Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021

Η Εκκλησία εκφράζεται συνοδικά - π. Ευάγγελος Παπανικολάου

Η Εκκλησία σαν ένα σώμα, το Σώμα του Χριστού, λειτουργεί σε μία κατεύθυνση και με κοινό στόχο. Όπως κάθε μέρος του σώματος λειτουργεί επιμέρους για το καλό του σώματος, έτσι και κάθε άτομο μέσα στην Εκκλησία, με κοινοτικό πνεύμα λειτουργεί επιμέρους ως μέρος του Σώματος και κοινωνεί με τους συνανθρώπους του σύμφωνα με τον λόγο του Ευαγγελίου και των Αγίων του Σώματος της Εκκλησίας. Με τον π. Ευάγγελο Παπανικολάου


ΤΟ ΚΑΚΟ ΠΑΡΑΓΙΝΕ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΜΙΛΗΜΕΝΟ. ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΓΗΤΕΥΤΗ ΤΩΝ ΑΛΟΓΩΝ.
Άγιος Συμεών ο Ν. Θεολόγος: «Θα σας φανερώσω τώρα, όσο είναι δυνατόν, και με ποιον τρόπο ενώνονται με τον Χριστό όλοι οι Άγιοι και γίνονται ένα με αυτόν. Όλοι οι Άγιοι είναι κατά αλήθειαν μέλη Χριστού του Θεού, και ως μέλη πρέπει να είναι κολλημένοι με αυτόν και ενωμένοι με το σώμα του Χριστού, δια να είναι ο Χριστός κεφαλή, και όλοι οι Άγιοι ένας άνθρωπος. Και άλλοι από αυτούς απο­πληρούσι τάξιν χειρών εργαζόμενοι έως άρτι και κάνοντας το πανάγιόν του Θέλημα αναπλάττοντες εξ’ αναξίων αξίους και φέροντες αυτούς πάλιν εις αυτόν. άλλοι δε είναι εις τάξιν ώμων του σώματος του Χριστού, και βαστάζουν ο ένας του άλλου τα βάρη ή σηκώνουν επάνω τους το χαμένο πρόβατο όταν βρεθεί, το οποίον περιτριγύριζε εδώ κι εκεί, εις όρη και βουνά και σε τόπους που δεν τους επισκέπτεται ο Κύριος, και με τούτον τον τρόπον εκπληρώνουν τον νόμον του Χρι­στού. και άλλοι είναι εις τάξιν στήθους και αναβρύουν εις τους διψώντας και πεινώντας την δικαιοσύνην του Θεού, το καθαρώτατον ύδωρ του λόγου της απορρήτου σοφίας και γνώσεως, ήγουν τους διδάσκουν τον λόγον του Θεού και τους δίδουν τον άρτον τον νοητόν που τρώγουν οι Άγιοι οι Αγγέλοι, δηλ. την Θεολογία, καθώς είναι επιστήθιοι και αγαπημένοι του. και άλλοι είναι εις τόπον κοιλίας και βά­ζουν μέσα εις τον κόλπον τους όλους τους ανθρώπους δια της αγάπης και δέχονται μέσα στα σπλάχνα τους πνεύμα σωτηρίας και έχουν διάθεσιν χωρητικήν των απορρήτων και κεκρυμμένων μυστηρίων αυτού. άλλοι είναι ωσάν μηρία και έχουν μέσα εις τον εαυτόν τους το γεννητικόν των θείων νοημάτων της μυστικής θεολογίας και γεννούν πάνω στη γη πνεύμα σωτηρίας δηλ. τον καρπόν του Αγίου Πνεύματος και σπέρνουν τον σπόρο της ευσεβείας εις τας καρδίας των αν­θρώπων με τον λόγον της διδασκαλίας των. και άλλοι είναι ωσάν σκέλη και πόδια και δείχνουν ανδρείαν και υπομονήν εις τους πειρασμούς, σαν τον Ιώβ, και δεν σαλεύουν τελείως από την στάσιν που έχουν στα καλά, ούτε αποκάμουν αλλά βαστάζουν τα βάρη των χαρισμάτων αυτών, δηλ. των πει­ρασμών. Και τοιουτοτρόπως συναρμόζεται το σώμα της Εκκλησίας του Χριστού με τους απ’ αιώνος Αγίους του.»

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟ;
ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΜΟΝΟ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΠΑΣΑΝ ΜΑΛΑΚΙΑΝ.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Μπαχαααααααααααααχααα!!!!!!!!!!!!!