Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018

Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ


Ὅταν προσεύχεται κανεὶς καρδιακά, κάποτε τοῦ δίνεται ἕνας λόγος. Αὐτὸς ὁ λόγος γεννᾶ καὶ ἄλλους λόγους. Ἔτσι ἀνοίγεται ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου, συλλαμβάνει τὸ νόηµα ὁλοκλήρου τῆς Ἁγίας Γραφῆς.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...