Σάββατο, 1 Ιουνίου 2013

Βάζουμε στὴ θέση τοῦ Θεοῦ φαντασιώσεις π.Λουδοβῖκος Νικόλαος

Συνέντευξη στὸ Γιῶργο Κιούση 
«Τὸ πραγματικὸ πρόβλημα τῶν καιρῶν μας δὲν εἶναι ἡ ἀθεΐα, ἀλλὰ ἡ πολυθεΐα καὶ μάλιστα μὲ τὴ μορφὴ τῆς εἰδωλολατρίας. Δημιουργεῖται κίνδυνος ἐπειδὴ τοποθετοῦμε στὴ θέση τοῦ ἀγαπητικοῦ καὶ θυσιαζόμενου ταπεινοῦ Θεοῦ τοῦ Χριστοῦ τὰ ἀλαλάζοντα Τέρατα τῶν ναρκισσιστικῶν μας φαντασιώσεων γιὰ Ἰσχὺ καὶ Κυριαρχία». Μιλᾶμε μὲ τὸν π. Νικόλαο Λουδοβίκο, ὁ ὁποῖος διδάσκει Θεολογία καὶ Φιλοσοφία στὸ Ὀρθόδοξο Ἰνστιτοῦτο τοῦ Κέμπριτζ καὶ στὴν Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία Θεσσαλονίκης. Βαθὺς γνώστης τῆς εὐρωπαϊκῆς σκέψης, ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους Ἕλληνες θεολόγους.

Πῶς βιώνει ὁ σημερινὸς ἄνθρωπος τὸ γεγονὸς τοῦ Πάσχα; 
«Πέρα ἀπὸ τὸ συγκινησιακὸ καὶ ἑορταστικὸ διάκοσμο, συντελεῖται στὶς μέρες αὐτὲς μία συγκλονιστικὴ ὑπαρξιακὴ ἀποκάλυψη: πῶς ὁ Θεὸς κατέρχεται στὴ συνθήκη τοῦ χάους καὶ τοῦ παραλογισμοῦ μου, ἀγαπώντας με, μὲ τίμημα τὴ σταύρωσή του ἀπὸ μένα. Ὁ Θεὸς μὲ νοιάζεται καὶ αὐτὸ τοῦ στοιχίζει -ὅταν ὅλοι θέλουν νὰ μοῦ ἐπιβληθοῦν, αὐτὸς ἀσκεῖ τὴν ἐλευθερία του γιὰ σχέση μαζί μου ὄχι ὡς θέληση γιὰ δύναμη ἀλλὰ ὡς ἀγάπη, θυσιάζεται, ταπεινώνεται, γίνεται ὁ μεγάλος χαμένος, γιὰ μένα. Ὁ Χριστὸς σταυρώνεται γιατί μόνον ἔτσι ἀγαπᾶς πραγματικὰ τὸν πραγματικό, θρυμματισμένο ἄνθρωπο. Ἡ Ἀνάσταση εἶναι ἔτσι ὁ τελικὸς προσωπικός του θρίαμβος τῆς ἐπώδυνης περιχώρησης ὅλων: τῶν Ἰουδαίων, τῶν Ρωμαίων, τῶν Ἑλλήνων, καθὼς φυσικὰ καὶ τῶν τρομαγμένων καὶ μπερδεμένων μαθητῶν. Ὁ θάνατος καὶ τὸ κακὸ νικιοῦνται ταυτόχρονα μέσα στὸν ἀγαπητικὸ ἐναγκαλισμὸ τοῦ Γολγοθᾶ: "ἤπλωσας τὰς παλάμας καὶ ἥνωσας τὰ τὸ πρὶν διεστῶτα"».

Τί θὰ λέγατε σ' ἕναν συνάνθρωπο ποὺ αὐτὲς τὶς μέρες ζεῖ τὸ δικό του Γολγοθᾶ (ἄστεγος, ἄνεργος, ἄρρωστος); 
«Βρισκόμαστε ὅλοι σταυρωμένοι στὸν Γολγοθᾶ τῆς ἱστορίας. Νὰ κάνουμε τὸν προσωπικό μας σταυρὸ ἀναζήτηση τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ. Ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὁ μόνος μὴ τραγικὸς σταυρός, διότι εἶναι ὁ Ἀναστάσιμος σταυρὸς τῆς αὐτοπροσφορᾶς στὸν Θεὸ καὶ στοὺς ἄλλους. Δὲν τρομάζει τὸν ἄνθρωπο ὁ πόνος ἀλλὰ ἡ ἔλλειψη νοήματος, ἔλεγε ὁ Ἐπίκτητος. Νὰ γίνουν οἱ συμφορὲς ἀναζήτηση βαθιά τοῦ Θεοῦ, γιατί αὐτὸς εἶναι τὸ πραγματικὸ ἀντικείμενο τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἀνθρώπου, πέρα ἀπὸ τὰ ποικιλώνυμα αἰτήματα, τὸ βαθὺ νόημα ποὺ θεραπεύει ὅλες τὶς ἐλλείψεις».

Πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες ὁ π. Φιλόθεος Φάρος εἶπε ὅτι «οἱ περισσότεροι ἱερωμένοι εἶναι ποιμαντικὰ ἀνύπαρκτοι, δὲν ἔχουν σταθεῖ στὸ πλευρὸ ἑνὸς ἀνθρώπου ποὺ ἔχει ἀνάγκη». Συμφωνεῖτε; 
«Ἡ συνεχὴς διατυμπάνιση τοῦ κακοῦ προκαλεῖ ἀνασφάλεια, βία, ἐπιθετικότητα, καθὼς καὶ ἀντίρροπες τάσεις αὐτοπροβολῆς. Νὰ δείξουμε καὶ λίγο τὸ καλό; Συνάντησα προσωπικὰ σειρὰ ὁλόκληρη ἁγίων κληρικῶν καὶ μοναχῶν ποὺ κατόρθωσαν νὰ μεταβάλουν τὸν ἄσχετο πρὸς τὴν ἐκκλησία μαθητὴ τοῦ Φρόιντ καὶ τοῦ Χάιντεγκερ σὲ θεολόγο καὶ κληρικό. Αἰσθάνομαι δραματικὰ ἐλλιπὴς ἀπέναντί τους».

«Νὰ μὴ χάσουμε τὰ πάθη. Νὰ τὰ μεταβάλλουμε», ἔχετε πεῖ. Πῶς τὸ ἐννοεῖτε;

«Ὁ χριστιανισμὸς εὐτυχῶς δὲν εἶναι οὔτε πλατωνισμὸς οὔτε στωικισμός. Τὸ καθετὶ πάνω στὸ σῶμα μας καὶ τὴν ψυχὴ μας εἶναι θεόπλαστο καὶ ὡς ἐκ τούτου ἀπολύτως ἱερό. Ἀπομένει στὴν ἐλευθερία μου νὰ θυμώνω, νὰ ἐρωτεύομαι, νὰ παίζω, νὰ δημιουργῶ, νὰ τρώγω, νὰ χαίρομαι καὶ νὰ λυπᾶμαι μ' ἕναν τρόπο ποὺ μὲ φέρνει ὅλο καὶ πιὸ κοντὰ στὴ θεία πηγὴ τοῦ εἶναι μου: αὐτὸ σημαίνει ἡ Ἐνσάρκωση. Ὁ Θεὸς δὲν μὲ καλεῖ νὰ δραπετεύσω ἀπὸ τὸν κόσμο του ἀλλὰ νὰ τὸν μεταβάλλω σὲ τόπο φανέρωσής του».

«Ἑορτῶν ἑορτὴ καὶ πανήγυρις πανηγύρεων», ἡ Ἀνάσταση; 
«Ὁ χριστιανισμὸς εἶναι βαθὺς ἐχθρὸς κάθε εἴδους ἰδεαλισμοῦ, ἐπειδὴ ὁ ἴδιος δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἱερὸς ὑλισμός. Ἡ Ἐνσάρκωση δὲν εἶναι παρὰ ἡ καταξίωση τῆς ὕλης καὶ τῆς ἱστορίας ὅταν αὐτὰ προσφέρονται στὸν Θεὸ καὶ στοὺς ἄλλους. Ὕλη (ἀκόμα καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου, κατὰ τοὺς Πατέρες, εἶναι λεπτότατης ὑλικῆς ὑφῆς!), ἱστορία καί, ἐν τέλει, ὑπαρξιακὴ κοινότητα ἐν τῷ Θεῷ (ὡς Σῶμα Χριστοῦ, θεολογικότερα) συναποτελοῦν τὸ ὑπαρξιακὸ καὶ ὀντολογικὸ γεγονὸς τῆς Ἐκκλησίας».

Σᾶς ἐνοχλεῖ ποὺ πολλὲς φορὲς κοσμικὲς ἀκρότητες καὶ ἀνέσεις «ποιμεναρχῶν» γίνονται στὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ; 
«Πράγματι, ὁ Ἰούδας ὑπῆρξε ἕνας ἀπὸ τοὺς μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ. Πολὺ περισσότερο προσωπικὰ ἐνοχλοῦμαι ὅταν στὴ θέση τῆς παραπάνω ἀντίληψης γιὰ τὴν Ἐκκλησία ἐγκαθίσταται μία τελείως ἀνόητη θεώρησή της ὡς κοσμικοῦ Ἱδρύματος, ποὺ εἴτε δῆθεν ἐθναρχεύει εἴτε ἀσχολεῖται νευρωτικὰ μὲ τὴν ἀστυνόμευση τῶν ἠθῶν τῶν ἄλλων: αὐτὴ εἶναι μία Ἐκκλησία χωρὶς καμιὰ πρόταση ζωῆς».

Τελικὰ πῶς θὰ καταφέρουμε τὴν Ἀνάσταση νὰ τὴ βιώσουμε κάθε στιγμὴ ὡς κατάσταση αἰωνιότητας, ὡς ἡ αἰωνιότητα τῆς κάθε στιγμῆς μας; 
«Ἀνάσταση εἶναι τὸ ἄνοιγμα στὴν περιχώρηση (τὴ συν-χώρηση), ἡ ἐλευθερία ποὺ γίνεται ἀγάπη μέσω τοῦ σταυροῦ: νὰ ἡ αἰωνιότητα. Πρόκειται γιὰ τὸ τέλος τῆς βασιλείας τοῦ μαρκησίου Ντὲ Σάντ: οἱ ἄλλοι παύουν νὰ εἶναι "ἀντικείμενα τοῦ ἑαυτοῦ" μου (γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Κόχουτ) καὶ εἰσερχόμαστε στὴν ὑπαρξιακὴ αὐθεντικότητα μέσω τῆς ἀνακάλυψης τῶν ἄλλων μέσα στὸν ἑαυτὸ καὶ τοῦ ἑαυτοῦ μέσα στοὺς ἄλλους».ΣΧΟΛΙΟ : Πρέπει νά τού αναγνωρίσουμε πώς ξέφυγε από τήν προσοχή τών ορθοδόξων καί πουλάει πίστη. Συμμετέχει στούς διαλόγους, αλλά τόσα χρόνια τώρα δέν μάς έχει ενημερώσει γιά τά σκοτεινά παρασκήνια καί τή δικτατορία τού Ζηζιούλα, στά οποία συμμετέχει. Εκμεταλλέυτηκε τό όνομα Καίμπριτζ, όπως ο Παπανδρέου τό όνομά του.
Εργάζεται σέ μιά εκκλησιαστική σχολή πού διευθύνεται από τόν Κάλλιστο Γουέαρ καί χρηματοδοτήθηκε από τόν Σόρος, η οποία βρίσκεται στήν πόλη τού Καίμπριτζ.

Άς δούμε όμως τί σόϊ θεολόγος είναι μέ τά δεδομένα πού μάς έδωσε :

« Χριστς σταυρώνεται γιατί μόνον τσι γαπς πραγματικ τν πραγματικό, θρυμματισμένο νθρωπο
Τ καθετ πάνω στ σμα μας κα τν ψυχ μας εναι θεόπλαστο κα ς κ τούτου πολύτως ερό. πομένει στν λευθερία μου ν θυμώνω, ν ρωτεύομαι, ν παίζω, ν δημιουργ, ν τρώγω, ν χαίρομαι κα ν λυπμαι μ' ναν τρόπο πο μ φέρνει λο κα πι κοντ στ θεία πηγ το εναι μου: ατ σημαίνει νσάρκωση.
Θες κατέρχεται στ συνθήκη το χάους κα το παραλογισμο μου, γαπώντας με, μ τίμημα τ σταύρωσή του π μένα.
Θες δν μ καλε ν δραπετεύσω π τν κόσμο του λλ ν τν μεταβάλλω σ τόπο φανέρωσής του.
χριστιανισμς εναι βαθς χθρς κάθε εδους δεαλισμο, πειδ διος δν εναι τίποτε λλο παρ ερς λισμός.»

Πώς αρμόζουν όλα αυτά μαζί καί οι χριστιανοί συμπεραίνουν ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ορθόδοξος; Πώς φαίνεται ότι είναι ιερεύς; ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ; Χωρίς τήν οποία δέν υφίσταται ενσάρκωση; Δέν προηγείται η πίστη τής αγάπης; ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ; Δέν υποτίθεται ότι είναι ιερεύς;
Είμαστε θρυμματισμένοι ή ελεύθεροι; Η ιστορία καί ο κόσμος τών ανθρώπων είναι ιερά ή προϊόντα τής υπερηφανείας μας;
Εάν είναι ιερά, καί τά πάθη ανήκουν στήν ελευθερία, τότε ποιός είναι ο σταυρός; Τά πάθη τής ψυχής στήν αρχαία φιλοσοφία μεταμορφώνονται μέ τήν γνώση σέ αρετές καί αποκτούν τό μέτρο τού αρχαίου εαυτού.
Τί σχέση έχουν τά πάθη καί οι αρετές μέ τίς εντολές τού Κυρίου;
Τό είναι μας, η ουσία μας, είναι ο τόπος Θεού; Αυτή δέν είναι η διδασκαλία τού Ακινάτη;
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΠΤΩΣΗ; Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ;
Νά προσφέρω τόν κόσμο στόν Θεό, είναι τό νόημα τής εκκλησιαστικής ζωής; Αυτό δέν έκανε ο Φαρισαίος;
Πώς είναι υλισμός η χριστιανική ζωή; Ο ιδεαλισμός καί ο υλισμός δέν ταυτίζονται στήν φιλοσοφία; Τί σχέση έχει ο γερμανικός ιδεαλισμός μέ τόν Νού;
Ο εαυτός καί ο άλλος  δέν είναι απόηχος τής διδασκαλίας τού Αυγουστίνου; Δέν πήρε τή θέση τού όλου η σχέση τού Αυγουστίνου;
Υλιστής είναι ο Χάϊντεγκερ καί ο Φρόϋντ. Πώς σέ βοήθησαν οι γέροντες νά γίνεις χριστιανός αφού συνεχίζεις νά είσαι υλιστής.
Ο Πορφύριος φεύγοντας μάς προειδοποίησε : κανένας δέν μέ ρώτησε γιά τόν Χριστό. Δεν σέ εξαίρεσε Λουδοβίκο.
Παραμένουμε στήν απορία μας : Γιατί αυτός ο άνθρωπος θεωρείται ορθόδοξος;
Αμέθυστος

30 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Μια ερωτηση στην συντακτικη ομαδα του blog . Ας υποτεθει οτι εισασταν ιθαγενεις σε μια σαβανα η απελπισμενοι νεαροι σε ενα γκετο του δυτικου κοσμου αθρησκοι τελειως .Και πανω στην αναζητηση του Θεου ερχοντουσαν δυο να σας πεισουν . Απο πλευρας των ορθοδοξων ο πατηρ Λουδοβικος και σας ελεγε ολα αυτα και απο την αλλη ενας μουσουλμανος ιμαμης που ολο βεβαιοτητα θα ελεγε . Ενας ειναι ο Θεος προφητης αυτου ο Μωαμεθ . Και μετα σας δαβεβαιωνε με πιστη που θα την ζουσε ο ιδιος οτι ο Αλλαχ εχει φτιαξει τον κοσμο ολοκληρο υπολογιζοντας το χιλιοστο , υπολογιζοντας και το γραμμαριο . Τοσο σοφος και Παντοδυναμος ειναι . Με ποιον θα πηγαινατε ; Την απαντηση την δινουν βεβαια οι χιλιαδες ανθρωποι - και καποιοι Ελληνες δυστυχως - πουπροσυλητιζοντε στο Ισλαμ καθημερινα παρατωντας τα ατελειωτα , ναι μεν αλλα των απιστων παπαδων τους και δεσποταδων τους . Εδω παραμονες Αναστασης οποτε στα διαφορα καναλια εχουν καλεσμενους διαφορους μητροπολιτες και τους ρωταν . Εγινε η Ανασταση του Χριστου η απαντηση ειναι . Ειναι προσωπικο γεγονος και η Ανασταση γνεται μεσα μας και δεν μπορει να απδειχτει . Οποτε συμπερασμα . Ο δεσποτης ειναι απιστος , τελεια και παυλα . Αυτο λεει ο τηλεθεατης με το δικιο του . Και μετα παραπονιωντε γιατι την κοπανα ο κοσμος μετα το Χριστος Ανεστη . Αφου ο ιδιος δεν πιστευεις δεσποτα τι να κατσει ο αλλος δυο ωρες να σε ακουει . Πως θα μεταδωσεε κατι που δεν εχετε οι ιδιοι ; Α.Μ

amethystos είπε...

Εμένα ο Θεός με πήρε από τους δρόμους της ζωής και με την βοήθεια του Αγίου Όρους δεν έπεσα ούτε στα χέρια των παπάδων. Πέφτουμε θύματα ψευδοπιστών μόνον όταν δεν ζούμε στους δρόμους της ζωής αλλά στους δρόμους του μυαλού μας.

Ανώνυμος είπε...

Προς Α.Μ.

Στο παράδειγμα που έφερες, αυτός που θα ακολουθούσε τον ιμάμη, γι' αυτά που είπε, θα έδειχνε απλώς ότι είναι ηλίθιος.

Ν.

Ανώνυμος είπε...

Δεν μπορω φιλε Ν να θεωρησω ηλιθιους ανθρωπους σαν τν Κασιους Κλαιη που εγινε Μωχαμετ Αλη η τον Μαλκολμ Χ η τον Αμπντουλ Τζαμπαρ που δυστυχως παρατησαν τον εστω αιρετικο χριστιανισμο της Δυσης και γιναν μουσουλμανοι . Και πολλοι λευκοι οπως ο Καρλος το τσακαλι . Τα προσωπικα τους επιτευγματα ειναι πολυ μεγαλυερα απο αυτα των κολακων του Βαρθολομαιου που του βγαζουν ποιηματα λες και ειναι ο Κιμ Ιλ Σουνγκ . Απλως οι εκει παπαδες τους - και οι αιρετικοι εχουν κληρικους , ιερεις δεν εχουν - ειχαν τοση πιστη οσο οι τωρινοι κατα πλειοψηφια παρ ημιν . Εγραψε καποτε ενας πατριαρχης Κωσταντινουπολης ενα γραμμα σε δυτικους χριστιανους και τους ελεγε οτι 300 χρονια ειναι ο Τουρκος στην Ελλαδα - ελλαδα εγραψε , δεν ειναι εφευρεση των διαφωτιστων - και οι περισοτεροι παραμενουν χριστιανοι και ας κινδυνευει η ζωη τους . Και συνεχιζε οτι 10 χρονια να ηταν ο Τουρκος στη Φραγκια χριστιανο δεν θα εβλεπες . Και επι τουρκοκρατιας οι κληρικοι μας ειχαν ελλατωματα , και σιμωνιες γινονταν και αλλαξοπατριαρχιες με εξαγορες αλλα το συντριπτικα μεγαλυτερο μερος παπαδων και καλογερων ειχαν ακραδαντη πιστη . Αν ηταν με διανοητικα κατασκευασματα στυλ πατρος Λουδοβικου να στηριξουν τους υποδουλους Ελληνες στην πιστη τους ουτε ενας νεομαρτυρας δεν θα υηηρχε . Θα τουρκευαν ολοι . Εχει σημασια λοιπον η πιστη των παπαδων και των μοναχων στην διατηρηση της πιστης των λαικων . Η Δυση αθεισε λογω του κληρου σειρα δυστυχως εχουμε εμεις . Α.Μ

Ανώνυμος είπε...

Γράφεις Αμέθυστε:
"Πώς φαίνεται ότι είναι ιερεύς; ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ; Χωρίς τήν οποία δέν υφίσταται ενσάρκωση;... ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΠΤΩΣΗ; Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ;".
Τι παραπάνω θα έπρεπε να γράψει σε αυτό το κομμάτι για να φαίνεται ότι είναι ιερέας και ότι τιμά την ΘΕΟΤΟΚΟ, ότι αποδέχεται ή απορρίπτει τη μετάνοια; Ή εννοείς ότι αυτό παρατηρείται σ' όλο του το έργο;

"Εάν είναι ιερά, καί τά πάθη ανήκουν στήν ελευθερία, τότε ποιός είναι ο σταυρός; Τά πάθη τής ψυχής στήν αρχαία φιλοσοφία μεταμορφώνονται μέ τήν γνώση σέ αρετές καί αποκτούν τό μέτρο τού αρχαίου εαυτού.
Τί σχέση έχουν τά πάθη καί οι αρετές μέ τίς εντολές τού Κυρίου;".
Γίνε σ' αυτά λίγο πιο αναλυτικός. Ο Λουδοβίκος (αν τα διαβάσει) θα καταλάβει, τι εννοείς. Εγώ όμως δυσκολεύομαι.

amethystos είπε...

Η αιτιώδης αρχή τής ενσαρκώσεως είναι η ΘΕΟΤΟΚΟΣ. Δέν είναι ο κατακερματισμένος άνθρωπος.
Η Θεοτόκος δέν ήταν κατακερματισμένη.
Δέν είναι αιτία τής ενσαρκώσεως η αμαρτία τού ανθρώπου, όπως διδάσκουν οι καθολικοί. Το κραυγάζει ο Ρωμανίδης αιώνες τώρα.
Η ενσάρκωση θά γινόταν καί μέσα στόν παράδεισο.
Ο Κύριος μέ τήν Ανάστασή Του νίκησε καί τό καλό καί τό κακό. Όχι μόνο τό κακό όπως ισχυρίζεται ο γιγαντιαίος Λουδοβίκος.
Η ρίζα τού θανάτου, η αμαρτία, είναι καί τό καλό καί τό κακό.
Πρίν τό βάπτισμα κάνουμε εξορκισμό. Ένας ιερέας είναι υποχρεωμένος νά το γνωρίζει αυτό. Τί σημαίνει κάνουμε εξορκισμό;
Είναι δυνατόν ελευθέρως νά τρώμε καί νά πίνουμε, καί νά συναντήσουμε στό κέντρο, στό βάθος μας τόν Θεό, είναι δυνατόν;
Ο Κύριος δέν αποκατέστησε τόν Αδάμ.
Ο άνθρωπος μεταμορφώνεται τηρώντας τίς εντολές τού Κυρίου καί ενδύεται τόν νέο Αδάμ.
Η θεολογία τής δύσεως αντικατέστησε τόν θάνατο πού είναι τό βέβαιο τέλος τού ανθρώπου, μέ τήν ανάσταση, πού είναι η βέβαιη σωτηρία τού ανθρώπου.
Ο Κύριος δέν ήρθε γιά νά αλλάξει τό τέλος. Ο Κύριος είναι ο ίδιος η αρχή καί τό τέλος.
ο Κύριος ήρθε νά μάς διδάξει τήν ταπεινοφροσύνη, τήν σωτηρία από τήν υπερηφάνεια πού είναι πού θάνατος, όχι τήν σωφροσύνη.
Η ουσία τού ανθρώπου, τό είναι του, τό οποίο λαμβάνει δεχόμενος τίς άκτιστες ενέργειες, δέν είναι αθάνατη. Μόνο τό ενυπόστατο είναι αθάνατο. Δηλαδή τό ένδυμα τού βαπτίσματος μέ τήν τήρηση τών εντολών.
Ο οικουμενισμός στόν οποίο ανήκει ο Λουδοβίκος θέλει νά ενώσει καί νά επανευαγγελίσει τόν κόσμο, μοιράζοντας ευαγγέλια. Χωρίς νά τούς βαπτίζει στό όνομα τού Πατρός καί τού Υϊού καί τού Αγίου Πνεύματος.
Πώς είναι δυνατόν νά ευαγγελισθεί η ανθρωπότης όταν πιστεύουμε πώς ένας είναι ο Θεός καί λατρεύεται παντού όπως θέλει Αυτός.

Ανώνυμος είπε...

Αμέθυστε, ευχαριστώ. Τώρα μπήκα και είδα την απάντηση. Μου έδωσε απάντηση σε πολλά σημεία. Για τα άλλα, άλλη φορά.

ΑΡΧΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ είπε...

Η ταύτισι(αρχή αιρέσεως και μήτρα γενικεύσεως)παρήγαγε τα γνωστά έναντι πάντων έως τώρα αποτελέσματα.Οι απαιτήσεις,όμως,πού,ακριβώς,'βρίσκονται;Εκχωρώντας και εγκαταλείποντας για πάντα,δηλαδή,τη φύσι μας(αυτόν τον Κύριο)'στα της δ(Δ)ιοικήσεως,διεκπεραιωτές και διοριστέοι(δυνάμει της κοσμικής δόξης και τύρβης τουλάχιστον)ενός καθήκοντος,το οποίο ούτε 'κληθήκαμε και προωρισθήκαμε να υπερασπιζόμεθα και για το οποίο δε συντρέχει πρωτολογία,σκιαμαχούμε και εξομοιούμεθα εν κρυπτώ και παραβύστω με την άρνηση,το πνεύμα της εκκοσμίκευσης και αθε'ί'ας,του υλισμού και πολυθε'ι'σμού(/πανθε'ι'σμού)/πολιτισμού-πολυθε'ι'σμού(φατριασμός,οπαδισμός,οργανωσιακότητα,ευσεβισμός,νικολα'ι'τισμός,βαρλααμισμός,ομοφυλοφιλία κ.ά.π.).

Ανώνυμος είπε...

"Η θεολογία τής δύσεως αντικατέστησε τόν θάνατο πού είναι τό βέβαιο τέλος τού ανθρώπου, μέ τήν ανάσταση, πού είναι η βέβαιη σωτηρία τού ανθρώπου."

Δηλαδή ο Χριστός δεν μίλησε για Ανάσταση νεκρών κατα τη Δευτέρα παρουσία? Οι δυτικοί ισχυρίζονται ότι μόλυς επιστρέψει θα αναστηθούν οι Νεκροί.? Δεν θα γίνει έτσι? αυτό λέτε.? Δεν θα υπάρξη μέλλουσα ζωή δηλαδή? Μόνο αυτή η φρίκη που ζούμε και μετα ανυπαρξία.? Τότε γιατί ΄τόσοι έδωσαν την ζωή τους για το ευαγγέλιο? οι δυτίκοι τους παραπλάνησαν και τους έταξαν μέλλουσα ζωή μετά την ανάσταση των νεκρών. Δεν το είπε ο ιδιος ο Χριστός?

amethystos είπε...

Δέν θά σωθούμε όλοι.Δέν είναι βέβαιη η σωτηρία.Κατήντησε η σωτηρία,η ανάσταση,στά χέρια τής γραφειοκρατίας,σύνταξη καί εφάπαξ.

Ανώνυμος είπε...

Είσαι τελείως άσχετος και με τη θεολογία και με την πίστη και με την αγάπη και με το Χριστό. Αυτά που λέει ο π. Νικόλαος δεν πρόκειται ποτέ να τα καταλάβεις γιατί είναι γεμάτος αγάπη και αυτό χρειάζεται καρδιά για να το αισθανθείς.

amethystos είπε...

Αν μπορούσες νά μάς πείς ποιά ακριβώς πράγματα απαιτούν αγάπη θά μάς βοηθούσες πολύ. Διότι τώρα έτσι γενικά πού μιλάς καταλαβαίνουμε ότι εσύ διαθέτεις καρδιά καί αισθάνεται αυτά πού εμείς δέν μπορούμε νά καταλάβουμε. Ταιριάζουν τό αίσθημα καί η κατανόηση; Μπορούν καί συνεργάζονται; Μήπως αισθάνεσαι αυτά πού δέν καταλαβαίνεις;;

Ανώνυμος είπε...

Παίδες, εγώ, από την ελάχιστη εμπειρία μου και το υποσυνείδητό μου, αυτά σας συμβουλεύω (με πάση επιφύλαξη):

1) Μην ακούτε σύγχρονους θεολόγους. Ακόμα και άγιος από το Άγιο Όρος να θεολογήσει, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να κάνει λάθος. Η μόνη έγκυρη πηγή ορθόδοξης θεολογίας είναι τα κείμενα των Πατέρων της Εκκλησίας μας τα οποία είναι έγκυρα θεολογικώς πέραν αμφιβολίας. Και οι άνθρωποι που τα έγραψαν ήταν άγιοι επηρεασμένοι από το Άγιο Πνεύμα (που μόνο και μόνο λόγω της αγιότητάς τους θεολογούσαν), όχι θεολόγοι μόνο στο επάγγελμα και επηρεασμένοι από την Εσπερία. Επίσης αυτά τα κείμενα δοκιμάστηκαν από την εμπειρία της Εκκλησίας μας επί 2000 χρόνια. Κανένας μη-άγιος δεν μπορεί να θεολογήσει. Οι σύγχρονοι "θεολόγοι" είναι για να διδάσκουν παιδιά (αν και ούτε αυτό δεν φαίνονται ικανοί να κάνουν), όχι για να ανακαλύπτουν νέες θεολογίες.

2) Ειδικότερα, ΠΟΤΕ μην ακούτε άτομο που σπούδασε ή έζησε στο εξωτερικό (κυρίως
στην Εσπερία) πάνω σε θέματα ορθόδοξης θεολογίας. Αν θέλετε να σας πει κάτι για την Εσπερία, ίσως να είναι χρήσιμος.

3) Μην ακούτε άτομα που χρησιμοποιούν πολύπλοκο λεξιλόγιο, φανταχτερούς όρους, μπερδεμένη λογική, μπερδεμένη ροή λόγου και αυτούς που δεν πάνε στην ουσία του θέματος απευθείας ή που δεν αναφέρονται σε χωρία της Αγίας Γραφής αλλά στην φαντασία τους. ΚΑΝΕΝΑΣ φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα δε μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Τον πραγματικά ορθόδοξο μπορείς να τον καταλάβεις απόλυτα ακόμα κι αν η ικανότητες επικοινωνίας του είναι μηδαμινές. Αντίθετα, αν έχεις μπροστά σου θεολόγο ή καθηγητή και δεν τον "πιάνεις", κάποιο λάκκο έχει η φάβα...

4) Είναι θεμιτό να διαχωρίζετε τα λεγόμενα ενός ψευδο-θεολόγου από την πραγματική ορθοδοξία, αλλά προσέχετε να μην δημιουργήσετε διαμάχες ικανές να δημιουργήσουν σχίσματα και άλλα ανεπιθύμητα... Ήδη με το ηλίθιο μουλάρωμα των ορθοδόξων του νέου ημερολογίου (στους οποίους ανήκω και εγώ) και το αντίστοιχο ζηλωτικό μουλάρωμα αυτών του παλαιού ημερολογίου έχουμε κοπεί στα δύο. Αφού εμείς του "νέου" λέμε ότι το ημερολόγιο δεν έχει σημασία, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν γυρίζουμε στο παλαιό (αφού οι απέναντι δεν πρόκειται να αλλάξουν γνώμη), μπας και λειτουργούμε μαζί επιτέλους. Ουσιαστικά, παραδεχόμαστε ότι κόψαμε την Εκκλησία στα δύο και δε δεχόμαστε να την ξανα-ενώσουμε, για πράγματα που "δεν έχουν σημασία". Δεν ξέρω πως μπορεί να το λέει κάποιος αυτό και να είναι ήσυχος με τη συνείδησή του...

5) Προσωπικά, προτείνω την μελέτη της Αγίας Γραφής (Παλαιάς και Καινής Διαθήκης), και προσπάθεια ερμηνείας της με τη βοήθεια της Πατερικής διδασκαλίας. Εγώ έχω μείνει κατενθουσιασμένος με τις ερμηνευτικές ομιλίες του π. Αθ. Μυτιληναίου. Θεωρώ ότι είναι ότι καλύτερο μπορείτε να βρείτε στο internet. Μπορείτε να τις βρείτε εδώ: http://arnion.gr/index.php/omilies/p-auanasioy-mytilhnaioy (λινκς στα δεξιά)
Επίσης, υπάρχει μια σχετικά καλή μετάφραση της Αγίας Γραφής στην ιστοσελίδα: http://www.imgap.gr/file1/AG-Pateres/PDhiathiki1.html (αν υπάρχουν και άλλες ιστοσελίδες με καλύτερη οργάνωση του ίδιου περιεχομένου και νομίζω ότι υπάρχει και ένα CHM αρχείο κάπου με το ίδιο περιεχόμενο).

6) Πετάξτε την τηλεκόλαση και (αν είναι δυνατόν) τα κινητά σας. Δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε τέτοια χάλια σαν χώρα, χωρίς το χαζοκούτι.

7) Θα πρέπει να είστε χριστιανοί συνέχεια, όχι μόνο την Κυριακή. Μου είναι αδιανόητο το γεγονός ότι η λαοθάλασσα των υπερήλικων που κάνει τους ναούς να μοιάζουν με ΚΑΠΗ κάθε Κυριακή, έβγαλε στην Βουλή τα άκρως αντίχριστα κόμματα που είναι σήμερα (και ανέκαθεν ήταν) στη Βουλή. Βέβαια στο ελλαδιστάν δεν μπορείς να είσαι καν σίγουρος για το ότι οι κάλπες δεν νοθεύονται, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία...

8) Μην εμπιστεύεστε τους "επιστήμονες". Εγώ έχω τους λόγους μου να τους αποκαλώ "πνευματικές πουτ@νeς της σύγχρονης κοινωνίας". Η πλάνη στα έσχατα δεν θα είναι μόνο θεολογική, αλλά και επιστημονική, και σκότιση της πραγματικότητας.


Για την (γ)ελλάδα, εγώ τα βλέπω σκούρα.
Μου φαίνεται ότι πρέπει να ρημάξει εντελώς αυτή η χώρα, μπας και ξυπνήσουν οι "κατοικοῦντες ἐν αὐτῆ" και βάλουν μυαλό...

Ανώνυμος είπε...

Αμεθυστε είσαι και πολύ άρρωστος ...

amethystos είπε...

Κάνα φαρμακάκι; Νά κόψω τίς φλέβες μου;

Ανώνυμος είπε...

Πολύ μου άρεσε η επιχειρηματολογία του Ανων. 9: 26 που έγραψε τα παρακάτω:

"Αφού εμείς του "νέου" λέμε ότι το ημερολόγιο δεν έχει σημασία, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν γυρίζουμε στο παλαιό (αφού οι απέναντι δεν πρόκειται να αλλάξουν γνώμη), μπας και λειτουργούμε μαζί επιτέλους.

Ουσιαστικά, παραδεχόμαστε ότι κόψαμε την Εκκλησία στα δύο και δε δεχόμαστε να την ξανα-ενώσουμε, για πράγματα που "δεν έχουν σημασία".

Δεν ξέρω πως μπορεί να το λέει κάποιος αυτό και να είναι ήσυχος με τη συνείδησή του..."

Να έχει την ευχή του Χριστού και της Παναγίας όποιος έγραψε αυτή τη σκέψη...

amethystos είπε...

Αρκεί νά δεί κάποιος τό βίντεο μέ τήν κάθοδο τού φωτός στόν Ναό τής Αναστάσεως γιά νά καταλάβει πού βρίσκεται η αλήθεια τής πίστεως. Η ορθοδοξία είναι μία καί πάντοτε η ίδια, εις τούς αιώνας. Δέν αποσχίζεται η ορθοδοξία από τήν αίρεση, αλλά η αίρεση από τήν ορθοδοξία. Αυτό τό σημείο τού Φωτός τής αναστάσεως δέν καίει μόνον τούς παλαιοημερολογίτες αλλά καί τούς αποτειχισμένους.

Ανώνυμος είπε...

Αμέθυστε, δεν ξέρεις τι λες, ενίοτε.

amethystos είπε...

Εσύ τί λές;

Ανώνυμος είπε...

Ο 9.26 μιά χαρά τά είπε άν τόν ειρωνεύεστε μονο που τό σχόλιο είναι από τό '14 Εδώ οι οικουμενιστές συζητάνε γιά κοινό πασχα μέ τους παπικούς καί προώθηση του οικουμενισμού ΄Αν συμβουν όλα αυτά είναι αναπόδραστο τό σχίσμα, δηλαδή οι οικουμενιστές θά πάρουν τό δρόμο τους Γιατί νά μήν επιστρέψουμε στό παλαιό ημερολόγιο όπως είναι οι περισσότερες ορθόδοξες εκκλησίες καί να αρθεί καί αυτό τό πρόσκομμα για τους αδελφους του παλαιού, εφ'όσον αυτοί- όπως λεει καί ο 9.26- έχουν μουλαρώσει Αυτό δέν είναι μία ένδειξη φιλανθρωπίας πρός τους αδελφούς ; Τό μόνο αρνητικό είναι οτι αυτό τό βήμα θά τύχει συκοφάντησης εκ μέρους των οικουμενιστών μέ σκοπό την παραπλάνηση των αδαών όπως είναι η πλειοψηφία των χριστιανών Θά πρέπει νά εκτιμηθεί τό συμφέρον κατόπιν προσευχής για νά δούμε ποιό είναι καί τό θέλημα του Θεού

Ανώνυμος είπε...

Μίλησε μιά φορά καί ο αμέθυστος σωστά καί μέ σαφήνεια καί τόν αποπήρες χριστιανέ μου 5.45 Ειναι νά μήν σου βγεί τό όνομα !

amethystos είπε...

Φιλανθρωπία κάνουν καί οι μαφιόζοι.

Ανώνυμος είπε...

Σιγά νά μήν φάς κανέναν παλαιοημερολογίτη !

Ανώνυμος είπε...

"Δέν θά σωθούμε όλοι.Δέν είναι βέβαιη η σωτηρία.Κατήντησε η σωτηρία,η ανάσταση,στά χέρια τής γραφειοκρατίας,σύνταξη καί εφάπαξ"

Αμέθυστε, ρεσιτάλ!!!!

George είπε...

Δεν είναι δυνατόν από ένα μικρό απόσπασμα να κρίνεται συνολικά κάποιος. Ποσω μάλλον, όταν αυτός έχει δεκάδες ομιλίες και κείμενα δημοσιευμένα. Εγώ, π.χ., έχω στα αυτιά μου μια φράση από ομιλία του (δεν μπορώ να σας παραπέμψω ακριβώς, αλλά αν πρέπει θα το κάνω) όπου λέει αυτολεξεί τα εξής για την Θεοτόκο: «δεν υπάρχει καμία ανθρώπινη αιτιότητα στην Ενσάρκωση εκτός από το Ναι και το Αμήν της Θεοτόκου». Αν το έγραφε αυτό στο παραπάνω απόσπασμα (αλλά δεν το γράφει), θα είχατε άλλη άποψη.

amethystos είπε...

Φυσικά δέν είναι δυνατόν καί αυτό σημαίνει ότι η κρίση μας στηρίζεται στό σύνολο τής εργασίας του. Εσείς νομίζετε ότι η φράση αυτή δείχνει μιά καρδιά πιστή ή τουλάχιστον μιά διάνοια ορθή; Η ανθρώπινη αιτιότητα φίλε είναι ο χαιρετισμός τού Αρχάγγελου. Χαίρε κεχαριτωμένη ο Κύριος μετά σού. Αυτή η φράση έρχεται κατευθείαν από τήν Μαριολογία τών Καθολικών. Ας προσθέσουμε καί τούτο. Ο Λουδοβίκος είναι αδύνατον νά πεί κάτι ορθό καί αληθινό γιατί θά ήταν αναγκασμένος νά αφήσει, έστω γιά λίγο, τήν εγωπάθειά του.

George είπε...

Το περί «εγωπάθειας» είναι προσωπική, υποκειμενική κρίση, ως εκ τούτου δεν μπορεί να τεθεί ως επιχείρημα για κάτι.
Εγώ μιλώ με δεδομένα τα κείμενα και τις ομιλίες του, που τα γνωρίζω (πιστεύω) σχεδόν στο σύνολό τους.
Το «Ναι και το Αμήν της Θεοτόκου» ως αναγκαία προϋπόθεση για την πραγμάτωση της Ενσάρκωσης δεν είναι μαριολογία των καθολικών, είναι ορθοδοξότατη διδασκαλία του αγίου Νικολάου Καβάσιλα (παρεμπιπτόντως για τη Θεοτόκο στον Καβάσιλα έκανε δύο δημόσιες διαλέξεις τις τελευταίες 15 ημέρες).
Εν πάση περιπτώσει, με όλο τον σεβασμό, βλέπω μια προκατάληψη προς το πρόσωπο του π. Νικολάου, η οποία επηρεάζει την κρίση σας, όχι προς όφελος της αληθείας.

amethystos είπε...

Ξέφυγες φίλε."Το «Ναι και το Αμήν της Θεοτόκου» ως αναγκαία προϋπόθεση για την πραγμάτωση της Ενσάρκωσης" καί τό «δεν υπάρχει καμία ανθρώπινη αιτιότητα στην Ενσάρκωση εκτός από το Ναι και το Αμήν της Θεοτόκου» Δέν πολυταιριάζουν. Η εγωπάθεια καταχωρείται στά κείμενα φίλε, στίς προτάσεις, στίς λέξεις, στά νοήματα. Είναι αντικειμενική.

George είπε...

Οι δύο φράσεις για την Θεοτόκο σημαίνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αν όχι, τότε δεχτείτε ότι αυτό που εννοεί ο π. Νικόλαος είναι το του Καβάσιλα και όχι το των καθολικών, γιατί το αναφέρει και σε άλλα σημεία του (αντλώντας απευθείας από τον Καβάσιλα και παραπέμποντας μάλιστα σε αυτόν).
Κατά τ' άλλα, διαφωνώ ότι η εγωπάθεια καταχωρείται στα κείμενα άνευ της ιδιαίτερης προσληπτικής στάσης του αποδέκτη. Αν ισχύει αυτό, αν μη τι άλλο δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί εσείς τη βλέπετε κι εγώ όχι.
Καταλήγω τη συμμετοχή μου (κι ευχαριστώ) προτρέποντάς σας να θεωρήσετε περισσότερο τις ομιλίες του (ενδεικτικά: http://www.pigizois.net/arxodariki/index_Loydovikos.htm) και όχι τα ακαδημαϊκά κείμενά και τις συνεντεύξεις του ως αντιπροσωπευτικά του τι πραγματικά είναι και πώς νιώθει.

Να είστε καλά.

amethystos είπε...

Αναφερόμαστε σέ σένα φίλε καί στήν ωραιότητα μέ τήν οποία τά βρίσκεις νά έχουν τό ίδιο νόημα. Χαίρε.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...