Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

Ἡ Ὀρθοδοξία καλεῖται ἵνα δώσει τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ. - Μητροπολίτης Σερβίων καί Κοζάνης Διονύσιος Ψαριανός


Ἡ Ὀρθοδοξία καλεῖται ἵνα δώσει τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ Πατριάρχης τὸν θρόνον, ὄντως δὲ καὶ Πατριάρχης τὸν τρόπον, ὁ ὡς ὁ προφήτης Μωυσῆς τὸ εἶδος αὐτοῦ καὶ ὑπὲρ τὰ ὀγδοήκοντα ἔτη, ὡς ἐκεῖνος, γεγονώς, ἡγεῖται τῆς ἐξόδου τῆς Ὀρθοδοξίας, φερομένης ἐπὶ τὸν διάλογον μετὰ τῶν ἀνὰ τὸν κόσμον ἑτεροδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ χριστιανικῶν ὁμολογιῶν. Ἡ Ὀρθοδοξία ἐξῆλθε νικώσα καὶ ἵνα νικήση, ἐν δὲ τῇ θεοφιλεῖ ταύτῃ μάχῃ «ὑπὲρ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως»εὔκαιρος ἐστιν ἡ συνεκστρατεία πασῶν τῶν ἐπὶ μέρους ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἐν πνεύματι ἑνότητος καὶ ἐν τάξει πειθαρχίας.
Βλέπομεν ὡς ἐν εἰκόνι, διεξαγόμενης ἤδη τῆς εἰρηνικῆς μάχης, τὸν γηραιὸν Πατριάρχην ἐπαίροντα τὰς χεῖρας εἰς δέησιν, τοὺς προκαθημένους τῶν ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στηρίζοντας τὰς βαρείας χεῖρας, ὡς ὁ Ἀαρὼν καὶ ὁ Ὢρ τὰς χεῖρας ἐκείνας τοῦ Μωυσέως «ἐντεῦθεν εἷς καὶ ἐντεῦθεν εἷς», βλέπομεν δὲ οὕτω καὶ τὴν Ὀρθοδοξίαν νικώσαν, ἐν τῇ ἰσχύι τῆς ἀληθείας καὶ τῇ δυνάμει τοῦ Θεοῦ. Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι, εἶπερ ποτε καὶ ἄλλοτε, σήμερον αἱ ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι χρείαν ἔχομεν ἑνότητος καὶ ἀγάπης πρὸς συντετονισμένην ἐνέργειαν καὶ δράσιν, ἐπ' ἀγαθῷ τοῦ ὑπὲρ πᾶν ἄλλο ἐν τῷ κόσμῳ ἀγαθοῦ ἔργου, δηλονότι τῆς ἐν ἀγάπη ἑνότητος καὶ τῆς ἐν ὀρθοδοξίᾳ ἑνώσεως τῶν χριστιανῶν.  


Μητροπολίτης Σερβίων καί Κοζάνης Διονύσιος ΨαριανόςΣΧΟΛΙΟ: Βλέπομεν, στραβομάραν δέν έχομεν. Σταυρόν δέν έχομεν γιά νά γιγνώσκομεν αυτά πού βλέπομεν. Ποιός τόν καθοδηγεί δέν βλέπομεν.
Μάς έβγαλε από τήν σκλαβιά ο υψηλότατος; Μήπως μάς έβαλε στήν σκλαβιά επί τό σωστότερον;
 (Γράφει η Β Βατικάνειος σύνοδος η οποία καθοδηγεί τόν Νέο Μωυσή, στην διακήρυξη Nostra Aetate, για τις σχέσεις της Εκκλησίας προς τις μη χριστιανικές κοινότητες: «Με εκτίμηση ατενίζει η Εκκλησία και τους Μουσουλμάνους, οι οποίοι λατρεύουν τον ένα και μοναδικό Θεό, τον ζώντα..., τον εύσπλαχνο και παντοδύναμο, τον δημιουργό ουρανού και γης, που μίλησε στους ανθρώπους. Αυτοί προσπαθούν να υποταχθούν μ’ όλη τους την ψυχή ακόμη και στις κρυμμένες Του βουλές, όπως είχε υποταχθεί στο Θεό και ο Αβραάμ, στον οποίο ευχαρίστως αναφέρεται η ισλαμική πίστη. Τον Ιησού, μολονότι δεν τον αναγνωρίζουν ως Θεό, τον σέβονται ως προφήτη, και τιμούν την μητέρα του Παρθένο Μαρία, την οποία και επικαλούνται κάποτε με ευλάβεια. Επίπλέον περιμένουν την ημέρα της κρίσης, για την οποία ο Θεός θα αναστήσει όλους τους ανθρώπους και θα τους ανταποδώσει. Γι’ αυτό αποδίδουν σημασία στη ηθική στάση ζωής και εκφράζουν το σεβασμό τους στο Θεό ιδιαίτερα με προσευχή, ελεημοσύνη και νηστεία»)
Ηταν ψαρωτικός ο άνθρωπος καί ψάρωνε ώς καί τούς Ψαριανούς, δέν αμφιβάλλουμε. Αλλά ο Μωυσής τούς ψάρωσε τούς Αιγύπτιους;
Μαζεύτηκε η βλακεία πιά καί θά μάς πνίξει. Καταντήσαμε νά λατρεύουμε έναν μόνο Αγιο. Τήν Αγία Βλακεία. Δέν θά πάρουμε.Ο ΒΛΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΠΡΟΣΠΑΘΩΝΤΑΣ ΝΑ ΣΩΣΕΙ.

Αμέθυστος

1 σχόλιο:

maria p. είπε...

Βλέπομεν, στραβομάραν δέν έχομεν...

Ωραίο.. πολύ γέλασα με το σχόλιο.. Ο μητροπολίτης μας τσάκισε στην καθαρεύουσα για να μας πει για το νέο Μωυσή.. Αναρωτιέμαι δεν βλέπουν ότι πάμε απ΄το κακό στο χειρότερο;
Μη χειρότερα.. που λέμε..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...