Δευτέρα, 27 Μαΐου 2019

Πορεία ἀπὸ πορείαν διαφέρει…

σ.σ. Η κλίκα σε δράση. Περί Βαρθολομαίου, Εβραίων, Συριζαίων, Μητροπόλεως Δημητριάδος και ψευδεπισκόπου Ολβίας. Άλλη μία εκδήλωση ενδεικτική της καθοδικής πορείας του πατριάρχη Βαρθολομαίου με τις γνωστές του κακές παρέες και τους δούρειους ίππουςφίδια που έχει σπείρει στην Ελλάδα για να βουλιάξει και εμάς μαζί.
Ἐνῷ ὁ Πατριάρχης Γεωργίας διωργάνωσε πορείαν διὰ τὴν ἀξίαν τῆς οἰκογενείας καὶ τῶν παραδοσιακῶν ἠθῶν, ὡς γνωστὸν ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως συμμετεῖχεν εἰς τὴν πορείαν διὰ τὸ Ὁλοκαύτωμα εἰς Πολωνίαν. Εἶναι ἐνδιαφέρον νὰ μελετήση κανεὶς ποῖα ἕτερα πρόσωπα συμμετεῖχαν. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα magnesianews.gr τῆς 15ης Μαΐου 2019:
«Ἡ φετινὴ πορεία εἶχε τὴ σημαντικὴ ἰδιαιτερότητα ὅτι ἡγεῖτο ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαῖος… Στὴν ἑλληνικὴ ἀντιπροσωπία συμμετεῖχαν:
Ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς, κ. Νίκος Βούτσης, ἐπικεφαλῆς διακομματικοῦ κλιμακίου τῆς Βουλῆς. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Κεντρικοῦ Ἰσραηλιτικοῦ Συμβουλίου Ἑλλάδος καὶ τῆς Ἰσραηλιτικῆς Κοινότητας Θεσσαλονίκης καὶ Ἀντιπρόεδρος τοῦ Παγκοσμίου Ἑβραϊκοῦ Συνεδρίου (WJC), κ. Δαυὶδ Σαλτιέλ. Ὁ Σοφολογιώτατος Ραββῖνος Ἀθη­νῶν κ. Γκαμπριὲλ Νεγρίν. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἑβραϊκοῦ Μουσείου Ἑλλάδος κ. Σαμουὴλ-Μάκης Μάτσας. Ὁ Διευθυντὴς τοῦ Γραφείου τοῦ Παγκοσμίου Ἑβραϊκοῦ Συνεδρίου στὴ Γενεύη κ. Λεὸν Σαλτιέλ. Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἰσραηλιτικῆς Κοινότητας Βόλου κ. Μαρσὲλ Σολομών καὶ ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Θεσσαλονίκης κ. Σίμος Μπενσασσών.
Συμμετεῖχαν ἐπίσης ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἐπιφάνιος, ἐκπρόσωπος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ, [σ.σ. νυν ψευδεπίσκοπος Ολβίας των Ουκρανών σχισματικών] ἡ ὑπεύθυνη Σχολικῶν Δραστηριοτήτων τῆς Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης κ. Σοφία Κανταράκη, ἡ ἐκπρόσωπος τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπου­δῶν τῆς Ἱ. Μ. Δημητριάδος, κ. Τάνια Ἀβέλλα καὶ ὁ γεν. γραμματέας τοῦ Ὀρθόδοξου Δικτύου κ. Ἀπόστολος Βαβύλης».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...