Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

Ο Σταυρός τού Κυρίου.

 
Τὸ σημεῖον λοιπὸν αὐτὸ χάραξε βαθέως εἰς τὴν διάνοιάν σου,
καὶ κράτησε εἰς τὴν ἀγκάλην σου τὴν σωτηρίαν τῶν ψυχῶν μας.
Διότι ὁ Σταυρὸς ἐπανέφερε τὴν οἰκουμένην εἰς τὴν εὐθεῖαν ὁδόν,
αὐτὸς ἐξεδίωξε τὴν πλάνην, αὐτὸς ἐπανέφερε τὴν ἀλήθειαν,
ὁ Σταυρὸς μετέβαλε τὴν γῆν εἰς οὐρανόν, 
αὐτὸς ἔκαμε τοὺς ἀνθρώπους Ἀγγέλους.
Διὰ τῆς δυνάμεως τοῦ Σταυρού
ἔπαυσαν πλέον οἱ δαίμονες νὰ εἶναι φοβεροὶ
καὶ ἔγιναν εὐκολοκαταφρόνητοι,
δι’ αὐτοῦ ὁ θάνατος ἔπαυσε νὰ εἶναι θάνατος,
ἀλλὰ ὕπνος· διὰ τῆς δυνάμεως τοῦ Σταυροῦ
ὅλα ὅσα μᾶς πολεμοῦν κατερρίφθησαν εἰς τὴν γῆν καὶ κατεπατήθησαν.


Λόγος ΛΔ’[1] Περὶ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ,Ιωάννης ο Χρυσόστομος

trelogiannis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...