Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021

Ο ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ!!

Όταν πρόκειται να μπει σε ναό φοράει μάσκα, και δεν την βγάζει ούτε για να ασπαστεί τις ιερές εικόνες.
Όταν είναι να κάνει διάλογο με σιωνιστές και Φράγκους νιώθει ασφαλής.
Ποιος είναι;


«Οὐκ ἔστι γὰρ τῶν ἀποστόλων αὕτη ἡ διδασκαλία, ἀλλὰ τῶν δαιμόνων, καὶ τοῦ πατρὸς αὐτῶν τοῦ διαβόλου· καὶ μᾶλλον ἄγονος, καὶ ἄλογος, καὶ διανοίας ἐστὶν οὐκ ὀρθῆς, ὡς ἡ τῶν ἡμιόνων ἀλογία.» Μέγας Αντώνιος :«Μὴ ἀθυμεῖτε, τέκνα· ὥσπερ γὰρ ὠργίσθη ὁ Κύριος, οὕτω πάλιν ἰάσεται. Καὶ πάλιν ταχέως ἀπολήψεται τὸν ἑαυτῆς κόσμον ἡ Ἐκκλησία, καὶ συνήθως ἀναλάμψει· καὶ ὄψεσθε τοὺς διωχθέντας ἀποκαθισταμένους, καὶ τὴν μὲν ἀσέβειαν πάλιν εἰς τοὺς ἰδίους φωλεοὺς ἀναχωροῦσαν, τὴν δὲ εὐσεβῆ πίστιν παῤῥησιαζομένην μετὰ πάσης ἐλευθερίας πανταχοῦ· μόνον μὴ μιάνητε ἑαυτοὺς μετὰ τῶν Ἀρειανῶν. Οὐκ ἔστι γὰρ τῶν ἀποστόλων αὕτη ἡ διδασκαλία, ἀλλὰ τῶν δαιμόνων, καὶ τοῦ πατρὸς αὐτῶν τοῦ διαβόλου· καὶ μᾶλλον ἄγονος, καὶ ἄλογος, καὶ διανοίας ἐστὶν οὐκ ὀρθῆς, ὡς ἡ τῶν ἡμιόνων ἀλογία.»
Όταν ο αρχιεπίσκοπος λέει «εμβ*λιο ή θάνατος» και οι άνθρωποι του Θεού λένε πως δεν είναι εκ Θεού το «εμβ*λιο», έχουμε εκ των πραγμάτων σχίσμα.
Μέγα. Και αγεφύρωτο. Τα υπόλοιπα ας τα κανονίσει ο Θεός. Ήταν ένας «ορθόδοξος» βασιλιάς στο Βυζάντιο που πέταγε τους λεπρούς στη θάλασσα. Ο άγιος Ζωτικός έκλεβε τον βασιλιά και έσωζε τους λεπρούς εξαγοράζοντας όσους είχαν επιφορτισθεί με την εξόντωση τους. Ο βασιλιάς τον έπιασε και τον σκότωσε διαμελίζοντας τον δεμένο σε άλογα που έτρεξαν σε αντίθετες κατευθύνσεις. Ο Ζωτικός αγίασε. Μετά το έγκλημα του, ο βασιλιάς κατάλαβε το λάθος του και μετάνοιωσε εμπρακτα φτιάχνοντας μεγάλο λεπροκομείο στην Πόλη. Δεν περιμένουμε να μετανοιώσει ο Κούλης για τα κακουργήματα του. Προσδοκούμε όμως, με αγωνία , την παρέμβαση τού Αγίου Θεού και της Μητέρας Του.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΜΙΑ ΜΑΣΚΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΦΟΡΑΜΕ ΠΡΙΝ ΑΣΠΑΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΕΙΡΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΥΝΟΥΧΩΝ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΤΗΣ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΑΘΕΙΑΣ ΠΟΥ ΒΑΣΑΝΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: