Κυριακή, 6 Μαΐου 2018

Παρέμβαση επί της ουσίας στην ανταλλαγή άρθρων μεταξύ π. Σεραφείμ Ζήση και κ. Ρίζου

Ἀδαμάντιου Τσακίρογλου


Τὶς τελευταῖες μέρες παρακολουθήσαμε μία ἀνταλλαγὴ ἄρθρων μεταξὺ τοῦ κ. Ἰ. Ρίζου καὶ τοῦ π. Σεραφεὶμ Ζήση. Στὴν ἀνταλλαγὴ αὐτὴ ὁ π. Σεραφείμ –γιὰ νὰ ὑποδείξει τὴν ἔλλειψη διακρίσεως καὶ ἐκκλησιαστικοῦ πνεύματος στὸν κ. Ρίζο– τόνισε τὴν τῷ ὄντι ἰδιαιτερότητα τῆς καταστάσεως στὴν Οὐκρανία, δικαιολογώντας μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο τὴν τακτικὴ τοῦ Μητροπολίτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, ποὺ ὑποτάγεται στὴν δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας, ὁ ὁποῖος –παρότι ὁμολογουμένως παραδοσιακὸς καὶ εὐσεβής– μνημονεύει τὸν πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο γιὰ νὰ κρατήσει τὶς ἀπαιτούμενες ἰσοροπίες καὶ νὰ διαφυλάξει ἐθνικὰ καὶ ἐκκλησιαστικὰ συμφέροντα.
Ὁ τονισμὸς ὅμως αὐτοῦ τοῦ ἐπιχειρήματος φέρνει εὔλογες ἀπορίες, τὶς ὁποῖες θὰ μποροῦσε νὰ μᾶς λύσει ὁ ἔγκριτος π. Σεραφεὶμ γιὰ νὰ καταλάβουμε κι ἐμεῖς σ’ αὐτὴ τὴν σύγχυση ποὺ ἐπικρατεῖ, τί ἀκριβῶς συμβαίνει.
Διότι, ἂν ὁ λόγος ποὺ μνημονεύει ὁ Μητροπολίτης Οὐκρανίας εἶναι ἡ ἰδιόρρυθμη κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ στὴν δικαιοδοσία του, τότε δὲν ἔπρεπε κι ὁ Μ. Φώτιος νὰ κάνει τὸ ἴδιο στὴν κατάσταση ποὺ δημιουργήθηκε μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας καὶ νὰ μνημονεύει τὸν Πάπα Ρώμης καί, ἀκόμα περισσότερο, δὲν ἔπρεπε καὶ ὁ ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, τὸν ὁποῖο πιστεύω δὲν ἀμφισβητεῖ κανεὶς ἀπὸ ἐμᾶς οὔτε ὡς πρὸς τὶς ἐπιλογές του οὔτε ὡς πρὸς τὶς πράξεις του, καὶ ὁ Γεννάδιος Σχολάριος, καὶ οἱ μοναχοὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὅταν τὸ διακύβευμα ἦταν ἡ σωτηρία μίας ὁλόκληρης αὐτοκρατορίας καὶ μάλιστα ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς Μουσουλμάνους (οὔτε κἂν κατὰ τὸ ὄνομα Χριστιανούς); Διότι καὶ τότε ὑπῆρχαν λεγόμενοι εὐσεβεῖς Ἐπίσκοποι, οἱ ὁποῖοι δὲν συμφωνοῦσαν μὲ τὶς πράξεις τῶν φιλενωτικῶν, ἀλλὰ λόγῳ τῶν καταστάσεων συμφώνησαν. Οἱ Ἅγιοι ὅμως καὶ αὐτοὺς τοὺς κατεδίκασαν...........
............Ἐλπίζω οἱ παρατηρήσεις μου νὰ συμβάλουν σὲ μία πιὸ ἐμπεριστατωμένη νηφάλια κατανόηση τῶν πραγμάτων καὶ στὴν πολυπόθητη σύγκληση μίας ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ συνάξεως, ὅπου ὅλα θὰ συζητηθοῦν λεπτομερῶς μὲ σκοπὸ τὴν ἀλήθεια, τὴν ἑνότητα, τὴν συμπόρευση, τὸ ἀπὸ κοινοῦ μαρτύριον, τὴν σωτηρία τοῦ ποιμνίου τῆς Ἐκκλησίας.
ΤΣΑΚΊΡΟΓΛΟΥ, ΠΑΝΤΑ ΑΞΙΟΣ. ΤΟΝ ΤΣΑΚΙΣΕΣ, ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΜΩΣΕΣ, ΤΟΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΕΣ, ΤΟΝ ΞΕΓΥΜΝΩΣΕΣ, ΤΟΝ ΤΑΠΩΣΕΣ...ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΡΕ ΓΑΜΩΤΟ. ΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟ ΤΩΡΑ ΠΛΕΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΗΦΑΛΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΤΡΩΕΙ ΚΟΥΤΟΧΟΡΤΟ. ΑΛΗΘΩΣ ΒΡΗΚΑΜΕ ΟΥΣΙΑ.


π.Νικόλαος Μανώλης, Απάντηση στα ψεύδη του μοναχού Σάββα (Λαυριώτη)

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
Χριστός Ἀνέστη! Γνωρίζω ἀδελφοί μου ὅτι καταπιάνομαι μέ ἕνα θέμα πού θά προκαλέσει σφοδρό πόλεμο ἐναντίον μου, καθώς ὑπάρχει ἀπόστημα στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, κρυφό καί ἐπικίνδυνο. Ἤδη ἀπό τήν ἀνακοίνωση αὐτῆς τῆς ἀπάντησης καί τήν ἀναστάτωση πού προκάλεσε στό διαδίκτυο, φάνηκε τί θά ἀκολουθήσει. Τό σπάσιμο αὐτό τοῦ ἀποστήματος θά πάρει καιρό, ἀλλά κάθε ἐνόχληση προκαλεῖ δυσωδία καί ὅποιος σκαλίζει προκαλεῖ μῖσος καί ἀντιπάθειες. 
Ὁ μοναχός π.Σάββας (Λαυριώτης), ἀνακάλυψε ὄψιμα τήν ὕπαρξη μίας μερίδας πιστῶν στούς ὁποίους συγχωρεῖται ἡ συμμετοχή στά μυστήρια τῶν μή διακοψάντων τό μνημόσυνο ἱερέων. Εἶναι οἱ νεοφώτιστοι, ἐκεῖνοι πού σήμερα μπῆκαν στήν Ἐκκλησία καί δέν γνωρίζουν περί τῆς παναίρεσης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀποτείχισης κτλ. Ἀπό τήν ἄλλη μεριά σύμφωνα μέ τόν ἴδιο, ὁ κανόνας τῆς ἀποτείχισης εἶναι ὑποχρεωτικός γιά τούς συνειδητούς πιστούς. Δεῖτε τό βίντεο πού ἀκολουθεῖ μέ τίς ἀποκαλυπτικές δηλώσεις του σέ διαδικτυακό κανάλι (δεῖτε ὅλη τή συνέντευξη στήν ΟΔΥΣΣΕΙΑ TV) καί σέ ραδιόφωνο (δεῖτε ὅλη τή συνέντευξη στο Radio Tvkosmos 93,8)..............
........Νομίζω πώς ἄν ἐγκαταλείψει τόν ἐγωισμό, τοῦ δίνεται μία μεγάλη εὐκαιρία. Τώρα πού εἶναι φανερό πώς εἶδε καί αὐτός τήν οὐτοπία στήν ἀπόλυτη ἐπιλογή τῆς Ἀκρίβειας στόν κόσμο νά ἀποδεχτεῖ πώς ἔκανε λάθος. Πλέον βλέπει πώς δέν εἶχε δίκαιο μέ τήν παράλογη ἐμμονή του. Διότι ὡς ρασοφόρος δέχεται πάρα πολλές πιέσεις ἀπό ἀνθρώπους πού δέν εἶναι ἕτοιμοι γιά τήν Ἀκρίβεια, δηλαδή γιά τήν πλήρη διακοπή τῆς κοινωνίας ἀκόμα καί μέ τούς παραδοσιακούς ἱερεῖς πού μνημονεύουν, μέ ἀποτέλεσμα νά ἔχει δυό ἐπιλογές. Ἤ ὅσους δέν μποροῦν νά κάνουν τέτοια Ἀκρίβεια νά τούς διώχνει ἤ νά τούς οἰκονομεῖ. Καί φυσικά, ἔξυπνος ἄνθρωπος εἶναι, μπορεῖ νά μήν ἔχει τίς ἀπαραίτητες θεολογικές γνώσεις, ὅμως καταλαβαίνει τό συμφέρον τῶν ἀδυνάμων ψυχῶν, κατανοεῖ τά ἁγνοήματα τοῦ λαοῦ. Ἀναγκάστηκε ἀπό τά πράγματα νά ἐφαρμόσει τήν ἀρχή τῆς Οἰκονομίας γιά τόσους πολλούς πού στήν οὐσία δέν μᾶς διακρίνει καμιά διαφορά πλέον.
Ἔλα λοιπόν π. Σάββα νά κάνουμε ἀγάπη, νά βάλουμε μετάνοια καί ἀφοῦ ἔφτασες ἐπιτέλους ἐκεῖ πού βρισκόμαστε, νά τά βροῦμε γιά χάρη τῆς ἑνότητας. Βλέπεις πώς ἡ διχόνοια δέ βγάζει πουθενά. Ἀντίθετα μᾶς ὁδηγεῖ στό ψέμα πού τρέφεται ἀπό τό “ἐγώ” καί παροξύνεται. Εὔχομαι, ὁ ἀναστάς Κύριος νά σέ φωτίσει, ὥστε γιά τήν τιμή τῆς Πίστης καί τῆς Ὀρθοδοξίας πού τόσο ἀγαποῦμε, μαζί νά πολεμήσουμε τούς προβατόσχημους λύκους πού ἁλωνίζουν στό λογικό ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ. Ἔχω τήν πεποίθησή μου στόν Κύριο πώς θά κάνεις τό ἀπαιτούμενο βῆμα, ἰδίως μετά ἀπό αὐτή τήν πρόσκληση.
Ζητώντας ταπεινά συγχώρεση ἄν σέ πρόσβαλα ἤ σέ ἔθιξα ὡς ἄνθρωπο, ἐλπίζοντας πώς θά ἀντιληφθεῖς τό πατρικό καί ἀδελφικό μου ἐνδιαφέρον καί θά δικαιολογήσεις τήν γλῶσσα τῆς πικρῆς ἀλήθειας πού χρησιμοποίησα, σέ ἀσπάζομαι ἀδελφικά μέ τήν ἀγάπη τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ. Νά ’χεις τήν εὐχή μου!

ΜΙΛΑΜΕ ΝΕΑ ΜΑΝΩΛΑΔΑ. ΚΑΤΩ ΟΙ ΨΕΥΤΕΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ. ΝΑ' ΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΧΗ ΣΟΥ.

Αμέθυστος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...