Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

Ὁ Ἐπίσκοπος Κάλλιστος Ware ἀμνηστεύει μέ ἄρθρο του τό πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας!

Σχόλιο: Ζοῦμε σέ τραγικές ἐποχές! Ὀρθόδοξοι κληρικοί κηρύττουν καί γράφουν ὑπέρ ἑνός ἀπό τά πιό ἐπαίσχυντα κατά τοῦς Πατέρες πάθη: τήν ὁμοφυλοφιλία! Προσπαθοῦν νά ἀλλοιώσουν τήν ὀρθόδοξη διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας καί νά καινοτομήσουν εἰσάγοντας νεοποχίτικες ἀντιλήψεις ντυμένες μέ μανδύα θρησκευτικότητας! Ἀπό τό νά πέφτει κανείς στήν ἁμαρτία εἶναι πολύ χειρότερο νά τήν ἀμνηστεύει μέ «θεολογικό» λόγο καί μάλιστα ἀπό τόν θῶκο ἐκκλησιαστικοῦ ἀξιώματος!
Ἀποκλειστική Μετάφραση: Ρωμαίικο Ὁδοιπορικό
Στό τελευταῖο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ "The Wheel" (τό ὁποῖο ἐκδόθηκε ἀπό τήν περιβόητη gay ἀκτιβίστρια Ἴνγκα Λεονόβα καί ἄλλους ἀκτιβιστές ὑπέρ τῆς κοινότητας τῶν LGBT) ὁ ἐπίσκοπος Κάλλιστος Ware ἀγωνίζεται γιά τήν ἄδικη καί «βαριά θέση» πού ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοποθετεῖ τούς ὁμοφυλόφιλους καί ἐπικρίνει τόν «ἀμυντικό καί ἀντιδραστικό» τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη ἀσχολεῖται μέ τούς ὁμοφυλόφιλους.
Γράφοντας τόν Πρόλογο γιά τό τεῦχος Ἄνοιξη / Καλοκαίρι 2018 τοῦ «The Wheel» , ὁ Ware ἀμφισβητεῖ τήν ὀρθόδοξη χριστιανική διδασκαλία σχετικά μέ τή....

σοδομική καί ὁμοφυλοφιλική σχέση, θέτει τήν ἐρωτική ἐπιθυμία μεταξύ ἑνός ἄνδρα καί μίας γυναίκας στό ἴδιο ἠθικό ἐπίπεδο μέ τόν ὁμοφυλοφιλικό ἐρωτισμό, κατηγορεῖ τήν Ἐκκλησία ὅτι ἔχει ἐμμονή μέ τό "γενετικό φύλο", κατακρίνει τήν παρότρυνση πρός τήν ἀγαμία γιά ὅσους ἀντιμετωπίζουν τήν ἕλξη μέ ἄτομα τοῦ ἰδίου φύλου καί φαίνεται νά ὑποστηρίζει τήν ἀποδοχή ὁμοφυλοφίλων ζευγαριῶν στή μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας.

Ο Ware ἐξισώνει τήν ἐρωτική ἐπιθυμία μεταξύ ἀνδρῶν καί γυναικών μέ αὐτή τῶν ὁμοφυλοφίλων. Ἐπίσης ἐπικρίνει τό "βαρύ φορτίο" πού τοποθετεῖ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὅταν συμβουλεύει τούς ὁμοφυλόφιλους νά ἀπέχουν ἀπό τή σοδομική καί ἄλλες ἁμαρτωλές ὁμοφυλοφιλικές συμπεριφορές.
Πρόσωπα ἑτεροφυλοφιλικοῦ προσανατολισμοῦ ἔχουν τήν ἐπιλογή νά παντρευτοῦν καί ἔτσι μποροῦν νά ἐκπληρώσουν τήν ἐρωτική τους ἐπιθυμία μέ τήν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας μέσω τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου.
Ὡστόσο οἱ ὁμοφυλόφιλοι δέν ἔχουν τέτοια ἐπιλογή. Σύμφωνα μέ τά λόγια του πατρός Βασιλείου Θερμοῦ, «Ἕνα ὁμοφυλοφιλικό ἄτομο καλεῖται νά ζήσει μία ἄγαμη ζωή χωρίς νά νιώθει κάποια ἀποστολή γί 'αὐτήν τή ζωή». Εἶναι σωστό νά ἐπιβάλουμε αὐτό τό βαρύ φορτίο στόν ὁμοφυλόφιλο;

Ο Ware γράφει ἐπίσης ὅτι ἡ μονογαμία στούς ὁμοφυλόφιλους εἶναι προτιμότερη ἀπό τήν ἀσυδοσία, καί ἑπομένως ἡ Ἐκκλησία θά πρέπει νά κάνει διάκριση στόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἀντιμετωπίζει αὐτά τά "παντρεμένα" ζευγάρια.
Μία δεύτερη ἀνωμαλία βρίσκεται στόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἀντιμετωπίζονται συνήθως στό μυστήριο τῆς ἐξομολόγησης. Ὅλοι μας ἀναγνωρίζουμε ὅτι πρέπει νά γίνει μία σημαντική διάκριση μεταξύ ἐκείνων τῶν ὁμοφυλοφίλων πού συμμετέχουν σέ περιστασιακές ὁμοφυλοφιλικές σχέσεις ζητώντας σέ κάποιο γκέι μπάρ ἕνα σύντροφο γιά μία μόνο νύχτα, καί ἀπό τήν ἄλλη πλευρά αὐτοί οἱ ὁμοφυλόφιλοι πού δεσμεύονται σέ μία μόνιμη σχέση, πιστή καί μονογαμική, στήν ὁποία ἐμπλέκεται βαθιά ἀγάπη. Σίγουρα κανένας Χριστιανός δέν τάσσεται ὑπέρ τῆς σεξουαλικῆς ἀταξίας.

Τί συμβαίνει, ἀντίθετα, μέ τόν πιστό καί μονογαμικό ὁμοφυλόφιλο; Ἴσως ὁ ἱερέας θά ἔπρεπε νά πεῖ: "Εἶστε πρόθυμοι νά σταματήσετε τήν ὁμοφυλοφιλική σας σχέση;" Ὁ μετανοημένος μπορεῖ νά ἀπαντήσει: "Δέν μπορῶ νά τό κάνω αὐτό". Ὁ ἱερέας μπορεῖ νά ἐπανέλθει: "Μπορεῖς νά συνεχίσεις νά μοιράζεσαι μία κοινή ζωή, ποῦ χαρακτηρίζεται ἀπό ἀμοιβαία ἀγάπη, ἀλλά θά ἀπέχετε ἀπό τήν περαιτέρω σεξουαλική δραστηριότητα;» Ὁ ἄλλος μπορεῖ νά ἀπαντήσει: «Δέν ὑπόσχομαι ὅτι μπορῶ νά τό κάνω ». (Ὡστόσο, γνωρίζω ὁμοφυλόφιλους πού ἔχουν πράγματι μεταμορφώσει τή σχέση τους μέ αὐτό τόν τρόπο).

Ὁ ἱερέας, πού ἀντιμετωπίζει αὐτή τήν ἄρνηση, μπορεῖ νά αἰσθάνεται ὅτι δέν μπορεῖ νά τόν εὐλογήσει νά λάβει τό μυστήριο. Τώρα ἐδῶ εἶναι σίγουρα ἕνα παράδοξο. Ὁ ὁμοφυλόφιλος πού ἔχει δεσμευτεῖ σέ μία σταθερή καί ὁμοφυλοφιλική σχέση ἀγάπης ἀντιμετωπίζεται πιό σκληρά ἀπό ὅ, τί ὁ ὁμοφυλόφιλος πού κάνει περιστασιακές ὁμοφυλοφιλικές σχέσεις ἤ σχέσεις τῆς μίας νύχτας μόνο καί μόνο γιά νά περάσει καλά. Κάτι πάει στραβά ἐδῶ.

Ἐπιπλέον, ὁ Ware ἐπικρίνει τήν Ἐκκλησία γιά τήν ἐμμονή της μέ τό «φύλο τῶν γεννητικῶν ὀργάνων» καί κατηγορεῖ τούς ὀρθόδοξους ἱερεῖς ὅτι εἶναι «ἡδονοβλέψιες» κατά κάποιο τρόπο ἄν ἀνησυχοῦν τόσο, γιά τήν ὁμοφυλοφιλική δραστηριότητα μεταξύ ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου.
Γιατί δίνουμε τόσο μεγάλη ἔμφαση στό «φύλο τῶν γεννητικῶν ὀργάνων»; Γιατί προσπαθοῦμε νά διερευνήσουμε καί νά διευκρινίσουμε τό τί κάνουν τά ἐνήλικα ἄτομα τοῦ ἴδιου φύλου στά ὑπνοδωμάτιά τους; Προσπαθώντας νά «κοιτάξει κανείς τήν κλειδαρότρυπα» δέν εἶναι ποτέ ἀξιοπρεπής στάση. Βλάπτουν σέ κάτι τούς ἄλλους; ("Ἄχ!" Θά εἰπωθεῖ ὅτι "κάνουν κακό στόν ἑαυτό τους.") Δέν προτείνω ἐδῶ ὅτι πρέπει νά παραμερίσουμε τήν παραδοσιακή ὀρθόδοξη διδασκαλία, ἀλλά πρέπει νά διερευνήσουμε ἐνδελεχῶς τούς λόγους πού κρύβονται πίσω ἀπό αὐτές τίς πράξεις.

Τέλος, ὁ Ware κατηγορεῖ τούς ὀρθόδοξους ὅτι εἶναι «ἀμυντικοί καί ἀντιδραστικοί» καί τούς συμβουλεύει νά «πειραματιστοῦν» γιά νά βροῦν κάποιες «ἀλήθειες» καί νά ἀνακαλύψουν περισσότερα «θεολογικά θησαυροφυλάκια» πού προφανῶς παραμένουν ἄγνωστα ὅσον ἀφορᾶ τήν ὁμοφυλοφιλία.
Σύμφωνα μέ τόν Brandon Gallaher, «Γιά νά διαπιστώσουμε τήν ἀλήθεια πρέπει νά πειραματιστοῦμε». Καί ὅπως ἰσχυρίζεται ὁ πατήρ Βασίλειος Θέρμος, «Θεολογικός θησαυρός… μᾶς περιμένει νά ἀνακαλυφθεῖ ". Ἄς μήν εἴμαστε ὡς ὀρθόδοξοι ἁπλῶς ἀμυντικοί καί ἀντιδραστικοί," τρέχοντας μετά τά γεγονότα ", ὅπως τό θέτει, ἀλλά ἄς ἀκούσουμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον μέ δημιουργικό θάρρος, μέ ἀμοιβαῖο σεβασμό καί, πάνω ἄπ 'ὅλα, μέ (μέ τά δικά του λόγια) «ἀγάπη συμπόνιας». Ἄς ἀναγνωρίσουμε, ἐπιπλέον, τήν ποικιλία τῶν πορειῶν πού ὁ Θεός καλεῖ τά ἀνθρώπινα ὄντα νά ἀκολουθήσουν.


ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Ο ΝΑΡΚΙΣΣΙΣΜΟΣ, Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΓΩ, ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.  ΠΟΛΛΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΘΑΝΟΥΝ. 
ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΗ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ. ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΑ ΜΑΜΟΘΡΕΦΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ.

Αμέθυστος

8 σχόλια:

amethystos είπε...

Κυριε διαχειρηστη του ιστολογιου "amethystos",
Το τελευταιο διαστημα εχω διαβασει διαφορα αρθρα που δημοσιευσατε στο ιστολογιο σας , τα οποια με βοηθησαν πνευματικα αλλα δεν εχω καταλαβει ακομα οταν χρησιμοποιητε τις λεξεις 'ορθοδοξος, ορθοδοξια, εκκλησια, αιρεση, αγια τριαδα, θεος , προσωπο , ιερεας' τι ακριβως εννοεις , με ποια εννοια τα γραφεις το καθενα ξεχωριστα. Εαν εχεις χρονο και την καλη διαθεση να μου τα εξηγησεις.
Με εκτιμηση Μαρκος.

amethystos είπε...

Γιατί όχι;
Δέν εννοώ τήν θεσμική εκκλησία, τήν διοίκησί της. Δέν εννοώ τόν ιερέα ο οποίος πιστεύει ότι αγιάζει ο ίδιος τά δώρα, ότι είναι αντιπρόσωπος τού θεού, ότι μέ τήν ευχή συγχωρεί τίς αμαρτίες. Δέν εννοώ τήν προσωπικότητα σάν πρόσωπο, τήν αξία τής αυτοσυνειδήσεως. Δέν χωρά στήν εκκλησία η έννοια τού προσώπου. Προσβλέπω στήν ασκητική διάσταση τών πραγμάτων, στήν μάχη μέ τόν πνευματικό θάνατο. Θεός είναι η φύσις τού θεού. Ενανθρώπησε ο Υιός καί η εκκλησία τού ανήκει.

Ανώνυμος είπε...

Τό Άγιο Πνεύμα μπουκάλα ....!

Ανώνυμος είπε...

Για τύπους σαν τον Κάλλιστον είπαν πριν 40 χρόνια οι Sex Pistols το ιστορικό ρητό . Never trust a hippie .AM

Ανώνυμος είπε...

δεν ειμαι ο Μαρκος αλλα και γω θα ηθελα εαν εχεις ακομη καλη διαθεση για καποιες αποριες..λες ότι δεν πιστευεις πως με την ευχή συγχωρεί τίς αμαρτίες,δεν εξομολογεισαι δηλαδη;τοτε γιατι οι προτροπες των αγιων για συνεχη εξομολογηση σε ιερεα ασχετως των παθων που τον διακατεχουν..;λενε πως υπαρχουν κι αλλοι τροποι ενωσης μαζι Του(ευχη,ασκηση)και στην εκκλησιαστικη ιστορια εχουμε δει αγιους που κοινωνησαν μια δυο φορες και δεν ξερουμε αν ειχαν εξομολογηθει και καποιοι..τι ειναι τελικα η Θεια Ευχαριστια;ενα απο τα μεσα εξαγιασμου ή το μονο Μυστηριο οπου μονο με αυτον τον τροπο παραμενουμε ενωμενοι μαζι Του..;;(πιετε εξ αυτου παντες)γι αυτο και τρομαζουμε και κοινωνουμε σπανια..και ποσες φορες κοινωνουμε και δεν αισθανομαστε δυστυχως τιποτα απο τις περιγραφες των αγιων..Ηθελα να ξερα καθε φορα που κοινωνουσαν,ενιωθαν την παρουσια Του μεσα τους και ολες τις ενεργειες που περιγραφουν..;καθε φορα;;εσυ κοινωνεις Αμεθυστε και χωρις προτροπη ας πουμε καποιου ιερεα;;μπορει καποιος που εχει μετανοια αλλα δεν γουσταρει βρε αδερφε να τα λεει με τον παπα,που ουτως η αλλως δεν τον καταλαβαινει,να κοινωνησει..;

amethystos είπε...

Η ταύτιση εξομολογήσεως καί Θ. Ευχαριστίας, δέν ανήκει στήν παράδοσή μας. Είναι παπική. Τό κίνημα τών Κολλυβάδων, η τελευταία αναλαμπή τής ορθοδοξίας,υπενθύμισε τήν συνεχή Θεία Μετάληψη, σέ ένα Αγιον Ορος τό οποίο είχε ήδη κατακτηθεί από τόν Διαφωτισμό. Η σημερινή εκκλησία, είναι η εκκλησία η οποία προσαρμόστηκε στον διαφωτισμό. Υπάρχει καί τό βιβλιαράκι τού Αγίου Νικόδημου, Περί συνεχούς Θ. Μεταλήψεως. Σήμερα έχουμε αντιπροσώπους τού Θεού καί αντιπροσώπους τού λαού οι οποίοι μάς αρνούνται τήν ζωή λές καί είναι δική τους. Στήν παράδοσή μας διακρίνεται ο εξομολόγος από τόν Πνευματικό. Οι αμαρτίες πρέπει νά εξομολογούνται. Αλλά χρειαζόμαστε πνευματική καθοδήγηση γιά νά κατανοήσουμε τήν ύπαρξη τής αμαρτίας. Ο Ιερέας δέν μπορεί νά ξεριζώσει τή ρίζα τού προπατορικού. Κοινωνούμε ζητώντας άφεση τών αμαρτιών καί Ζωή Αιώνιο.Εχοντας ήδη συγχωρεθεί γιά τίς αμαρτίες μας; Ο σημερινός λάκκος τού Μελιγαλά τής εκκλησίας τού διαφωτισμού ανοίχτηκε από τούς παλαιοημερολογίτες καί τούς αποτειχισμένους οι οποίοι έχουν κηρύξει τόν μαγαρισμό τής Θ. Ευχαριστίας καί τήν έχουν περιτυλίξει μέ τό σάβανο τών κανόνων στούς εύπιστους καί στούς ανόητους.

Ανώνυμος είπε...

πολλα τα ερωτηματικα αλλα δεν θα σε ζαλισω αλλο...σ'ευχαριστω..sorry αν εμφανιστει αρκετες φορες αυτο το μηνυμα αλλα κατι εχει το site και δεν το εστελνε..

amethystos είπε...

Δέν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν πολλές κατεστημένες καταστάσεις. Δέν υπάρχουν βεβαιότητες. Αλάθητα. Πρωτεία. Η σωτηρία μας είναι κατά χάριν όπως λέγεται.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...