Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

                   Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Ὁ ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ, ὅταν τόν ρώτησαν τί ἔλειπε ἀπὸ τούς Χριστιανούς τῆς ἐποχῆς του καί δέν εἶχαν τούς καρπούς τῆς ἁγιότητος πού ἄλλοτε ἦταν τόσο ἄφθονοι, ἀπάντησε: «Δέν λείπει παρά μόνο μία προϋπόθεση: ἡ ἀπόφαση!». Οἱ Ἅγιοι δέν ἦταν φτιαγμένοι ἀπό ἄλλο ὑλικό· ἦταν ἄνθρωποι σάν κι ἐμᾶς.
Σ' ἕνα διέφεραν: στό ὅτι πῆραν στά σοβαρά τό ζήτημα τῆς σωτηρίας τους.
Αγίου Σεραφείμ του Σαρώφ


Ο λόγος πού δέν μπορεί να πάρει απόφαση ο χριστιανός σήμερα  είναι τό ότι  λείπει ο Νούς. Η θέληση καί η απόφαση (Ενέργεια) βρίσκονται μέσα στό Νου. Εάν ο Νούς δεν υπάρχει απόφαση δέν λαμβάνεται. Αυτόν τόν Νου  ξέθαψαν οι αρχαίοι Έλληνες, διότι ο Νούς έπεσε.
Σήμερα ο Νούς αντιπροσωπεύεται από την διάνοια. Η διάνοια όμως  δέν μπορεί να πάρει απόφαση γιατί εχει σαν μόνη δυνατοτητα την βούληση για δυναμη, καί τήν μαθηματική λογική.

Δεν υπάρχουν σχόλια: