Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2022

τα Χριστούγεννα ως εκκλησιαστική εμπειρία


1) Γιατί ήταν μωρία για τους Έλληνες η ενανθρώπιση του Θεού; 2) Πώς η Γέννηση του Χριστού αναιρεί τον χρόνο και την ιστορία; 3) Τι είναι η ζωή και τι είναι ο θάνατος; Ποια ειναι η αλήθεια του ανθρώπου: 4) Αν το αδύναμο βρέφος στην φάτνη της Βηθλεέμ δεν είναι μια παραμυθένια γραφικότητα τότε τι θα πει Θεός και τι θα πει άνθρωπος; 5) Πως γίνεται να καθαρίσουμε το στάβλο της Βηθλεέμ από τη νοησιαρχική θρησκειοποίηση και τα γλυκερά ψυχολογήματα και να ψηλαφήσουμε εκεί τον Θεό εραστή και όχι χωροφύλακα του ανθρώπου ;  6) Δύο χιλιάδες χρόνια Χριστούγεννα! Κάθε χρόνο, ανεπαίσθητα και ανεπίγνωστα, η κατακλυσμική αίσθηση της χαράς. Γιατί γιορτή τα Χριστούγεννα,ποια έκρηξη αρχικής χαράς παγιώθηκε στην τακτή επανάληψη;

Διαδικτυακή συζήτηση τον Δεκέμβριο του 2022 με τον Βασίλη Χρυσανθόπουλο μέλος της  ελληνικής κοινότητας στο Pawtucket, της πολιτείας του Rhode Island

Δεν υπάρχουν σχόλια: