Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΘΡΟΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΘΡΟΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ
          Ἀνακοινοῦται, ὅτι ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, τῇ καί Θρονικῇ Ἑορτῇ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τελεσθήσονται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν μέν Παρασκευήν, 29ην Νοεμβρίου, καί ὥραν 4:30 μ.μ., Μ. Ἑσπερινός, χοροστατούσης τῆς Α. Θ. Μακαριότητος, τοῦ Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεοδώρου Β', τό δέ Σάββατον, 30ήν ἰδίου, ἡ καθιερωμένη Πατριαρχική καί Συνοδική Θεία Λειτουργία, προεξαρχούσης τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῆς Α. Θ. Μακαριότητος, καθ’ ἥν θά τελεσθῇ ἡ εἰς διάκονον χειροτονία τοῦ Ἐλλογ. κ. Βασιλείου Γρηγοριάδου, ἀποφοίτου τοῦ Κολλεγίου τῆς ἐν Βοστώνῃ Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, μέλλοντος ἵνα διακονήσῃ εἰς τήν Πατριαρχικήν Αὐλήν.
          Tόν θεῖον λόγον θά κηρύξῃ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος.
Κατ᾿ αὐτήν θά παραστῇ, ὡς κατ᾿ ἔτος, ἐπίσημος Ἀντιπρο-σωπεία τῆς Ἐκκλησίας Ρώμης ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Σεβ. Καρδιναλίου κ. Kurt Koch, Προέδρου τοῦ Ποντιφηκοῦ Συμβουλίου διά τήν προώθησιν τῆς ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν. 

ΤΟ ΣΥΜΠΑΘΕΣΤΑΤΟ ΜΠΛΟΓΚ Αναστάσιος ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: