Τρίτη 21 Απριλίου 2015

Η αμαρτία αντανακλάται σε όλο το σύμπαν

Δ
Ἡ ἁμαρτία διαπράττεται προπαντὸς στὸ μυστικὸ βάθος τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος, ἀλλὰ τὸ ἀντίτιμο αὐτῆς πλήττει τὸν ὅλον ἄνθρωπον.
Ὅταν αὐτὴ συντελεσθῆ, ἀντανακλᾶται στὴ ψυχικὴ καὶ φυσικὴ κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου, στὴν ἐξωτερική του ἐμφάνιση, στὰ πεπρωμένα τοῦ ἁμαρτήσαντος, ἐξέρχεται ἀναπόφευκτα πέραν τῶν ὁρίων τῆς ἀτομικῆς του ζωῆς καὶ βαρύνει διὰ τοῦ κακοῦ, τὴν ζωὴ ὁλοκλήρου της ἀνθρωπότητος, καὶ συνεπῶς ἀντανακλᾶται καὶ στὰ πεπρωμένα τοῦ σύμπαντος κόσμου.
Συνεπῶς, κοσμικῆς σημασίας δὲν εἶχε μόνον τὸ ἁμάρτημα τοῦ Προπάτορος Ἀδάμ.
Κάθε ἁμάρτημα, φανερὸ ἤ ἀφανές, ἑκάστου ἑνὸς ἀπὸ ἐμᾶς, ἐπηρεάζει τὰ πεπρωμένα ὄλου τοῦ κόσμου.

Ὁ σαρκικός, μὴν ἔχοντας ἀκόμη πείρα τῆς αἰωνίου ζωῆς τοῦ Πνεύματος, δὲν ἀντιλαμβάνεται τὴν ἀλλαγὴ τῆς καταστάσεως του μετὰ τὴ διάπραξη τῆς ἁμαρτίας, διότι παραμένει πάντοτε σὲ πνευματικὸ θάνατο.
Ἀντίθετα ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος, σὲ κάθε κλίση τοῦ θελήματος του πρὸς τὴν ἁμαρτία, βλέπει μέσα του τὴν ἀλλαγὴ τῆς καταστάσεως του, λόγω τῆς ὑποστολῆς τῆς χάριτος.

orthodoxfathers.com
 https://aoratospolemostheblog0.wordpress.com/2015/04/21/%CE%B7-%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CE%B5-%CF%8C%CE%BB%CE%BF-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%B1/

 anexperimentindepth.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Κατάλαβες τώρα γιατί...;

amethystos είπε...

Από τήν στιγμή πού ανακηρύξαμε τό Εγώ σάν τόν εαυτό μας, σάν τήν ταυτότητά μας, ομιλούμε στούς άλλους όπως ακριβώς στόν εαυτό μας. Ο λόγος μας είναι ένας μονόλογος. Διότι τό εγώ κατασκευάζεται ενάντια στούς άλλους. Ο μονόλογός μας είναι αρνητικός στούς άλλους. Ακόμη καί στούς οικείους. Αυτή είναι η σύγχρονη βαβέλ. Ομιλούμε στόν εαυτό μας. Ο λόγος μας χωρίς τό εγώ περιέχει τήν πρόθεσή του, η οποία είναι τό νόημά του. Εχει σκοπό. Λόγω τής ταυτότητός μας όμως περιέχει μόνον τήν προαίρεσή μας, η οποία είναι καλή ή κακή καί ο μονόλογός μας μάς κρίνει, τήν ίδια στιγμή πού κατακρίνει. Καί εγένετο σκότος.