Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

Άγιο Πνεύμα στην Αμερική (11)

 Συνέχεια από: Τρίτη 29 Μαίου 2018

Άγιο Πνεύμα στην Αμερική
Του Ernst Benz, 1970 Eugen Diederichs Verlag

Κεφάλαιο ΙΙI: Η πληρότης του πνεύματος ε
Image result for πεντηκοστιανοιΈχοντας κατά νου την νέα του αποστολή,  απευθύνεται στους ακροατές του: ο διάβολος στρίμωξε πολλούς Χριστιανούς, και τους συνέτριψε με λογαριασμούς, χρέη και απελπιστκή φτώχεια. Είναι πια καιρός να προβληθεί αντίσταση στον διάβολο. Επικάλεσε την υπόσχεση του Θεού και πες: εσύ παλιέ διάβολε, αρκετά με κράτησες στην φτώχεια και στα χρέη,ο Θεός θα συντρίψει την δύναμη που έχεις πάνω μου, γιατί ο Θεός μου δίνει την δύναμη να γίνω πλούσιος.» Πολλοί πιστεύουν πως η δύναμη του Θεού περιλαμβάνει μόνο την εξουσία πάνω στον διάβολο και τους δαίμονες, την εξουσία πάνω στην ασθένεια και τον λοιμό, την εξουσία να κάνει σημεία και θαύματα. Πολύ λίγοι Χριστιανοί όμως τόλμησαν να πιστέψουν και αυτές τις εκφράσεις της δύναμης του Θεού,που δίνουν στον άνθρωπο την εξουσία να εξορκίσει τους διαβόλους της φτώχειας, την εξουσία να γίνει πλούσιος.
Αυτό που ακολουθεί είναι μια βιβλική θεολογία της θείας ευλογίας, που πάρθηκε κυρίως από την Παλαιά Διαθήκη, και δείχνει, όσο περιπετειώδης (τραβηγμένη) και να φαινεται στον αναγνώστη από την Ευρώπη, πως ένας φωτισμός μπορεί να βγάλει νέες σκέψεις από την παλιά Βίβλο-μια θεολογία της πληρότητας του πλούτου προς αντιμτώπιση του διαβόλου, που χτυπά τους ανθρώπους με την φτώχεια.
Ο Θεός στέλνει τον Προφήτη Ηλία την χήρα από τα Σάρεπτα, για να απελευθερώσει αυτήν και τον γιο της από τον δαίμονα του λιμού (του θανάτου από την πείνα) που τους απειλεί. Έδωσε το τελευταίο της ψωμί στον άνθρωπο του Θεού, και εκείνος ανακοίνωσε την υπόσχεση του Θεού: «Το αλεύρι να μην λείψει και το λάδι στο κανάτι επίσης.» (Βασιλειών Α, 14, 17).Στο σημείο αυτό αγγίζει το μυστήριο του πάρε-δώσε:  η χήρα τού δίνει το τελευταίο που έχει, έχοντας εμπιστοσύνη στην υποσχεση του Θεού-blessing pact!- και λαμβάνει την θαυμαστή αφθονία! Το ίδιο και ο Ηλίας, «the double-portion prophet—διπλής μερίδας προφήτης», λαμβάνει την δύναμη να ελευθερώσει τον λαόαπό την κατάρα της φτώχειας. Βοηθά την χήρα, ο δανειστής τής οποίας θέλει να της πάρει τους δύο γιους για σκλάβους. «Η οικογένεια αυτή έζησε για χρόνια κάτω από την κατάρα της φτώχειας, και ο άνδρας τής οικογένειας πέθανε εξαιτίας της κατάρας αυτής». Η χήρα τώρα, ακολουθώντα την εντολή του Ηλία, χύνει όλο της το λάδι σε ένα δοχείο, και το δοχείο γίνεται πηγή λαδιού-oil well-και τότε βιώνει το θαύμα τής πηγής του λαδιού –oil-well(και ποιος δεν σκεφτεται στο σημείο αυτό τα oli-wells της Texaco στο Τέξας). Πουλούσε το λάδι, πλήρωσε τα χρέη της, έσωσε τους γυιούς της  και είχε ακόμα ένα σωρό υπόλοιπο, από το οποίο μπορούσε να ζήσει (Βασιλειών α, 4, 1-17), και ολα αυτά γιατί άκουσε τον λογο του προφήτη.
Από εδώ αναπτύσσεται μια βιβλική θεολογία περί θεϊκού πλούτου. «Γιατί τόσα πολλά παιδιά του Θεού είναι χρεωμένα; Επειδή τους χτυπάει η φτώχεια από την κατάρα των δαιμόνων.» Η Βίβλος περιγράφει ξεκάθαρα την ευλογία τής ευμάρειας και την κατάρα της φτώχειας. Στο Δευτερονόμιο ο Μωυσής διδάσκει τα παιδιά του Ισραήλ την κατάρα της φτώχειας και την ευλογία της ευμάρειας- «Curses of Poverty, Blessing of Prosperity» (Δευτερονόμιο, 28, 2-13: καὶ ἥξουσιν ἐπὶ σὲ πᾶσαι αἱ εὐλογίαι αὗται καὶ εὑρήσουσί σε, ἐὰν ἀκοῇ ἀκούσῃς τῆς φωνῆς Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου. 3 εὐλογημένος σὺ ἐν πόλει καὶ εὐλογημένος σὺ ἐν ἀγρῷ· 4 εὐλογημένα τὰ ἔκγονα τῆς κοιλίας σου καὶ τὰ γενήματα τῆς γῆς σου καὶ τὰ βουκόλια τῶν βοῶν σου καὶ τὰ ποίμνια τῶν προβάτων σου· 5 εὐλογημέναι αἱ ἀποθῆκαί σου καὶ τὰ ἐγκαταλείμματά σου· 6 εὐλογημένος σὺ ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαί σε, καὶ εὐλογημένος σὺ ἐν τῷ ἐκπορεύεσθαί σε. 7 παραδῷ Κύριος ὁ Θεός σου τοὺς ἐχθρούς σου τοὺς ἀνθεστηκότας σοι συντετριμμένους πρὸ προσώπου σου· ὁδῷ μιᾷ ἐξελεύσονται πρὸς σὲ καὶ ἐν ἑπτὰ ὁδοῖς φεύξονται ἀπὸ προσώπου σου. 8 ἀποστείλαι Κύριος ἐπὶ σὲ τὴν εὐλογίαν ἐν τοῖς ταμιείοις σου καὶ ἐπὶ πάντα, οὗ ἂν ἐπιβάλῃς τὴν χεῖρά σου, ἐπὶ τῆς γῆς, ἧς Κύριος ὁ Θεός σου δίδωσί σοι. 9 ἀναστήσαι σε Κύριος ἑαυτῷ λαὸν ἅγιον, ὃν τρόπον ὤμοσε τοῖς πατράσι σου, ἐὰν ἀκούσῃς τῆς φωνῆς Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου καὶ πορευθῇς ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ· 10 καὶ ὄψονταί σε πάντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς, ὅτι τὸ ὄνομα Κυρίου ἐπικέκληταί σοι, καὶ φοβηθήσονταί σε. 11 καὶ πληθυνεῖ σε Κύριος ὁ Θεός σου εἰς ἀγαθὰ ἐν τοῖς ἐκγόνοις τῆς κοιλίας σου, καὶ ἐπὶ τοῖς ἐκγόνοις τῶν κτηνῶν σου καὶ ἐπὶ τοῖς γενήμασι τῆς γῆς σου, ἐπὶ τῆς γῆς σου ἧς ὤμοσε Κύριος τοῖς πατράσι σου δοῦναί σοι. 12 ἀνοίξαι σοι Κύριος τὸν θησαυρὸν αὐτοῦ τὸν ἀγαθόν, τὸν οὐρανόν, δοῦναι τὸν ὑετόν τῇ γῇ σου ἐπὶ καιροῦ αὐτοῦ· εὐλογήσαι πάντα τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου, καὶ δανειεῖς ἔθνεσι πολλοῖς, σὺ δὲ οὐ δανειῇ, καὶ ἄρξεις σὺ ἐθνῶν πολλῶν, σοῦ δὲ οὐκ ἄρξουσι. 13 καταστήσαι σε Κύριος ὁ Θεός σου εἰς κεφαλὴν καὶ μὴ εἰς οὐράν, καὶ ἔσῃ τότε ἐπάνωκαὶ οὐκ ἔσῃ ὑποκάτω, ἐὰν ἀκούσῃς τῆς φωνῆς Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου, ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον φυλάσσειν καὶ ποιεῖν·). Και ακολουθεί η αντίστοιχη απαρρίθμιση των κατάρων, που θα βρουν τον άνθρωπο, ο οποίος δεν εμπιστεύεται τον Θεό. Τα λόγια αυτά ερμηνεύονται με ένα συγκεκριμμένο νόημα: ο Θεός επενεργεί ευλογία, ο διάβολοςς κατάρα.
Από εδώ ακολουθεί γρηγορα το άλμα στην Καινή Διαθήκη: «Ο Θεός δίνει στον άνθρωπο την δύναμη, για να λάβει υγεία και πλούτο. Ο διάβολος φέρνει την κατάρα τής αρρώστειας και της φτώχειας σε εκείνους που δεν πιστεύουν στον Θεό και δεν υπακούουν. Ο Ιησούς ήρθε για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου, και ο διάβολος επενεργεί σε πολούς ανθρώπους με την διπλή κατάρα της αρρώστιας και της φτώχειας! Αν οικειοποιηθείτε την υπόσχεση του Θεού, θα αφαιρέσει από σας την κατάρα της φτώχειας και θα σας αποστείλει την ευλογία τής ευμάρειας!»
Ο A. A. Allen δεν ντρέπεται να βγάλει συγκεκριμένα συμπεράσματα από αυτή την θεολογία. «Εμπιστεύσου τον Θεό, και αν είσαι φτωχός, ορκίσου στον Θεό!» Μερικοί Χριστιανοί «έχουν χτυπηθεί από τον δίαβολο τόσο πολύ, ώστε δεν έχουν τίποτα, που να μπορούν να δώσουν στον Θεό. Μερικές φορές είναι τόσο συντετριμμένοι, ώστε φοβούνται, όπως ο Ιακώβ, να δώσουν όρκο στον Θεό». Ο όρκος (pledge) σημαίνει μια υποχρέωση, να αποπληρώσει ο υποσχόμενος στον Θεό ένα συγκεκρμένο ποσό, μόλις το έχει στη διάθεση του.
Ο Allen τονίζει, πως σίγουρα θα του επιτεθούν άγρια λόγω αυτού του μηνύματος που μεταδίδει, αλλά δεν θέλει να παραπλανήσει κανένα με ελπίδες που είναι ασύμφωνες προς την Γραφή. Ολόκληρη όμως η Γραφή μαρτυρεί πως ο Θεός δίνει σε όσους Τον εμπιστεύονται, να μετάσχουν στην πληρότητά Του. «Μερικοί άπιστοι κήρυκες θα πουν: «Ο Allen επιθέτει τα χέρια στους ανθρώπους για να τους δώσει την χάρη να γίνουν πλούσιοι». Αλλά εμένα δεν ενδιαφέρει τι λέει ένας αποστάτης κήρυκας. Εγώ ασχολούμαι με αυτό που λέει ο λόγος του Θεού: Γιατί αυτός είναι που σου δίνει την δύναμη να γίνεις πλούσιοςFor it is he, that giveth the power to get wealth
Ο Θεός όμως δεν χαρίζει την ευημερία στον εγωισμό τού δέκτη: ο πιστός δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει την ευημερία που του χαρίζει ο Θεός για ίδιους σκοπούς, αλλά για την εξάπλωση της Βασιλείας του Θεού. «Να μην προσανατολίσει την σκέψη και προσοχή του το να κάνει από δέκα δολάρια χίλια και να βάλει τα λεφτά στην τράπεζα, που θα γίνουν μήλο της έριδος για τους κληρονόμους! Ο Θεός μας χαρίζει πλούτο, ώστε να μπορέσουμε βοηθήσουμε, να αποσταλούν εργάτες για την παγκόσμια συγκομιδή. Ποιο είναι το μυστικό αυτής τής δύναμης του Θεού, να γίνει κανείς πλούσιος; Το μυστικό είναι να δώσεις πίσω στον Θεό αυτόν τον πλούτο. Δεν αρκεί να δώσεις απλώς το ένα δέκατο. Μόνο όταν από το υπόλοιπο 90% δίνουμε στον Θεό, αποδεικνύουμε πως Τον αγαπούμε, και θέλουμε να Τον βοηθήσουμε στο έργο Του, την σωτηρία των ψυχών.»
Ως εδώ καλά. Επειδή όμως ο Allen θεωρεί τον εαυτό του άμεσο δέκτη της εντολής του Θεού για τον ευαγγελισμό του κόσμου, θεωρεί πως απο το ρεύμα αυτού του πλούτου, που του άνοιξε η ιδιαίτερη αποκάλυψη, μπορεί να κατευθύνει ένα ρυάκι στον δικό του μύλο. Ρωτάει τον Κύριο, πως να το κάνει, πως να μοιραστώ μαζί σου, αγαπητέ αναγνώστη, αυτή την ευλογία, αλλά και με εκείνους που δεν λαμβάνουν μέρος στην εκστρατεία αφύπνισης μέσα σε αυτήν την μεγάλη σκηνή.
Αυτό στρέφει την προσοχή του Θεού στην συμπεριφορά του Αποστόλου Παύλου, που περιγράφεται στις Πράξεις 19, 11-12. Εδώ φαίνεται πως η θεολογία της Πεντηκοστής μεταπίπτει σε μαγεία του σαμάνου. Οι Πράξεις περιγράφουν ένα αξιοσημείωτο γεγονός: (Δυνάμεις τε οὐ τὰς τυχούσας ἐποίει ὁ Θεὸς διὰ τῶν χειρῶν Παύλου, 12 ὥστε καὶ ἐπὶ τοὺς ἀσθενοῦντας ἐπιφέρεσθαι ἀπὸ τοῦ χρωτὸς αὐτοῦ σουδάρια ἢ σιμικίνθια καὶ ἀπαλλάσσεσθαι ἀπ᾿ αὐτῶν τὰς νόσους, τά τε πνεύματα τὰ πονηρὰ ἐξέρχεσθαι ἀπ᾿ αὐτῶν.). Σύμφωνα με το απόσπασμα, καί οι μαθητές του Παύλου χρησιμοποιούσαν τις πετσέτες και τις ζώνες, που άγγιξαν το δέρμα του, προς εξορκισμό των δαιμόνων και αποδίωξη των ασθενειών. Ο  Allen οικειοποιείται αυτή την πράξη, σύμφωνα με εντολή του Θεού, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, για να διώξει τον διάβολο της φτώχειας. Δεν χρησιμοποιεί όμως πετσέτες που ίδιος χρησιμοποίησε, αλλά καινούριες, πάνω από τις οποίες προσευχήθηκε. Επικαλείται ένα λόγο του Κυρίου προς αυτόν, για να δικαιολογήσει  την πράξη του: «Είναι σύμφωνο με την Γραφή να στέλνει κανείς ρούχα με ευλογία τους πιστούς, για να διώξουν τους δαίμονες της φτώχειας από την ζωή τους». Θυμίζει επίσης τον λόγο του Κυρίου: «Υποτάγητε οὖν τῷ Θεῷ. ἀντίστητε τῷ διαβόλῳ, καὶ φεύξεται ἀφ' ὑμῶν» (Επιστολή Ιακώβου, 4, 7).
Και στο σημείο αυτό πρέπει να λάβουμε τον Θεό κατά γράμμα, και αυτό το τελευταίο να το τολμήσουμε, ώστε να μετάσχουμε της πληρότητας του Θεού. «Κάνε όρκο στο Θεό ή κάνε του μια δωρεά ως απόδειξη, πως πιστεύεις στην υπόσχεση Του, ότι θα σε ευλογήσει. Θα σου στείλω αμέσως μια καινούρια πετσέτα, πάνω από την οποία προσευχήθηκα για την ευημερία σου- I will promptly mail you a new towel of which i have prayed for your prosperity.» Παρακαλεί επίσης τον αποστολέα του γράμματος να βάλει μια φωτογραφία του, πάνω στην οποία θα βάλει το χέρι του, και υπόσχεται πως θα προσευχηθεί γι’ αυτόν στον Θεό. «Ας διώξει Αυτός κάθε δαίμονα της φτώχειας από τη ζωή του και το σπίτι του». Τέλος, ο δωρητής λαμβάνει μια διακοσμητική πινακίδα με την φράση του Συνδέσμου της ευημερίας του Θεού: It is God that giveth you the power to get wealth».
Ο μορφωμένος αναγνώστης ίσως παγώσει στο σημείο αυτό και αναφωνήσει: Αυτό είναι μαγεία! Ο ιερέας γίνεται εδώ medicine man! Εντάξει, ας θαυμάσουμε για λίγο και ας σκανδαλιστούμε! Πρέπει όμως να έχουμε μπροστά στα μάτια μας, πως η χρήση των πετσετών και άλλων με ιδρώτα εμποτισμένων ρούχων προς εξορκισμό, είναι μια στις Πράξεις αναγνωρισμένη πρακτική που εφαρμάζαν οι μαθητές του Παύλου. Αυτή η μαρτυρία προέρχεταιι από μια πηγή που φτάνει μέχρι τους μαθητές του Παύλου, και τονίζει την επιτυχία της πρακτικής αυτής. Η πρακτική αυτή προϋποθέτει πως η φυσική επαφή των ρούχων με το σώμα του Αποστόλου, τα διαπότιζε με την πνευματική δύναμη του Αγίου Πνεύματος, που δρούσε εξορκιστικά πάνω στα δαιμόνια της ασθένειας και προκαλόυε με τον τρόπο αυτό την ίαση. Το Άγιο Πνεύμα κατανοείται στο σημείο αυτό ως ένα είδος μάνα (δύναμη, στη γλώσσα των κατοίκων του νότιου Ειρηνικού), που συνδέεται με ορισμένα υλικά αντικείμενα, που ήρθαν σε επαφή με φορέα της πνευματικής δύναμης και προσέλαβαν την δύναμη αυτή[Τρέχα γύρευε!!!!]. Η αντίληψη αυτή είναι ζωντανή σε όλες τις πρωτόγονες θρησκείες, αλλά και μεταξύ των πρωτόγονων, εκατομμύρια των οποίων ζουν ανάμεσα μας, ακόμα και μεταξύ των «μορφωμένων». Η αντίληψη τού δέσίματος τού πνεύματος στα πράγματα είναι τόσο παλιά όσο και η θρησκεία, και στον Χριστιανισμό είναι ζωντανή σε διάφορους βαθμούς πνευματικότητας-στην λατρεία των λειψάνων, στην λατρεία των αγίων, που δεν αφορά μόνο την κοινότητα του αλλά επεκτείνεται και στα αντικείμενα που αφορούν την ζωή του. Το ίδιο ισχύει και για τα μυστήρια ή τις εικόνες (στην ορθόδοξη Εκκλησία της Αντολής).
Ο A. A. Allen έχει κάθε δικαίωμα να έ΄χει την πεποίθηση: με ό, τι συμφωνούσε ο Απόστολος Παύλος, μου κάνει και εμένα. Εκτός αυτού, η πρακτική του είναι ένα βαθμό πιο πνευμτική από την πρακτική των μαθητών του Παύλου: αυτός δεν στέλνει πετσέτες που ο ίδιος χρησιμοποίησε, αλλά εκείνες πάνω από τις οποίες προσευχήθηκε.

Συνεχίζεται

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...