Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022

Άγιος Σωφρόνιος


Ὅταν ἔχουμε τὸ Χριστὸ μας καὶ τοὺς ἁγίους μας στὴν καρδιά μας, μᾶς τὴν κρατᾶνε ζεστὴ μὲ τὴν θέρμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,κι ἔτσι δὲν μπορεῖ νὰ τὴν παγώσει τὸ πνεῦμα τῆς ἀποστασίας ποὺ πνέει παντοῦ. Εἶναι καταπληκτικὸ πόσο ὁ Θεὸς ταπεινώνεται μπροστά μας. Μᾶς ἀγαπᾶ μὲ μιὰ τρυφερὴ ἀγάπη, ὄχι ὑπεροπτικά, ὄχι χωρὶς τὴ συγκατάθεσή μας. Ὅταν τοῦ ἀνοίγουμε τὶς καρδιές μας, κυριαρχῇ μέσα μας ἡ πεποίθηση, ὅτι αὐτὸς εἶναι πράγματι ὁ Πατέρας μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: