Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023

Προβληματικές θεολογικῶς δηλώσεις τοῦ Σερρῶν Θεολόγου: «Ἡ Ἑορτὴ ἑνὸς Ἐπισκόπου εἶναι ἑορτὴ συμπάσης τῆς Ἐκκλησίας!»

Σχόλιο: Ἔντονους θεολογικούς προβληματισμούς προκάλεσαν τὰ λόγια τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρῶν κ. Θεολόγου, ὅτι «Ἡ Ἑορτὴ ἑνὸς Ἐπισκόπου εἶναι ἑορτὴ συμπάσης τῆς Ἐκκλησίας!»... Χρειάζεται σοβαρότητα ἅγιοι Ἀρχιερεῖς! Δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ξεστομίζουμε δικές μας ἀναλύσεις καὶ θεολογικές ἀστοχίες. Καὶ ἐπιτέλους, ἄς ἐπικεντρωθοῦμε, ὄχι στὰ πολλά συλλείτουργα καὶ "αὐτολιβανίσματα" τὰ ὁποία τὶς περισσότερες φορές εἴτε σκανδαλίζουν, εἴτε ἀστοχοῦν μὲ τὶς δίχως ντροπή ἀθεολόγητες ἀσυναρτησίες! 
 
Στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, στὴν Ἐρμούπολη, τελέσθηκε σήμερα τὸ πρωί, ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Παναγίας Τριάδος καὶ τῇ ἱερᾷ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Δωροθέου, Ἐπισκόπου Τύρου, προσωπικοῦ προστάτου κληρωθέντος τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Δωροθέου Β΄, Τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου κ. Δωροθέου Β΄, συνιερουργούντων αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρῶν κ. Θεολόγου καὶ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀνδρούσης κ. Κωνσταντίου, Ἐφημερίων ἀπὸ τὴ Σύρο, τὴν Ἀθήνα καὶ τὴ Θεσσαλονίκη, τοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τουρλιανῆς, καὶ μὲ τὴν παρουσία Ἐκπροσώπου τοῦ ΡΚαθολικοῦ Ἐπισκόπου κ. Πέτρου, τῆς Βουλευτοῦ Κυκλάδων Νέας Δημοκρατίας κας Αἰκατ. Μονογυιοῦ , τοῦ Χωρικοῦ Ἀντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Γ. Λεονταρίτη, τοῦ Περιφερειακοῦ Συμβούλου κ. Δαδάου, τοῦ Δημάρχου Σύρου- Ἐρμούπολης κ. Νικ. Λειβαδάρα, Ἀντιδημάρχων, τοῦ Προέδρου τῆς Τοπικῆς Κοινότητος Ἄνω Σύρου, τοῦ ἐπικεφαλῆς τῆς μείζονος Ἀντιπολιτεύσεως στὸ Δῆμο, Περιφερειακῶν καὶ Δημοτικῶν Συμβούλων, τῆς Προέδρου Ἐφετῶν Θεσσαλονίκης, Ἐκπροσώπου τοῦ Διοικητοῦ τῆς 6ης Περιφέρειας Λιμενικοῦ Σώματος, τοῦ Λιμενάρχη Σύρου κ. Βαμβακούση, τῶν Προϊσταμένων τῶν Ἀστυνομικῶν καὶ Πυροσβεστικῶν Ὑπηρεσιῶν καὶ τοῦ Τάγματος Ἐθνοφυλακῆς, τοῦ Διοικητῆ τῆς Ναυτικῆς Ἀκαδημίας, τοῦ Ὑποδιοικητῆ τῆς Ναυτικῆς Βάσης Ἀγκαθωπῶν, τοῦ Διοικητοῦ τῆς Σχολῆς Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ, τοῦ Προέδρου καὶ Μελῶν τοῦ Πανελλήνιου Ἰατρικοῦ Συλλόγου, κ. Ἑξαδάκτυλου, τῆς Προέδρου τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Κυκλάδων, τοῦ Προέδρου τοῦ Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ κ. Χαρίτου, τῆς Προέδρου τῆς Ἀδελφότητος Ἀνωμεριτῶν Μυκόνου, τοῦ Προέδρου τοῦ Συνδέσμου Συριανῶν κ. Βαφία, Ἐκπαιδευτικῶν, καὶ πλήθους πιστῶν πιστῶν ἀπὸ τὴ Σύρο καὶ τὴ Μύκονο.

Τὸ θεῖο λόγο ἐκήρυξε διδακτικώτατα, θεολογικώτατα καὶ παραστατικώτατα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερρῶν κ. Θεολόγος, ὁ ὁποῖος ὑπογράμμισε ὅτι τὴν Πεντηκοστὴ ἑορτάζουμε τὴν ἀποκάλυψη δύο Μυστηρίων:

Πρῶτον, τοῦ Μυστηρίου τῆς Θεοφανείας τῆς Ἁγίας Τριάδος, μὲ τὴν ἐμφάνιση τοῦ Πατρός, ὑπὸ τὴν μορφὴν τοῦ πυρός, τοῦ Υἱοῦ, ὑπὸ τὴν μορφὴ τῶν γλωσσῶν, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὑπὸ τὴν μορφὴ τῆς βιαίας πνοῆς.

Δεύτερον, τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας, τὴν Ὁποία συνέχει ἡ Ἁγία Τριάδα καὶ ἡ Ὁποία ἀποτελεῖ τὴν ταμειοῦχο τῶν δωρεῶν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἶναι τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, μέλη τοῦ Ὁποίου εἴμεθα ὅλοι οἱ πιστοί, ἁγιαζόμεθα καὶ σωζόμεθα ἐν αὐτῷ.

Προσέθεσε δὲ οἱ διάκονοι τῶν Μυστηρίων Της εἶναι οἱ Κληρικοί, οἱ ὁποῖοι συνεχίζουν ἀνὰ τοὺς αἰῶνες τὸ ἀπολυτρωτικὸ ἔργο τῶν Ἀποστόλων, διάδοχοι τῶν ὁποίων εἶναι οἱ Ἐπίσκοποι, ποὺ ἀποτελοῦν τὸ σύνδεσμο τῶν κατὰ τόπους πιστῶν μὲ τὴν Οἰκουμενικὴ Ἐκκλησία καὶ θυσιάζονται ὑπὲρ τῆς Ἀληθείας, ὅπως ὁ σήμερα τιμώμενος Ἅγιος Ἱερομάρτυς Δωρόθεος.

«Γι’ αὐτό, προσέθεσε, «ἤρθαμε ἀπὸ τὴν Μακεδονία γιὰ νὰ τιμήσουμε σήμερα τὴν ὀνοματικὴ ἑορτὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Δωροθέου Β’ , διότι ἡ ἑορτὴ ἑνὸς Ἐπισκόπου εἶναι ἑορτὴ συμαπάσης τῆς Ἐκκλησίας»!

Ἀφοῦ δὲ ὑπεγράμμισε τὴ σημασία τῶν πνευματικῶν μεταξὺ τῶν Ἐπισκόπων πνευματικῶν δεσμῶν, εὐχήθηκε στὸν Σεβασμιώτατο κ. Δωρόθεο Β’ ἔτη πολλὰ καὶ λαμπρά!

Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ εὐχαρίστησε μὲ λόγους ἀγάπης τοὺς προσελθόντας Ἀρχιερεῖς, τὸν ἀκρίτα, ὅπως εἶπε Μητροπολίτη Σερρῶν κ. Θεολόγο, μὲ τὸν ὁποῖο τοὺς συνδέει ἡ μορφὴ τοῦ μεγάλου Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, καὶ τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Ἀνδρούσης, τοὺς Ἱερεῖς τῆς Σύρου καὶ ἀπὸ τὰ ἄλλα νησιὰ καὶ περιοχὲς τῆς Ἑλλάδος, τοὺς Ἐφημερίους τοῦ Ναοῦ, τοὺς Ἱεροψάλτες καὶ τὰ ἔντυπα καὶ ἠλεκτρονικὰ Μέσα Ἐνημέρωσης καὶ Κοινωνικῆς Δικτύωσης καὶ τὴν περιφερειακὴ τηλεόραση TV SYROS.

Ἀκολούθως, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β΄ ἐδέχθη τὶς εὐχὲς τῶν παρισταμένων, πρὸς τοὺς ὁποίους διένειμε, μαζὶ μὲ τὸ ἀντίδωρο, γλυκίσματα!

Ῥωμαίϊκο Ὁδοιπορικό: Προβληματικές θεολογικῶς δηλώσεις τοῦ Σερρῶν Θεολόγου: «Ἡ Ἑορτὴ ἑνὸς Ἐπισκόπου εἶναι ἑορτὴ συμπάσης τῆς Ἐκκλησίας!» (orthodoxia-ellhnismos.gr)

«Ἡ Ἑορτὴ ἑνὸς Ἐπισκόπου εἶναι ἑορτὴ συμπάσης τῆς Ἐκκλησίας!».

ΠΟΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ; 

 "τὴν Πεντηκοστὴ ἑορτάζουμε τὴν ἀποκάλυψη δύο Μυστηρίων:"

Πρῶτον, τοῦ Μυστηρίου τῆς Θεοφανείας τῆς Ἁγίας Τριάδος, μὲ τὴν ἐμφάνιση τοῦ Πατρός, ὑπὸ τὴν μορφὴν τοῦ πυρός, τοῦ Υἱοῦ, ὑπὸ τὴν μορφὴ τῶν γλωσσῶν, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὑπὸ τὴν μορφὴ τῆς βιαίας πνοῆς.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΟΥ. ΛΥΠΟΥΜΕΘΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΑΓΙΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΔΥΜΑ ΦΩΤΟΣ.

Τα αναθέματα του Συνοδικού της Ορθοδοξίας

§37  «Τοῖς λέγουσιν, ὅτι τὴν ἐν τῷ καιρῷ τοῦ κοσμοσωτηρίου πά­θους τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ προσα­χθεῖ­σαν ὑπὲρ τῆς ἡμῶν σωτηρίας παρ’ αὐτοῦ θυσίαν τοῦ τιμίου αὐτοῦ σώ­μα­τός τε καὶ αἵματος, ὡς ἀρχιερέως, κατὰ τὸ ἀνθρώπινον δι’ ἡμᾶς χρηματί­σαν­τος, ὅτι περ ὁ αὐτὸς καὶ Θεὸς καὶ θύτης καὶ θῦμα, κατὰ τὸν πολὺν ἐν θεολογίᾳ Γρηγόριον, προσήγαγε μὲν αὐτὸς τῷ Θεῷ καὶ Πατρί, οὐ προσε­δέ­ξατο δὲ ὡς Θεὸς μετὰ τοῦ Πατρός, αὐτός τε ὁ μονογενὴς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ὡς διὰ τούτων ἀποξενοῦσιν αὐτόν τε τὸν Θεὸν Λόγον καὶ τὸ ὁμο­ού­σιον καὶ ὁμόδοξον τούτου παράκλητον Πνεῦμα τῆς θεοπρεποῦς ὁμο­τιμίας τε καὶ ἀξίας, ἀνάθεμα (γ΄).»

Όσοι λένε ότι η θυσία και κατ' επέκτασιν η λειτουργία απευθύνεται αποκλειστικά στον Πατέρα είναι βλάσφημοι και αιρετικοί κρυπτο-αρειανοί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: