ã¢â‚¬â„¢ÃƒÆ’Ã¢â‚¬Â¦Ãƒâ€šÃ‚Â½ÃƒÆ’Ã†â€™ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…Â¡ÃƒÆ’Ã¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚ÂºÃƒÆ’Ã†â€™Ãƒâ€ Ã¢â‚¬â„¢ÃƒÆ’Ã¢â‚¬Â¦Ãƒâ€šÃ‚Â½ÃƒÆ’Ã†â€™ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…Â¡ÃƒÆ’Ã¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚Â¿ÃƒÆ’Ã†â€™Ãƒâ€ Ã¢â‚¬â„¢ÃƒÆ’Ã¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚ÂÃƒÆ’Ã†â€™ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã‚Â ÃƒÆ’Ã‚Â¢ÃƒÂ¢Ã¢â‚¬Å¡Ã‚Â¬ÃƒÂ¢Ã¢â‚¬Å¾Ã‚Â¢ÃƒÆ’Ã†â€™Ãƒâ€ Ã¢â‚¬â„¢ÃƒÆ’Ã¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚ÂÃƒÆ’Ã†â€™Ãƒâ€šÃ‚Â¢ÃƒÆ’Ã‚Â¢ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…Â¡Ãƒâ€šÃ‚Â¬ÃƒÆ’Ã¢â‚¬Â¦Ãƒâ€šÃ‚Â¾ÃƒÆ’Ã†â€™Ãƒâ€ Ã¢â‚¬â„¢ÃƒÆ’Ã¢â‚¬Â¦Ãƒâ€šÃ‚Â½ÃƒÆ’Ã†â€™ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…Â¡ÃƒÆ’Ã¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚Â¹ÃƒÆ’Ã†â€™Ãƒâ€ Ã¢â‚¬â„¢ÃƒÆ’Ã¢â‚¬Â¦Ãƒâ€šÃ‚Â½ÃƒÆ’Ã†â€™ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…Â¡ÃƒÆ’Ã¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚Â±ÃƒÆ’Ã†â€™Ãƒâ€ Ã¢â‚¬â„¢ÃƒÆ’Ã¢â‚¬Â¦Ãƒâ€šÃ‚Â½ÃƒÆ’Ã†â€™ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…Â¡ÃƒÆ’Ã¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚Â½ÃƒÆ’Ã†â€™Ãƒâ€ Ã¢â‚¬â„¢ÃƒÆ’Ã¢â‚¬Â¦Ãƒâ€šÃ‚Â½ÃƒÆ’Ã†â€™ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…Â¡ÃƒÆ’Ã¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚Â¿ÃƒÆ’Ã†â€™Ãƒâ€ Ã¢â‚¬â„¢ÃƒÆ’Ã¢â‚¬Â¦Ãƒâ€šÃ‚Â½ÃƒÆ’Ã†â€™ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…Â¡ÃƒÆ’Ã¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚Â¹Η ηθική αυτή είναι τόσο παράδοξη, και με την πρώτη ματιά αποκρουστική, ώστε συνήθως να δεν γίνεται λόγος γι’ αυτήν. Παρόλα αυτά, το αρχετυπικό θρησκευτικό μοτίβο, που βρίσκεται πίσω από αυτή την στάση, δεν είναι άγνωστο και στην δική μας γερμανική χριστιανική παράδοση. Ο August Hermann Francke έγραψε ένα περίεργο βιβλίο, στο οποίο θεμελιώνει την περί Θεού απόδειξη πάνω στους πληρωμένους λογαριασμούς. Το έργο έχει τον τίτλο: «Πλήρη ευλογίας βήματα τού ακόμα ζωντανού και κυριαρχούντος γεμάτου αγάπης και πιστού Θεού, προς ντροπή τής απιστίας και προς ενδυνάμωση τής πίστεως, που έχει ανακαλυφθεί μέσω μιας αληθινής είδησης,...από τον August Hermann Francke,...1709». Ο αθεϊσμός τού Διαφωτισμού έφερε για πρώτη φορά την θέση περί τού θανάτου του Θεού. Ο Francke απέδειξε πως η θέση αυτή είναι εσφαλμένη στηριζόμενος στις αποδείξεις πληρωμής τών υλικών για το ορφανοτροφείο που έκτισε. Άρχισε το κτίσιμο αυτού του έργου, που του ανέθεσε ο ίδιος ο Θεός, διαθέτοντας μόνο μερικά τάλαντα, και είχε την εμπιστοσύνη πως ο Θεός δε θα τον εγκατέλειπε στο έργο που Ίδιος του ανέθεσε. Ολόκληρη η περί ύπαρξης τού Θεού απόδειξη αποτελείται από την απαρίθμηση των δυσκολιών πληρωμής τις οποίες είχε από την αρχή του κτισίματος, και οι οποίες λύνονταν την τελευταία στιγμή μέσω δωρεών από εντελώς άγνωστα πρόσωπα. Συνήθως η δωρεά κάλυπτε ακριβώς το έλλειμμα, και το συνοδευτικό γράμμα ή η ακόλουθη επικοινωνία, έδειχνε πως ο Θεός είχε αγγίξει την καρδιά τού δωρητή και τον παρακινούσε να δωρίσει το συγκεκριμένο ποσό στο ορφανοτροφείο. Ο Θεός κινητοποιεί την αφθονία Του, για να μην απογοητεύσει την πίστη εκείνου που εκπληρώνει κατά γράμμα την αποστολή που του ανέθεσε. Μπορεί κανείς να βασιστεί στον Θεό και στα οικονομικά θέματα, και οι δωρεές αποδεικνύουν πως ο Θεός επιβλέπει τα έργα Του και δεν εγκαταλείπει εκείνον που του ανέθεσε κάποια αποστολή. Και εδώ λοιπόν, συσχετίζονται τα χρήματα με την θεία Πρόνοια.
Παρά ταύτα, υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ τής στάσης τού Francke και των Πεντηκοστιανών. Ο Θεός του August Hermann Francke είναι ένας Θεός οικονόμος, όπως ο πιετιστής βασιλιάς των Πρώσσων Friedrich Wilhelm I., ο προστάτης τού Francke, και στέλνει ακριβώς όσα χρειάζεται την κρίσιμη στιγμή. Οι Πεντηκοστιανοί δεν πιστεύουν στην οικονομία (εξοικονόμηση), αλλά στην αφθονία του Θεού. Και όποιος βρίσκεται στην μεριά τού Θεού, και αφιερώνεται στην οικοδόμηση τής βασιλείας Του, αυτός μετέχει τής αφθονίας αυτής. Η ένδειξη της θείας ζωής είναι η ένδειξη της άφθονης πληρότητας Του, όχι μόνο από πνευματικής, αλλά και από υλικής άποψης.
Οι συλλογισμοί αυτοί ακούγονται πολύ απίθανοι, ώστε να μην πιστεύει κανείς πως μπορούν εκφρασθούν έτσι απλά. Διατυπώνονται σπάνια ως οικονομικοηθική θεωρία. Απλώς συμπεριλαμβάνονται ως δευτερεύον θέμα στα κηρύγματα, κυρίως όταν πρόκειται να γίνει συλλογή χρημάτων. Μερικοί όμως από τους μεγάλους κήρυκες, προσπάθησαν να ασχοληθούν με αυτή την υλική πτυχή της αφθονίας τού Θεού, και με τρόπο επικίνδυνο να την θεσμοποιήσουν. Ο Oral Roberts για παράδειγμα, που με την βοήθεια εθελοντικών δωρεών ίδρυσε όχι μόνο μια τεράστια ιεραποστολική οργάνωση με ένα μεγάλο διοικητικό κέντρο, αλλά ίδρυσε και ένα από τα πιο σύγχρονα πανεπιστήμια, δημιούργησε ένα «Blessing-Pakt». Προκαλεί τους οπαδούς του να κάνουν το εξής: «Δοκίμασε τον Θεό, αν δε θα σε ευλογήσει, όταν επενδύσεις τα λεφτά σου στο έργο Του.» Ο πιστός δηλαδή προτρέπεται να αγοράσει μετοχές που υποστηρίζουν συγκεκριμένα προγράμματα στην εργασία για την Βασιλεία τού Θεού, ως προκαταβολή στην αφθονία του Θεού. Ο Oral Roberts  είχε μάλιστα αποδεχθεί να επιστρέψει τα χρήματα αν ο αναμενόμενος πλούτος δεν γινόταν πραγματικότητα. Ήταν δηλαδή μια επενδυτική εταιρία του Αγίου  Πνεύματος με εγγυημένες μετοχές που αυξάνουν. Ως απάντηση σε μια επιστολή μου προς τον Oral Roberts έλαβα την προτροπή να υπογράψω ένα τέτοιο Blessing-Pakt.
Η σημασία αυτής της πεντηκοστιανικής κοινωνικής ηθικής μού έγινε σαφής, όταν πάνω σε φέϊγ βολάν, που μου έστειλε η A. A. Allen Revivals Inc. από to Miracle Valley, Arizona, βρήκα μερικά αποσπάσματα για το θέμα της επίγειας ευμάρειας, κάτω από τον τίτλο: «The Power to get welth-you can have it!» (Η δύναμη να γίνεις πλούσιος. Μπορείς να την έχεις!) ή «Riches and welth, the Gift of God» (Πλούτη και ευμάρεια, το δώρο του Θεού, Εκκλησιαστής, 5, 19). Το σημείο αυτό της Βίβλου λέει: «καί γε πᾶς ἄνθρωπος, ᾧ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ Θεὸς πλοῦτον καὶ ὑπάρχοντα καὶ ἐξουσίασεν αὐτῷ φαγεῖν ἀπ᾿ αὐτοῦ καὶ λαβεῖν τὸ μέρος αὐτοῦ καὶ τοῦ εὐφρανθῆναι ἐν μόχθῳ αὐτοῦ, τοῦτο δόμα Θεοῦ ἐστιν». Ο τίτλος όμως του τρίτου δοκιμίου είναι: «The riches oft he gentiles are yours» (Τα πλούτη των εθνών ανήκουν σε εσένα)!
Ο A. A. Allen αναφέρει στο πρώτο δοκίμιο, πως η επίγνωση την οποία φανερώνει στο δοκίμιο αυτό, του δόθηκε ως θείος φωτισμός, κατά την διάρκεια μιας θείας λειτουργίας αφύπνισης, που έγινε στο άσπρο αντίσκηνο, που χωράει 10000 άτομα. Περιγράφει την επίγνωση αυτή ως ένα νέο επίπεδο της θεϊκής αποκάλυψης. «Ο Θεός μου μίλησε: γιε μου από σήμερα θα σε χρίσω με μια νέα δύναμη. Οι σκεπτικοί και οι άπιστοι θα το αμφισβητήσουν, αλλά μαζί μου και με τους συνεχιστές μου και πιστούς μου θα είναι αναμφισβήτητη...θέλω να κάνω κάτι καινούργιο. Θέλω να αποκαλυφθώ και να κάνω θαυμάσιο έργο και ένα θαύμα!» O Allen βλέπει στην ανακοίνωση αυτή την συνέχιση τής πρώτης του κλήσης, που έγινε 25  χρόνια πριν. Ο Allen είχε γράψει τότε, στο δωμάτιο προσευχής, 13 σημεία μιας ορκωμοσίας, πάνω σε ένα κομμάτι χαρτόνι, που με εντολή του Θεού το έβαλε στο ιερό. Στο τελευταίο σημείο μίλησε ο Θεός έτσι: «Αληθινά, σου δίνω την δύναμη πάνω από κάθε δύναμη του σατανά».
Συνδέει αυτή την τελευταία υπόσχεση με την νέα του εμπειρία στο αντίσκηνο  στην Φιλαδέλφεια. Ο Θεός στρέφει την προσοχή του κατά την διάρκεια της προσευχής στον λόγο του Δευτερονομίου 8, 18: «καὶ μνησθήσῃ Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου, ὅτι αὐτός σοι δίδωσιν ἰσχὺν τοῦ ποιῆσαι δύναμιν καὶ ἵνα στήσῃ τὴν διαθήκην αὐτοῦ, ἣν ὤμοσε Κύριος τοῖς πατράσι σου, ὡς σήμερον.» (στην παράθεση του γερμανικού κειμένου λέει: Γιατί είναι αυτός που δίνει την δύναμη να γίνεις πλούσιος). Αυτός ο λόγος τον βρίσκει σαν κεραυνός εν αιθρία. Λέει στον Θεό: «O Κύριε μου, πόσες φορές διάβασα τον λόγο αυτό και τον παρέθεσα, αλλά ποτέ δεν είχε τόσο μεγάλη σημασία όση τώρα!» Και ο Θεός του απαντά: «Αυτό συμβαίνει επειδή ποτέ δεν εφάρμοσες τον λόγο αυτό στη ζωή σου και δεν τον έκανες δικό σου!» Τώρα του γίνεται για πρώτη φορά σαφές, πως ο λόγος αυτός, έχει να κάνει με την εξουσία πάνω στη δύναμη του διαβόλου, που του έδωσε  ο Θεός κατά την πρώτη του κλήση. Η φτώχεια έρχεται από τον διάβολο, και ο Θεός του ανέθεσε, μέσω αυτού του νέου φωτισμού, να ελευθερώσει τον λαό Του από την δύναμη της φτώχειας, με την οποία ο διάβολος σκλαβώνει τον λαό.

Συνεχίζεται

Δεν υπάρχουν σχόλια: