Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

Χώρα ποὺ σάπισε καὶ χρειάζεται …ὁλικὴ ἐπαναφορά!!!

Γιὰ κάθε ἔναν ποὺ δέρνει στὸν δρόμο πολιτικούς, ποὺ θεωρεῖ ὅτι βλάπτουν τὴν πατρίδα, ὑπάρχουν πενήντα φιλήσυχοι ποὺ ἔχουν ἤδη παραιτηθῆ, ἀποσυρθῆ καὶ ἰδιωτεύουν στὰ σπίτια τους, ἔχοντας χάση τὴν ἐμπιστοσύνη τους στὰ δημόσια πρόσωπα καὶ στοὺς θεσμούς. 

Αὐτὴ ἡ, χαμένη πιὰ σὲ ἐμᾶς, ἐμπιστοσύνη τῶν πολλῶν εἶναι ποὺ γεννᾶ καὶ συντηρεὶ τὴν ἀσφάλεια ὅλων μας στὶς δημοκρατίες. Βασικὰ ἡ δημοκρατία ἡ ἴδια εἶναι ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν πολιτῶν στὸν δημόσιο βίο. Ὅλα τὰ ἄλλα, οἱ κατάρες καὶ οἱ καταδίκες καὶ τὰ μεγάλα λόγια γιὰ τὴν δημοκρατίας μας εἶναι γιὰ νὰ εἴχαμε νὰ λέγαμε. 
Ἡ χώρα σάπισε καὶ χρειάζεται ὁλικὴ ἐπαναφορά. Ἀντ΄ αὐτοῦ κάποιοι ἐπιμένουν ἀκόμη νὰ ἀναζητοῦν ἀπεγνωσμένα τὸ μικρότερο κακό, πιστεύοντας ὅτι ἡ σηψαιμία περνᾶ μὲ κομπρέσες καὶ ἀσπιρίνες. Καὶ δὲν καταλαβαίνουν ὅτι ἔτσι προσθέτουν βαρίδια στὸ σκάφος ποὺ ἤδη βυθίζεται, στέλνοντας ἀκόμη περισσοτέρους στὰ σπίτια τους καὶ στὴν μοιραία ἰδιώτευση.

Ἕρμιππος Ἑρμιππίου

ΤΡΕΛΟ-ΓΙΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: