Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

Φιλοκαλία Ιερών Νηπτικών - Τόμος 4

kalia

Άγιος Συμεών ο νέος θεολόγος: Σύντομη βιογραφία και εισαγωγικά σχόλια 

Σύντομη βιογραφία: Ο αγιότατος πατέρας μας Συμεών, ο οποίος για το θεόσδοτο χάρισμα της θεολογίας που έλαβε, επονομάστηκε Νέος Θεολόγος, έζησε στα χρόνια του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, γύρω στο 1000 μ.Χ. Υπήρξε μαθητής του Συμεών που επονομαζόταν Ευλαβής, από τον οποίο γυμνάστηκε στους ασκητικούς αγώνες. Και έφτασε σε τόσο ύψος αρετής και απάθειας, και αξιώθηκε να λάβει τόσο πλούσια τη θεία χάρη, ώστε είναι σχεδόν αδύνατο να γράψει κανείς τα σχετικά με αυτόν, όπως εξιστορεί διεξοδικότατα η μακροσκελής βιογραφία του.
Γιατί αφού δέχθηκε μέσα του όλη, μπορούμε να πούμε, τη δύναμη του Παρακλήτου και έγινε δοχείο των ελλάμψεών Του, αναδείχθηκε πηγή θεολογίας, κατάλυμα θείου φωτισμού, τερπνότατο κατοικητήριο ανέκφραστων μυστηρίων, και γενικά, οίκος πνευματικής σοφίας και θείας γνώσεως. Από αυτήν φωτιζόμενος, συνέθεσε κάθε λογής συγγράμματα, έμμετρα και πεζά, σε μεγάλο αριθμό και γεμάτα πάρα πολύ μεγάλη ωφέλεια.
Από τα έργα του διαλέξαμε και συμπεριλάβαμε μόνο αυτά που ακολουθούν, και αυτά που είναι στο τέλος της Φιλοκαλίας, μεταφρασμένα για την ωφέλεια των πολλών. Γιατί απ' αυτά ξεχύνεται πολλή και άφθονη ωφέλεια στους αναγνώστες.

Περιεχόμενα
Άγιος Συμεών ο νέος θεολόγος: Σύντομη βιογραφία και εισαγωγικά σχόλια            3
Συμεών ο νέος Θεολόγος: 154 Πρακτικά και θεολογικά κεφάλαια (μέρος Α΄, κεφ. 1-50)    5
Συμεών ο νέος Θεολόγος: 154 Πρακτικά και θεολογικά κεφάλαια (μέρος Γ΄, κεφ. 101-154)           19
Όσιος Νικήτας ο Στηθάτος: Σύντομη βιογραφία και Εισαγωγικά σχόλια       30
Νικήτας Στηθάτος: Α΄ Εκατοντάδα Πρακτικών Κεφαλαίων  32
Νικήτας Στηθάτος: Β΄ Εκατοντάδα φυσικών κεφαλαίων περί καθάρσεως του νου   50
Όσιος Νικήτας ο Στηθάτος: Τρίτη εκατοντάδα γνωστικών κεφαλαίων περί αγάπης και τελειώσεως βίου    70
Όσιος Νικήτας ο Στηθάτος: Τρίτη εκατοντάδα γνωστικών κεφαλαίων περί αγάπης και τελειώσεως βίου    92
Όσιος Θεόληπτος Φιλαδελφείας: Σύντομη βιογραφία και εισαγωγικά σχόλια          114
Όσιος Θεόληπτος Φιλαδελφείας: Λόγος για την εν Χριστώ εσωτερική εργασία και τη μοναχική ζωή         115
Όσιος Θεόληπτος Φιλαδελφείας: Κεφάλαια  122
Νικηφόρος ο Μονάζων, όσιος: Σύντομη Βιογραφία και Εισαγωγικά Σχόλια (Φιλοκαλία)   124
Από το βίο του οσίου πατέρα μας Αντωνίου  127
Από το βίο του άγιου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου 127
Από το βίο του αγίου Αρσενίου          127
Από το βίο του αγίου Παύλου του Λατρηνού 128
Από το βίο του αγίου Σάββα   128
Από το βίο του αββά Αγάθωνος         128
Από την επιστολή του αββά Μάρκου προς το Νικόλαο         128
Του αγίου Ιωάννου της Κλίμακος       129
Του αββά Ησαΐα          129
Του Μεγάλου Μακαρίου        130
Του αγίου Διαδόχου    130
Του αββά Ισαάκ του Σύρου    130
Του αγίου Ιω. Καρπαθίου       130
Του αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου         131
Άγιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης: Σύντομη βιογραφία και εισαγωγικά σχόλια      133
Εισαγωγικά σχόλια:    133
Άγιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης: 137 ωφέλιμα κεφάλαια 135
Άγιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης: "Κεφάλαια"       146
Η εμπαθής αλλοίωση  146
Η καλή αλλοίωση       146
Οι πειρασμοί κατά τον ύπνο   147
Άγιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης: Δέκα κεφάλαια περί ησυχίας και προσευχής και περί των τεκμηρίων της χάρης και της πλάνης       147
Πώς θα βρούμε την ενέργεια του Πνεύματος 149
Άγιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης: Δεκαπέντε κεφάλαια περί ησυχίας και περί των δύο τρόπων της προσευχής   151
Πώς πρέπει να ενεργούμε την προσευχή        151
Περί της αναπνοής      152
Πώς πρέπει να ψάλλομε         153
Περί της διαφοράς των ψαλλόντων    153
Αντίρρηση στα παραπάνω      153
Περί πλάνης    155
Περί αναγνώσεως       155
Άγιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης: Πώς πρέπει να κάθεται ο ησυχαστής στη προσευχή και να μη σηκώνεται γρήγορα            158
Πώς πρέπει να λέμε την ευχή 158
Πώς πρέπει να κρατάμε το νου           158
Πώς πρέπει να διώχνομε τους λογισμούς       159
Πώς πρέπει να ψάλλομε         159
Περί πλάνης και διαφόρων ζητημάτων           161
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: Σύντομη βιογραφία και εισαγωγικά σχόλια     165
Εισαγωγικά σχόλια:    165
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: Προς τη σεμνοτάτη μοναχή Ξένη        167
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: Δεκάλογος της κατά Χριστόν νομοθεσίας       187
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: Υπέρ των ιερών ησυχαζόντων (2ος λόγος της πρώτης τριάδος)         192
Ερώτηση πρός τον ιερό συγγραφέα    192
Απόκριση,       192
Γρηγόριος ο Παλαμάς, άγιος: Τρία κεφάλαια για την προσευχή και την καθαρότητα της καρδιάς (πρώτη φορά στο διαδίκτυο) 199
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: 150 φυσικά, θεολογικά, ηθικά και πρακτικά κεφάλαια (κεφ. 1-50)    200
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: Αγιορείτικος τόμος υπέρ των ιερώς ησυχαζόντων      241


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...