Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023

ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ.

 


ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΔΗΜΟΦΙΛΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΘΕΑΡΧΙΑΣ. ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΜΒΕΥΣΕ. ΣΗΜΕΡΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΕΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ. ΚΑΙ ΕΧΕΙ Ο ΘΕΟΣ. 

ΑΣ ΔΟΥΜΕ  ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΟΡΦΥΡΙΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΑΣ ΔΩΡΙΣΕ ΕΝΑΣ ΑΔΕΛΦΟΣ ΜΑΣ.

Ὁ Ἅγιος Πορφύριος γιὰ τὴν Ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κατὰ τὴν Πεντηκοστὴ

Τὴν Πεντηκοστὴ ἐξεχύθη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ὄχι μόνο στοὺς ἀποστόλους, ἀλλὰ καὶ σ’ ὅλο τὸν κόσμο ποὺ βρισκόταν γύρω τους. Ἐπηρέασε πιστοὺς καὶ ἀπίστους. Πῶς τὸ λένε οἱ Πράξεις;…
Ἐνῶ ὁ Ἀπόστολος Πέτρος μιλοῦσε τὴ δική του γλώσσα, ἡ γλώσσα τοῦ μεταποιοῦνταν ἐκείνη τὴν ὥρα στὸ νοῦ τῶν ἀκροατῶν.
Μὲ τρόπο μυστικὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα τοὺς ἔκανε νὰ καταλαβαίνουν τὰ λόγια του στὴ γλώσσα τους, μυστικά, χωρὶς νὰ φαίνεται. Αὐτὰ τὰ θαυμαστὰ γίνονται μὲ τὴν ἐπενέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Παραδείγματος χάριν, ἡ λέξη «σπίτι» σ’ αὐτὸν ποὺ ἤξερε γαλλικὰ θὰ ἀκουγόταν «la maison». Ἦταν ἕνα εἶδος διοράσεως· ἄκουγαν τὴν ἴδια τοὺς τὴ γλώσσα. Ὁ ἦχος χτυποῦσε στὸ αὐτί, ἀλλὰ ἐσωτερικά, μὲ τὴ φώτιση τοῦ Θεοῦ, τὰ λόγια ἀκούγονταν στὴ γλώσσα τους.

Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας αὐτὴ τὴν ἑρμηνεία τῆς Πεντηκοστῆς δὲν τὴν ἀποκαλύπτουν πολὺ φανερά, φοβοῦνται τὴ διαστρέβλωση. Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὴν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου. Οἱ ἀμύητοι δὲν μποροῦν νὰ καταλάβουν τὸ νόημα τοῦ μυστηρίου τοῦ Θεοῦ.

Παρακάτω λέει. «ἐγένετο δὲ πάση ψυχὴ φόβος…» (Πράξ. 2,43), δηλαδὴ κατέλαβε φόβος τὴν κάθε ψυχή. Αὐτὸς ὁ «φόβος» δὲν ἦταν φόβος. Ἦταν κάτι ἄλλο, κάτι ξένο, κάτι ἀκατανόητο, κάτι, κάτι ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ τὸ ποῦμε.

Ἦταν τὸ δέος, ἦταν τὸ γέμισμα, ἦταν ἡ χάρις. Ἦταν τὸ γέμισμα ὑπὸ τῆς θείας χάριτος. Στὴν Πεντηκοστή, οἱ ἄνθρωποι βρέθηκαν ξαφνικὰ σὲ μία τέτοια κατάσταση θεώσεως, ποὺ τὰ χάσανε.
Ἔτσι, ὅταν ἡ θεία χάρις τοὺς ἐπεσκίαζε, τοὺς ἐτρέλαινε ὅλους -μὲ τὴν καλὴ ἔννοια- τοὺς ἐνθουσίαζε. Αὐτό μου ἔχει κάνει μεγάλη ἐντύπωση. Ἤτανε αὐτὸ ποὺ λέγω καμιὰ φορᾶ «κατάστασις». Ἐνθουσιασμὸς ἦταν. Κατάσταση τρέλλας πνευματικῆς.

Γέροντος Πορφυρίου, Βίος και Λόγοι,
εκδ. Ι.Μ. Χρυσοπηγής, σελ. 207-209Ὁ Ἅγιος Πορφύριος γιὰ τὴν Ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κατὰ τὴν Πεντηκοστὴ

Δεν υπάρχουν σχόλια: