Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014

ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ την επίσκεψη του Πάπα στο Φανάρι, την δοξολογία στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου και τις προσφωνήσεις Πατριάρχη Βαρθολομαίου και Πάπα ΦραγκίσκουΣύμφωνα με το Πρόγραμμα που ανακοίνωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο "... η Αυτού Αγιότης, ο Πάπας Ρώμης Φραγκίσκος, πραγματοποιών επίσημον επίσκεψιν προς το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και την Α.Θ.Παναγιότητα, θα αφιχθή εις Φανάριον μετά της συνοδείας Αυτού, το Σάββατον, 29ην Νοεμβρίου, και περί ώραν 6:15 μ. μ..
Εκ της εισόδου των Πατριαρχείων
ο Πάπας μετά του Πατριάρχου θα κατευθυνθούν εις τον Πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν, ένθα θα τελεσθή Δοξολογία, παρουσία της εκατέρωθεν Ιεραρχίας, των εν τη Πόλει Προξενικών Αρχών και άλλων επισήμων.
Μετά την τελετήν και τας εκατέρωθεν προσφωνήσεις εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ θα επακολουθήσουν εν τη Αιθούση του Θρόνου η παρουσίασις των Ιεραρχών εκατέρωθεν, ως και των λοιπών μελών της Παπικής Συνοδείας, και αι επίσημοι συνομιλίαι του Πάπα και του Πατριάρχου εν τω Πατριαρχικώ Γραφείω".

Δεν υπάρχουν σχόλια: